شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

توهین به قوم لر

آنجا که تحقیر و تمسخر یک قومیت ، یک فرهنگ و یک تمدن صورت میگیرد مصداق قاصدک در دل من همه کورند و کرند می شود.

توهین به قوم لر

 

فرزند زاگرس از فراز زاگرس و از سرزمین کاسی و عیلامی انان که برای نخستین بار سپیده دم تاریخ را رقم زند، از الشتر و از الهه ایشتار خدای عشق و باران، از کنگاور و از معبد ایزد بانو اناهیتا، از دره شهر و مقبره بهرام چوبین، از کوهدشت و نقوش پیش از تاریخ غار میرملاس، از هرسین و از تپه گنج دره ، از خرم آباد و از دژ شهر شاپورخواست، از بیستون و کتیبه داریوش، از تنگه تکاب و از آریوبرزن اسطوره مقاومت، از کازرون تا دزفول، از دهدشت و از زادگاه شاپور اول، از ایاپیر(ایذه) و آنشان ، از دلیران تنگستان و از اتشکده چارتاقی خیرآباد،  به ایران و ایرانی درود میفرستد.

نگاهی هرچند کوتاه به جغرافیای تاریخی تمدن بزرگ ایران بدون هیچ اغماضی بر عظمت ، بزرگی و تمدن سازی اقوام لُر حکایت دارد. اگر نخستین تمدن های شهرسازی خایدالو، ماداکتور و شوش لُر نیستند!!! پس فخرفروشی در تاریخ این کشور و این سکونت گاهای تمدن ساز بی معنی خواهد بود!

مدتیست پیدا و پنهان حرکاتی انحرافی در تحقیر و تحدید احساسات قوم لر ذهن را مکدر و احساسات را جریحه دار کرده است. ادامه این روند در دراز مدت قطعا موجب حرکاتی خواهد شد که به نفع ایران نخواهد بود. ایران بدون جعرافیای پهناور لرستان بزرگ و در پهنه ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، اصفهان،چهارمال بختیاری، خوزستان،کوهگیلویه بویراحمد، فارس، بوشهر هرمزگان و خلیج فارس تولد سرزمینی ناقص را رقم می زند و در واقع همانی خواهد بود که در ادامه تولد خاورمیانه جدید اصل خواهد شد. حتی اگر اندکی اینده نگری و تدبیر در کار بود، صدا و سیما لرستان بزرگ فرهنگی تمدنی را میشناخت و بدون شک مجوز اکران چنین فیلم هایی را صادر نمی کرد!! قطعا ادبیات نوشتار حاظر دلسوزانه و در شرایت فعلی عصا بدست است ولی یقینا خواهد توانست محکم تر بر کاغذ حرکت کند.

لُر نمی خواهد نا اگاهانه در برابر این جریان ها مهره صحنه بازی ای شود که بازیگردان آن را بخوبی میشناسد. جالب و البته مضحک است که برای فیلمی که جهت انتقاد ان پزشکان جامعه هست روزنامه ها و تریبون ها به صدا در می آیند ولی آنجا که تحقیر و تمسخر یک قومیت ، یک فرهنگ و یک تمدن صورت میگیرد مصداق قاصدک در دل من همه کورند و کرند می شود.

گویا زاینده رود و دریاچه ارومیه مهم تر از قوم لُر هستند، بسی جای تاسف و شرم است که عده ای طرفدار محیط زیست هستند ولی کسی طرفدار انسان نیست . تنوع و تعداد اقوام زبان، فرهنگ، لهجه ، لباس و اداب و رسوم زیبایی خلق خالق است. بی مسئولیتی به گذشته و هویت خویش منجر به این شده که عده ای در سدد تخریب فرهنگ دیگری برایند و بر ماست که هرچه زودتر نسبت به این جریان مخالفت خود را ابراز نماییم .

لُر میداند ولی برای دانستن دیگران میگوید که حافظه تاریخی کشور گویای اصالت ها و بی اصالتی هاست پایبندی به وطن و حس وطن پرستی مانعیست که لُر آب در اسیاب نادان نریزد اما این خویشتن داری قطعا آستانه ای خواهد داشت.

 لُر معذب است از گفتن اینکه عده ای در پی ضربه زدن بر پیکر زخمی سرزمین هستند . و اگر به مانند عده ای که اصالت خود را به فراموشی سپرده اند  قطعا روزگار بهتری می داشتند.

قوم لر از شما می پرسد در کدامین برهه از زمان، مکان و تاریخ نسبت به کشور خیانت کرده است که سزاوار چنین پاداشیست؟؟؟؟؟؟

آری محرومیت را با دلخوری و با قیمت سفره های فقیرمان پذیرفتیم اما تحقیر را نه هرگز.

 از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند /// سخت دل بسته این ایل و تبارم چه کنم؟

44 نظر

 • فردین پیرزادی

  دکتر مراد کاویانی راد در کتاب "ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی" صفحه ۱۷۲ مینویسد:به هر میزان که تعامل و همکاری میان نواحی که پیوند و همسانی های عمده فرهنگی دارند بیشتر شود به همان نسبت طنز و هزل نیز برای همدیگر ساخته میشود. در کشوری چون انگلستان که از چند ناحیه فرهنگی ( ولز _ اسکاتلند _ ایرلند _ انگلیس ) تشکیل شده چنین وضعیتی هویدا است. همین طور تعاملات کانون های جمعیتی در جهت گیری کلی طنزها بی تأثیر نیست زیرا اساسأ کسانی که در مراکز جمعیتی بزرگ تر و قدرتمند تر به سر میبرند برای خود منزلت و شأنی قاعل اند که آن را برای دیگر شهرها و کانون های جمعیتی درجه دوم به رسمیت نمی شناسند. بر همین اساس در شهرها و نواحی مختلف ایران شاهد نمود چنین ویژگی های فرهنگی هستیم. نمونه گویای آن رقابت و تنش میان دو شهر اصفهان و شیراز یا نگاه تبریزی ها به دیگر شهرهای ترک زبان کشور است یا رقابت آبادان با اهواز یا دره شهر با ایلام یا اصفهان با کاشان و … که هر کدام اساسأ خود را بالاتر از آنها میدانند. شاید بتوان تهران را به منزله بزرگترین مرکز جمعیت و قدرت کشور با توجه به تنوع گسترده فرهنگی آن کانون ساخت و پراکندگی این قبیل موارد دانست. بسیاری از این جوک های نژادی این گونه آغاز میشود که یک روز یه ترکه و یه روز یه لره اما نشنیده ایم که لطیفه ای این گونه آغاز شود یه روز یه بلوچه ، یه روز یه ترکمنه ، یه روز یه کرده!!! آیا غیر از این است که همسانی فرهنگی آن دو ( ترک و لر ) با تهرانی ها بسیار بیشتر از پیوند با ترکمن و بلوچ و کرد است. البته تفاوت مذهبی هم شاید دخیل باشد. این گونه لطیفه ها برای نواحی فارس زبان کشور شکل دیگری به خود میگیرد به این مفهوم که شهرهای آن کانون طنز قرار میگیرند بدین سان که یک روز یه شیرازیه ، یه روز یه اصفهانیه ، یه روز یه قزوینیه ، یه روز یه آبادانیه و … هر چند سیمای این گونه طنزها نا خوشایند و گاهی هم واقعأ توهین آمیز و حرمت شکن است و رنگ و بوی توهین و نژاد پرستی به خود میگیرد اما آنچنان رواج یافته که دست کم در شهر و استان هزار نژاد تهران حساسیت زا بودن خود را عمدتأ از دست داده و جنبه سرگرمی یافته است. از آنجا که تهران کانون پراکندگی بسیاری از ویژگی ها و نمودهای فرهنگی کشور از رهگذر رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری است. ناخودآگاه چنین رسانه هایی گاه موجب بروز واکنش هایی در نواحی قومی _ فرهنگی کشور میشوند و این پدیده همواره دستاویز برخی جریان های ناحیه گرا قرار میگیرد و بر تشدید تنش های ناحیه ای می افزاید! شاید بتوان اعتراضات برآمده از جریان روزنامه ایران در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ در صفحه کودکان روزنامه کیهان را از این منظر بررسی و تفسیر کرد از این رو ریشه های بروز نا آرامی مذکور را میتوان در جستار ناحیه گرایی زبانی و نیز ضعف مدیریت بحران از سوی کارگزاران استانی و ملی دانست.


