جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

بي بي كوكب بختيار

بی بی کوکب دختر نصيرخان سردارجنگ ايلخاني بختياري و همسر فتحعلي خان سردارمعظم ، در سال1271خورشيدي خاک بختیاری متولد شد و تحصيلات خود را به راه و رسم قديم زير نظر معلمهاي سرخانه برگزيده مي شدند ، (با توجه و مراقبت خاص پدر) انجام داد و بعد با مطالعه مستمر آثار ادبي و متون تاريخي و ديني و مراوده با علما و اهل ادب تكميل نمود. بي بي كوكب از بانوان فرهيخته و كتاب دوست عصر به شمار مي رفت . این بانوی لر نخستين زن در تاریخ ايران است كه به نگارش سفرنامه فرنگستان پرداخته است که نمودار وسعت اطلاع و دقت نظر و قدرت و قريحه ادبي و نگارش و انشاء استوار و اديبانه اوست.

بي بي كوكب بختيار

بی بی کوکب بانویی لُر؛ نخستین سفرنامه نویس زن ,در ایران میباشد. بي بي كوكب شاید نخستین بی وی ( زنان بزرگان و خوانین بختیاری را به لری بی وی می گفته اند ) نیز هست  که  به اهتمام و مراقبتي كه در انجام فرائض مذهبي داشت در سال 1327 خورشيدي به مكه مشرف گرديد.

 

برای کسب  اطلاعات بیشتر درین زمینه اینجا کلیک کنید.

0 نظر


آخرین مقالات