جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

اتابکان لُر کوچک《آل خورشید》

مقارن حمله مغول، سرزمین لرستان به دو قسمت تقسیم می‌شد: یکی لر بزرگ به مرکزیت ایذه و دیگری لر کوچک به مرکزیت خرم‌آباد. که بین سال‌های ۵۸۰ تا ۱۰۰۶(ه. ق) در لرستان کنونی و بخش‌هایی از استان‌های ایلام(لرستان پشتکوه) و همدان و خوزستان و مرکزی و کرمانشاه (ناحیه لر کوچک ) فرمانروایی می‌کرده‌اند.

اتابکان لُر کوچک《آل خورشید》

اتابکان لر کوچک نام سلسله‌ای لُرتبار است  که بین سال‌های ۵۸۰ تا ۱۰۰۶(ه. ق) در لرستان کنونی و بخش‌هایی از استان‌های ایلام(لرستان پشتکوه) و همدان و خوزستان و مرکزی و کرمانشاه (ناحیه لر کوچک ) فرمانروایی می‌کرده‌اند. پایتخت این دودمان شهر شاپورخواست (خرم آباد کنونی) و مقر فرماندهی شان قلعه فلک ‌الافلاک بود.

فرمانروایان این دودمان از فرزندان شجاع‌الدین‌خورشید، بنیان‌گذار فرمانروایی لر کوچک بوده‌اند و واپسین فرمانروای لر کوچک شاه وردی خان به دست شاه عباس یکم صفوی شکست خورد.

عمده ترین و سرسخت ترین ایالت شورشی در زمان شاه عباس صفوی لرستان و قوم لر بودند که از اوایل سلطنت او، لرهای لرستان و اتابک عاصی و نافرمان آنها شاهوردی خان بارها و بارها از فرمان شاه سربرتافته بود، امراء  و فرستادگان او را به تمسخر گرفته بود. به طوری که او و لرهای تحت امرش در لرستان ضمن حمله به قلمرو علیشکر (حدود همدان ) اغورلو سلطان بیات میر، دست نشانده شاه عباس را به قتل رساند و بیات ها را غارت کرد و کشتاری در آن حدود به راه انداخت و پس از باج گیری با غرور بسیار به لرستان بازگشت.

شاه عباس که از این حرکت جسارت آمیز بشدت عصبانی بود با تجهیز سپاهیان خویش یکسره بدون آسایش شبانه روزی بر لرستان تاخت و طی جنگ و گریز های بسیار بر لرها و سران آنها دست یافت و اتابک عاصی شاهوردی خان را در کنار رودخانه صمیره به دار آویخت و ضمن انقراض سلطه خاندان خورشیدی (اتابکان لر)، یک خانواده وابسته محلی و تحت امر و مطیع را بر لرستان بنام سلسه والیان لر ولایت داد.

 

شجاع الدین خورشید دومین حاکم ایرانی پس از حمله اعراب و فروپاشی شاهنشاهی ایران است که برای خود از عنوان شاهنشاه (در لری: شینشا) استفاده کرد؛ نخستین نفر، عضدالدوله دیلمی بود. هم‌اکنون آرامگاه او در جنوب شهر خرم آباد در منطقه گوشه شینشا قرار دارد.

جنگروی

 

ولادیمیرمینورسکی نویسنده؛ محقق و ایران‌شناس روسی، تاریخ گزیده و جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان:

جنگروی از طوایف زاگرس‌نشین و بنیان ‌گذار اتابکان لر کوچک بودند شجاع الدین خورشید که خود را از این طایفه میدانست توانست با کمک طوایف لرستان ادعای استقلال کند و طولانی ‌ترین حکومت ایرانی بعد از اسلام و دومین حکومت طولانی ایرانی بعد از اشکانیان را بنا نهد.

 

گستره فرمانروایی

خاندان‌های لر کوچک ایل‌هایی بودند از لران ایرانی که در حدود بین عراق عجم و عراق عرب ییلاق و قشلاق می‌کردند و خراج خود را به دیوان بغداد می‌دادند و به بسیار کم فرمانروایی جداگانه‌ای داشتند. سرزمین لرستان به دو بخش لر کوچک و لر بزرگ بخش می‌شود.

لرستان به معنی سکونتگاه مردم لر واژه‌ای است که به سرزمین‌های لرنشین اطلاق می‌گردد و به معنای گستره جغرافیایی است که مردم لر در آن سکونت دارند. با این توضیح می‌توان حدود لرستان را از دشت‌های غرب خانقین و مندلی در عراق تا دشت ارژن در استان فارس در ایران و از شمال از استان همدان، تا سواحل خلیج فارس به صورت حدودی تعیین کرد.

گستره نام لرستان پیش از حکومت صفویان، سکونتگاه لرهای بختیاری، لرهای کهگیلویه و لرهای بویراحمدی را هم شامل می‌شد. اما پس از حکومت صفویان سکونتگاه لرهای بختیاری را منطقه بختیاری نام‌گذاری کردند و جغرافیای نام لرستان به حدود استان لرستان وایلام کنونی محدود شد. این منطقه نیز در حکومت قاجاریان به دو بخش پشتکوه(ایلام کنونی) و پیشکوه(لرستان کنونی) تقسیم شد.

در کتاب تاریخ مغول در صفحه ۴۴۲ و در کتاب مجمل‌التواریخ گلستانه در صفحه ۲۰۴ به این شرح در خصوص سرزمین‌های لر کوچک و بزرگ آمده‌است:

... لر کوچک همان است که حالیه هم آن را لرستان می‌گوییم و غرض از این قسمت اخیر که در آن ایام لر کوچک خواند می‌شده بیشتر ناحیه فیلی یعنی اطراف خرم‌آباد و اراضی پشت کوه بوده‌است. مراد از لر کوچک، ایلات لرستان(و لرستان پشتکوه یا ایلام)، بخشی از کرمانشاه و همدان و شمال شرقی عراق حالیه (شامل طوایف لک و فیلی) و مراد از لر بزرگ، ایلات بختیاری، ممسنی و کهگیلویه دانسته شده‌است یعنی به خلاف تقسیم فوق.

 

رضاقلی‌خان هدایت، در مورد قلمرو جغرافیای لر کوچک می‌نویسد:

مخفی نماناد که لر کوچک که در خرم‌آباد و خاوه و الشتر و صدمره [صیمره=سیمره در مشرق و جنوب شرقی استان ایلام] و یدمن [هندمینی] سکنی دارند جمعی بوده‌اند و هستند و عرض ولایت ایشان بر جنوب عراق واقع است از طرفی به همدان و قلمرو علیشکر بهارلوی ترکمان و طرفی بالکان خوزستان متصل است، و طول آن ولایت از قصبه بروجرد الی بغداد و سایر محال تخمینأ یکصد فرسخ است.

 

پیدایش اتابکان لر

در واپسین سال‌های حکومت سلجوقیان عراق عجم بر نیمه غربی ایرانی، شجاع الدین خورشید از امرای لر تبار ارتش سلاجقه که در لرستان در خدمت حسام الدین شوهلی بود، با استفاده از ضعف و فترت دودمان سلجوقی دست به یکپارچگی طوایف لر زد و حکومتی مستقل از سلاجقه و خوارزمشاهیان بنیان نهاد.

خلفای عباسی هرگز حاضر به رسمیت شناختن فرمانروایان این دودمان نشدند و به این ترتیب در بحبوحه حمله مغول به ایران، لرستان دارای حکومتی مستقل بود که از موج اول و دوم حملات مغول مصون ماند. در فاصله زمانی بین موج دوم تا موج سوم حملات مغول، جلال‌الدین خوارزمشاه که از هند برگشته بود، در لرستان به استراحت و تجدید قوا پرداخت اما چون خلیفه عباسی برای نابودی او و اتابکان لرستان سپاهی اعزام کرده بود، از لرستان خارج شد و به سوی آذربایجان رفت.

 

موج سوم حمله مغول توسط هولاکو خان شکل گرفت که شاه لرستان، بدرالدین مسعود نسبت به مغول‌ها با سیاست ابراز اطاعت کرد و هولاکو را در حمله به بغداد و خلع خلیفه همراهی کرد و در فرمانروایی لرستان ابقا شد.

 

نام‌گذاری به اتابکان

در کتب تاریخی نوشته شده در عهد مغول آمده که عنوان اتابک برای امرای این سلسله جعلی بوده و آن‌ها مانند سایر اتابکان قلمرو سلاجقه و خوارزمشاهی، وظیفه تربیت شاهزادگان درباری را بر عهده نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد آن‌ها برای آنکه صلح را در قلمرو خود برقرار کرده و با همسایگان سلجوقی و خوارزمشاهی خود متحد بمانند از این عنوان استفاده کرده باشند.

 

اسامی امرای لر کوچک

 

1.       شجاع‌الدین خورشید پسر ابوبکر.

2.       سیف‌الدین رستم برادرزاده ابوبکر.

3.       ابوبکر پسر محمد.

4.       عزالدین پسر گرشاسب.

5.       حسام‌الدین خلیل پسر بدر.

6.       بدر الدین مسعود.

7.       تاج‌الدین شاه پسر حسام‌الدین خلیل.

8.       عزالدین حسین پسر بدرالدین.

9.       فلک الدین حسین پسر بدرالدین.

10.   جمال‌الدین خضر پسر تاج‌الدین.

11.   حسام‌الدین عمر پسر جمال‌الدین.

12.   صمصام الدین محمود برادر حسام‌الدین.

13.   عزالدین محمود پسر عزالدین حسین.

14.   دولت خاتون.

15.   عزالدین حسین دوم برادر دولت خاتون.

16.   شجاع‌الدین محمود پسر عزالدین حسین دوم.

17.   ملک عزالدین پسر شجاع‌الدین.

18.   سید احمد پسر ملک عزالدین.

19.   شاه حسین عباسی.

20.   شاه رستم عباسی.

21.   اغور شاه رستم.

22.   جهانگیر ابن رستم.

23.   رستم خان پسر جهانگیر.

24.   محمدی بک پسر جهانگیر.

25.   شاه وردی ابن محمد.

 

منابع(چکیده ای از ویکیپدیا)

1.       ابوالفضل خطیبی. «اتابکان لرستان». دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

2.       «ATĀBAKĀN-E LORESTĀN». دانشنامه ایرانیکا. دریافت‌شده در ۲۵ فوریه ۲۰۱۷.

3.       دائرةالمعارف فارسی، ج. ۲، ص. ۲۴۹۲

4.       «اتابکان لر کوچک». میبو سرچ. دریافت‌شده در ۶ آبان ۱۳۸۹.

5.       «لرستان در دوره اتابکان لر کوچک». تبیان لرستان. دریافت‌شده در ۶ آبان ۱۳۸۹.

6.       «اتابکان لر کوچک». میبو سرچ. دریافت‌شده در ۶ آبان ۱۳۸۹.

7.       رضا قلی خان هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، 6662.