 • ساسان چگنی

  روزگار را چنین دیدم که هر کم خرد پست را بالا میبرد و هر صاحب خصال نیک را پست میکند. مانند دریا که مروارید را غرق میکند اما لاشه ای را که در آن است بر روی آب می آورد و مانند ترازو که هر آنچه را وزنش کامل باشد پایین و آنچه را سبک باشد بالا میبرد. حالا حکایت مردم لور شده که هر تازه به شهر رسیده نو کیسه ای به خودش جرأت جسارت به قوم اصیل النسب لور را میدهد! آزاده دلان گوش به مالش دادند _ و زحسرت و غم سینه به نالش دادند / پشت هنر آن روز شکسته است درست _ کاین بی هنران پشت به بالش دادند… و باز در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت اخیار ممتحن و خواره و اشرار ممکن و در کار کریم فاضل تافته دام محنت و لعیم جاهل یافته ی کام نعمت ، هر آزادی بیزادی و هر رادی مردودی و هر نسیبی بی نصیبی و هر حسیبی نه در حسابی و هر داهیی قرین داهیه ای و هر محدثی رهین حادثه ایی و هر اسیر عاقله ای و هر کاملی مبتلی به نازله ایی و چه ها نکته ی دیگر …


 • یاسر نوروز پور

  چرا ما لورها تا ساکتیم میشویم لور عاریایی عصیل میهن پرست اهورانشان ولی اگر بگوییم ما هم شهروند ایرانی هستیم و طبق قانون اساسی یکسری مطالبات قانونی ، فرهنگی ، زبانی و اقتصادی داریم آنوقت همین لور اهورانشان عاریایی عصیل میهن پرست میشود فریب خورده و پان تورک و تجزیه طلب؟ هر چی هم بگی بابا والا بالله ما هم لوریم میگن نه تو یک پانترکی که لوری یاد گرفتی یا یک لور فریب خورده قومگرای تجزیه طلب هستی!!!


