پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

تاثیر_بانوان در جامعه لریاتی

بانوان از نظر تعداد نصف جامعه را تشکیل می دهند اما از نظر تاثیر وجودی تمام جامعه هستند . قومی میتواند زبان و فرهنگ خود را حفظ کند که زنان و دختران آن با فرهنگ و زبان قومی خود بزرگ شده باشند. زیرا این مادر می باشد که روی فرزندش تاثیر میگذارد و عملا کودک به زبانی که مادرش سخن میگوید حرف زدن یاد میگیرد و زبان اولش خواهد بود. اصلا نام زبان با مادر میاید و میگوییم زبان مادری نه زبان پدر، زیرا این مادران هستند که معلمان ما در زندگی میباشند نه پدران . پس در نتیجه جامعه لریاتی نیاز دارد تمرکز بیشتر خود را بین دختران خود بگذارد و آنها را به لرگرایی تشویق کند زیرا میتوان گفت مردان تا هشتاد درصد حاصل پرورش و تفکرات یک زن بنام مادر هستند. سرمایه گذاری فرهنگی بین دختران لر بدان معناست که آنها روزی مادر خواهند شد و نسل جدیدی با حاصل تفکر لرگرایی پدید خواهند آورد.

تاثیر_بانوان در جامعه لریاتی


همچنین اینجا بخوانید

4 نظر

 • دیارا رشنو

  ما به لور بودن خود افتخار می کنیم . به غیرت و پاک دامنی مان ، به پوشش و فرهنگ مان ، به دبیت و چوقایمان ، به گلونی و چارقدمان ، به زبان و اصالتمان ، به قلب پاک و پر مهرمان ، به مرام و معرفت و شعور و شرفمان ، به تاریخ و اجداد و گذشتگانمان . ما لور هستیم و به لور بودن خود افتخار میکنیم. پایار لورسو


 • پریسکا

  لرها همیشه مردمانی شاد و به دور از تعصبات خشک دینی بوده اند و تمامأ زندگی لری سرشار از نشاط و شادی است. ما لرها همیشه آزاد زیسته ایم بر عکس زنان قوم فارس زمان قاجار که پوششی شبیه زنان عرب یثرب داشته اند و همگی چادر سیاه میپوشیدند بر عکس زنان رشید لر که لباسشان رنگی بوده است. میتوان کشف حجاب زنان قوم فارس را ارزنده ترین اقدام رضاخان در طول حکومتش دانست. ایرج میرزا در دیوان اشعارش صفحه ۸۴ از زنان ایلات و عشایر تعریف و تمجید میکند و زنان شهر تهران را که همه چادر سیاه میپوشند را مذمت میکند او مینویسد:مگر نه در دهات و بین ایلات … همه رو باز باشند آن جمیلات / چرا بی عصمتی در کارشان نیست ؟ … رواج عشوه در بازارشان نیست ؟ / زنان در شهرها چادر نشینند … ولی چادر نشینان غیر اینند .


 • تیامی

  به وقت جنگ ، ارتشی یارای مقابله با آنان را ندارد ، دوشادوش مردانش فاتحان و مبارزانی بزرگ بوده اند ، سرزمین من بانوانی چون یوتاب داشته و دارد که پشت اسکندرها و صدام ها را به خاک مالیده اند . اینجا زن و مرد یعنی غیرت . زن از مردش جدا نیست همچون زنجیر در هم تنیده اند محکم و استوار چون زاگرس. قسم و برنو و به اسب زینم _ مثال دختر لر گل نبینم .


 • لردا چگنی

  با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سقوط ۵۰ درصد مردم به وضعیت فقر مطلق چه اتفاقات نا مطلوبی در انتظار جامعه ماست. میتوان در آینه امروز ، فردای نزدیکی را دید که علاوه بر بزه و جرایم خشن مشکلاتی همچون اعتیاد _ روسپیگری _ افزایش کودکان کار _ بی خانمانی _ بدتر شدن وضع سالمندان _ سوء تغذیه _ رشد فقر و بیکاری در آن افزایش یافته است. توزیع جنسیتی نا برابر فقر که زنان را بیش از مردان در خود فرو میبرد. تعمیق شکاف جنسیتی ، اخراج زنان از مشاغل متزلزل ، کاهش دستمزد زنان ، امتناع از به کار گرفتن زنان ، افزایش خشونت خانوادگی ، ازدواج دختر بچه ها و رانده شدن زنان سرپرست خانوار جامعه زنان را تهدید میکند! فردا نگران کننده است و قبل از اینکه دیر شود باید زنگ خطر را شنید. باید از زنان حمایت کردآخرین مقالات