8.       لر کوچک در دهخدا

9.       اتابکان لر کوچک در دهخدا

10.   اتابکان لرستان در دهخدا

11.   دائرةالمعارف فارسی، ج. ۲، ص. ۲۴۹۲

12.   تاریخ مغول. تألیف عباس اقبال. ص ۴۴۸۴

 

33 نظر

 • اتابکان لُر کوچک

  خانم فریبا بهاروند در کتاب《تاریخ لرستان از اواخر سلجوقی تا اواسط دوره صفوی》صفحه ی ۱۱ مینویسد:تنها سلسله ای که بیشتر از همه در ایران بعد از اسلام تداوم پیدا کرد《حکومت اتابکان لر کوچک》بود که بیش از چهار قرن و نیم از سال ۵۷۰ تا ۱۰۰۶ قمری موجودیت سیاسی خویش را تا اواسط دوره ی صفوی همچنان حفظ کردند ، این سلسله به سبب انتساب به خورشید یکی از نیاکان خود و یا شجاع الدین خورشید مؤسس آن ، بنی خورشید نام گرفتند. اتابکان با درایت خویش مانع یورش چنگیز مغول شدند و مغولان با حکام لر کوچک از در صلح در آمدند و در حمله ی تیمور لنگ جانانه مقاومت کردند حکومت طولانی و با ثبات اتابکان لر کوچک برای لرستان آبادانی ، امنیت و رونق به همراه داشت و در شکل گیری ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه اهمیت زیادی داشت و لرستان در این دوره از آبادترین ایالتهای ایران به شمار میرفت وجود قلعه ها و پلهای و آسیاب های عظیم نشان از مدنیت و آبادانی حکومت لرها دارد. اتابکان لر دارای دربار ، خزانه و ارتش بودند و سلطه ی حکومت آنان از چند کیلومتری بغداد تا رود دز خوزستان را شامل میشد.


 • عُقلاء المجانین

  پان لَکها ادعای حکومت اتابکان لُرکوچک و والیان لُر فیلی را میکنند اما کوچکترین سند و مدرک تاریخی ندارند و اشارات منابع تاریخی به صراحت بر《لک نبودن》اتابکان لُر صحه میگذارد باز به تصریح همین منابع آنان از طوایف قدیمی و اصیل لُر بوده اند! نخستین اتابکان لُرکوچک نظیر: شجاع الدین خورشید / سیف الدین رستم / و عزالدین گرشاسف در گریت واقع در 15 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد در بخش پاپی اقامت داشتند (سعادت خودگو ، اتابکان لُر کوچک ، ص 52). شجاع الدین خورشید طبق رساله لرستان ولرها ص 45 تابستان در گریت و زمستان در دهلُران به سر میبردند! تاریخ گُزیده حمداللّه مستوفی سال 730 هجری نوشته شده و در ص 549 از طایفه جنگروی (چنگروی) نام میبرد که در کول مانرود اقامت داشتند ولی از《لک》نام نمیبرد!!! ولی یکقرن بعد در سال 816 معین الدین نطنزی در منتخب التواریخ ص 53 در ذکر نام طوایف لُر کوچک علاوه بر جنگروی از《لک》و زنگنه هم نام میبرد! نام جنگروی کهن تر از لک است اگر این طایفه جنگروی، لک بود هیچ دلیلی وجود نداشت که منبع مذکور هم از لک نام ببرد و هم از جنگروی!!! حوادث سیاسی اتابکان لُر تماماً در محدوده نواحی لُرنشین اتفاق افتاده است و محل زندگی و مقابرشان هم همینطور! دکتر سکندر امان اللهی بهاروند در کتاب قوم لُر ص 136 و حمید ایزدپناه در جلد اول آثار باستانی و تاریخی لرستان مُتفق القولند که《طایفه لک》که نام آن برای اولین بار در فهرست منتخب التواریخ نطنزی آمده، هسته اولیه طوایف لکزبان کنونی لرستان است! نطنزی در منتخب التواریخ از جنگروی ، هسته و لک نام برده بنابراین مشخص است که جنگروی و لک یکی نیستند وگرنه دلیلی نداشت نام آنها جدای از هم آورده شود! لکها مُهاجرند زیرا از اشاره نطنزی در سال 816 به لک ، زنگنه و سُلگی (دو تای آخری هیچگاه ساکن لرستان نبودند) دانسته میشود که طوایفی که نطنزی به فهرست تاریخ گزیده افزوده خارج از محدوده کنونی لرستان می زیسته اند! آیین یارسان طبق دایره المعارف فارسی نوشته غلام حسین مصاحب ص 315 ترکیبی از عقاید غُلاه شیعه _ عقاید صوفیه _ بقایای مذاهب زرتشتی و مانوی است و اعتقاد به حلول و تناسخ و تجسد جزء اصول عقاید آنهاست و در باب عقاید هم شبیه به معتقدات اسماعیلیه 7 امامی اند.زبان لری همان فارسی قدیم است و به فارسی نزدیکتر است و ترجیح حکام لرستان این بوده که به همان فارسی که فراگیرتر بوده و یک زبان درباری بوده بنویسند ولی عده ای با سوءاستفاده از این موضوع ادعا میکنند که زبان گذشته لرها، لکی بوده است! ما دیوان میرنوروز متعلق به زبان صفویه را داریم که هیچ فرقی با لری امروز ندارد و هرچه به عقب برویم لری به هیچ وجه شبیه لکی نمیشود!!! نمیشود زبان یک منطقه محدودی《دلفان》را به کُل سرزمین اتابکان لُر کوچک تعمیم و تسری داد که مصداق بارز سفسطه است با این استدلال آبکی ، پس لُری بختیاری هم لکی بوده و بعداً به فارسی نزدیک شده! پانها عادت دارند اظهارنظر کُلی و پوشالی بکنند و با تکیه بر منابع و مستندات تاریخی حرف نمیزنند!


 • بدر و منصور

  اواخر قرن سوم هجری نیمی از لُرستان که بعداً تحت عنوان لُر بزرگ شناخته شد در دست《بَدر》نامی قرار داشت. اینان دو برادر به نامهای《بَدر》و《منصور》بودند که در سال ۳۰۰ هجری (قرب ثلاثمائه) بر بلاد لُرنشین حکومت میکردند. بَدر که برادر بزرگتر بوده بر زاگرس میانی (لُر بزرگ) حکومت میکرد به همین خاطر مناطق چارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد و ممسنی به سرزمین لُر بزرگ (اشاره به برادر بزرگ) معروف شدند و منصور که برادر کوچکتر بود بر لُرستان و ایلام امروزی حکومت میکرد و مناطق تحت اداره او را لُر کوچک خواندند(حمداللّه مُستوفی، تاریخ گزیده، ص ۵۳۹). پس از درگذشت بَدر حکومت لُر بزرگ به پسرزاده اش نصرالدین محمد فرزند هلال رسید که قلمرو او شامل سرزمین بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد میشد. همزمان با حکمرانی این شخص قسمت اعظم استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین سرزمین ممسنی را گروهی دیگر از لُرها که《شول》نامیده میشدند در تصرف داشتند. پیشوای شولان《سیف الدین ماکان روزبهانی》بود که به گفته حمداللّه مستوفی نیاکان او در عهد ساسانیان نیز بر این منطقه فرمانروایی میکرده اند(حمداللّه مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۵۴۰ ). غیاث الدین خواندمیر در کتاب ؛ حبیب السیر، جلد ۳ مینویسد: لُرستان منقسم به دو قسم است لُر بزرگ و لُر کوچک و منشاء این قسم و وجه تسمیه آن در قدیم الایام دو برادر بودند که برادر بزرگ بَدر نام داشته و برادر کوچک ابومنصور، معاصر یکدیگر در دو موضع از آن ایالت، ولایت مینمودند. مُعین الدین نطنزی نیز در منتخب التواریخ در ارتباط با وجه تسمیه لُر کوچک و لُر بزرگ همین قول را آورده است. معین الدین نطنزی در《منتخب التواریخ معینی》صفحه ۳۷ مینویسد: بدان که ولایت لُرستان به غایت وسیع و عریض است و آن را به دو قسم، منقسم کرده اند؛ یکی را لُر بزرگ و دوم را لُر کوچک میخوانند و این لقب به واسطه آن یافتند که به تاریخ سنه ثلاثمایه هجری (۳۰۰هجری) دو برادر حاکم این دو قسم شدند قسم اول را به نام برادر بزرگ و قسم دوم را به نام برادر کوچک باز خوانند. آغاز حاکمیت بدر بر لُر بزرگ مصادف با حکومت آل زیار و آل بویه در آن حدود است و بر این اساس باید روابطی با آن حکمرانان برقرار کرده باشد (شهرام یوسفی فر، اتابکان لُر بزرگ، ص ۱۱۷).


 • قدمت واژه《لُرستانات》

  واژه لُرستانات در منابع مختلف معادل بلاد لرنشین یا لرستان بزرگ (فیلی، بختیاری و جنوبی) آمده است مثلأ در کتاب زبده التواریخ، جلد ۲، صفحه ۶۲۱، واژه لرستانات آمده است. کتاب زبده التواریخ از مهمترین وقایع نگاری نیمه نخست سده هشتم هجری، شامل؛ رویدادهای پس از مرگ تیمور گورکانی تا نیمه فرمانروایی شاهرخ تیموری، تألیف ؛ شهاب الدین عبدالله بن لطف الله خوافی یا بهدادینی، مشهور به حافظ ابرو است که به سال ۸۳۳ متوفی شده است. همچنین شیخ بهایی در دیوانش یک شعری دارد با این عنوان:از لرستان یک لری زفت و کلان _ نوبتی آمد به شهر اصفهان.


 • لُرستان حاکم نشین《ایلام باستان》

  لُرستان《Lorestan》در واژه نامه پازند موبد شهرزادی صفحه ۲۹۳ بعنوان جایگاه تمدن ایلام کهن با حاکم نشین خرم آباد《خایدالو》معرفی شده است.


 • دارالغُرور

  استانلی لین پول در کتاب (تاریخ طبقات سلاطین اسلام) ، صفحه ۱۵۷ مینویسد:پایتخت امراء لر بزرگ ایدج (ایذه) بوده است و سرزمین لر بزرگ دوره اتابکان شامل استانهای بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، نواحی وسیعی از خوزستان مانند:مسجد سلیمان، رامهرمز، ایذه، بهبهان و نیز مناطق بین خمین، اصفهان یعنی گلپایگان، فریدن، خوانسار، و ازنا و الیگودرز بوده است. اسکندر بیک ترکمان در کتاب《عالم آرای عباسی》جلد اول، صفحه ۳۵۱ مینویسد:قلمرو لُر کوچک در دوران حکومت صفویان بین همدان و خوزستان و بغداد بود. گی لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، صفحه ۲۱۶ مینویسد:لُر کوچک همه نواحی واقع در شمال کارون را شامل میشده است.


 • دارالغُرور لرستان

  نصراللّه فلسفی مؤلف کتاب (زندگانی شاه عباس اول) ، جلد سوم، صفحه ۸۰۵ مینویسد:ولایت لُرستان جزء چهار ولایت مهم صفویه بود و والی خودمختار داشت و عنوان دیوانی لُرستان 《دارالغرور》بود.


