پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

گوروی

همتباران میتوانید معرفی نامه ای از این ایل برای ما بفرستید........

2 نظر

  • مهدی عیسوند گوروی

    سلام دوستان همه بختیاری گؤ هستیم ولی بیشتر آنهایی که دل پاک وبی نیتی دارند درمیان تیرهای بختیاری بنده به شخصه ازشان شنیده ام که گفتند گورویها ازقدیم که از بزرگان زبان به زبان شنیدیم نگین انگشتر بختیاری بودند اما امروزه کمتر این حرفها گفته میشود وباید روی این مسأله کارشود منظوراین نیست که بخواهیم گوروی بزرگ کنیم همینطور که گفتم انهایی که نیت نیاکان بردل دارند بربزرگی واقفند اماپس از درگیری بزرگان بختیاری همچون سردارگوروی بانادر نامی درکتب ایرانی از دلیران گوروی برده نشده است هرچند درآن زمان توومن وتویی نبود وهمه برادر همدیگررا خطاب میکردند اما کارشود تااختلاف بین دیگربرادران نیفتد برای که چ کسی سردار بوده چراکه مطالعاتی که داشتم بحثهایی بر سرکه چه کسی سردار نادربوده راخوانده ام یکی زلقی گفتش یکی آسترکی گفتش ووو ولی گگون به تاریخ دلاوریها ی گوروی دقت کنند واقف میشوند به نظر بنده سرداران بختیاری درسپاه نادر کم نبودن واختلاف گورویها ی درون سپاه نادر ووحشت از گورویها باعث شد نام سردار بزرگ برده نشود وعلی صالح خان که باعث افتخار هم هست برای همه ما برده شود ودر کتب زمان نادر بنویسند


  • تحریف نام سرلِک

    پان لکها اظهار نظر کلی و پوشالی می‌کنند. در دام تصورات غیرتاریخی افتادند همیشه یکسری حرف بدون سند تاریخی میزنند. در نوشته‌هایشان تعصب موج می‌زند و براساس حدسیات و فرضیات غیر مستند نظر می‌دهند. فرض و گمان خاص خود را به‌عنوان تاریخ بیان می‌کنند که مصداق بارز سفسطه است. مثلاً ایل سرلک بختیاری که تاریخ، شجره‌نامه، زبان لُری و فرهنگ شفاهی زنده بختیاری دارند و حتی سنگ قبرهای قدیمی اصالت این ایل لُربختیاری را نشان می‌دهد، را بدون هیچ سندتاریخی و فقط برحسب تشابه لفظی، لک می‌نامند! درصورتیکه لک خودش یک طایفه است و اولین بار در تاریخ، اواخر صفویه (زمان شاه سلطان حسین) درکتاب منتخب التواریخ نطنزی، صفحه ۵۳، به‌عنوان یک طایفه از قوم لُر نام برده می‌شود. حالا فرق بین طایفه و قوم را نمی‌دانند! هر چی لک داشت که لک نیست مثل: کشور چک، پولک، الک، کک و مک، قولک، لکلک، کبک و... یا ایل ذلقی بختیاری را به‌صورت غلط املایی زلکی می‌نویسند تا بگویند آنها هم لک هستند!!! درصورتیکه ذلقی درست است و اسمشان را از رودخانه پرآبی که در الیگودرز بنام زآلقی از کوه‌های اشترانکوه (کوه مالو) سرچشمه می‌گیرد گرفته شده و کم کم بصورت زلقی (ذلقی) درآمده است. حتی نام رود زآلقی درکتاب اطلس راههای ایران، دکتر سعید بختیاری، صفحه ۵۸، آمده است.آخرین مقالات