پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

مرادوند

مرادوند

به نام خدا

با عرض سلام

طایفه مرادوند یکی از طوایف ایل بزرگ عیسوند(ایسوند) از باب میوند ، شاخه ی چهارلنگ و از ایل بزرگ بختیاری می باشد.محل سکونت کنونی این طایفه در استان خوزستان شهرستان دزفول شهرک المهدی می باشد.

 

تبار:

 

شجرنامه طایفه مرادوند از ایل بزرگ عیسوند از باب میوند شاخه چهارلنگ بختیاری:

 

مراد فرزند محمد رضا ایسوند بود که از او شیش اولاد ذکور به نام های: شرفعلی، دلاور، صعدعلی، علی، محمدرضا وحسن اقا به جا مانده است

شرفعلی که خود به دو دسته تقسیم میشود:                                                             

1- جعفرقلی که اولادش( مرید-امامقلی-پاپی)

اولاد مرید: (کلانترمشهدی امیر-مشهدی بارانی-قلی)

اولاد امامقلی: (مراد)

اولاد پاپی: (مشهدی ساکی-شیخ علی-محمد)

 

2-وضعلی  که اولادش:(گودرز-بختیار)

اولاد گودرز: (میرزاقلی-نجف قلی-حیات قلی-حسینقلی-عباس-فرامرز)

اولاد بختیار: (خدارحم)

 

 

دلاور که خود بر 4دسته می باشد:

1-اسفندیار که اولادش: (مختار-پاپا)

اولاد مختار:(امام داد-احمد)

اولاد پاپا: (حیدر-عبده شاه-محمد شاه)

 

2-ندر که اولادش: (سوخته رو)

اولاد سوخته رو: (حسینقلی-فداله)

 

3-اسکندر که اولادش (یعقوب)

اولاد یعقوب: (یونس-امیر)

 

4-خمکار که اولادش: (سلطان علی-درویش-علی محمد-نامدار)

اولاد سلطان علی: (سلطان حسین-محمد حسین)

اولاد درویش: (فرج)

علی محمد (فاقد اولاد)

اولاد نامدار: (محمود-امیر)

 

 

 

صعدعلی که خود بر2 دسته می باشد:

1-بندعلی که اولادش: (نادعلی- کرم علی-رمز علی-شمس علی)

اولاد نادعلی: (محمد علی-جمعه-شاه علی-کلبعلی)

اولاد کرم علی: (علی کرم-علی داد-علی مراد-خداکرم)

اولاد رمز علی: (حیدر –علی بک)

اولاد شمس علی: (ابراهیم)

2-لطف علیاولادش:  (مراد)

 

 

علی که خود بر 4 دسته می باشد:

1-امیدعلی که اولادش : (محمد نصیر-هفترونی)

2-ولی (فاقد اولاد)

3-سنگری که اولادش: (داوود علی-براتعلی)

4-آقاسی که اولادش: (چراغعلی)

 

محمد رضا 1 دسته می باشد:

1-علی رضا که اولادش: (غلام رضا-علی میرزا)

 

حسن آقا 1 دسته می باشد:

1-حسین آقا که اولادش : (شفیع-میرزا)

شفیع (فاقد اولاد)

میرزا که اولادش: (رفیع-پیره)

 

 

مناطق:

این طایفه در ادوار گذشته عشایر بوده و به شغل دامداری و کشاورزی مشغول ، و ییلاق قشلاق

می نمودند.قشلاق این طایفه در شهرستان دزفول می باشد و ییلاق این طایفه در استان لرستان

شهرستان الیگودز مناطقی به نام قالیکوه زیرتنگ- سرتنک -سسکو -سوراب -ورگ -زیبا است


 

بزرگان:

 

یکی از بزرگ مردان این طایفه کلانتر مشهدی امیر فرزند مرید بود که او یک مرد شجاع، تفنگ چی، مهمان نواز و سوار کاری ماهر بود، او در سمینار ومراسمات، جشنواره های محلی از سوی مقامات دولتی دعوت می شدند و در مسابقات سوار کاری جشنواره ها شرکت می کردند قلم توان نوشتن این بزرگ مرد دوران را ندارد  .اودر مهر ماه سال 1349در منطقه سردشت به رحمت ایزدی پیوست. آرامگاه  وی در منطقه ی مولیز که این منطقه از طایفه ی مرادوند می باشند قرار دارد.

کلانتر امیر مرادوند

ور کشیم هفت چو بهون هفت چو چناری***مش امیر و محمد نصیر دو سردیاری

 

یاد او روزا بخیر ایلم به بار بی***مش امیر برنو بدست نوزین سوار بی

 

از دیگر بزرگان این طایفه می توان به کدخدا مشهدی مراد،مشهدی ساکی و محمد،محمد نصیر ، کدخدامشهدی بارانی ،مشهدی قلی و عبدل .مشهدی میرزاقلی،مشهدی امامداد،مشهدی سلطان حسین ، مشهدی عبده شاه و پهلوان علی کرم اشاره کرد.

مراد شجاع

تصویری از مرحوم مراد عیسوند فرزند امام قلی معروف به مراد شجاع فردی بسیار شجاعودلیر

بود که در عصر خود یکی از مردان نامی روزگار بود. روحش شاد یادش گرامی

 پهلوان علی کرم

تصویری از مرحوم کلی کرم. وی پهلوانی بی نظیر بود که از زور بازوی عجیب و بسیار قدرتمند بود بطوری که از گفتهی بزرگان ایشان با یک مشت قاطری را از پای در میاورد. روحش شاد یادش گرامی

 

کلانتر محمد نصیر

مرحوم محمد نصیر عیسوند یکی از کدخدایان و شجاعان عصر خود بوده است. روحش شاد و یادش گرامی

کدخدا بارانی عیسوند

مرحوم کدخدا بارانی عیسوند فرزند مرید

کدخدا عبدل بارانی

مرحوم کدخدا عبدل عیسوند

 

 


 

طایفه مرادوند  يک شهيد والا مقام در دوران دفاع مقدس تقدیم وطن و کشور کرده است :  شهيد نورعلي عيسوند زیبایی در مورخ 1360/1/15در عمليات فتح المبين در منطقه کرخه به شهادت رسيد.

شهید نورعلی عیسوند زیبایی

شهید نورعلی عیسوند زیبایی

 

1 نظر

  • ارش

    بسیار ممنون از نگین زاگرسآخرین مقالات