 • لُرستان ویترین《تمدن بشریت》است

  درکتاب (قوم لُر در آیینه تاریخ) نوشته:حشمت رحمتی، صفحه ۳۶ آمده است که:دکتر وانیلو پزشک سفارت کبیر روسیه مطالعاتی نژاد شناسانه و روان شناسانه بر روی وضعیت جسمانی و فیزیکی لُرها انجام داده است طبق این تحقیقات لُرها اصیلترین و دست نخورده ترین قبایل این مرز و بوم هستند. ریپلی در اواخر قرن نوزدهم میلادی درباره نژادهای جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) میگوید:در ایران دو نژاد خالص وجود دارد ، اول:لُرها و مردمان کوه نشین غرب ایران و دوم:مردم اطراف تخت جمشید! راولینسون لُرها را قومی رشید و جالب توجه قلمداد میکند که هزاران سال در این نواحی خوش آب و هوای کوهستانی زندگی کرده اند و ایرانی الاصل بودن لُرها مسجل و مبسوط است. لُرها ده هزار سال پیش و قبل از ورود آریاییها، عربها و ترکها، جزء ساکنان اولیه و بومیان اصیل و خالص هستند. هنری فیلد انسان شناس آمریکایی در نیمه اول قرن بیستم میلادی درباره خصوصیات ایرانیان به خصوص لُرها نظراتی دارد اما متأسفانه تحقیقات ایشان محدود به《پنجاه نفر از یک طایفه ساکن ایلام》میشود که قابل استناد نیست! لُرد جورج ناتانیل کرزون (۱۸۵۹_۱۹۲۵) در کتاب "ایران و قضیه ایران"، جلد دوم، صفحه ۳۲۸ مینویسد:لُرها بازماندگان نسل و نژادی خالص و ممتاز بوده اند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانی اند و از قرنها پیش در نواحی کوهستانی خویش زیسته اند. آیت الله مردوخ کردستانی در کتاب "تاریخ مردوخ"، جلد یکم، صفحه ۴۵ مینویسد:نزدیکترین زبان به زبان پهلوی ساسانی در درجه اول، زبان لُری است چه محل الوار به مرکز پهلوی قدیم (تیسفون و مدائن) خیلی نزدیک بوده است و از مراوده با اجانب هم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و زیستی (کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه) محفوظ بوده اند و حتی از ملت کلده و آشور هم چندان متأثر نشده اند و تغییر زبان نداده اند.


 • اتابکی

  پروفسور مینورسکی در زمینه روابط میان اقوام "لر" با حکومت های تازه تأسیس قرون نخستین اسلامی اظهار میدارد:"در جنگ هایی که در قرون اولیه هجری میان ایرانیان و اعراب رخ داد، لرها مانند سایر طوایف فارس و خوزستان علیه اعراب وارد نبرد شدند و همبستگی خود را با سلسله های ایرانی مانند:صفاریان، آل بویه، آل کاکویه و… که در خوزستان، اصفهان، شیراز و همدان حکومت می کردند، مستحکم کردند (اتابکان لرستان، سعادت خودگو، صفحات ۱۵ و ۱۶)


 • چنگایی

  معین الدین نطنزی مؤلف قرن هفتم هجری قمری در کتاب (منتخب التواریخ) از قول سید جمال الدین کاشانی مؤلف (زبده التواریخ) که شاید قدیمی ترین سند مربوط به تاریخ لرستان باشد و در قرن ششم قمری (۹ قرن قبل) تألیف یافته، نقل میکند:به دان ولایت لرستان به غایت وسیع و عریض افتاده و آن را به دو قسمت منقسم کرده اند، یکی را لُر بزرگ و دوم را لُر کوچک می خوانند و این لقب به واسطه آن یافتند که به تاریخ《سنه ثلاث ماء》(۳۰۰ قمری) دو برادر حاکم این دو قسمت شدند. قسم اول را به نام برادر بزرگتر (بدر) و قسم دوم را به نام برادر کوچکتر (منصور) باز خوانند (دکتر عبدالله رازی، تاریخ کامل ایران، صفحه ۳۲۶ ، به نقل از منتخب التواریخ صفحه ۳۷).


 • دیناری

  حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ گزیده، پیدایش حکومت اتابکان لُر کوچک را مربوط به اواخر قرن سوم هجری قمری میداند و مینویسد:لُر بزرگ و لُر کوچک به اعتبار دو برادر که در قرب سنه ثلاثماعه (۳۰۰ قمری) حاکم آنجا بوده اند. در این میان نیمی در اختیار《برادر کوچکتر یعنی منصور》قرار داشت و به همین جهت آن منطقه را《لُر کوچک》نامیدند و نیمی دیگر زیر نظر برادر بزرگتر که بدر نام داشت اداره میشد و از این رو لُر بزرگ نام گرفت. غیاث الدین خواند میر در کتاب "حبیب السیر"، جلد سوم، صفحه ۷۵ مینویسد:در کتب راستان، مرقوم خاصه بلاغت نشان گشته که لرستان، منقسم به دو قسم است لُر بزرگ و لُر کوچک و منشأ این قسم و وجه تسمیه آن که در قدیم الایام دو برادر که بزرگ بدر نام داشته و کوچک ابو منصور، معاصر یکدیگر در دو موضع از آن ولایت ایالت می نمود.


 • شجاع الدین خورشید

  ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران_جلد ۲_صفحه ۲۷ مینویسد:از جمله سلسله های مهم اتابکان که در تاریخ ایران شهرت بسیار دارند و در ادبیات فارسی هم به سبب داشتن مداحان بسیار و پاره ای خدمات که انجام داده اند بی اهمیت نیستند، اتابکان لُرستان و آذربایجان و فارس هستند. ناصر راد در کتاب تاریخ سرزمین ایلام، صفحه ۱۶۵ آورده که:یکی از وقایع مهم دوران حکومت شجاع الدین خورشید، بیرون کردن ترکهای بیات مهاجر است که با حملات و غارتگری هایشان خسارات فراوانی به مردم منطقه وارد کرده بودند او تابستانها در گریت《بخش پاپی》بود و زمستانها در دهلُران پُشتکوه به سر میبرد. مولانا زاده بروجردی در کتاب تاریخ بروجرد، جلد دوم، صفحه ۴۳۳ مینویسد:این شخص (شجاع الدین خورشید) چون مُتصف به صفات پسندیده بود، از حسن سلوکش روز به روز بر وسعت قلمرو حکومتش افزوده میشد به حدی که از شهر دزفول تا بروجرد، تا سر حد بغداد نزدیک پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ (هر فرسخ تقریبأ شش کیلومتر است) به نام《بلاد لُر کوچک》در تصرفش درآمد و طوایف الوار با او مریدانه رفتار می نمودند. قاضی احمد غفاری قزوینی، در تاریخ جهان آرا، صفحه ۱۷۲ نوشته:شجاع الدین خورشید به غایت عادل و فاضل و منصف بود و با حسن سلوکش همه اقوام لُر را تسخیر نمود. حسین قلی ستوده در کتاب تاریخ آل مظفر، جلد دوم، صفحه ۱۴۹ مینویسد:او (شجاع الدین خورشید) مردی کاردان و دلیر بود و با زیر دستان به مهربانی رفتار میکرد و به سبب عدالتش، قبر او مزار متبرک لُران شد و دوران حکومت او نزدیک به پنجاه سال بود.


 • افلاکی

  مؤلف جهانگشای خاقان در صفحه ۳۰۰ کتابش مینویسد:طوایف《لُر کوچک》از قدیم الایام به تشیع فطری و دوست داری اهل بیت معروف بوده اند و لقب عباسی برخی اتابکان لُر به دلیل اُنس و علاقه به خاندان مطهر اهل بیت است.


 • ملک شاه رستم لُر

  نخستین تماس سیاسی اتابکان لُر کوچک با دولت صفوی، در زمان سلطنت شاه اسماعیل اول صورت گرفت:شاه رستم لُر حاکم وقت لرستان در طی دیداری با شاه اسماعیل اول در شوشتر مراتب اطاعت و احترام خود را نشان داد و با《زبان لُری 》در نهایت شیرینی به دعا و ثنای شاه اسماعیل پرداخت و همچنان که در《کتاب جهانگشای خاقان》آمده شاه اسماعیل نیز در قبال این عمل دستور داد ریش《ملک شاه رستم لُر》را جواهر و مروارید بگیرند (تاریخ جهانگشای خاقان صفحه ۳۰۰ / تاریخ نقاوه الآثار افوشته ای نطنزی، صفحه ۴۸۵).


 • نام لُر در آثار مُورخان قرن ۳ هجری

  نام لُر در آثار مورخان قرن ۳ هجری: واژه لُر در آثار مُورخان و جُغرافیانگاران قرون سوم و چهارم هجری بصورت《اللّریه ، لاریه ، بلاد اللور و لوریه》ضبط و ثبت شده است مثلاً مسعودی در التنبیه و الاشراف صفحه ۸۴ از سرزمین لُریه و قبایل لُر نام میبرد / ابن حوقل در صوره الارض صفحه ۱۱۴ / ابوالفداء در تقویم البلدان صفحه ۳۵۶ / یاقوت حموی در معجم البلدان از لُرها نام میبرد و محل این قبایل را《بلاد اللور یا لُرستان》مینامد / استخری در مسالک و ممالک طوایف زاگرس را لُر نوشته و از لُردگان نام میبرد / مولف تاج العروس از لُرها و کُردها نام میبرد و آنها را از نسل نوح میداند / حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده نیز نام لُران را برآمده و مشعب از منطقه ای موسوم به لُر واقع در مانرود لُرستان میداند.


 • الحیاه السیاسی فی العراق

  ﺩﺭ ﻳﻜﻰ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ، از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻫﻮﻻﻛﻮ ﺧﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﻼﻛﻮ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ آﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ : ﻟﺮﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺧﻄﺮی ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮای ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ : ‏(ﻣﻮﺭﺥ ﻟُﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛُﺮﺩﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ) منبع : ﻛﺘﺎﺏ ‏(ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ‏)، ﺗﺄﻟﻴﻒ: دکتر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰﺍﺯ ﻋﺎﻡ 1971 میلادی". این هم یک سند از هزاران سندی که میگوید لُرها مردمی مستقل از اقوام کُرد و فارس هستند، با زبان، فرهنگ و تاریخ مخصوص به خود. همچنین که لُرها از دیرباز از ساکنین بومی بغداد و شرق عراق بوده اند یعنی لُرهای فیلی!


