یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل میشخاص

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل وارد کنیم

1 نظر

  • زانیار

    ایل میشخاص دارای هفت طایفه است که روستای جعفرآباد بخش آن است وگویش مردم آن اندکی فرق دارد به دلیل اینکه قبلا کامیارانی بودندآخرین مقالات