یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

باب زلقی

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند این صفحه را تکمیل کند با ما تماس بگیرد .
1 نظر

  • زلکی

    تیره‌های طایفه زلکی 1- هزارسی (خورجین) (به احتمال زیاد هزار اسپی بوده که به مرور زمان به هزارسی تغییر نام داده شده است) شامل تیره‌های: اولاد خدابخش جهانبخش ذولفقار جعفر جهانگیر اولاد آ باوا اولادآ عباس اولاد آبختیار اولاد آشهریار جوبازوند پزی: محمد وند سلیمان وند حسن وند دراشگفتی ترپی بی آبی مدروک مفروش لیرکی 2. آریاسی شامل تیره‌های: شهاب الدین شهابی نژاد بختیاری نژاد غیاث الدین غیاثی 3- بریم وند شامل تیره‌های: کوه کن قیطاسوند القاص وند ابول وند حیدر وند مهلی وند غلام وند تشمال 4- دوزنی (قالی) شامل تیره‌های: تاجمیری شاه‌منصوری غیبی وند رحمت وند جمال وند ماندنی سلطانی قوچعلی ممدوزنی وندوندگری شیخ گوشه حسین عبدالله کلی جلی شمس الدین وند شیخ باباروزبه کاهگونی گانر حیدروند 5- جاوند شامل تیره‌های: ایسوالی خان محمدرضاوند ارجنکی خمکاروند شهکه وند شیخ سرخ سرخ قربان وند عباس وند چنگری اسدوند 6- چارطافه میکور کلاوند مینجایی (میانجایی) چپــال چهاربری چهارلنگ پیراحمد فداله ولاتی دره کاییدیآخرین مقالات