 • قلمرو پشتکوه لرستان

  سال 570 هجری در دل کوههای لُرستان و بر پهنه دشتهای فراخ این رشته کوه سلسله قدرتمند اتابکان لُر کوچک شکل گرفت. این سلسله با 24 اتابک تا سال 1006 هجری دوام یافت یعنی بمدت 436 سال! سلسله اتابکان لُر کوچک بعد از اشکانیان《دومین سلسله با حیات طولانی》بوده است! این سلسله در بیشتر ادوار تاریخی از حکومت مرکزی مستقل بوده است و نقش مهمی در انقراض خلافت عباسیان داشت (در زمان اتابک بدرالدین مسعود) در دوران یکی از اتابکان این سلسله رفاه و معیشت مردم لُر در سطح مطلوبی بوده است بگونه ای ک کتب تاریخی به سوزاندن گندم برای پخت نان توسط یک زن لُر اشاره داشته اند! آخرین حاکم این سلسله شاهوردی خان بود که علم استقلال از حکومت صفوی برداشت و توسط شاه عباس صفوی کشته شد. کتب تاریخی چون《شرفنامه بدلیسی》و《ریاض الفردوس خانی محمد میرک》و《عالم آرای عباسی》و بسیاری کتب دیگر حدود قلمرو اتابکان لُر کوچک را بدین گونه دانسته اند: شرق آن بخشهای وسیعی از همدان و بروجرد، غرب آن تا حدود بغداد پایتخت عراق، شمال آن قلعه بهار در شمال کرمانشاه و جنوب آن متصل به رودخانه سزار (دز). سال 1006 که این سلسله قدرتمند انقراض یافت سلسله دوم لُرهای فیلی یعنی سلسله والیان لرستان به قدرت رسیده است. داده های تاریخی حاکی از حفظ قلمرو اتابکان لُر کوچک توسط والیان این سلسله تا زمان حسن خان والی فیلی میباشد اما در نهایت در زمان حسن خان والی فیلی بدلایل سیاسی و تضعیف جایگاه لُرها؟ قلمرو آن به دو قسمت《پیشکوه لرستان》و《پشتکوه لرستان》تقسیم میشود. برخی به اشتباه تصور میکنند ولایت پشتکوه لرستان فقط از پشت کوههای کبیرکوه شروع شده و به مرز ایلام با عراق منتهی میشود در صورتیکه این پنداری غلط است، چندی پیش در طی سفری که به میراث فرهنگی ایلام داشتم از سه سند تاریخی باخبر شدم که مربوط به گزارشاتی پیرامون کاووشهای باستانی تیمی فرانسوی روی تپه هایی چون:《سلیمان تپه》؛《مازیر تپه》،《خضر تپه》و《تل باکسایا》است؛ که مهمترین آنها سند شماره 1 ثبت فهرست آثار ملّی غیر منقول میباشد، بررسی این اسناد نشان میدهد ک تا سال 1310 این تپه ها جزو خاک ایران و متعلق به ولایت پشتکوه لرستان بوده اند! اما امروزه تحت مالکیت کشور عراق هستند! اینها اسنادی مهم هستند تا بر تصور آنانی که حدود ولایت پُشتکوه لرستان را میخواهند درون کشور کنونی ایران بیابند خط بطلان بزند و نشانگر این است که بخشی از ولایت پشتکوه لرستان امروزه خاک کشور عراق است! که روزگارانی جزو لرستان بوده است و از زمان قاجار و پهلوی اول از ایران جدا شده و به عراق واگذار گردیده است! دیگر اینکه فریدریش روزن بزرگترین شرق شناس آلمانی و از سفرا و وزرای ویلهلم دوم پادشاه آلمان که هم دوره ناصرالدین شاه قاجار بوده و دستور زبان فارسی را نیز نوشته است در طی مسافرتی که از بغداد به پُشتکوه لرستان برای دیدار با《حسینقلی خان ابوقداره》والی این ولایت داشته است در کتاب خودش "the oriental memories of a german diplomatist " بیان میدارد که شهر مندلی آخرین شهر از قلمرو عثمانیها بوده است (نکته اینکه آن زمان کشور عراق تحت تسلط عثمانی بود)؛ و اگرچه هویت لُری برای سکنه این شهر نیز قایل میباشد اما وقتی به رشته کوههای حمرین و گذرگاه sakal tutan deresi که امروزه در خاک عراق هستند نزدیک میشود آنجا را حدود کشور ایران دانسته است! و خبر از حضور لُرها در آن سرحدات میدهد! این بدین معناست که بخشهایی از شرق کشور عراق جزو پشتکوه لُرستان و ایران بوده است که امروزه جزو کشور عراق میباشد!یعنی از فاصله سلطنت ناصرالدین شاه تا پهلوی اول از ایران و پشتکوه لرستان جدا شده اند.مورد سوم آنکه در جریان جنگ جهانی اول که کشور ایران سقوط کرده بود؛ لرها در آخرین تلاش خود در جنگ کنگاور از روسها شکست میخورند (کتاب سفرنامه بلوشر)؛ سپاه روس قصد عزیمت از کرمانشاه به ولایت پشتکوه لرستان که تحت فرمان والی مستقل آنجا بوده است را داشته تا از این طریق به کمک سپاه انگلیس رفته و بر ضد عثمانی بجنگند که《والی پشتکوه سپاه روس را تارومار میکند》و اجازه عبور از قلمروی خود را به آنها نمیدهد در این میان اگرچه والی پشتکوه لرستان در راستای حفظ استقلال خود، دشمنی دیرینه ای با عثمانی داشته است اما در طی پیغامی که دربار عثمانی به او میدهد (مبنی بر یاری رساندن عثمانی در جنگ با انگلیس)؛ سپاه والی در《شهر کوت العماره عراق》به کمک عثمانی رفته و انگلیسیها را قلع و قمع میکنند! (رجوع ب کتاب the bastard war) اثر (a.j. barker) بارکر که از ژنرالهای انگلیسی درگیر جنگ بوده است در کتاب خود به بررسی و شناخت وضعیت جغرافیایی منطقه پرداخته است و نقشه هایی بسیار دقیق از منطقه و البته اماره ایی دقیق از وضعیت نیروهای نظامی درگیر جنگ جهانی اول در منطقه بین النهرین داشته است؛ بارکر در یکی از نقشه هایش (نقشه پایین) بوضوح نشان میدهد که بخش بزرگی از شرق کشور عراق جزو ولایت پشتکوه لرستان بوده است؛ همچنین در یک نقشه پراهمیت دیگر از یک ژنرال آلمانی بنام ronald millar که در کتاب خودش death of an army آورده است (در مطالب بعدی نقشه منتشر میشود) مشخص میشود قسمتهایی وسیع از شرق عراق اگرچه دو عنصر قومی لُر و عرب غالب جمعیت آنها بوده ولی جزو ولایت پشتکوه لرستان بوده اند و تحت حاکمیت والی لُر آن ولایت که بنظر میرسد در اواخر سلسله قاجار از ایران جدا شده اند. از این داده ها میتوان نتیجه گرفت که ولایت پشتکوه لرستان که خود بخشی از جغرافیای تاریخی لرستان است فراتر از سرحدات مرزی کنونی است! و گستره جغرافیایی وسیعی از آن امروزه در کشور عراق میباشد که نیازمند تحقیق جدید و جدی تر میباشد. گذرگاه sakal tutan dersi و رشته کوه های حمرین که فریدریش روزن آلمانی آن مناطق را نزدیکی های سرحدات قلمرو والی حسینقلی خان و ولایت پشتکوه لرستان دانسته است.


 • چِگنی، چنگایی و چنگروی

  چِگنی، چنگایی و چنگروی: ولادیمیر مینورسکی تاریخدان و ایرانشناس روسی در رساله《لُرستان و لُرها》دریکوندها و اتابکان لرستان و والیان لُرفیلی (سلیورزی) را از طایفه《چنگروی》معرفی میکند. احتمالاً چِگنی و چنگایی بازماندگان طایفه چِنگروی باشند. اکبر یاوریان در واژه نامه لُری، ص 314 مینویسد: چنگایی منسوب به چنگروی است چون تلفظ واژه اوستایی خورشید (انیران آنغز ئو چنگه/ aniran angha anaghrd reotch) به معنی《روشنایی بی پایان》میباشد که در کتاب اوستا نوشته: هاشم رضی، یسنا، هات یکم، بخش پنجم، ص 156 این مطلب آمده است! چِنگروی cengervi از کلمه چنگه یا چنگای اوستایی به معنی《خورشید》است و لقب اتابکان لُر هم آل خورشید است که نسبشان به همین طایفه چنگروی میرسد! محمد سُهرابی در《لُرستان و تاریخ قوم کاسیت》ص 23 مینویسد: واژه چِنگایی که به شاخه های وسیعی از طوایف لُر اطلاق میگردد از همان واژه چِنگروی و یا به عبارت بهتر《چنگای》اوستایی ماخوذ شده است! دکتر کَرم علیرضایی درکتاب《پیوستگی زبان لُری با تاجیکی》ص 116 مینویسد: جنگره jangara به معنای جنگی و جنگجو است مثال از لاهوتی: جانا دلم که پیش تو چون برّه راحت است _ تنها که هست《جنگره》چون بَبر میشود! در نفحات الاُنس، ص 128، جنگ گری به معنای جنگجو و پرخاشگر است. عیدی محمد ارشادی در فرهنگ بختیاری ص 300 مینویسد: جنگری یا جنگالو به فرد جنگی و جنگجو گفته میشود! شاید جنگروی (چنگروی) به معنای جنگجو باشد. حمداللّه مستوفی در تاریخ گزیده ص 549 مینویسد: جنگروی که اُمرای لُرکوچک و خلاصه ایشانند از شعبه سَلبوری (سلیورزی) باشند!دکتر سکندر امان اللهی بهاروند در《قوم لُر》ص 133 مینویسد: برخی از طایفه جنگروی در دهات بُلطاق و گندُمینه (شهرستان فریدن اصفهان) به سر میبرند و به جهانگیری معروفند. گفته میشود که در اواخر صفویه به این دیار تبعید شدند. دکترابراهیم پاریزی درکتاب《نون جو》ص 324 مینویسد: اُمرای چگنی با 15 هزار سوار سال 936 قمری/ 1529 میلادی در رکاب شاه طهماسب صفوی بودند! توجه کنید 6 قرن پیش چگنیها اینقدر جمعیت داشتند که 15 هزار سوار جنگی در اختیار شاه طهماسب صفوی قرار دادند. آقامحمدخان قاجار با 2 هزار سوار شیراز را گرفت. تهیه روزانه آذوقه 15 هزار سوار در گذشته خیلی سنگین بوده و این گستردگی چگنی ها در گذشته را میرساند.


