🔀آخرین مقالات

بساک

تاریخچه

نخستین دولتی که همزمان با ایلام در ایران پیش از اسلام تشکیل شد، دولت ماد بود. ارتباط این دولت با سرزمین بختیاری نیز زیاد بوده‌است. به‌طوری‌که هرودوت می‌نویسد: “قبایل عضو اتحادیه ماد، شش قبیله بودند که عبارتند از: بوسیان، پارتاکنیان، آستروکاتیان، اریزانتیان، بودیان و مغ‌ها (تاریخ ماد، ص ۱۴۲).”

از قبایل یادشده هم‌اینک نام پنج تای آن‌ها در بین طوایف بختیاری با تغییراتی به چشم می‌خورد که عبارتند از: بوسیان= طایفه‌ی بوساک یا بساک چهارلنگ، مغ‌ها= طایفه‌ی موگویی یا مغویی چهارلنگ و جالب‌تر اینکه مورخین سکونتگاه قبیله‌ی ششم را نیز در جنوب اصفهان ذکر کرده‌اند که منطقه‌ی فریدن کنونی و پارتاکنا (پارتیکن) باستانی می‌باشد چرا که درحال حاضر در نزدیکی‌های داران پارکی به‌نام پارک “پارتیکن” احداث گردیده است.


بساک یکی از طوایف بزرگ ایل میوند از چهارلنگ بختیاری است.که ممیوند شامل 5 طایفه بساک،عبدالوند ،حاجیوند،(فولادوندوسالاروند) وعیسوندمیشود.
براساس گفته های بزرگان ک سینه ب سینه چرخیده ایل بساک و ایسوند در گذشته یک ایل و برادر که بساک برادر بزرگتر بوده است و ب مرور ب علت گسترش زیاد از هم جدا میشوند.

سردار اسعد بختیاری در کتاب خود تاریخ بختیاری ص620 ذکر کرده که: عیسوند شعبه ای از بساک است. ریاست ان امروزه به عهده یوسف خان عیسوند و اسد خان می باشد. مسکنشان دامنه غالی کوه (قالی کوه) است.

براساس گفته ها و شنیده ها از بزرگان ، طایفه بساک به دو تیره تقسیم می شود 1.بزی 2.بساک

که براساس همین شنیده ها به تیره بزی به خاطر وجود سه شخص بزرگ بنام صادق صلاتین و بهمن گرگین وضرغام بوده است.تیره بزی شامل 13طایفه می شود.
***********************************************************************************************

 

0 نظر