شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

تیره علاءالدینی

تیره علاءالدینی

علاءالدینی ها چه کسانی بودند؟

اجداد این طایفه بهمئی متولیان معابد مقدس ایرانیان باستان یعنی تزنگ و معبد ایلاء(اَلا) یعنی(والا و بلند) بودند. اینان از دوران باستان بر ارتفاعات و بلندی ها عبادت می کردند: درست بمانند طایفه استارکی در بختیاری که آنها هم بر بلندی ها (ایستر یا همان استار) یعنی ستاره مقدس را عبادت می کردند و لذا به آنها ایسترکی می گفتند.

به همین روال علاءالدینی را می توان قدیمی ترین مومنان ایران از دوران باستاندانست. چون در ارتفاعات آلا و اَلا عبادت می کردند. همیشه از قدیم فرزندی را از خود بنام (اَلا-علاء-علاد و غیره) نامگذاری می کردند. شیخ ها از این طایفه مومن اشتیاق یافته اند.

در زمان اتابکان لر هم طایفه ای نیز وجود داشت بنام علاء که جناب علیرضا خلیفه زاده نویسنده کتاب هفت شهر لیراوی این طایفه را به رودخانه علاء امروزی در سرزمین بهمئی ربط داد.

 

علاالدینی ها از دهه چهل تا نود:

تیره علاالدینی از بزرگترین تیره های ایل بهمئی است.

علاالدینی ها در دهه چهل بالغ بر 2900 خانوار بودند که  تا قبل از انقلاب بیشتر در مناطق کوهستانی و جاهای صعب العبور سکونت داشتند و بهمین دلیل این تیره از جنگجویان کوهستان و ماجراجویان ایل بهمئی می باشند. اما بتدریج به مکانهای شهری و روستایی مهاجرت نمودند.

جمعیت آنها بسیار زیاد و گسترده است.: تیره های علاالدینی هم اینک در روستاهای سردو - چل سرخ-چهار دره-پوتو-آبگرمک-ابوالفارس-تنگ چویل-ماوی-علا-دره زرد-رودزیر -ممبی -رود تلخ...و نقاط دیگر سکونت دارند.

تعدادی از تیره های بزرگ علاالدینی به شهرها و مناطق همجوار مانند بهبهان - رامهرمز - باغملک - امیدیه - گچساران - آقاجری - جایزان مهاجرت و اسکان نمودند.

علاالدینی به طوایفی چند منشعب می شود: از جمله طایفه های شیخ - محمدی - خواجه امیری - نم طلایی - قنبری - میراحمدی و طوایف کوچکتری که هم پیمان بعضی طوایف مذکورند. تیره علاالدینی به صداقت و دور اندیشی معروف هستند.

این طایفه بزرگ که از تیره مهمدی و ایل بزرگ بهمئی هست یکی از بزرگترین طوایف ایران است که در دوران زندیه قدرت سیاسی فراوانی داشتند.چرا که با بزرگان حکومت ارتباط تنگاتنگی داشتند.و همچنین در دوران جنگ جهانی دوم نیز توسط المانی ها به دلیل قدرت ژنتیکی علاءالدینی ها برای احیای نسل المان مهاجرت کرده‌اند.آنان به عهد و پیمان خود بسیار مقید می باشند.آنان در دوران حکومت پهلوی در مقابل رضا خان یکی از بزرگترین قیام های لر را رقم زدند و رشادت های بزرگی از خود بروز دادند و تعداد زیادی مردان سلحشور خود را در آن قیام از دست دادند.

 

در آخر:

وجه تسمیه علاءالدینی: بسیار عظیم و بزرگ است اینان از بزرگان دین بوده اند و اگر (علا) را به معنای بزرگ بگیریم یعنی (بزرگ دینان) و اگر (الا) را بمعنای (بلند) بگیریم یعنی آنان که در حکومت الائیم(ایلام) از بلندمرتبهه های دینی بودند و در کوهستانهای بلند و رفیع عبادت می کردند.

 

گرد آورنده: مجتبی بدرقه

 

منابع:

کتاب هفت شهر لیراوی دیلم و گناوه- کتاب شهریاران جنوب - کتاب قیام ۱۳۱۶ علاءالدینی بهمئی - ایل ناشناخته عبدالله شهبازی پژوهشی در کوه نشینان فارس سال ۱۳۶۶- تحقیقات نویسنده متن-عبدالله شهبازی شناخت ایلات و عشایر سال ۱۳۶۹.

  • طایفه علادینی

    یاوری و ناصری پرس کرد و سرهنگ طایفه علادینی چطو کنن جنگ؟ آفتاب خانطلا وه نذر پیره طایفه علادینی یکیش نمیره اشعاری از قیام سال ۱۳۱۶ علاءالدینی بهمئی


  • ایل بهمئی

    زنده باد بهمئیآخرین مقالات