 • آثار مکتوب به زبان لُری

  آثار مکتوب به زبان لُری: 1.شاهنامه لُری (منظومه خورشید خاور اثر شاه رستم اتابک لُر)/ 2.باباطاهر عُریان (شاعر قرن ۵ هجری)/ 3.دیوان میرنوروز که از اعقاب اتابکان لُر بوده و در دوره صفویه میزیسته است/ 4.هُشیارنامه یا شاهنامه مُختصر اثر اللّه مراد لُرستانی که ساکن مُنگره بالاگریوه بوده و وقایع لرستان را در زمان قاجاریه به شیوه حماسی به نظم کشیده است/ 5.دیوان شایق لُرستانی (هادی بیک) از طایفه ساکی که مُعاصر ناصرالدین شاه بوده و نامش در تذکره الشعرا اثر رضاقلی هدایت آمده و دیوانش مشتمل بر ۴ هزار بیت است/ 6.فایز دشتستانی (لُرجنوبی) معاصر ناصرالدین شاه که در منطقه لُرنشین دشتی بوشهر زندگی کرده و دوبیتی های زیادی دارد/ 7.مُلا وارسته چگنی شاعر لُر که معاصر شاه عباس صفوی بوده و در اصفهان میزیسته است/ 8.خان الماس فرزند محمد بیک لرستانی/ 9.مُلا حقعلی سیاهپوش مُتخلص به فیلی ساکن الشتر که از سیاهپوش های بختیاری دزفول است/ 10.تذکره حُسین حزین بروجردی/ 11.تذکره امرایی (گلزار ادب لُرستان)/ 12.فخرالدین لُر (۷۱۰ هجری) که در همدان میزیسته و تقریظ نویس رشید ابن فضل الله همدانی وزیر غاران خان مُغول بود/ 13.اثیرالدین اُمانی که در قرن ۷ هجری مُعاصر حسام الدین خلیل پنجمین اتابک لُرستان بود/ 14.علی دوست : شاعر بدیعه سرای لُر که حدود ۱۶۰ سال پیش در ازنا ممیل خرم آباد میزیسته و سبک (عَلیوُسی Aliyosi) که در گوشه داد ماهور اجرا میشود منسوب به اوست و مضمون اشعار او بیشتر تغزل، شکوایه، بیان رنج و حرمان است/ 15.دیوان شعر داراب اَفسر بختیاری (۱۲۷۹ تا ۱۳۵۰ شمسی) که تماماً به زبان لُری بختیاری است/ 16.دیوان اسماعیل خان معروف به سرباز بروجردی که سال ۱۲۸۹ قمری وفات کرده و دیوانی در مراثی بنام《اَسرارالشهاده》از او بازمانده که ۵ هزار بیت دارد نسخه ای از دیوانش در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است/ 17.اَنیس المسافر سال ۱۲۸۹ شمسی در بوشهر توسط غلامرضاخان والی پُشتکوه بعنوان کتابی مستقل درباره لرستان چاپ شده و در جلد ۳۰ فرهنگ ایران زمین هم آمده و سال ۹۷ توسط دکتر روح الله بهرامی بازنشر شد/ 18.مُلا زلفعلی کرانی بختیاری متخلص به «مجرم» در سال ۱۲۶۰ قمری به دنیا آمد و تا سال ۱۳۳۰ قمری آثاری دال بر زنده‌بودن او در دست بوده است. او سراینده منظومه ۱۳۷ بیتی «حدیث کَسا» به زبان لُری است که البته خودش به آن عنوان «قصیده توحیدیه» داده است و قدیمی‌ترین متن به زبان لُری بختیاری است که به کتابت درآمده است. ولی قدیمی‌ترین منبع یکدستی که می‌توان از زبان لُری (به‌ویژه از گویش‌ بختیار‌ی) یافت، در جنگی‌ به‌ شماره‌ ۱۱۶۶ کتابخانه‌ مجلس‌ سِنا،‌ متنی‌ موجود است که منتخبی‌ ‌از ‌اشعار سعد‌ی‌ با شعر‌هایی‌ ‌از «علیرضا تجلی‌» و «شیخ‌ ‌علی‌بابا کو‌هی‌» را دربر می‌گیرد. ‌در پایان این‌ جنگ‌ به‌ خط نسخ‌ ‌ متفاوت‌ با خط ‌اصلی‌ نسخه،‌ متنی‌ به‌ یکی‌ ‌از زبان‌‌ها‌ی‌ محلی‌ ‌ایر‌ان‌ ‌آمده‌ ‌است‌ که در فهرست‌ کتابخانه‌، ‌این‌ متن‌ «نامه‌‌ا‌ی‌ لُر‌ی‌ ‌از سعد‌ی» د‌انسته‌ شده‌ ‌است‌. ‌صادقی (ص۹، ۱۳۷۵) این متن را لُر‌ی‌ بختیار‌ی‌ می‌داند که به‌ قرن‌ ۱۱ هجری یا قبل‌ ‌از ‌آن‌ تعلق دارد.


 • نظر جورج ناتانیل کرزن در مورد لرها

  جورج ناتانیل کرزون (۱۸۵۹_۱۹۲۵) در کتاب《ایران و قضیه ایران》جلد دوم، صفحه ۳۲۸ مینویسد: لُرها بازماندگان نسل و نژادی خالص و ممتاز بوده اند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانی اند و از قرنها پیش در نواحی کوهستانی خویش زیسته اند! آیت الله مردوخ کردستانی در کتاب《تاریخ مردوخ》جلد یکم، صفحه ۴۵ مینویسد: نزدیکترین زبان به زبان پهلوی ساسانی در درجه اول، زبان لری است چه محل الوار به مرکز پهلوی قدیم (تیسفون و مدائن) خیلی نزدیک بوده است و از مراوده با اجانب هم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و زیستی (کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه) محفوظ بوده اند!


 • مهاجرت ترکان و مغولان موجب زندگی کوچ نشینی شد!

  مغولان که صحراگرد و شمن پرست بودند و مظاهر طبیعی را میپرستیدند اعتقاد داشتند که《زمین مادر حیات》است و نباید زندگی یکجانشینی داشت لذا نگاه بدبینانه ای به شهرنشینی داشتند و تمام زیرساختهای شهری و《تأسیسات آبیاری و آبرسانی》را خراب و مختل میکردند. در این وضعیت مردمان لُر باتوجه به آسیب رساندن مغولان به شهرها و قتل عامهای دسته جمعی تنها راه نجات را پناه آوردن به کوهها و زندگی متحرک میدانستند. دکتر علی اکبر نیک خلق در کتاب《جامعه شناسی عشایر ایران》صفحه ۲۱ مینویسد: در دوره مغول زندگی کوچ نشینی در لُرستان گسترش یافت زیرا زارعان بر اثر عدم امنیت به کوهها میگریختند و زندگی کوچ نشینی را آغاز میکردند! فتوحات و سلطنت تیمورلنگ در ایران قتل و غارتها و ویرانیهای بسیاری به بار آورد که موجب گسترش زندگی چادرنشینی گردید! به عقیده استاین ( Estaine ) لُرها که در چند قرن اخیر نیمه یکجانشین بوده اند در هزاره پیش از میلاد《حیات یکجانشینی》داشته اند. بوبک (Bobek) یکی دیگر از پژوهشگران که سکونتگاههای ماقبل تاریخ ایران را مورد مطالعه قرار داده است میگوید: وجود پاره ای گیاهان نظیر《فلومیس پرسیکا》در مناطق لُرنشین از لحاظ بوم شناسی گیاهی مبین وجود و رواج زراعت در روزگاران گذشته است و این خود نشانه آن است که کوچ نشینی از درون زندگی ده نشینی مبتنی بر کشاورزی برخاسته است. وجود آسیابها و خرابه های مسکونی در مناطق لُرنشین نشان میدهد که لُرها تا قبل از ترکتازیهای مغولان زندگی یکجانشینی داشته اند. مغولان هیچگاه به زاگرس تسلط نیافتند ولی میراث کوچ بلند و اصطلاحات کوچ را به یادگار گذاشتند. تمامی کلمات کوچ مثل: ایل_ایلخان_ییلاق و قشلاق_خان_یورت_قیقاچ و…تماماً مغولی هستند. از این زمان کوچهای بلند و گسترده با اطلاع از وسعت خرابی مغولان شروع شد. بیهقی میگوید: ما را شهر زادگاه بودی همچنان که آنان (مغولان) را بیابان! دکتر یعقوب احمدی در کتاب《جامعه شناسی ایلات و عشایر》صفحه ۱۰۶ مینویسد: تاریخ زندگی ترکها در ایران به نوعی تاریخ کوچ نشینی و تحرک است!


 • لُرفیلی

  در《منتخب التواریخ معینی ص ۵۰》در ذکر شعب《لُرکوچک فیلی》آمده: روزبهانی و فضلی و داوودعباسی و ایازکی و عبدالملکی و ابوالعباسی که به نام پدر موسوم اند و سلورزی و جنکرونی و لک و هسته و کوشکی و کارند و سنوبدی و الانی و زخوارکی و براوند و زنگنه و مانکره ای و رازی و سلکی و جودکی که به اسامی مواضع خود مشهور شده اند. ویلیام کنت لفتوس باستانشناس انگلیسی درکتاب《سفرها و تحقیقات در قلده و شوشیانا》که سال ۱۸۵۷ منتشر شده همواره از《لُرهای فیلی》نام میبرد. عباس العزاوی مورخ عراقی در کتاب عشایر عراق از《لُرهای فیلی》نام میبرد که در حوالی مندلی ساکن هستند. ایزابلا لوسی برد انگلیسی درکتاب سفرنامه پارس وکردستان سال ۱۸۳۱ میلادی لُرها را دو دسته فیلی و بختیاری معرفی میکند (منظور ایشان از این تقسیم بندی لرکوچک و لربزرگ است). گوریکوف خاورشناس روسی واژه فیلی را به قبایل ساکن پشتکوه و پیشکوه لُرستان نسبت میدهد و آنان را فیلی میخواند (منظور از پشتکوه استان ایلام است). شوبرل در کتابش اینچنین ذکر میکند: فیلیان از قبایل لُری هستند که در مناطق کوهستانی حائل در بین عراق_ایران سکونت دارند. لایارد باستانشناس انگلیسی نام فیلی را به تمام منطقه لرستان پشتکوه (ایلام) اطلاق میکند. در کتاب تاریخ مغول ص ۴۴۲ بر هویت لُری مناطق شرقی عراق تاکید شده است (جایی که امروزه جاعلان کردهای فیلی خوانند!). درکتاب مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۰۴ بر هویت لُری مناطق شرقی عراق تاکید شده است! در کتاب تاریخ بختیاری اثر سردار اسعد از قول سرجان ملکم آمده: قبائل بختیاری و فیلی در کوهستانی که از اصفهان گرفته میشود تا شوشتر و کرمانشاهان سکنی دارند. در《تاریخ گیتی گشا》چندبار نام لُرستان فیلی ذکر شده است. در کتاب سفرنامه حاج سیاح چندبار نام《لُرستان فیلی》ذکر شده است. میرزا محمدحسین مستوفی زمان صفویه در رساله《آمار مالی و نظامی ایران》در ۱۱۲۸ قمری مینویسد: ایلات ایران دو فرقه اند فرقه ایرانی الاصل که به هیچ طایفه دیگری مخلوط نشدند که فرقه ایرانی الاصل خود شش طایفه(گروه) هستند طایفه اول《لُر》گویند لُران یکصد و هفتاد جماعتند که میان چهار طایفه بزرگ مخلوط اند اولی را طایفه فیلی، طایفه دوم را لک و زند گویند، طایفه سیوم را بختیاری گویند و طایفه چهارم را ممسنی گویند! مهمترین اسنادی که به هیچ وجه قابل انکار نیستند دو کتیبه قوچعلی و تخت خان واقع در ایلام (لرستان پشتکوه) هستند که در متن آنها به وضوح نام《لُرستان فیلی》ذکر شده است.


