جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

سرلشکر علی خان میوند

علی خان میوند فرزند عزیزالله‏ خان هژبرالسلطنه از مالكین واعیان بزرگ لرستان بود. مردهمیشه ماندگار بختیاری درسال 1285 درلرستان شهرستان ازنا متولد شد و پس از انجام تحصیلات مقدماتى وارد مدرسه‏ صاحب منصبى شد و پس از طى دوره‏ مزبور به درجه‏ افسرى نائل آمد. چندى در تهران در دانشكده‏ افسرى اشتغال به كار داشت و فرمانده گروهان بود. در 1325 هنگام حمله‏ ارتش به آذربایجان، با درجه‏ سرهنگى فرمانده ستون بود. بعد فرمانده هنگ پیاده مهاباد شد. شغل بعدى او فرماندهى تیپ و لشكر كرمانشاه بود كه در آن سمت درجه‏ سرتیپى گرفت. مدتى هم ریاست اداره‏ مرزبانى كل كشور با او بود. در 1335 به درجه‏ سرلشكرى نائل آمد و فرماندهى لشكر تبریز به عهده‏ او سپرده شد. مدتی نیز ریاست دانشکده افسری تهران رابرعهده داشت درسال 1350 به طور مشکوکی درسن 65سالگی درگذشت.(تروربوسیله شاه به بهانه کودتابرعلیه شاه) گذشته از تحصیلات نظامى در ایران و خارج، اطلاعات وسیعى درباره‏ عشایر ایران الالخصوص عشایر بختیاری داشت. تیمسارفولادوند به همراه مسعودخان کیهانی دامادهای معتمدالسلطنه وثوق بودند که فرزندش دکتر بهزاد فولادوند هم اکنون درتهران مشغول طبابت میباشند و همچنین ایشان اهل قلم و كتابت بودند.

سرلشکر علی خان میوند

۱۹ آذر و ️درخشش سرلشگر «علی فولادوند» در دفاع از میهن و آزادی زنجان و تبریز

نویسنده: محسن حیدری و اضافه کردن قسمتی توسط وبسایت نگین زاگرس

 

19 آذر 1325 ش ستونهای بزرگی از نيروی زمينی ارتش پس از آزادسازی زنجان از تصرف فرقه دموکرات آذربایجان، از آن شهر به سوی تبریز به حركت درآمدند. از مهمترین فرماندهان عملیاتی که هدایت ستون ارتش را برعهده داشت یکی از افسران لایق به نام سرگرد علی خان فولادوند بختیاری بود.

 

تیمسار سرلشگر علی فولادوند، در 1285 ش متولد شد و پس از انجام تحصیلات مقدماتى وارد مدرسه  صاحب منصبى شد و پس از طى دوره مزبور به درجه افسرى نائل آمد. به علت تسلطش بر فنون نظامی جدید و صبغه فرهنگی که داشت، در دانشكده افسرى ارتش فرماندهی گروهان های افسران تحت تعلیم را برعهده داشت. در 1325 هنگام عملیات ارتش در آزادسازی زنجان و تبریز و... از مزدوران روسیه و حزب توده، از مهمترین فرماندهان عملیاتی میدان بود. بعد از آن فرمانده هنگ پیاده مهاباد و سپس فرمانده تیپ و لشكر كرمانشاه شد که در آن سمت درجه سرتیپى گرفت. مدتى هم رییس اداره مرزبانى كل كشور بود. در 1335 به درجه سرلشكرى نائل آمد و فرماندهى لشكر تبریز به عهده او سپرده شد. این سرباز میهن در سال 1350 درگذشت. گذشته از تحصیلات نظامى در ایران و خارج، اطلاعات وسیعى درباره زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران و منطقه بختیاری داشت و خود نیز دستی در نوشتن و ذوقی در شعر بود.

 

سرلشگر علی فولادوند از خانواده حکومتگران منطقه بختیاری بود. او فرزند عزیزالله خان فولادوند از مشروطه خواهان بختیاری و  یاران علیقلی خان بختیاری سردار اسعد بود. عزیزالله خان فرزند عبدالله خان فولادوند (حاکم برخی مناطق در استان لرستان کنونی) بود.

 

عزیزالله خان فولادوند (پدر سرلشگر فولادوند) پس از نقش آفرینی در مشروطیت دوم و رفع استبداد صغیر و بازگشایی پارلمان مشروطه، حکومت کاشان و شهر اصفهان در عصر مشروطه و نیز نمایندگی مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لرستان را برعهده داشت. عزیزالله خان فولادوند دارای 6 فرزند بنام های غلامرضا، امیرحسین، امیرقاسم، علی، خسرو و محمدتقی است که همگی از چهره های شاخص و طراز اول کشور در زمان خود به شمار می روند. 

 

عزیزالله خان فولادوند علاوه بر نقش آفرینی در مشروطیت، در سالهای جنگ جهانی اول به نبرد علیه اشغالگران روس و انگلیس پرداخت و قلعه اجدادی خود در روستای «مرزیان» شهرستان ازنا را به دژ مقاومت ملی آزادیخواهان علیه اشغالگران روس و انگلیس تبدیل کرد. این قلعه هنوز پابرجاست و یادگار مقاومت ایرانیان در جنگ جهانی اول است و به شماره ۱۷۱۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ به ثبت ملی رسیده است.

 

عزیزالله خان فولادوند پس از آنکه امکان مقاومت در غرب اصفهان و شرق لرستان از دست رفت، مدتی به کمیته دفاع ملی و دولت مهاجرین در کرمانشاه پیوست و از آنجا به مبارزه ادامه داد. وی علاوه بر اشتغال در سیاست و وطن خواهی، از چهره های ادبی و فرهنگی منطقه بختیاری به شمار می رود. او در شعر و ادبیات فارسی و علوم عربی تسلط داشت.

 

گفتنی است پس از وقایع سالهای ۱۳۲۵ ش، دادگاه برخی عوامل فرقه دموکرات آذربایجان را به الیگودرز و ازنا تبعید کرد و آنها در زادگاه سرلشگر علی فولادوند به سر می بردند و همین مساله دستمایه برخی آثار باصطلاح هنری علیه بختیاریان شد که آخرین نمونه آن ساخت سریال تحریف آمیز و تفرقه انگیز «سرزمین مادری» (سرزمین کهن) و تاثیر نفوذی های حزب توده و فرقه دموکرات در آن می باشد که پخش آن با هشیاری مردم ایران متوقف گردید.

0 نظر


آخرین مقالات