شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل بویری

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل وارد کنیم

3 نظر

  • امید درخشان

    ایل بویری نیست ..همون ایل دشمن زیاری است . و بویری یکی از طوایف ایل دشمن زیاری است..اصل ایل دشمن زیاری از این منطقه هست، منطقه کهگیلویه .شهر دهدشت مناطق (کوشک دشمن زیاری،راک دشمن زیاری،قلعه دختر دشمن زیاری و بقیه دهات ها و مناطق) دشمن زار دو زن داشت از یک زن دو فرزند که فرزندان انها طایفه سلطعلی،شیخالی ، قلندری،بویری و زن اول سه فرزند به اسم گرشاسب،گشاسب و الیاس داشت که فرزندان این زن به خانی رسیدند. که همه اول در کلات دشمن زاری ساکن بودند در کهگیلویه ..در جابجایی ایلات توسط نادر طایفه گرشاسبی اولین فرزند دشمن زیار و خان اول در منطقه ذکر شده توسط نادرشاه به اطراف شیراز کوچانده شدند چون وابسته به دولت صفوی بودند. و تشیع و نافرمانی میکردند و مالیات نمیدادند..بعد از رفتن این طایفه برادرهای کوچکتر به اسم گشتاسب و الیاس هم زمان خان منطقه شدند و طایفه های فرزندان زن دوم را بین خود تقسیم کردند ..خود من هم از نواده های الیاس هستم .البته خود الیاسی هم طایفه دارد و هم خان و پدر بزرگ های ما هم خان منطقه الیاسی در کلات دشمن زیاری زادگاه اولیه و اصلی دشمن زیاری هستند معروف به فرزندان جمشید خان(من ندیده جمشید خان هستم) از نواده های الیاس و طایفه گشتاسبی هم در راک مستقر و حکومت کردند ..که حکومتی قوی داشتند و از سرداران اصلی نادرشاه بودند. و کلانتر چهاربنیچه شدند یا همان کهگیلویه تا زمانی که با طایفه الیاسی برادر خود بر روی محدوده زمین درگیر شدند و خان های انها بعضی کشته شدند توسط فرزندان جمشیدخان و از منطقه کوچ کردند که الان در چرام و اطاف باشت خان احمد و گچساران و کرمان و خوزستان دیلم و مستقر شدند.. و کل منطقه دشمن زیاری به دست فرزندان الیاس که همان جمشید خان باشد افتاد که خودشون هم طایفه دارند(طایفه الیاسی) و رعیت و بقیه طوایف در خدمت انهابودند..مث سلطعلی. قلندری. بویری. شیخالی و خود طایفه الیاسی...از مجموع چند طایفه یک ایل بوجود میاد. دشمن زار فرزند یکی از سران آل بویه بود چون با آل زیار دشمن بودند این اسم را بر روی فرزندش گذاشت..که فرزندان ال بویه منسب خود را شاهان ساسانی میرساندند و از نسل بهرام گور میخواندند. اما ابوریحان بیرونی با این تذکره چند نویسندهبزرگ مث مسعودی مخالف بود ..ساسانیانی که خود توسط ایلمایی ها شکل گرفت که باقیمانده عیلام بزرگ در غرب بودند..


  • سجادخان

    بادرود بویری یک ایل هست که قسمتی از آن درایل دشمن زیاری. هفت تیره از آن ساکن ایذه وجز بختیاری هفلنگ وتیره ای درمسجدسلیمان و شهری در چهارمحال بختیاری که یک دست از طایفه بویری میباشد یعنی کل جمعیت شهر .وروستای بزرگ باجمعیت ۱۰۰۰نفردربوشهر که همه ی این طوایف خود را جز قوم بختیاری هفت لنگ میدانند به جز طایفه بویری که در ایل دشمن زیاری ساکن میباشد.


  • امین نظری

    با سلام. بویری یک ایل است که در سرزمین کهگیلویه باستانی سکونت داشتند. بر اساس شجره نامه های پوستی موجود بویر فرزند احمد فرزند گیلیویه می باشد که شجره مذکور به پادشاهان ساسانی می رسد که تا سالها پس از انقراض ساسانیان بر بخش هایی از ایران حکومت می کردند. بویراحمدی ها با ایلات کرایی و ممبینی دارای نیاری مشترک می باشند و منتسب به گیلویه می باشند. ایل بویری در زمان حمله تیمور لنگ دچار فروپاشی ساختاری گردید اما قسمت هایی از آن تا اواسط صفویه موجودیت داشتند که توسط شاه عباس از بین رفت و تعداد زیادی از آنها به سرزمین های بختیاری ، دشمن زیاری ممسنی و کوهگیلویه ، ممسنی، قشقایی، گله دار ، بوشهر و سایر نواحی ایران کوچ کردند. ایل فعلی بویراحمد برآمده از ایل بویری قدیم است که در سال های بعداحیاء گردید. منابع: تحقیقات میدانی. کتاب یادواره ایلات کوه گیلویه نوشته مرحوم مجیدی کرایی.آخرین مقالات