 • قدمت نام لُر

  لُرها بازمانده اقوام کاسی و ایلامی از نژاد آسیانی هستند که از قدیم الایام بومی جنوبغربی ایران بودند.کاسیان ۶۰۰ سال بر بین النهرین حکومت کردند و ایلام مدنیتی ۵ هزار ساله داشت و نخستین حکومت ایرانی را تشکیل دادند. لُرها شخصیت نژادی خود را بخاطر جغرافیای کوهستانی حفظ کردند و کمتر با اقوام مهاجر آمیزش پیدا کردند بگونه ای که حتی شاهان بزرگ هخامنشی نیز خود را در دادن خراج به این کوه نشینان ناگزیر می یافتند (جغرافیای تاریخی وتاریخ لُرستان، ص ۴۴).حکومت ساسانی توجه ویژه ای به بلاد لُرنشین داشت و دژها، پُلها و بناهای ساسانی در لُرستان گواه این مُدعاست. باتوجه به افزایش حضور ساسانیان بنا به نوشته های تاریخی، آخرین فرمانروای ساسانی در لُرستان هُرمزان بود که بر سیمره حکمرانی میکرد (عبدالحسین سعیدیان، سرزمین و مردم ایران، صفحه ۱۰۷۱). استقرار گروههای کوچکی از اعراب و ترکان در میان لُرها چندان تاثیر فرهنگی نداشته است (اسکندر امان اللهی بهاروند، قوم لُر، ص ۴۵). در قرن اول و دوم هجری لُرستان مثل سایر ایالات ایران جزو سرزمینهای زیر فرمان خلفا بود ولی در قرن سوم هجری جزو حکومت آل بویه/ بنی عنار/ بُرسقیان(دوره سلجوقی) و بالاخره اتابکان لُر ۵ قرن از سال ۵۸۰ تا ۱۰۰۶ هجری قمری بر بلاد لُرنشین سلطنت کردند که ۲۲ تن به فرمانروایی رسیدند و آخرین آنها میرشاهوردیخان بود که درمقابل شاه عباس صفوی ایستاد و در جنگی در سیمره دستگیر و کشته شد. پس از برافتادن سلسله اتابکان لُر《حسین خان سلاحورزی》ازطرف شاه عباس حکمران لُرستان شد و سر سلسله《وایان لُر فیلی》بود که تا سال ۱۳۰۸ شمسی حکومت کردند (عبدالحسین سعیدیان، سرزمین و مردم ایران، ص ۱۰۷۲).قوم لُر در طول تاریخ ایران همواره نقش مهمی ایفا کرده و درمقابل اسکندر مقدونی، اعراب، مغولان، تیمور لنگ، عثمانیها و دیگر دشمنان بدفاع از خود برخاسته است (دکتر مجتبی مقصودی، قومیتها، ص۶۳) برخی لُرها را از نسل شخصی بنام لُر دانسته اند اما برخی دیگر معتقدند که واژه لُر نسبت مکانی دارد و لُر محلی در ولایت مانرود (مادیان رود) است که جایگاه اولیه لُرتباران میباشد.این واژه نخستین بار در نوشته های برخی از مورخان و جغرافیدانان قرن ۲ و ۳ هجری بگونه《اللُرید》《لارید》《بلاد لُر》و 《لورید》ضبط شده است. مورخان مثل: مسعودی/اصطخری/یعقوبی/ابن حوقل/مستوفی/نطنزی/کاشانی و...به لُرها اشاره کردند. لُرد ناتانیل کرزون (۱۸۵۹_۱۹۲۵) در کتاب《ایران و قضیه ایران》،جلد دوم، ص ۳۲۸ مینویسد: لُرها بازماندگان نسل و نژادی خالص و ممتاز بوده اند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانی اند و از قرنها پیش در نواحی کوهستانی خویش زیسته اند. نام لُرستان《Lorestan》در واژه نامه پازند موبد شهرزادی صفحه ۲۹۳ بعنوان جایگاه تمدن ایلام باستان با حاکم نشین خرم آباد معرفی شده است


 • سفرنامه کروسینسکی لهستانی

  شکست لشکر《محمود افغان》توسط سپاه لُرهای بختیاری به رهبری قاسم خان بختیاری و لشکرکشی و شجاعت《علیمردان خان فیلی والی لُرستان》و رویارویی با افغانها برای نجات اصفهان! اگرچه لُرها در این جنگ رشادتها از خود نشان دادند قاسم خان بختیاری با دوازده هزار نیرو و علیمردان خان فیلی با سه هزار سوار و لُرهای کُهگیلویه هم رشادتهای زیادی از خود نشان دادند و سوارکارانشان با افغانها جنگیدند ولی هیچ حمایتی از طرف نیروهای حکومتی و اهالی اصفهان از لُرها صورت نگرفت حتی عده ای هم خیانت کردند و باعث سقوط اصفهان و تجاوزات زیادی توسط افغانها گردید《سید عبدالله عرب والی هویزه》و دیگر عناصر سپاه اصفهان از کمک رسانیدن به علیمردان خان فیلی خودداری کردند و شاهوردیخان برادر علیمردان در میدان جنگ کشته شد و نیروهای لُر نیز سردار زخمی خود را برداشته و عقب نشستند بدین گونه نبرد گلناباد با زخمی شدن علیمردان خان و شکست ایران پایان یافت (سفرنامه حزین لاهیجی، ص ۴۰). نوراله لارودی در نادر پسر شمشیر، ص ۱۶ مینویسد: سیدعبداله خان عرب والی هویزه در این هنگام میتوانست به کمک علیمردان خان فیلی بشتابد ولی از پیشروی و همراهی با علیمردان خودداری نمود و علیمردان بی کمک ماند! در هرحال فقدان سلسله مراتب فرماندهی قوای ایران را در وضعیتی مُهلک قرار داد و افاغنه را قادر ساخت تا از بدترین شرایط جنگ، بهترین نتایج را بدست آورند (رویمر، تاریخ دوره صفویه، ص ۱۳۳). لارنس لکهارت در انقراض سلسله صفویه، ص ۱۶۶ مینویسد: شاه میبایست فرماندهی سپاه را به لایق ترین فرماندهانش که والی لرستان فیلی (علیمردان خان) بود می سپرد اما شاه کوتاهی نمود و سیدعبداله عرب والی هویزه را که تمایل بسیار به افغانها داشت و خود نیز مانند آنها سُنی مذهب بود به فرماندهی سپاه منصوب کرد! ولی در نهایت چیزی که باعث شکست نهایی افغانها و فرار آنها از ایران شد آخرین شکست آنها از نیروهای لُربختیاری بود که پس از این شکست افغانها هرکدام به وطن خود بازگشتند و باعت تضعیف حکومت محمود افغان شد. منبع: سفرنامه کروسینسکی لهستانی


 • سلسله لُربزرگ

  اتابکان لُر بزرگ《هزار اسب》از 543 تا 827 هجری حکومت کردند. پایتخت آنها ایذه《مالمیر، مال امیر》بود. رییس این خاندان، ابوطاهر بن علی بن محمد بود و چون جد نُهم وی فضلویه نام داشت به آنها اُمرای فضلویه هم میگفتند. حاکمان لُر بزرگ 17 نفر بودند و طبق دایره‌المعارف فارسی (غلام حسین مصاحب) تماماً نام اصیل ایرانی و لقب لُر داشتند. واژه اتابک به ترکی یعنی: پدر_شاهزاده. اما سلسله های محلی لربزرگ و لرکوچک که به غلط پیشوند اتابکان را دارند و با همین لقب در تاریخ معروف شدند اصلاً اتابک نبودند (یعنی تُرک نبودند) و هیچگاه از سرداران و اُمرای تُرک سلجوقی نبوده‌اند ولی طبق قاعده و رسم آن زمان لقب اتابک به آنها هم داده شده است (فریده غلامرضایی، تاریخ لُرستان بعد از اسلام، صفحه 253). جمال الدین عبدالله کاشانی مورخ عصر مغول در زُبده التواریخ و معین الدین نطنزی مورخ قرن هشت هجری در منتخب التواریخ، ص ۳۷، مینویسد: ولایت لُرستان به غایت وسیع و عریض اُفتاده و آن را به دو قسمت مُنقسم کرده‌اند یکی را لُربزرگ و دوم لُرکوچک میخوانند و این لقب به واسطه آن یافتند که به تاریخ سنه ثلاث مایه (یعنی سال 300 هجری) دو برادر《بدر و منصور》حاکم این دو قسم شدند قسم اول را به نام برادر بزرگتر (بدر) و قسمت دوم را به نام برادر کوچک (منصور) خوانند. هزاراسپ در سال 615 هجری لقب اتابک را از خلیفه عباسی《ناصرالدین الله》گرفت. دکترعباس اقبال آشتیانی درکتاب تاریخ مغول، ص 442، مینویسد: حدود حکومت لُربزرگ شامل سرزمینهای چارمحال بختیاری، شمال وشرق خوزستان، کُهگیلویه و بویراحمد، ممسنی و از غرب تا گلپایگان میرسید. حمدالله مستوفی در نزهه القلوب، ص 77، حکومت لُربزرگ را《ولایتی معتبر》میداند. در سفرنامه ابن بَطوطه، ص 108، از نصرالدین احمد (هفتمین حاکم لُربزرگ) به نیکی یاد میشود: او در قلمروی حکومتی خود 160 خانقاه، آباد کرد که از این تعداد فقط 44 خانقاه در مالمیر (ایذه) بود. ابن بطوطه در ص 204 میگوید: من از آثار خیر این اتابک لُر در نواحی مختلف لُربزرگ زیاد دیده ام که این آثار حتی در کوههای بلند و صعب‌العبور نیز دیده میشود. ولادیمیر مینورسکی درسفرنامه لُرستان، ص 42، تدبیر و حکومتداری نصرت الدین احمد لُر را ستایش میکند که دانشمندان و علماء را در مالمیر به دور خود جمع میکند و آنجا را به مرکز فرهنگی تبدیل میکند که سه کتاب بنامش نوشته میشود: تجارت السلف: ترجمه الفخری طقطقی/ تاریخ المعجم: نوشته شرف الدین فضل الله حسینی قزوینی/ معیار نصرتی در فن عروض و قافیه: اثر شمس فخری اصفهانی. حافظ در دیوان غزلیات ص ۳۹، در مورد پشنگ لُر آخرین فرمانروای قدرتمند لُربزرگ که در عمران و آبادانی منطقه تلاش کرد مینویسد: شوکت《پشنگ》و تیغ عالمیگر او _ در همه شهنامه ها شد داستان انجمن / بعد از این نشکفد اگر با نکهت خلق خوشت _ خیزد از صحرای《ایذج》نافه مُشک خُتن. سرانجام حکومت لُربزرگ در دوره غیاث الدین کاووس در سال 827 هجری بدست میرزا سلطان ابراهیم تیموری《حاکم فارس》از بین رفت. درسفرنامه ابن بطوطه، ص 108، به ساخت مدارس، کاروانسرا، خانقاه، راهها و روستاهای زیادی اشاره شده که توسط حکام لُربزرگ ساخته شده مثل: مسجد اتابکان شهرکرد، مدرسه دو طبقه طاق طویله که 14 هزار متر مربع زیربنا دارد، مدرسه قلعه کرایی، جاده اتابک یا راه سلطانی که مالمیر (ایذه) را به شرق اصفهان متصل میکرده و جاده سنگفرشی است و بارون دوبد و ژان پیر دیگار در سفرنامه‌های خود به عظمت آن اشاره کرده‌اند.


