پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

طوایف مستقل ممسنی

طوایفی همچون : طایفه کوهمره نودان ، طایفه داراب ، طایفه چهار راهی، طایفه کوهمره جروق، طایفه کوهمره سرخی،  طایفه جشنی، طایفه جبل النارویه، طوایف متفرقه محلی فیروزاباد.

 با پوزش، درین مورد اطلاعاتی بیشتری وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل وارد کنیم


0 نظر


مقالات در مورد طوایف مستقل ممسنی

آخرین مقالات