🔀آخرین مقالات

باب میوند

باب میوند

 

مقدمه

 

ایل بختیاری یا بهتره بگیم قوم بختیاری به دو شاخه خیلی بزرگ، هفت لنگ و چهارلنگ تقسیم میشود.

 

·          هفت لنگ بختیاری مشتمل بر چهار باب (که بضیا به غلط بجای باب از لفظ ایل یا طایفه استفاده کرده اند، چراکه باب از چند ایل تشکیل شده و  در واقع بهتره بگیم هر باب از چندین ایل شکل یافته است) بزرگ از قرار ذیل است:

 

1.     باب دورکی

 

2.     باب دینارانی

 

3.     باب بختیاروند(بهداروند)

 

4.     باب بابادی

 

 

 

·         چهارلنگ بختیاری مشتمل بر پنج باب بزرگ میباشد که از قرار ذیل میباشد:

 

·         باب میوند

 

·         باب محمود صالح

 

·         باب کیانرسی

 

·         باب زلقی

 

·         باب موگویی

 

 

 

ضمیمه در باب ایلات چهارلنگ، ایلات بزرگ میوند

 

طیفه اتابک: از جمله طوائف چهارلنگ بختاریست، مسکنشان در بوربور نزدیک غالیه کوه (قالی کوه ) است. عده ای از خوانین از نژاد اتابکان امروزه موجود می باشند. از جمله میرزا مهدی خان ضیغم الممالک است که به شراکت حاجی محمد خان و غلامرضا خان ضرغام سرلشکر ریاست ایل بزرگ بسحاق(بساک) را دارند، ضیغم الممالک صاحب خطوط سه گانه و طبع شعر و ادبیات می باشد.

 

باب میوند  از پنج ایل بسیار بزرگ تشکیل شده است که از قرار ذیل میباشند:

 

ایل پولادوند: از جمله ایلات چهارلنگ است که مرکزش در خلیل اباد و ازنا و چالسپار است. فعلا(منظور از فعلا زمانیست که سردار اسعد این مطالب را نوشته)  ریاست این ایل به عهده هژیرالسلطنه و حسام نظام است.

 

ایل عبدالوند:از ایلات چهارلنگ است. مرکزشان در دهنه شتران کوه است.  در انجا دهات دارند و ریسشان امروزه(منظور از امروزه در زمانیست که سردار اسعد این مطالب را نوشته) خواجه علی شاه خان سردار معظم و خواجه باقر خان است.

 

ایل حاجی وند: جز عبدالوند می باشد و ریاستش نیز بر عهده ان دونفر میباشند.

 

ایل بسحاق: از جمله ایلات بزرگ چهارنگ میباشند که ریاست این ایل با غلامرضا خان ضرغام لشکر هست.

 

ایل عیسوند(ایسوند): این ایل جز ایل بزرگ بساک میباشد. رییسشون امروز(منظور از امروزه در زمانیست که سردار اسعد این مطالب را نوشته) یوسف خان و اسد خان میباشد. مسکنشان دامنه قالی کوه است.

 

""برگرفته از کتاب سردار اسعد بختیاری صفحه 620""

 

 

 

      

 

ادامه دارد.....

 

 

 

0 نظر