 • گوشه شهنشاه بالاگریوه

  در نزدیکی روستای《گوشه شهنشاه》دره‌ای پوشیده از باغ‌های انبوه انار و انجیر وجود دارد. ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺏ (ﺳﺮ ﺳﺮﺁﻭ) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌شود. بدلیل واقع شدن بُقعه شجاع‌الدین خورشید (ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ حکومت لُرکوچک) به گوشه‌ شهنشاه مشهور می‌باشد. در کنار این آرامگاه، گورستان قدیمی با سنگ ‌قبرهای کهن وجود دارد که بر روی آن‌ها آیاتی از قرآن کریم و کلمات مقدس با نقش‌های برجسته و خط زیبای کوفی کنده‌کاری شده است. آرامگاه در زمان شاهوردیخان آخرین اتابک لُر ساخته شده است. شجاع‌الدین خورشید به مدت 30 سال از آخر قرن پنجم تا اوایل قرن ششم هجری (580 - 621) بر حکومت لُرکوچک فرمانروایی کرده است. این فرمانروا به واسطه عدالت و دادگستری مقبره وی مورد احترام اهالی قرار گرفته است. پلان مقبره مستطیل شکل و پلان داخلی آن هشت ضلعی و هر ضلع آن 2.5 متر است. سبک معماری گنبد آن دو پوسته و مواد و مصالح آن سنگ، آجر ملات، گچ و ماسه آهک است. ارتفاع گنبد از سطح زمین 12 متر است، در وسط آن قبری است که برروی آن صندوق چوبی کنده کاری شده‌ای قرار دارد. این اثر به شماره 1920 در تاريخ 16 شهريور 1376 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ《گوشه شهنشاه》یکی از آثار بجای مانده از دوره صفویان در کنار مقبره شجاع الدین خورشید قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ساختمان این ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ دارای 15 اتاق و صحنی به اندازه 300 مترمربع است. کل ساختمان به ﺩﻭ بخش تقسیم شده که بخش پشت ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ محل نگه‌داری چهار‌پایان و بخش جلو اتاق‌های 9 مترمربعی تشکیل شده که محل استراحت مسافران بوده است. این بنا نيز به شماره 1921 و در تاریخ 16 شهریور 1376 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنين دو ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻨﻪ، ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﻮﺕ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺑﯿﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮔﻮﺷﻪ هستند ﮐﻪ آن‌ها نيز ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 27 اسفند 1387 ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ.


 • لُرستان《دارالغُرور》

  شاهان حکومت صفویه علاقه به مَحو نام لُرستان و خدشه دار کردن استقلال حکومت لُرکوچک بود تا جایی که شاه اسماعیل صفوی در اوایل کارش از به کار بُردن عباراتی چون لُرستان و لُرکوچک امتناع میکرد! و در مکاتباتش اتابک لُر را نه اتابک بلکه《حاکم ولایت صَدمره، هارون آباد (اسلام آباد غرب) و سیلاخور》میخوانده است (رُهر برن، نظام ایالات دوره صفویه، ص 123). او هرگز موفق نشد این عنوان مجهول را جایگزین《حکومت لُرکوچک》کند اما با این تلاش خود تصویری از گستره سرزمینی لُرکوچک ارائه داد. شاه عباس صفوی بعد از کشتن آخرین اتابک لُرکوچک (میر شاهوردیخان) لُرستان را به ایالت تبدیل کرد (تقسیمات سیاسی_اداری ایران، محمد پورکمال، ص 7). در اواخر صفویه 10 ایالت و 4 والی نشین مستقل وجود داشت که عبارت بودند از: لُرستان، بختیاری، گرجستان و خوزستان. (کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران، عزیزالله بیات، ص 106). با بروز انقلاب مشروطه، قانون تشکیل ایالات و ولایات در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب مجلس رسید که براساس این قانون کشور به 4 ایالت و 12 ولایت تقسیم میشد و《لُرستان》ششمین ولایت ایران بود (جغرافیای سیاسی ایران، محمدرضا حافظ نیا، ص 391). با روی کار آمدن پهلوی سیاست یکپارچه‌سازی کشور و برخورد شدید با نیروهای سیاسی محلی در دستور کار رضاشاه قرار گرفت و نظام سیاسی تمرکزگرایی را حاکم کرد و استانها را براساس اعداد نامگذاری کرد و در پرتوی کُدگذاری جدید هویتهای تقسیمات سطح اول کشور نادیده انگاشته شد و هویتهایی که سرشت جغرافیایی داشتند و در طول تاریخ نقش ایفا میکردند را نادیده گرفت و ولایت لُرستان بین استان ششم (خوزستان) و استان پنجم (کرمانشاه) تقسیم شد (جغرافیای سیاسی ایران، ص ۳۹۳). سال 1325 لُرستان به مرکزیت خرم‌آباد به فرمانداری کُل ارتقا یافت و سال 1352 ایران ۲۰ استان داشت که لُرستان یکی از آنها بود. خیلیها چشم ندارند نام لُر و لُرستان را ببینند! و دوست ندارند این نام باشه! چه در شاهان قدیم که اقدام به تغییر اسامی میدادند و چه حالا که به انواع روشها و جعلیات متوسل میشوند تا حرف کذب خود را به کُرسی بنشانند اما لُرها همچون کوههای مقاوم سرزمین شان با اعدام، تبعید، کشتار، بمباران، ایجاد اختلافات در دل لُر، نفاق و تفرقه، غارت منابع، دست اندازی به این خاک و حربه های دیگر هرگز نتوانسته و نتوانستند و نخواهند توانست به چنین چیزی برسند! مردم لُر هوشیارتر از همیشه در مقابل فتنه ایستاده و می‌ایستیم!


 • غ.ر. جنگروی

  سلام . من فامیلم جنگرویه خیلی خوشحال شدم که توانستم بفهمم طوایف و نیاکانم ازچه کسانی بوده است . یک فامیل اصیل ایرانی زاگرس نشین . دستتان درد نکند خیلی ممنون .


 • بروجرد شهری لُرنشین

  حمیدایزدپناه درآثار باستانی لُرستان، جلد یک، ص ۵۰۲، می‌نویسد: بروجرد در زبان لُری وِروگِرد و در گویش لُری بروجردی وِرویرد نامیده میشود. حمدالله مستوفی در نزهه القلوب ص ۵۱، از بروجرد درقرن هشت به‌عنوان حاکم نشین و مرکز لُرکوچک یاد کرده: اصفهان تا ایذج لُربزرگ چهل و پنج فرسنگ، و تا بروجرد لُرکوچک شصت و پنج فرسنگ فاصله است. شرف الدین علی یزدی (زمان تیمورلنگ) درکتاب ظفرنامه، ص ۲۸۸، وروجرد را از شهرهای لُرکوچک نامیده است. محمودکُتبی یزدی درتاریخ آل مظفر، ص ۱۳۳، بروجرد را ولایتی از لُرکوچک ذکرکرده و هندوشاه نخجوانی در تجارب السلف، ص ۲۷۸، بروجرد را از شهرهای لُرکوچک ذکر کرده است. میرخواند در روضه‌الصفا، ص ۹۹، بروجرد را از شهرهای لُرکوچک دانسته و غیاث الدین خواندامیر در حبیب‌السیر، بروجرد را جزء لُرکوچک به شمار آورده و تاج الدین یزدی در جامع التواریخ حسنی، ص ۲۴، وروجرد، خرم‌آباد و نهاوند را جزء لُرکوچک ذکر کرده است. مجدالدین مجدی در زینه المجالس، ص ۷۵۲، مینویسد: بروجرد از شهرهای لُرکوچک است و شهری طولانی، هوایش وسط است و شرابش نیکو و در آنجا زعفران می‌باشد. سلطان محمد سیف الدوله، نوه فتحعلیشاه قاجار درسفرنامه مکه ص ۲۷۴، مینویسد: مردم بروجرد از لُرها هستند خوش رو، شیرین زبان، به دل نزدیک و مهربان، بر روی هم ولایت جامع خوبی است. سمعانی در الانساب مینویسد: بروجرد از شهرهای لُرکوچک است که جماعتی از علما در همه فنون از آنجا برخاسته‌اند. بدلیسی در شرفنامه مینویسد عزالدین لُر اتابک لُرکوچک در بروجرد به جنگ تیمورلنگ رفت و عالم آرای عباسی در ص ۵۰۱، جنگ میان لُران و تیمورلنگ را در بروجرد ذکر کرده است. محمدکاظم مروی در عالم آرای نادری ص ۳۸۰ می‌نویسد: خوانین لُرستان در بروجرد با نادرشاه دیدار کردند. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در مرآةالبُلْدَان مینویسد: بروجرد شهر بزرگی است در لُرکوچک. مسعودمیرزا ظل السلطان در خاطراتش، جلد دو، ص ۵۹۲، بروجرد را شهری از لُرستان ذکر کرده است. دکترسکندر بهاروند درقوم لُر، ص ۱۷۳ مینویسد: بروجرد از شعب مختلف قوم لُرند که فرهنگ و زبان لُری دارند و در زمره قوم لُرند. طوایف بروجرد: گودرزی، روزبهانی، هداوند، لشنی، ساکی، جودکی، یاراحمدی، زیوداری، پیرحیاتی، پاپی، کشوری، سادات، بختیاری، دیناروند، امیر، دریکوند و...در تمامی منابع دست اول تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی، بروجرد را جزء لُرستان ذکر کردند و طوایف بروجرد تماماً لُر هستند.