 • نکاتی پیرامون پخش دوباره سریال سرزمین کهن

  قوم لور در طول تاریخ کهن این سرزمین همواره قلب و ستون فقرات ایران بوده و هست. در تاریخ این قوم سر افراز حتی یک نقطه تاریک وجود ندارد و در هیچ جای تاریخ ایران ، خیانت و یا حرکتی از قوم لور که ضد ایران و ایرانی باشد ثبت و ضبط نشده است. لورها به عنوان مردمانی دوستدار ایران همواره در مقابل دشمنان این مرز و بوم سینه شان سپر بلا بوده است و ایران ستیزان اجنبی پرست دلی پر کینه از این قوم سربلن و اصیل النسب دارند. قوم لور و هر آنچه که مایه مباهات این قوم و ملت ایران باشد تیری است در چشم و قلب دشمنان این مرز و بوم به همین دلیل بی ربط نیست که اتاق فکر و ستاد پشتیبانی که در آن انواع توهینات ردیفی ، جوکهای سخیف و تمسخرهای سبک و بی دلیل که به این مردم اصیل شده و میشود را منسوب به دشمنان خارج نشین و دنباله روهای داخلی آنها بدانیم. حتی نخبگان و متفکران معاصر و بزرگی نظیر:دکتر علی شریعتی ، شهید مطهری و … هم از نسبت های ناروای این قماش فحاش بی نصیب نمانده اند. سیل و هجوم بی سابقه و تولید ، ترجمه و پخش جوکهای قومیتی و توهین به قوم لور در فضای مجازی در چند سال اخیر گواه این مدعاست و این همه توهین اساسأ بدون غرض و بدون پشتوانه مالی امکان پذیر نیست و دست تجزیه طلبان ایران ستیز را به وضوح میتوان در آن تشخیص داد. با هوشیاری کاربران فضای مجازی توهینات هدفمند و رگباری این بدخواهان لور ستیز در این فضا راه بجایی نبرد ولی اکنون بدخواهان قوم لور زمین بازی را عوض کرده و هجمه را به داخل رسانه های رسمی و تولیدات فرهنگی و هنری کشانده اند. بهمن ماه سال ۱۳۹۲ گمال تبریزی مجموعه ای که تحریف علنی تاریخ معاصر بود و نفع قوم خاصی را منعکس میکرد را با هزینه گزاف و تبلیغات زیاد روی آنتن برد در یکی از سکانس های این مجموعه که در روز تعطیل و ساعات پر بیننده تلویزیون پخش میشد یکی از شخصیت های فیلم که از قضا خودش عضو فرقه دموکرات آذربایجان ( از احزاب وطن فروش و دست نشانده حزب کمونیست شوروی، سابق ) است به صورت آشکارا به مردم لور بختیاری توهین میکند و همزمان عکس سردار اسعد بختیاری از رهبران مشروطه را نشان میدهد!!! واکنش و اعتراض فعالان سیاسی و رسانه ای قوم لور به این موضوع باعث اعتراض مردم در استانهای لور نشین شد. با گسترش دامنه اعتراضات مردمی ، شورای عالی امنیت ملی به قضیه ورود پیدا کرد و به همین دلیل با دستور مستقیم این شورا جلوی پخش سریال از قسمت چهارم گرفته شد. با توقیف پخش و نیز عذر خواهی عوامل و دست اندر کاران تولید سریال سرزمین کهن بالاخره اعتراضات مردمی فرو نشست. عزت الله ضرغامی رییس وقت سازمان صدا و سیما که خود از لورهای بختیاری خوزستان میباشد با پوشیدن لباس لوری بختیاری به میان مردم مسجد سلیمان رفت و از آنان دلجویی کرد حالا رسانه ای شدن خبر پخش دوباره مجموعه تلویزیونی سرزمین کهن به نقل از گمال تبریزی و آقای میر باقری معاون سیما باعث نگرانی فعالان سیاسی و رسانه ای قوم لور و بویژه همتباران لور بختیاری شده است. در پی افزایش این نگرانی ها پویش توقیف سریال سرزمین کهن در فضای مجازی ایجاد شده است با وجود گذشت زمان کمی از ایجاد این پویش حدود ۳۰ هزار نفر در سراسر کشور به آن پیوسته است و جملگی اعضای این پویش که از همه اقشار قوم لور در آن وجود دارد خواستار جلوگیری از پخش این سریال جنجالی هستند در سالهای اخیر قوم نجیب و اصیل لور بارها مورد آماج توهین ها و تمسخرهای بی پایه و اساس قرار گرفته است به همین نارضایتی ، حساسیت و نیز عصبانیت پنهانی در لایه هایی از جامعه لور در سراسر کشور ایجاد شده است. هرگونه جسارت ، بی حرمتی دوباره و یا عملی که بوی اهانت از آن به مشام برسد ممکن است خدای ناکرده به حوادث و نا آرامی های خارج از کنترل تبدیل شود. برای ایجاد آرامش و جلوگیری از سؤ استفاده فرصت طلبان از شرایط موجود توصیه هایی در ذیل عنوان میشود:یکم ؛ کنش گران و فعالان سیاسی و رسانه ای قوم لور نگران هستند که بار دیگر تاریخ را به ضرر این قوم تحریف و دستکاری کنند لذا واکنش ها به پخش دوباره سریال سرزمین کهن ناشی از این نگرانی است. دوم ؛ ایران کشوری کثیر القوم است این ویژگی همچنان که یک نقطه قوت محسوب میشود در صورتی که کج سلیقگی شود و نظارت لازم بر تولید آثار فرهنگی و هنری نشود به وحدت ملی خدشه وارد شده و کشور از این ناحیه آسیب خواهد دید به همین دلیل در تولید محصولات فرهنگی و هنری باید دقت شود به قومیت ها دانسته یا ندانسته اهانتی ، نشود. سوم ؛ با توجه به نقش رسانه ملی در جهت دهی و آگاهی بخشی به جامعه مسؤلان این رسانه فراگیر در تولید آثاری که با موضوع قومیت ها و فرهنگ های بومی کشور تهیه میشود دقت نظر بیشتری داشته باشند دیگر اینکه ضمن رعایت حساسیت ها و خطوط قرمز قومیت های موجود در کشور از کارشناسانی که به هویت قومی و تاریخ اقوام احاطه دارند به عنوان نویسنده یا مشاور تاریخی در تولید اینگونه آثار استفاده شود. چهارم ؛ پیشنهاد میشود که قبل از پخش دوباره سریال سرزمین کهن جمعی از نخبگان و فرهیختگان لور تبار به ویژه همتباران بختیاری سریال را ببینند تا نگرانی ها در این خصوص رفع شود. پنجم ؛ شایسته بود در نسخه اصلاح شده سریال از هم تباران بختیاری اعاده حیثیت و دلجویی شود و کارگردان یا کارشناس و مشاور تاریخی مجموعه قبل از پخش قسمت نخست سریال میتواند، اینکار را انجام دهد. در پایان باید عرض شود که مردم لور آنقدر عظمت دارند که توهین و تمسخر عده ای تازه به شهر رسیده و مجهول النسب که وحدت اقوام را نمیخواهند نمی توانند خدشه ای به تاریخ سراسر افتخار این قوم وارد کنند قومی که هیچگاه در طول تاریخ ، گریز از مرکز نبوده اند و چشم به دهان بیگانگان و دشمنان این آب و خاک ندوخته اند. یک ضرب المثل لوری هست که میگوید:دریا وه زون سیی حروم نموعه. یعنی آب دریا با زبان زدن یک سگ حرام نمیشود. قوم لور دریاست کسانی که عظمت این قوم را نمیخواهند هم چون کف روی آب با تلنگری و یا وزیدن نسیمی از بین میروند و نمیتوانند از عظمت و بزرگی این قوم جلیل بکاهند.


 • محمد ماسوری

  وابستگی فرهنگی لورستان به مردمان اش و نبودن گروه و یا تشکیلاتی برای ساماندهی و هدایت داشته های فرهنگی این قوم اصیل باعث شده است که امروزه و با وجود اصالت تاریخی بی نظیرش کانون متمسخرانه ترین جوکها و پیامک های زشت باشد آن هم در شرایطی که به گواه بزرگان تاریخ ، لورستان پایتخت پیش از تاریخ ایران بوده است و از آنجایی که ایران پیش از تاریخ جزو معدود سکونت گاه های بشر بوده است به راحتی میتوان دریافت که لورستان کانون شکل گیری بشر بوده است اما با این وجود لورستان امروز درگیر معضلات و مشکلات بسیاری مثل:فقر اقتصادی ، بیکاری ، مهاجرت افراد تحصیلکرده جویای کار ، عدم تکمیل زیر ساخت ها ، انتقالات متعدد آب از این سرزمین به کویر مرکزی ، ، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی ، اعتیاد ، خودکشی و … است. مهمترین دلایل این تضاد بزرگ فرهنگی را میتوان در دو بخش خلاصه کرد:الف ؛ مکتوب نشدن تاریخ شفاهی این دیار و بی توجهی به هویت مانای این قوم اصیل شاید یکی از مهمترین عواملی باشد که تا به حال دنیا لورستان را آن گونه که بوده است نشناخته است. شناختی که صرفأ با پژوهش و تحقیق در ارتباط با گذشته ی این دیار و مکتوب کردن تاریخ شفاهی آن محقق خواهد شد. البته در این زمینه خروجی تحقیقات و مکتوبات باید در برنامه ریزی های مدون به جهانیان اراعه شود تا عظمت لورستان بر تارک تاریخ بدرخشد. ب ؛ دومین کار صورت نگرفته ، توجه نکردن به فرهنگ عمومی مردم لورستان است. فرهنگی که از ارسال پیامک ها و فیلم های توهین آمیز به قوم لور توسط الوار گرفته ، تا غذا خوردن ، غیبت کردن ، سادگی و سلیمی ، تنبلی ، تند مزاجی ، تمسخر ، وحدت نداشتن ، تخریب همدیگر و … را تحت الشعاع قرار میدهد. ضرورتی که در قرن ۲۱ و در شرایطی که دنیا در حال مرور مجدد داشته های خود میباشد ما را در آغاز راه تعریف کرده است. مؤلفه ی فرهنگ عمومی که متأسفانه امروزه پوزخندی به ریش فرهنگ است باید با مکانیزم ها و راهبردهای اساسی جامعه ی لورستان را از بن بست فرهنگی خارج و به رشد و تعالی در تمام ابعاد توسعه هدایت کند.


