جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ایل زینی وند

ایل زینی وند

زیناوند یا زینی وند لقبی از القاب شاه تهمورث ساسانی است ...زینی وند یکی از طایفه های لر کوچک است

تهمورث با القابی چون دیباوند و دیوبند و زیباوند و زیناوند معرفی شده است. برخی از دانشمندان و ایران شناسان غربی و، به پیروی از آنان، بعضی از دانشمندان و محققان ایرانی، ضبط درست لقب تهمورث را زیناوند به معنای «تمام سلاح» ذکر کرده و ضبط های دیباوند و دیوبند و زیباوند را مصحف آن دانسته اند. ..این واژه هم اکنون زینی وند تلفظ میشود (ساسانیان از مشاهیر لر و لرتبارند و ما دلایل لر بودن ساسانیان را در قسمت مشاهیر لر سایت نگین زاگرس اورده ایم)

-ایل زینی وند: در بخش مرکزی دره شهر زندگی می کنند و گویش آنها لُری می باشد. و شامل طایفه‌های : شادیوند- صالح وند – نوروزی‌وند  می‌باشند. که هر کدام هم شامل تخمه‌هایی می‌شوند.

 ایل زینی وند در تقسیم بندی بین ایلات لر جز لرهای فیلمی محسوب میشود . همان طور که در صفحه اصلی سایت راجب فیلی ها عرض کردم فیلی ها کاملا لر تبار و از نژاد و تبار لرها هستند. برای اطلاعات بیشتر راجب فیلی ها متوانید به صفحه اصلی قسمت لرهای فیلی رجوع کنید.

 

6 نظر

 • بهنام

  زینی اسم مذکر زینب بمعنای زینت دهنده و پسوند وند معنی دار ودسته و بطور ضمنی معنای دلیری و شجاعت است تین طایفه یکی از بزرگترین طوایف ایل دریکوند است در دشت کرگه مناطق جنوب خرم آباد سکونت داشته اند پس ا. سقوط کریم خان آقا محمد خان قاجار در جهت انتقام جویی و بر هم زدن ترکیب جمعیتی آنها را به سیمره آبدانان بدره مورموری اطراف ماژین تبعید سپس در زمان ناصر الدین شاه به دلیل غا ت قافله و کاروانهای قاجاریه به سراسر کشور از جمله بهشهر نکا زاغ مرز قم جنوب و جنوب ش ق تهران بجنورد شاهرود لوشان قزوین بیرجن. ذهابچی و العما ره عراق و ساوه بروجرد تبعید و ماندگار میشوند سپس با. دیگر در سال ۱۳۰۴به جرم هواداری از ایل بیرانوند در زمان رضا خان تبعید و تجزیه می شوند طایفه زینی وند به چندین تیره ترکارانی شادی‌ند نیردیوند صالح وند چار امیر رحماوند کپنک زرد دوزقه ای که این تیره در بخش پاپی س سکونت دارند وپیروند متاسفانه تقسیم شده است که نیازمند اتحاد وحدت کلی بنام زینی وند می باشد


