یک شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل طیبی

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل وارد کنیم

3 نظر

  • طیبی

    درود بر شما


  • طیبی

    قوم لر امروزه بیشتر از هر چیزی به اتحاد نیاز دارد


  • جعفر

    لرستان بزرگآخرین مقالات