پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل زینی وند

ایل زینی وند

زیناوند یا زینی وند لقبی از القاب شاه تهمورث ساسانی است ...زینی وند یکی از طایفه های لر کوچک است

تهمورث با القابی چون دیباوند و دیوبند و زیباوند و زیناوند معرفی شده است. برخی از دانشمندان و ایران شناسان غربی و، به پیروی از آنان، بعضی از دانشمندان و محققان ایرانی، ضبط درست لقب تهمورث را زیناوند به معنای «تمام سلاح» ذکر کرده و ضبط های دیباوند و دیوبند و زیباوند را مصحف آن دانسته اند. ..این واژه هم اکنون زینی وند تلفظ میشود (ساسانیان از مشاهیر لر و لرتبارند و ما دلایل لر بودن ساسانیان را در قسمت مشاهیر لر سایت نگین زاگرس اورده ایم)

-ایل زینی وند: در بخش مرکزی دره شهر زندگی می کنند و گویش آنها لُری می باشد. و شامل طایفه‌های : شادیوند- صالح وند – نوروزی‌وند  می‌باشند. که هر کدام هم شامل تخمه‌هایی می‌شوند.

 ایل زینی وند در تقسیم بندی بین ایلات لر جز لرهای فیلمی محسوب میشود . همان طور که در صفحه اصلی سایت راجب فیلی ها عرض کردم فیلی ها کاملا لر تبار و از نژاد و تبار لرها هستند. برای اطلاعات بیشتر راجب فیلی ها متوانید به صفحه اصلی قسمت لرهای فیلی رجوع کنید.

 

0 نظر


آخرین مقالات