چهار شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

طهماسوند

همتباران میتوانید معرفی نامه ای از این ایل برای ما بفرستید........

1 نظر

  • وحید طهماسوند

    والا ورامین هم طایفه ای به این نام هست ولی انها میگن لرهای هداوندن نمیدونم شاید بختیاری باشن البته گویش انها بالاگریوهای استآخرین مقالات