 • علی

  اقای فردین ترکمن ها هم تورکن ولی قبول دارم بیشترین جوک رو واسه لرها و تورک ها ساختن ولی واسه کوردها نساختن اینا کار پانفارس هاست اینو بدونن اگه تورک لر نبود الان ایران دست عراق بود یه منطقه تو خارک هس که نوشته ازربایجان میگن در هر مترمکعبش هنوز شهید ازربایجانی خوابیده


 • سعادت مهر

  مردمی که تحت قانون ظلم به سر میبرند شهامت و فضیلت اخلاقی را از دست می دهند و به مرض ترس گرفتار میشوند که ریشه حیات آنان را می سوزاند این احوال مردم لور است.


 • افشین نیازی

  مسخره کردن کلید فتنه ، کینه و دشمنی است در سوره حجرات آیه ۱۱ آمده:لا یسخر قوم من قوم. ریشه ی مسخره کردن دیگران احساس خود برتر بینی است ما از باطن مردم آگاه نیستیم پس نباید ظاهر بین ، سطحی نگر و امروز بین باشیم. همه ی مردم از یک جوهرند و عیبجویی از مردم در حقیقت عیب جویی از خود است. عیبجویی از دیگران آنان را به فکر انتقام انداخته و آنها نیز عیب تو را میگویند پس نقل عیب دیگران در آینده کشف عیوب خود است. مسخره کردن و تحقیر یکدیگر یک طرفه باقی نمی ماند و دیر یا زود مسعله به دو طرف کشیده میشود. توبه تحقیر کردن ، تکریم نمودن است. مسخره تجاوز به حریم شخصی دیگران است. استهزای دیگران چند گناه همزمان دارد مثلأ در مسخره کردن ، گناهان تحقیر ، خوار کردن ، کشف عیوب ، غیبت ، تحریک ، انتقام و طعنه نهفته است.


 • عباسی

  کوروش تهامی در سریال آشوب به مردم لور توهین کرد و هیچ کس شاکی این نا بازیگر نشد. سکوت ما را تعبیر به ضعف کردند


 • علیرضا بیرانوند و آبروی یک قوم

  از فردای روزی که جوان بلند قامتی از سرزمین شقایق و ترانه و مفرغ ، تمام قد بر دروازه ی فوتبال ایران و یکی از معروف ترین تیم های آسیا ایستاد ، نهال امیدی در وجود همه ی کسانی جوانه زد که امیدی به این که روزی در دروازه ی فوتبال پر حاشیه ی ایران قرار بگیرند ، نداشتند. علی رضا بیرانوند نه زر در ترازو داشت و نه زور در بازو. نه از ژن خوب فوتبالی بهره مند بود و نه پشتش به جایی گرم. او بر آمده از مردمی بود که روزی قرار بود وارثان زمین در جهان شوند و سال های سال ، این واژه افتخار کسانی بود که سودای قدرت در سر داشتند و به گمان خویش میخواستند ، دست ارادت به مردم ، برای خدمت صادقانه دهند. بیرانوند هم طعم فقر را چشیده بود هم زجر کارگری را. روزها با بازوان نحیفش ، لقمه ی شرف چیده بود و شب ها را در کارواشی به سر برده بود که روزها در آن ، شیشه ی خودروهایی میشست که مالکان آن نمی دانستند شاید آرزویشان روزی ، گرفتن سلفی با این نوجوانی است که صورتش در زیر بینی اش گم شده است. جوان لرستانی که روزی نیاکان و قبیله اش هم به سلحشوری در تاریخ آن سرزمین شهره بودند اکنون چنان قد کشیده بود که دست بلند قامتان تاریخ فوتبال ایران به سختی به بلندای شانه اش می رسید. بیرانوند که روزی با برج آزادی عکس یادگاری می گرفت به چنان جایگاهی رسیده بود که نماد شهر تهران به احترامش کلاه از سر بر میداشت و بزرگترین فرش سبز باشگاه های ایران ، در پایش با شوق پهن میشد. اما در روزهای اخیر تجربه ی اندک بیرانوند که اقتضای جوانی اوست و به قول سعدی چنان که افتد و دانی ، هر جوانی ممکن است بدان گرفتار شود ، باعث شد که عده ای در فضای مجازی و رسانه ها او را به باد انتقاد بگیرند و برخی بی مایه و بی هویت نیز ، نوجوانی و کودکی سراسر پر افتخارش را به رخش بکشند. برخی نیز که از شهروندی فقط سکونت در پایتخت هزار نژاد را می فهمند ، این بی تجربگی را به حساب شهرستانی بودنش بگذارند و شرمسارانه به بیش تر مردم ایران توهین کنند و ایران را به تهرانی و شهرستانی تقسیم کرده و انواع توهین و ناسزا را به شهرستان های ایران نسبت دادند!!! ولی غافل از این نکته بودند که سابقه ی مدنیت و شهری گری بسیاری از شهرستان ها ، حتی شهرستان هایی که جمعیتی کمتر از یکی از محلات پایتخت دارند ، بسی بیشتر از شهر تهران است. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و تبار او را بهانه کردند و وقیحانه به یکی از مهمترین اقوام ایرانی توهین کردند!!! این انگل های بی هویت تحت تأثیر جوک های نژادی و قومیتی چند دهه اخیر که اقوام بزرگ ایرانی را نشانه رفته اند ، به قومیت و زادگاه بیرانوند و میلیون ها لور تبار اهانت کردند و به یاد نداشتند که بسیاری از نام آور ترین چهره های حوزوی و دانشگاهی ایران معاصر ریشه در این قومیت دارند و همین قوم و تبار بیرانوند بر خلاف بسیاری از اقوام دیگر همیشه در لحضات سخت و حساس به داد تمامیت ارضی کشور رسیده که جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از آنان بود. اکنون علی رضا بیرانوند نماد یک قوم شده و الگوی بسیاری از جوانانی شده است که سر زلف آرزوهایشان را به عروس فوتبال گره زده اند. امیدواریم زین پس ، این جوان خود ساخته که بی شک عده ای هر چند اندک تاب دیدن او را در قاب فوتبال ندارند و به هر بهانه تلاش می کنند او را به حواشی این جادوی هزاره مشغول سازند در دام حاشیه سازان تنگ نظر پایتخت نیفتد و با مشاوره با کارشناسان ورزشی خبره و با فرهنگ سالهای سال محکم و استوار از دروازه ی تیم ملی محافظت نماید و در تاریخ فوتبال ایران به نیکی نامی از خویش به یادگار گذارد و آبروی مردمی را که در دلشان جای کرده است نگه دارد.