 • بهنام

  محل سکونت فعلی طایفه بزرگ زینی وند سیمره ،دره شهر،بدره،آبدانان،شمشیر آباد آبدانان،مورموری،ارمو،قلعه گل، ماه پاره، کله جوب،گرزلنگر ،ماژین، گدارنمک ،بن زرکه،دره دول،منگره اندیمشک، منطقه عشایری تخت چان ،عده ای هم در پلدختر میر آباد یا ولی عصر،تنگ فنی،شهر خرم آباد خصوصا جنوب خرم آباد ار جمله روستاهای دارایی،سالی بزرگ ،سالی کوچک،انگز،چوتاش،روستای فلاوند ویسیان،و جمع زیادی در مکان های تبعید توسط شاهان قاجاریه و اوایل رضا خان،در مناطق بروجرد،قم،تهران بخصوص جنوب و جنوب شرق تهران،لوشان،قزوین،ذهابچی،نکا،بهشهر،بخش،زاغمرزدهستان زینی وند که در آن زمان به دلیل عدم آگاهی و کم سوادی به اشتباه زینوند نوشته شده در استان مازندران ،و ساوه، بیرجند،شاهرود،بجنورد،العماره عراق،تعدادی در الشترسکونت دارند،این طایفه عظیم و در جمعیت یکی از بزرگترین طوایف ایل دریکوند با لا گریوه است که لر و به گویش لری صحبت می کنند،زینی پس از یا قو یا یعقوب نیای طایفه یاقوند یا یعقوب وند دومین فرزند درک معروف به دریک پا چوبی میباشد ،زینی و یاقو یا یعقوب از یک مادر و بقیه ایل دریکوند از مادری دیگر بوده اند،یاقوندها بیشتر در خرم آباد ،و سپیدشت بخش پاپی،و اندیمشک سکونت دارند،از کد خدایان زینی وند می توان کمرخان در سیمره و حاج عباسی زینی وند و خداداد و پاپی در جنوب خرم آباد را نام برد ،حاجی موسی زینی وند نیز یکی دیگر از بزرگان بوده است،البته در میان دیگر تیره های زینی وند دهها کد خدا و بزرگ را میتوان نام برد،در زمان جنگ حق علیه باطل طایفه زینی وند صدها شهید و وآزاده و ایثارگر به انقلاب اسلامی هدیه داده است،از این طایفه افراد شاخص زیادی در جهت خدمتگزاری به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه ها و سمتهای مختلف بر خاسته اند ،ازجمله معاون اول وزیر آموزش پرورش کل کشور ، ریاست مدا س غیر انتفاعی کشور،ریاست دهیاریها و اداری شهرداریهای کل کشور جناب محمد علی،استانداری،فرماندار، اعضای مصلحت نظام کشور ،فرماندهی، بخشدار،شهردار،عضو شورا شهر،مدیر کل، ریس فنی و حرفه ای استان نوروزی،ریاست مرکز بهداشت پیشوا تهران، بازرس مخابرات کل کشور جناب حاج عالی دریکوند( زینی وند) ،امام جمعه،معاون قوه قضاییه دکتر خجسته نیا،( زینی وند) دادگستری رومشگان محمدی( زینی وند) سفیر ایران در بصره تقی محمدی ( زینی وند) کاندید دوره اخیر مجلس حوزه دره شهر دهلران آبدانان با اخد بیش از شانزده هزار رای اما به مجلس راه نیافت، ودر دیگر زمینه های ورزشی غلام زینی وند هافک تیم ملی فوتبال ایران سال۱۳۵۴، و کشتی و هنری خبرنگاری و نویسندگی ،ادبی،سیاسی،اجتماعی،علمی،پزشکی و مدیریتی و اجرایی نام و آوازه دارند و از افتخارات بلاگریوه است،


 • بهنام ( لط)

  سهپد امیر احمدی فرمانده ی ارشد رضا شاه پس از زد خورد های شدید بالاخره بر حکومتهای ملوک الطوایفی مناطق لر نشین فایق آمد وی برای استحکام قدرت خود بعضی از طوایف مهم و مطرح و پر جمعیت را به سراسر کشور تبعید کرد از جمله طایفه مقتدر زینی وند را به بروجرد ،قم ، مازندران ،تهران ،لوشان ، ودیگر شهرها تبعید و سپس جمع زیادی از آنها را به بجنورد در خراسان می فرستد، در زمان قاجاریه با دو سیاست در هر برهه ی زمانی دستور تبعید صادر کردند در زمان آقا محمد خان قاجار بخاطر انتقام و عقده و لاغر کردن و در بعضی زمانهای دیگر به سبب آشوب و درگیری در شهرها و مناطق دیگر طوایفی که روحیه ی دلاوری و شجاعت و از کثرت جمعیت بر خوردار بودند با دادن امتیاز و تشویق و ترغیب برای سر کوب ناامنی و درگیریهای مناطق دیگر استفاده می کردند وبتدریج با نام و شهرت ناآشنا ماندگار و به دست فراموشی سپرده و سکونت کرد ه اند،بهر حال طایفه زینی وند به تیر ه های شادی وند ،رحماوند،صالح وند،نیردیوند،پیروند،ترکارانی،چارامیر،کپنک زرد، بن زردی ،دوزقه ای شامل می شود،تیره دوزقی در بخش پاپی سکونت دارند، بعضی از تیره های زینی وند اسم مستعار بر حسب رسوم آن زمان بوده است دارند، بعنوان مثال فرد یا افرادی از طایفه زینی وند ابتدا در گذشته زمین را خیس سپس کشاورزی کرد ه اند یا در. کشاورزی خلاق بوده اند و یا افرادی از طا یفه زینی وند از لباس کپنک استفاده و در فصل زمستان که هوا سرد و خشن بوده کپنک آنها در مجاورت شعله های آتس زرد و یا اینکه عده ای در اشگفت یا غار در دورانهای گذشته در ته اشگفت بخاطر نیازشان آتش روشن و ته اشگفتشان زرد و یا دوزقی ،دوز یعنی غارتگری و قی در زبان لری یعنی ضرب و جرح و دعوا و مرافه یا در منطقه ای به این نام زندگی کرده اند و به این نامهای مستعار بی اساس الحاق شده در. صورتی که شعبه ای از طایفه زینی وند می باشند،


