یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

باب بهداروند

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل و باب وارد کنیم

1 نظر

  • فرخ بهداروند

    ﺑﻬﺪﺍﺭﻭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ : 1- علادیوند 2-مقام رگی(مقمره ای) 3-لرزنی 4-زیلائی 5- تردی 6-کاله 7-اولکی 8-ﻣﻨﺠﺰﯼ 9-ﺑﻠﯿﻮﻧﺪ 10-ﺁﻝ ﺟﻤﺎﻟﯽ 11-ﻣﺶ ﻣﺮﺩﺍﺳﯽ 12-ﺳُﻬﺮﻭ ‏ 13-ﮔـُﻨﺪﺍﺋﯽ 14-ﻓﺮﮔﻨﯽ 15-ﺟﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﺩﺳﯿﺮ 16-ﺩهناﺷﯽ 17-ﺍﺳﻨـَـﮑﯽ 18-ﻟﻠﺮﯼ 19-ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻠﺪ 20-ﻋﺮﺏ ﮐﻤﺮﯼ 21-ﮐﯿﺎﺭﺳﯽ 22- برد بر 23-گرما 24-پیر صالح ابراهیم 25-تکی 26-چنگاییآخرین مقالات