 • اهانت به مردم لور

  آنقدر به لورها جفا شده ؛ آنقدر به نا حق بد گفته اند ؛ که یک روشنفکر نمی تواند از این فرهنگ و تاریخ غنی بی لکنت حرف بزند!!! چند وقت پیش سینا سر لک خواننده ارکستر موسیقی ملی ایران ( زاده آبان ۱۳۶۱ ، الیگودرز ) را تلویزیون آورده بود و ابا داشت بگوید لور هستم. لورها مرزبان ایران بودند. مردمی که به گفته مورخان و باستان شناسان پدر آدمی جدید بودند در دره ای که بیش از چهل هزار سال قدمت دارد. خایدالو یا خرم آباد اکنون حزین و گرفتار در بی توجهی ، میراث بزرگترین تمدن بشر بود. چه بر سر این مردم آمده که خود نیز شرمسار از تبار خویش اند. اقلیت تمام خواه فارس کویری چه بر سر مردمان این قوم آورده که خود را دیگر لور تبار نمی دانند؟ زمانی که جهان درگیر زندگی بدوی ابتدایی بشر بود. لورستان مفرغ را ساخت و اسب را رام کرد و تجارت از مصر تا شرق دور تا مرزهای روم باستان. نه اسکندر مقدونی توانست آوازش را از آن بگیرد و نه قوم گرایی تازیان توانست زبانش را بستاند. این قوم ، شیعه بودند و عزای حسین را به شیوه ای که برای غم از دست دادن بزرگ تبارشان بر پا کردند. در حمله مغول استوار ایستادند و تیمور جهانگشای به آنها رخنه نکرد. زمامدارشان کریم خان زند وکیل الرعایا بود که خود را شاه ندانست و آنچنان دادگر بود که مردم کرمان برای فرزندش هزاران چشم دادند. شاهان قجر ، حاکم فرستادند که شهری در این دیار نماند که گناه نکرده لطف علی خان زند بر گردن لورها از شرق همدان تا کرانه خلیج فارس بود. بر این مردم اهل مدارا و زندگی و گذشت چه رفت؟ سرزمین آب و نفت و گاز در اختیارشان بود و امانت بردار نبودند!!! پاسبان مرزها شدند. در مشروطه شیر زنی همچون سردار مریم بختیاری اگر نبود مشروطه ای نبود و اگر بهبهانی شهید نبود نشریانشان بر پا بود. مشروطه به رضاخان رسید و علیمردان خان بختیاری را به دار کشیدند. قاتل فرستادند. وصیت نامه علی رضا خان بیرانوند را بخوانید که چه درد دلی دارد با مترقیان با آن وصیت نامه اش که اولش از ویکتور هوگو میگوید. با بقیه سران در پای فلک الافلاک اعدام کردند ؛ اما این قوم بزرگ ، ایران را نفروختند و به بیگانه تن ندادند. قوای متجاوز روس را همین لورها تا قزوین عقب راندند. ریسعلی دلواری دادند. بسیار غم دیده است. لور تباران وقتی فتح کردند ؛ آباد کردند ، اصفهان را ببینید ، شیراز را . وقتی به تاریخ قم بر میگردیم آن میرزای قمی که علما به زیارتش میروند می بینی اهل همین ازنای لورستان است. شش میلیون لور ( بختیاری ، مینجایی ، لک ، ممسنی ) را به زور سرنیزه کوچ دادند اما ایران هرگاه رنجور شد بر دلیری آنها ایستاد. چه کسی تلافی کرد وقتی که نفت ملی شد؟ نوازنده بزرگ علی رضا حسین خانی سرخوش خواند که نفت فروش نداریم. مصدقی ماند این ملت. وقتی که آیت الله بروجردی را به ایران داد شیعه در جهان جان گرفت. این انقلاب هم با آنها آغاز شد. چه کسی چون ۱۵ خرداد و ۱۹ دی و قیام تبریز و ورامین به تاریخ ضد استبدادی این دیار پرداخت؟ هیچکس ؛ اما بخوانید. آیندگان بخوانند. آنها که بعدها میراث انقلاب را از آن خود کردند اولین شعله ضد استبداد بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و خفقان را لورها فروزان کردند. این کشور به آنها مدیون است. آنجا که هیچ نیرویی نمی رفت ، رفتند. مسیح کردستان شدند. هزاران شهید دادند. هر چند تکه تکه اش کردند. ایلام را جدا کردند. بختیاری را. لک زبان را. تحقیر و کوچک کردن توأمان. بعدها آن چنان این تحقیر ادامه یافت که بهترین جوانا نشان به انتحار رسیدند. اما بماند در تاریخ که این انقلاب هم مدیون همین مردم بی توقعی بود که حتی در نماز جمعه و عشای ربانی و این همه تریبون انقلابی نام آنها را نمی برید. لورها اهل گذشتند. شما اهل چه هستید؟ از ازنای لورستان نوشتند ما صد هزار نفریم ، مهیای دستور شماییم از لورستان نوشتند طایفه هایی با کفن حاضریم ، مردم بیدارند. یک مملکت بیدار ، عقب افتاده است؟ صحیفه ی امام ، جلد یکم ، صفحه ی ۱۲۰ ، به تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۴۱ سخنرانی امام در مسجد اعظم قم.


 • کیانوش زینی وند

  وقتی کسی تو را می رنجاند ناراحت نشو چون این قانون طبیعت است درختی که شیرین ترین میوه ها را دارد بیشترین سنگها را میخورد. مردم لر از توهین مشتی انگل بی هویت که تازه به شهر رسیده اند ناراحت نشوند که زمین گرد است


 • خود کرد پندارهای وطنی

  نمایندگان لر تبار مجلس در برابر مطالبه تشکیل فراکسیون مناطق لور نشین برای توسعه میگویند:درست نیست در مجلس ملی از قومیت سخن بگوییم اما زیر بیانیه نمایندگان کرد را امضا میکنند و جغرافیای جعلی اقلیم کردستان را به کرانه خلیج فارس میرسانند. صید محمد خان بیرانوند نماینده خرم آباد که در مصاحبه با روزنامه همشهری موافقت خود را با پخش سریال توهین آمیز سرزمین کهن را اعلام کرده بود نشان داده ارزشی برای هویت و شخصیت و منافع مردمان لور قایل نیست و اینکه چه ساده لوحانه در شرایطی که تمام کشور و شخص رهبر معظم انقلاب آشکارا نگران همه پرسی اقلیم کردستان هستند فریب خوردگانی مثل صید محمد خان بیرانوند نماینده خرم آباد و گلمرادی نماینده ماهشهر و هندیجان آب به آسیاب تجزیه طلبان می ریزند و خود را به عنوان نماینده کرد معرفی میکنند !!! جناب بیرانوند و گلمرادی مردم شما را فرستادند که از منافع و هویت شان دفاع کنید نه اینکه مثل برخی از شبه نخبگان لور ساکن تهران که تهران زده شدند فورأ تحت تأثیر جو کلانشهرها قرار گرفته و هویت و مردم حوزه انتخابیه را فراموش کنید. شما و نماینده ماهشهر با امضای این متن که هیچ ربطی به شما نداشته و خود کرد پنداری ساده لوحانه تان ناخواسته موجب شادی تجزیه طلبان شده و مرزهای جعلی اقلیم کردستان را به آبهای خلیج فارس رساندید. آیا قصد کاندیداتوری در سلیمانیه عراق را دارید که بادمجان دور قاب چین کردها شده ای و خود را چشم بسته نماینده کرد نامیدی؟ چرا مرغ همسایه برای شما غاز شد؟ این همه پست و جایگاه که از صدقه سر قوم بزرگ لور نصیبت شده بیماری هویتت را درمان نکرده که باز هم دست به دامان جایگاه جدیدی به عنوان کرد برای خودت شده ای؟ چرا بر دوش مردم و طوایف لور بالا می روی و در مجلس کرد زده میشوی؟ چرا مردم خرم آباد دست از این انتخاب های غلط شان بر نمی دارند؟