 • بهنام( لط)

  عبدالحسین شا کرمی در کتاب فرهنک و تاریخ دره شهر ،در اظهاراتی عجیب و غریب، عجو لانه و شتابزده دانسته یا ندانسته ،سهوا یا عمدا،آورده که طایفه زینی وند از کرمانشاه مناطق اطراف کرمانشاهان، به در ه شهر و آبدانان و بدره و مورموری ماژین نقل مکان کرد ه اند ، کاملا واضح و روشن و شفاف است که شاکرمی با ساختار ایل دریکوند بزرگترین ایل بالا گریوه آشنایی نداشته است بالاگریوه به مجموع تمامی مناطق و دهستانهای جنوب خرم آباد ،بخش سپیدشت وپاپی ،اندیمشک و حومه ،بیدروبه،و حسینینه و مناطق تابعه آنها ،دره شهر ،دهلران،مورموری،قسمتی از آبدانان،ماژین،پلدختر و معمولان را بالاگریوه می نامند،همه خبرگان و سالخوردگان و دانایان طایفه زینی وند و ایل دریکوند و قوم با لاگریوه از اینکه زینی یکی از فرزندان دریک بوده است همسخن هستند البته اسناد و مدارکی هم موجود است،و اظهارات شاکرمی مولف کتاب فوق الذکر،کاملا کذب ،غیرموثق،بی اساس،و کذب میباشد،زینی پسر دوم دریک ( دیرک) سه پسر بنامهای کارو،شیو،سرخو،داشته است،


 • ستا ( نیا)

  به دلیل مهاجرت و تبعید مکر ر و مستمر و پی در پی طایفه زینی وند این طایفه از بیشترین پراکندگی جغرافیایی بر خور دا ر است،


 • ستا ( نیا)

  بخشی از نامه تاریخی وزیر ناصر الدین شاه قاجار خطاب به طایفه زینی ونددر سال ۱۲۷۹،در جواب به ابو القداره حاکم قاجاریه: در کرمانشاهان بودم،نامه ای از شما رسید جواب فرستادده شد،حال شما خبر دارم، اشرف الدله، و حشمت الدوله،عرض کردند شکنجه شدند،و آزرده تا نیم جانی به در بر ده اند،مقصود این است دنیا دار مکافات است اگر مقام عبرت باشد،این صدمات وارد شده بر شما موجب آگاهی شما باشد، تا روز به روز خرابی شما رو به آبادی گردد،در باب طایفه زینی وند میدانم نا فرمان و ناسازگارواز روحیه جمعیت ‌و قدرت طایفه ای بر خور دارند،و به قافله ها دستبرد میزنند(مالیات میگیرند)، درسیمره( دره شهر کنونی) و جایدر و سلسله ، بر چار پایان می نشینند و کاروانهای قاجار را غارت کر ده اند (مالیات میگیرند) ، در صدد گوشمالی ،و تنبیه،و تبعید و لاغر کردن آنها باشید.آخرین مقالات