 • دکتر روح‌الله بهرامی

  سیاست قومی پهلوی اول در قبال قوم لُر؛ نویسنده: دکتر روح‌الله بهرامی، منبع: مطالعات راهبردی، سال 1377، شماره1: گروه و ایل و عشیره یا قبیله برای تسلط گروه قومی خود بر سرزمینها و مناطق مختلف به کشاکش و ستیزه میپرداختند و یا اینکه سعی داشتند اگر نتوانستند بعنوان قدرت مسلط مرکزی بر سایر گروهها خود را تحمیل کنند، حداقل در حوزه حکومت محلی اقتدار خود را حفظ نمایند. یکی از این گروههای قومی و بومی ایران لُرها بودند که همواره بدلیل بهره مندی از موقعیت خاص جغرافیایی، خصلتها و ویژگیهای مشترک قومی و اتکاء بر قدرت ایلی و عشیره ای لُرستان بصورت یکی از کانونهای مرکزگریز در مقابله با حکومت مرکزی و سایر گروههای مرکزی درآمد بودند و جز در موارد نادر تن به انقیاد و پذیرش سلطه حکومت مرکزی نمیدادند و گاه در خودسری و استقلای سیاسی چنان پیش میرفتند که پیوستگی خود را به دربار سلاطین مستقل اعلام میداشتند یا خود را خودمختار یافته و بخود لقب ملک و شاه میدادند. سیاست حکومت مرکزی در قبال قوم لُر تقابل و تضاد نهاد سلطنت و نهاد خلافت در روزگار پایانی سلجوقیان باعث غلبه و گسترش یک نظام گریز از مرکز و تضعیف نظام مرکزگرای سلاجقه شد و نهاد اتابکان از درون ساخـتار متمرکز و رو به اضمحلال آن سر برآورد و حکومت سلجوقیان با رشد این نظـام مرکزگریز به شدت تجزیه گردید. قلمرو حکومت سلجوقیان از آناتولی تا آسیای مرکزی تحت سیادت رهبران سیاسی گروهها و نخبگان محلی گروهها و اقوام مدعی حکومت درآمد. گروه‍ها، اقوام، ایلات و عشایر و رهبران آنها هر کدام کوس «انا و لاغیری» مینواختند. لُرها یا قوم لُر که تا حدود اوایل قرن ششم بدلیل عدو اتحادی که داشتند، تحت سیادت سلجوقیان بودند، در قرن ششم با ضعف سلطه مرکزی سلجوقیان و سپس ضعف نظام خلافت با تشکیل اتحادیه قبایل و طوایف لُر بزرگ تحت لوای اتابکی حالت خودمختاری پیدا کردند و سرزمین لُرستان به دو قسمت لُربزرگ (بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و ممسنی) و لُرکوچک (لُرستان فعلی و ایلام در حاشیه غربی مرزهای فعلی ایران) تقسیم گردید. لُرستان کوچک تحت قیادت و سروری خاندان خورشیدی با تشکیل اتحادیه از طوایف متعدد لُرکوچک از قرن ششم تا نیمه اول قرن یازدهم حدود شش قرن فعال مایشاء بود. آل خورشید از قرن ششم با بهرگیری از موقعیت خاص جغرافیایی و با غلبه و تسلط بر لُرستان کوچک و قبایل و طوایف متعدد لُر و با تدبیری جدی بر پهنه جغرافیایی که از شمال بر کردستان و کرمانشاه از جنوب خوزستان و از شرق به لُرستان بزرگ و بختیاری و از غرب به حدود مرزهای فعلی ایران و عراق محدود بود فرمانروا گشتند و با وجود جنگ و ستیزها و تحولات تاریخی و تهاجمات حکومتهای پراکنده و ملوک طوایفی روزگار پایان ایلخانان و دنیای پرآشوب ناشی از سقوط آنها و حتی تهاجم تیمورلنگ و ترکمانان، توانستند قلمرو خود را با اتکاء‌ به توان رزمی قوم لُر و ایلات لُرستان حفظ کنند. در این زمان که حکومتهای محلی متعدد و به جان هم افتاده بودند و قلمرو همدیگر را محل چپاول و غارت قرار داده بودند، لُرستان با بهرمندی از رهبری سیاسی خاندان آل خورشید و قدرت ایلات و عشایری پیش سلیر حکومتهای محلی برخوردار از ثبات و آرامش به خویشتن مشغول و حتی تیمورلنگ به رغم لشکرکشی که به لُرستان کرد، ناچار شد برای اداره امور، این قوم را به خورشیدیان واگذار کند و ضمن اسارت ملک عزالدین لُر، فرزند وی سیدی احمد را به امارات بر لُرستان و قوم لُر گماشت و ناگیز حاکمیت آنها را به رسمیت شناخت. همزمان با تکاپوی مرشد زادگان خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی جهت دستیابی به مسند فرمانروایی ایران، لُرستان و قوم لُر بیش از هر زمان از ثبات سیاسی داخلی و از خودمختاری و استقلال برخوردار بود. اتابکان لُر علاوه بر تسلط و نفوذ در میان قبایل و ایلات و عشایر لُر و تنظیم امور داخلی لُرستان، ارتباطات خارجی نیز با خداوندگاران و سلاطین عثمانی داشتند و با سلطان عثمانی مکاتبه و مراوده داشتند و به چنان هیبتی دست یافته بودند که خود را « شاه» و « ملک» سرزمین لرستان میشناختند.


 • ذکر لُرها در سفرنامه مارکوپولو

  سفرنامه مارکوپولو یکی از معتبرین سفرنامه هاست که در قرن سیزده میلادی توسط تاجر و جهانگرد ونیزی در حدود 850 سال پیش نوشته شده است. امروزه این کتاب به نام‌های کتاب شگفتی‌های جهان یا توصیفی بر جهان شناخته می‌شود. این کتاب در شناساندن آسیا و چین به اروپاییان نقش کلیدی داشت. او در سال ۱۳۲۴ میلادی از دنیا رفت و در سن لورنزو به خاک سپرده شد. این‌گونه سفرها و ماجراجویی‌های مارکوپولو، الهام‌بخش کسانی چون کریستف کلمب بود. لُرستان در دوره مغول از قول مارکوپولو سیاح ونیزی یکی از هشت ایالت بزرگ ایران و در دوره صفویه آنگونه که انگلبرت کمپفر جهانگرد آلمانی در سفرنامه‌اش صفحه ۱۶۱ نوشته یکی از چهار والی نشین وسیع و قدرتمند زمان خود بوده‌است. تاریخ لُرها و نسب آنها به ایلام نیز در این کتاب آمده و ایلام را هم مردمانی غیر سامی معرفی کرده است. سرزمین لُرها ناحیه ای در جنوب غرب ایران به دو ناحیه لُربزرگ و لُرکوچک که تقریباً به همه سرزمینهایی که لُرها ساکن بودند اطلاق می‌شود. تا اینکه در دوره صفویه سرزمینهای لُربزرگ به نامهای کهگیلویه و بختیاری می‌نامیدند. از قرن 16 میلادی به بعد لُرکوچک به نام لُرستان شناخته شد در قرن 19 میلادی لُرستان به دو ناحیه پشتکوه و پیشکوه تقسیم شد. تاریخ سرزمینهایی که اکنون طوایف لُر در آن زندگی میکنند این ناحیه که فاصله قابل ملاحظه ای با آشور داشت تحت نفوذ تمدن ایلام بود شهر شوش که در آنجا آثاری از تمدن هزاره سوم ق.م بدست آمده درست در مدخل کوهستانهای لُرکوچک قرار دارد اصلیترین آثار فرهنگ محلی بیشتر در قسمتهای جنوب شرق یافت میشود همانطوری که اتابکان لُربزرگ همواره ایذه (مالمیر) را به عنوان پایتخت محفوظ میداشتند فرمانروایان لُرستان نیز در ازمنه قدیم صرفنظر از هر نوع ارتباطی که با سلاطین شوش داشتند تسلط خود را تا حوزه کارون حفظ کردند آثار مالمیر و نوشته ها و نقشه‌های بومی ایلامی، غیرسامی بودن آن اهمیت بسیار دارد. اکتشافات جدید و یک نقش برجسته آجرهای ایلامی توسط هرتسفلد حدود 1000 تا 1500 سال ق.م در ناحیه ممسنی (شولستان) که نفوذ ایلام را نشان میدهد.


 • تاریخ افول لُرها

  افول لُرها از دوران صفویه شروع شد. حکومت مستقل و پانصد ساله اتابکان لُرکوچک توسط شاه عباس سرنگون و به یکی از ۴ ولایت اصلی ایران تبدیل شد که هنوز دارالغرور لقب داشت. لُر بزرگ هم به ایالت بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ممسنی تجزیه شد. البته شاهان ایران وجود اتابکان لُر و والیانی که در غرب ایران حکمرانی می‌کردند مزاحم قدرت خویش می‌پنداشتند و به انواع مختلف در تضعیف ایشان می‌کوشیدند فرامین نادرشاه برای سران طوایف و منصرف کردن آنها از اطاعت حکمران لُر نمونه کوچکی از این اعمال بوده‌است. در نتیجه حکومت ایران موفق شد، حکومت خاندانی را که به عقیده مارکوپولو، یکی از هشت خاندان گرداننده کشور ایران بود، کاملاً کوچک و محدود کرده و به قدرت آنها خاتمه دهد. اصولاً در تاریخ لُرستان باید اذعان داشت که حکومت نیمه مستقل لُران با مرگ شاهوردی خان که به گفته؛ ژاک دو مورگان در جغرافیای غرب ایران، قدرت او باعث رشک شاه عباس شده بود، به شدت ضعیف شد و از آن پس در لُرستان حکومتی نیرومند به وجود نیامد. (فریده غلامرضایی، تاریخ لُرستان بعد از اسلام، صفحه ۵۱۳) روند افول و زوال به استثنای کوتاه مدت دوران زندیه ادامه یافت تا ضربه کاری و نهایی را رضاخان وارد سازد. لُرها با شانتاژ رسانه ای دستگاه تبلیغاتی پهلوی به خشونت، راهزنی و...متهم شدند و بنا شد که مواهب مدرنیزاسیون از نوع پهلوی اش به زور به آنها عرضه شود. آنها که طلیعه تمدن را با قتل عام دسته جمعی / نابودی مراتع و سرقت دامها توسط ارتش پهلوی / آتش زدن زیستگاهها / تبعید دسته جمعی / کوچ اجباری / نسل‌کشی و در یک کلام نابودی خشونت بار معیشت سنتی خویش درک کرده بودند در حیرت و سکوت به انتظار نشستند. لُرها با عبارت پر بسامد الوار اشرار در ادبیات رسمی پهلوی و گفتار روشنفکری ناسیونالیست فارسی اعم از چپ و راست در موقعیت ساحرگان سیلویا فدریچی قرار گرفتند و نخستین فیلم ناطق سینمای ایران به ثبت این بازنمایی از ایشان پرداخت. صد سال پروژه مدرنیزاسیون و دولت_ملتسازی در ایران (که با دلالتی پر معنا هنوز ناتمام میخوانندش!) به سبک آریایی_امتی، لُرها را به جایی رساند که سیل ویرانگر_بیانگر، تنها در چند روز به تصویر کشید: مردمی تحقیر شده، ناتوان و از همه مهمتر بیخطر (که با المانهایی مانند جانعلی، ممجو و کاراکترهای فیلم ایران برگر بازنمایی می‌شوند) که با همان زیر ساختهای دوران پهلوی اول شب را به صبح می‌آورند. لُرها سخت بی دفاع هستند چه در مقابل طبیعت و چه در مقابل دولت_ملت! از زره جامه تان اگر بشکوفید، باد دیوانه، یال بلند اسب تمنا را، آشفته خواهد کرد...


 • مولانا فخرالدین لُرستانی عالم قرن هشت هجری

  تاریــــخ قــــوم لُــــر؛ مولانا فخرالدین لُرستانی عالم قرن هشتم هجری: عبدالرحمان ‌‌‌‌جامی با مشایخ عصر خود ملاقات هایی داشته که از جمله آنان می‌توان مولانا فخرالدین لُرستانی و دیگر خواجه برهان الدین ابونصر پارسا و دیگر خواجه شمس الدین محمد کوسوئی و دیگر مولانا جلال الدین پورانی و...را نام برد. منبع: نفحات الانس، صفحه ۲۸۹، مولف: نورالدین عبدالرحمان جامی.آخرین مقالات