 • خود کرد پندارهای وطنی

  نمایندگان لر تبار مجلس در برابر مطالبه تشکیل فراکسیون مناطق لور نشین برای توسعه میگویند:درست نیست در مجلس ملی از قومیت سخن بگوییم اما زیر بیانیه نمایندگان کرد را امضا میکنند و جغرافیای جعلی اقلیم کردستان را به کرانه خلیج فارس میرسانند. صید محمد خان بیرانوند نماینده خرم آباد که در مصاحبه با روزنامه همشهری موافقت خود را با پخش سریال توهین آمیز سرزمین کهن را اعلام کرده بود نشان داده ارزشی برای هویت و شخصیت و منافع مردمان لور قایل نیست و اینکه چه ساده لوحانه در شرایطی که تمام کشور و شخص رهبر معظم انقلاب آشکارا نگران همه پرسی اقلیم کردستان هستند فریب خوردگانی مثل صید محمد خان بیرانوند نماینده خرم آباد و گلمرادی نماینده ماهشهر و هندیجان آب به آسیاب تجزیه طلبان می ریزند و خود را به عنوان نماینده کرد معرفی میکنند !!! جناب بیرانوند و گلمرادی مردم شما را فرستادند که از منافع و هویت شان دفاع کنید نه اینکه مثل برخی از شبه نخبگان لور ساکن تهران که تهران زده شدند فورأ تحت تأثیر جو کلانشهرها قرار گرفته و هویت و مردم حوزه انتخابیه را فراموش کنید. شما و نماینده ماهشهر با امضای این متن که هیچ ربطی به شما نداشته و خود کرد پنداری ساده لوحانه تان ناخواسته موجب شادی تجزیه طلبان شده و مرزهای جعلی اقلیم کردستان را به آبهای خلیج فارس رساندید. آیا قصد کاندیداتوری در سلیمانیه عراق را دارید که بادمجان دور قاب چین کردها شده ای و خود را چشم بسته نماینده کرد نامیدی؟ چرا مرغ همسایه برای شما غاز شد؟ این همه پست و جایگاه که از صدقه سر قوم بزرگ لور نصیبت شده بیماری هویتت را درمان نکرده که باز هم دست به دامان جایگاه جدیدی به عنوان کرد برای خودت شده ای؟ چرا بر دوش مردم و طوایف لور بالا می روی و در مجلس کرد زده میشوی؟ چرا مردم خرم آباد دست از این انتخاب های غلط شان بر نمی دارند؟


 • زرین جو

  گر بی هنران دروغ سازی کردند ، یا بی خردان زبان درازی کردند / تاریخ گواه است خدا میداند ، که این قوم چگونه سر افرازی کردند .


 • بیرانوند

  ملتی که تاریخ ندارد ، افسانه دارد . ملتی که منطق ندارد ، توهین و ناسزا دارد. ملتی که هنر ندارد ، جوک دارد . ملتی که در بند چنین مردمانی است آینده ندارد.


 • توهین فاشیست های آریایی به لر و لرستانی

  شعار مرگ بر لر در ورزشگاه فوتبال آزادی در آبان ماه ، سال ۱۳۹۱ در بازی بین عستقلال تهران و گهر دورود لرستان که هواداران بیشرف عستقلال بین دقایق ۶۰ تا ۷۰ یک صدا شعار مرگ بر لر سر دادند تا عمق نژاد پرستی و لر ستیزی خود را نشان دهند ( سینه چاکان پارس پرست تحویل بگیرند ثمره نوکری خودشان را ) این پان پارس های تهرانی که این شعار نژاد پرستانه را سر دادند همه زنده اند و هنوز تنفر از لر و لرستانی را دارند و فقط از لرها نفت و ذخایر آب را میخواهند و برای آنها چیزی بنام حق و حقوق مردم لر معنایی ندارد. هواداران تیم چرت پولیص ( پرس پولیس ) هم به علیرضا بیرانوند و زادگاه و تبار او بارها توهین کرده اند. خنده دارترین چیز در دنیا این است که یک لر از تیم های تهران حمایت کنند.


 • محمدرضا

  متاسفانه بعضی نمایندگان ملت لر خیانت کار هستند و با دشمنان و تجزیه طلبان همکاری میکنند.باید اینها از صحنه سیاسی بیرون روند.چرا کسانی که این افراد را به عنوان نماینده انتخاب میکنند در انتخاب خود دقت نمیکنند؟؟؟چرا این نمایندگان تا کنون در مجلس فراکسیون یا جناح مستقلی برای مطالبه حقوق مردم لر تشکیل نداده اند؟؟؟چرا بعضی از این افراد همکاسه و همدست جریانات تجزیه طلبی کردهای عراق میشوند؟؟؟این ها حتی با یکدیگر اتحاد هم ندارند و با هم رقابت میکنند و نه تنها مطالبه حقوق مردم لر برایشان هیچ اهمیتی ندارد بلکه بدنبال منافع شخصی میگردند و هر کجا منفعتشان اقتضا کند،همانجا هستند...در حالی که نمایندگان کردها در مجلس دارای فراکسیونی مستقل میباشند و همواره یک خط فکری و عقیده ای مشترک دارند و در تصمیمات مجلس و تقسیم بودجه و دیگر منابع،اولویت را همواره به کردها وا میگذارند و ...ولی رفتار بعضی نمایندگان ما شبیه به خودفروخته ها است.ما ملت لر قبل از هر چیز نیازمند اتحاد و همدلی هستیم و رسیدن به حقوق و مطالبات لرها نیاز به عزمی قوی و اتحادی ناگسستنی و پیمانی محکم دارد و دستیابی به این امر جز از مسیر اتحاد ممکن نخواهد بود.


 • بهمن سپهوند

  در سایت دولت در سال انسجام ملی مورخه سه شنبه ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ نام قوم لر از لیست اقوام کشور حذف شد . نام همه عاشقان آمده در دفترش … گر قلمی میکشد بر سر ما میکشد.


