سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل رشنو

ایل رشنو

با پوزش، درین مورد اطلاعاتی وارد نشده است ، اگر کسی میتواند میتواند درین زمینه همکاری کند تا بیوگرافی از این ایل وارد کنیم

2 نظر

  • اکبر خیری

    رشنو نام یکی از طوایف لر است که در استان‌های لرستان، خوزستان و ایلام ساکن هستند. این طایفه لر زبان دراثر گذشت زمان، زبانشان تغییر کرده؛ برای نمونه در الشتر لکی، در ایلام کردی و در روستای سرخه شوش به زبان عربی تکلم می‌کنند. اکثراً پیرو مذهب شیعه هستند اما معدودی هنوز اهل حق محسوب می‌شوند. عادل خان، بزرگ طایفه رشنو در دوران زندیه یا احتمالاً ابتدای قاجار بوده که با حکومت مرکزی رابطه داشته و یکی از سرداران وقت است. وی با نفوذی که در مناطق لر نشین داشت در جنگ‌های با عثمانی قشونی به همراه داشته و برای حکومت نیرو گردآوری می‌کرده‌است. در زمان وی طایفه رشنو در اوج قدرت بوده و چندی از خاندان‌های این طایفه از جمله بداق، خیری، درونی و تخت کش را گرد طایفه آورد. عادل خان در یکی از جنگ‌های ایران با عثمانی در مندلی عراق کشته می‌شود و در خواستگاهش دفن می‌شود. پس از او طایفه رو به افول می‌گذارد. طایفه رشنو با جمعیت و پراکندگی زیاد با طوایف دیگر مناطق پیوند بسیار داشته تا آنجا که یکی از موثرترین طوایف در لرستان، ایلام و شهرهای شمالی خوزستان (اندیمشک، دزفول، شوش و…) است طایفه رشنو یکی از طوایف مؤثر از ایل بالاگریوه است. خاستگاه اصلی این طایف در میانکوه و در منطقهٔ طایی بوده‌است رشنو نامی اوستایی به معنای «فرشته دادگستر» است.درمکتب زرتشت دشمن دزدان و راهزنان بوده و «رشنوی راست» لقبش بوده‌است. رشنوهای ایلام از دو دودمان بزرگ یعنی دودمان «نایب» و دودمان «میرزا» تشکیل یافته‌اند و به همراه حسن خان والی به لرستان پشتکوه مهاجرت نموده‌اند. سایر دودمانهای رشنو شیرخانی و نعمتی هستند. آن‌ها از زمان والی‌ها تا زمان معاصر به علت با سواد بودن دارای مشاغل دولتی و حکومتی بوده‌اند تیره‌های این طایفه عبارتند از: فروند . شاهوند . قاسمعلی‌وند . زکالوند . خیری‌وند . تاجکه . حقی . میرزا فرهاد. میرزا نقی . میرزا بزرگ . میرزا کوچک . میرزا اسد . فاتحی پولادی .


  • رَشن《رشنو》

    دکترمحمود حریریان درکتاب《تاریخ ایران باستان》جلد اول، صفحه ۱۱۸ مینویسد: رشنو ایزد عدالت آیین ایران باستان است در سر پُل چینوَد که روان در گذشتگان به داوری کشیده میشود و کردارهای خوب و بد و ثوابها و گناهانشان سنجیده میشود، هیئت داوری را سه ایزد تشکیل میدهند: مهر، رَشن و سروش! ترازوی مینُوی را رشنو در دست دارد این ترازوی مینوی هرگز خطا نمیکند و به اندازه سر مویی نه برای توانگران و نه برای درویشترین مردمان منحرف نمیشود! این ایزد با صفت《راست》توصیف میشود!آخرین مقالات