سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

سرلک

سرلک

سرلک نام طایفه‌ای کهن از ایل بختیاری بوده که به شجاعت و دانایی معروف است. این طایفه جزء مهمترین حاکمان در عصر اتابکان و در نواحی لرستان بزرگ و کوچک بوده‌اند که بخش اعظم از جمعیت آنان امروزه، در شرق استان لرستان، در الیگودرز، ازنا و شول‌آباد، همچنین گلپایگان، خوانسار و فریدونشهر در استان اصفهان، خمین در استان مرکزی و بخشی از جمعیت این طایفه نیز در شهر اهواز و همچنین شهر دزفول و برخی روستاهای آن در استان خوزستان پراکنده می‌باشند.

تیره‌های طایفه سرلک عبارتند از: بلفایی، رضایی، صفایی، سَلچیوایی، هندویی، کریم‌خانی، خسروی، بهاروند و گل‌محمدی. روستاهای اصلی محل سکونت سرلک‌ها عبارتند از:،اردودر، سور، کمران، قره کهریز، عسگران، هُمه، دوزان، روستای سرلک و فرنق.

تیره‌ای از سرلک‌ها نیز در مقطعی زمانی از این ایل جدا شده و به رو ستاهای حواشی ازنا مهاجرت کردند و طایفه اسداللهی‌ها را تشکیل دادند تیره‌های مختلفی با نام سرلک، در دو ایل چهارلنگ و هفت لنگ وجود دارند. واژهٔ سرلک در لغت، به معنای رئیس طایفه می‌باشد. در بختیاری، داشتن این نام‌خانوادگی در هر کدام از طوایف بختیاری، نشان از منش و بزرگی دارد و این موضوع، در کنار جابجایی‌های مکانی که در گذشته میان ایل بختیاری به دلایل گوناگون شایع بوده، باعث گردیده افراد زیادی، فامیل اصلی خود را به سرلک تغییر دهند، که اغلب نیز دارای پسوند و پیشوندهای متفاوتی می‌باشند. برخلاف ادعای طایفه سرلک از ایل لکزبان بوده و اصالتا بختیاری الاصل هستند.

 

شجرنامه نیای خاندان سرلک

حدود 260 سال پیش مردی از تباربختیاری به نام زال در منطقه اشترانکوه بختیاری زندگی میکرده که از وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی و شرایط زندگی او اطلاعاتی در دست نداریم ، اما پسرش جمشید و نوه اش نوروز و نتیجه او آدینه جد بزرگوار تیره و خاندان ما ،او را به ما مرتبط می سازد . او در دوران پرآشوب وفراز و نشیب تاریخ ایران و بختیاری ،در نیمه دوم قرن هجدم و چند سالی پس از مرگ علیمردان خان اول (1755میلادی-1131خورشیدی )در سال 1133خورشیدی ومقارن با روی کار آمدن زندیه ، بدنیا آمد . اوضاع و شرایط از زمان زندگی نیای بزرگمان "زال" (از اواخر زندیه و طلوع قاجاریه) تا نیم قرن پس از آن و مقارن به دنیا آمدن نتیجه اش آدینه ،برای جامعه ایران و بویژه اقوام مختلف و از جمله بختیاری ها ،بسیار بی ثبات ،مخاطره آمیز و  عاری از عدالت اجتماعی بود ه است . متاسفانه از سرنوشت نوروز پدر آدینه هیچ گونه خبری در دست نیست واز گفته ها و روایات بزرگتران خاندان ،معلوم نمیگردد که آیا او هم در درگیری های مختلف بین خوانین و یا بین خوانین و مباشرین دولتی و تفنگداران  دولتی کشته شده ویا اینکه به اسارت گرفته شده و به مرکز و یا نقطه نا معلومی انتقال یافته است ویا حتی شاید در سفر به خوزستان گرفتارطاعون شده ، اما آنچه از روایات بزرگترهای خانواده روشن گردیده ،انتقال همسر ش گل نساء و فرزندش آدینه و پناه بردن به طایفه ایسوند از طریق ورود به تیره محترم خانه قائد که در آن زمان از تیره های بساک بوده در فاصله سال های 1210تا 1212 خورشیدی است  .

فرزندان آدینه سرلک :خدادادمتولد 1213 - شعبان 1220 -حسین 1221 -علی 1223 وفرزنددختری در1225که چند روز بعداز تولد  مرده است .

1 نظر

  • ایمان

    بی نهایت استفاده کردیم از اطلاعات مفیدتون واقعا بختیاریها نمونه هستن در دنیا.درود بر سرلکها درود بر بختیاری درود بر سرزمین پارسآخرین مقالات