 • دارابی

  لرستان که زمانی دارالغرور ایران خوانده میشد در دوره نکبت بار قاجار که نصف ایران را بخاطر پول عیاشی به روس و انگلیس فروختند به جنگ داخلی برنامه ریزی شده دچار شد. در دوره پهلوی اول نسل کشی و تاراج شد و در پهلوی دوم به دام خود باختگی و انفعال غلتید و کت کت و انو نشین شد. لر در این دوران نه تنها موضوع تمسخر ، تحقیر و تبعیض نژادی داعمی بود و در مقابل آن انفعال پیشه کرده بود بلکه در صف نخست قربانیان مدرنیسم بورژوایی پهلویسم قرار گرفت و خاکستر نشین فقر و فلاکت شد. وجوه درخشان فرهنگ و منشی که عصاره آزادگی ، رواداری و سرافرازی بود به بازیچه و سوژه خنده دلقک ها تبدیل شد. تسلط فاشیسم پهلوی بر ایران تحقیر و تبعیض در لرستانات را به ابعاد باور نکردنی کشاند. سرزمینی که مهمترین منابع طبیعی، کشور را در خود جا داده سوغاتی جز فعلگی ، بیکاری و خودکشی ندارد


 • الکس هیل

  تنها کسانی تحقیر میشوند که بگذارند تحقیرشان کنند !!!


 • اقیانوس مردم لر با حرف عده ای نان به نرخ روز خور آلوده نخواهد شد !

  واژه ها و حرفها در سرنوشت ملتها جایگاهی ویژه دارند حدود صد سال پیش یک انگلیسی برای اولین بار بجای خلیج فارس از واژه خلیج عربی نام برد و اکنون بعد از چندین سال از این جعل تاریخی بهره برداری سیاسی میکنند ! در طول تاریخ پیوندهای زبانی و قومی وجود داشته است و بسته به محیط زبانها متفاوت بوده و هستند. در جای جای ایران اقوام مختلف با زبانها و گویش های متعدد زندگی میکنند که هر کدام به نحوی با همسایگان خود قرابت زبانی و فرهنگی دارند و بعضأ از لحاظ زبانی و گویشی با هم تفاوتهایی دارند که البته در شرایط عادی به چشم نمی آید. همچنان که در لرستان در چند سال گذشته خبری از واژه تازه ساخت لکستان نبود و یا تقسیم بندی ها و مرزبندی عجیب بین مردم لر اعم از:بختیاری ، لک و مینجایی نبود و مردمان لر در محلات و شهرها در همسایگی هم زندگی میکردند و بسیار پیوند های سببی که بین تمامی مردم لر بسته شده که جدایی در بین این مردمان احساس نمیشد اما اینکه در این برهه زمانی که در تمامی کشورهای منطقه آشوبهای قومی و مذهبی به حداکثر رسیده است باید دید که ریشه اینگونه واژه های تفرقه آمیز از کجاها نشأت میگیرد و اصولأ پایان این قصه به نفع چه کسی خواهد بود ؟ متأسفانه در این بین برنامه هایی نیز از رسانه ها پخش میشود که بخاطر تقسیم مخاطبین سعی در ایجاد شکاف در بین اقوام دارد بجای اتحاد ، اینکه انتهای اینگونه حرکات چه سودی برای مردمان این سرزمین میتواند داشته باشد مشخص نیست. هر چند وقت یکبار خواسته یا ناخواسته به مردم لر تاخته میشود اینکه بخاطر برجسته کردن نام یک هموطن آذری بخواهی یک قوم دیگر را تحقیر کنی چیزی جز تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در بین صفوف یک ملت و تمدن نیست. مردم نجیب لر در برابر تمامی بی عدالتی ها از هر نوعی نجابت و گذشت به خرج داده است و میدهد. در اینکه بیشترین میزان نفت و گاز و آب از سرزمین مردمان لر استخراج میگردد هیچ شکی نیست اما مشکل آنجاست که خود لرها باید با پای برهنه بر روی گنجینه های زیر پای خود راه بروند ! اینکه زمین های مرغوب کشاورزی و باغات در لرستان خشک شوند و آب لرستان به جای دیگری منتقل و پمپاژ شود و کویرستان را آباد ، سرسبز و صنعتی کند ، اینکه پول نفت سر همه سفره های مردمان برسد بجز خود لرها که صاحب اصلی هستند از دردهای بی درمانی است که بجای مداوا کردنش هر روز بر زخم آن بیشتر نمک میریزند ! شما که دارید با ثروت و نمک لرستان زندگی میگذرانید حق ندارید به ولی نعمتان خود توهین کنید هر چند به هر دلیل و علت بلندگویی چون صدا و سیمای کشور را در اختیار داشته باشید ! ما مردم لر این این بی حرمتی ها را به حساب هموطنان آذری نمی نویسیم که آنان چون ما از یک طبقه اند که آنها هم در رنجها و دردها شریک مایند. اما کسانی که از نامها برای خود نان دست و پا میکنند بدانند اقیانوس مردمان لر با حرف عده ای نان به نرخ روز خور آلوده نخواهد شد. نمی خواهیم آب به آسیاب دشمن بریزیم اما تنها قومی که جزیی جدایی ناپذیر از تار و پود ایران است و هیچگاه هیچ کشور همسایه و غیر همسایه جرأت نکرده در اصالت ایرانی بودنش شک کند قوم لر بوده است. ما خود خود ایرانیم. نیازی به بازگویی تاریخ نیست که چه ها کرده ایم ، قبرستان های ما مملو از برد شیرهای سنگی بر سر گورهاست. قبرستان های ما مملو از شهدای راه ایران و وطن است. شهدایی که نه خود و نه خانواده هایشان چشمی به هیچ سفره ای نداشته اند که آزاد زندگی کرده و میکنند. نه نامی از انقلاب مشروطه و غیر مشروطه برده اند و نه نانی از سفره انقلاب برای خود برداشته اند. ما هنوز هم آماده ایم تا برای ایران و ایرانی خون خود را فدا کنیم. میخواهد در کردستان و حاج عمران باشد یا در خوزستان و خرمشهر ، لرستان اولین استان بیکار و مهاجر فرست ایران است. در بیشتر آمارهای رسمی کشور در عموم نمودارهای برخورداری در رتبه آخر یا نزدیک به آخر است. از روی نجابت ، از روی شرم ، از روی درک موقعیت زمانی ، سکوت کرده ایم و درد زخمهایمان را و فریاد از سر دردمان را فرو خورده ایم ، ولی شما دیگر با جعل تاریخ و با استفاده ابزاری و سیاسی از رسانه ها و تریبون هایتان و با توهینات ردیفی و مکرر بر این زخمها نمک نپاشید !!!


 • توهین نا دانشجوی کله ماهی خور به مردم خرم آباد

  یک روان پریش به نام حمید راستاد که به اصطلاح دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان است با انتشار عکس قلعه فلک الافلاک آنچه که لایق و سزاوار خود و خانواده نداشته اش است به مردم مظلوم خرم آباد که ویترین لرستان است گفته لذا میخواهم در جوابش بگویم:اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است ! من در تشخیص بی شعوران و جماعت بی شخصیت تبحری ندارم اما در ذات مجهول الهویه و مشکوک النسب کسانی مثل تو که به مردم لر توهین میکنند هیچ شکی ندارم و مردد نیستم ! وقتی که یک مشت بی مقدار دهان باز میکنند و سفاهت کلامشان ، ذات بی اصل و نصبشان را بارزتر میکنند و صفاتی که مخصوص خودشان است را به دیگران نصبت میدهند و تحمیل میکنند و قطعأ هم این مهملات از درون تفکری کثیف و متعفن تراوش میشود که فریاد و ضجه ای زوزه وار همانندی شغالی بیش نیست و شما کدامین شیری را دیده اید که بر سر بی مقدار شغالی چون تو نعره بکشد ؟ علی ایها الحال این مهملات قطعأ ناشی از زجر نبود هویت تاریخی تو و پدران نان خور فاحشه و زن به مزد توست که بعید میدانم به سایه قدمت آفتابه برنزی لرستان قد علم کند !!!


 • مردم لر همچنان در خواب بی تفاوتی هستند !

  بی تفاوتی نهایت شوربختی است ! توهین ادامه دار به مردم لر و اینبار با تحریف و دستکاری تاریخ انقلاب مشروطه ! در کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان ، نام سردار اسعد بختیاری فاتح تهران و نجات دهنده جنبش مشروطه را حذف کردند . کسانی که این کتاب را نوشتند و کسانی که اجازه چاپ به این کتاب را دادند همان امثال محمد علی شاه قاجار و لیاخوف روسی براشون خوبند که مجلس را به توپ بستند ! اقلیت دانا همیشه چوب اکثریت نفهم را خوردند. اکثریت هیچوقت حقیقت نیست و پان فارس ها نمیتوانند واقعیت تاریخ را بپوشانند .


 • تیر تخریب علیه مردم لر

  این بار تیر تخریب گرشان بردشیرها را هدف گرفت و بردشیرهای قبرستان شهسوار ایذه که ثبت ملی هم بودند را تخریب کردند !!! اوج نژاد پرستی و دشمنی را ببینید ! بردشیرها که در آبادی اند … یادگار غرش آزادی اند / غرش کن باز در ایران زمین … تا روند دزدان ز خاک و سرزمین / هر چه سکوت کردیم ما را بس است … هر چه چشم فرو بستیم ما را بس است .


 • اخراج به خاطر دفاع از هویت

  ستوان دوم محسن رشیدی مقدم جوانمردی از خطه کوهدشت لرستان که سال ۱۳۹۳ در برابر توهین فرمانده دانش کاه افسری امام علی به مردم لر ، به شدت واکنش نشان داد و از سوی مسؤلین دانشگاه بخاطر دفاع از هویت و حیثیت مردمش ، از ارتش اخراج شد ! اندکی صبر قهرمان صبح نزدیک است !


 • نماد سمبلیک اتحاد مردم لر ( کلکینه )

  نماد سمبلیک اتحاد مردم لر یا همان کلکینه تنها یک نماد نیست بلکه فریاد " نه " به چند قرن کوشش برای حذف یک قوم است ! و نمایش خود باوری کسانی است که روزی تپش قلبشان با لر تغییر کرده است !


 • ناصر

  سلام بر یادگاران کاسی و عیلامی،سلام بر وارثان تمدن های کهن،سلام بر مرزداران غیور ایران زمین،دررود بر شیر بچه های زاگرس نشین،درود بر غیرت لر و سلام بر لرستان،لر جماعت هر جا که هسش اصالت همراشه،افتخارم ینه لر زبونم.


 • داستان بیرانوند و جهش طبقاتی که نفرین بر آن باد !

  رسول بهروش خبرنگار ورزشی روزنامه همشهری به علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی و پرسپولیس و زادگاهش توهین زشت کرد او در مقاله ای در روزنامه همشهری نوشت:پسری که تا دیروز در جایی از جغرافیای بی رحم پایتخت گم شده بود و در میدان آزادی دستفروشی میکرد در مدت کوتاهی به ماه مجلس آسیا تبدیل شد ! اوج حسادت و تنگ نظری را ببینید که هجمه ی هدفمند جهت تخریب دروازه بان با اخلاق پرسپولیس توسط لابی ثروت برای سنگ اندازی در مسیر پیشرفت بازیکن کم حاشیه پرسپولیس ! واقعأ برای این حجم نژادپرستی در جهت تضعیف مردم لر متأسف هستم. زنده باد انسانیت


 • نماینده رباط کریم علنی به شرافت مردمان لر توهین کرد !

  سکوت ما و حرکت کند اتحاد لر تباران ، گستاخی لر ستیزان و جسارت آنها را قطعی کرده است ! سلسله اهانت ها و تخریب های هدفمند لر ستیزان در جایگاه های مختلفی به صورت علنی و آشکارا در حال وقوع است و اما ما لر تباران همچنان بی تفاوت هستیم و این نهایت شوربختی ماست ! همچنان ساکتیم ! همچنان بی حرکتیم ! آیا وقت اتحاد نرسیده است ؟ آیا تنها راه برخورد قاطع با لر ستیزان اتحاد و یکدلی نیست ؟ آیا کانون اتحاد یک رسانه و تریبون نیست ؟ ما لرها چه رسانه و تریبون مستقلی در اختیار داریم ؟ پس اتحاد و همدلی و جلوگیری از تفرقه و نفاق ، اولین قدم برای احقاق حق و تنبیه اهانت کنندگان بی شعور است !


 • توهین اداره اماکن تهران به مردم کوهدشت

  عامل این همه توهین ، مسؤلین گذشته و حال کشور هستند که لرستان و کوهدشت غنی را محروم گذاشتند و مناطق و شهرهای بلاد لر نشین سرآمد فقر اقتصادی ، بیکاری و مهاجرت شدند تا به شهرهای خشک کویری اما صنعتی و ثروتمند کوچ کنند ! وقتی در مقابل انتقالات منابع نفت و آب سکوت میکنیم و در اثر فشار محرومیت و بیکاری مجبور به مهاجرت به شهرهای کویری میشویم باید هم اینچنین شاهد رفتارهای توهین آمیز و گستاخانه باشیم ! این نگاه نژاد پرستانه و وقیحانه نسبت به تمام مردمان لر تبار مهاجر و حاشیه نشین شهرهای کویری در جریان است ! زین پس روش حق خواهی ما تغییر پیدا خواهد کرد تا حد و حدود خود را بدانند دیگر قطره ای آب و نفت را بدون پرداخت هزینه و حق آبه آن به صاحبانش ، نباید از سرزمین لرستان خارج شود تا این گربه صفتان نمک نشناس بدانند از صدقه سری ماست که برای گذران زندگی مجبور به تن فروشی به اعراب حوزه خلیج نیستند هر چه حجب و حیا به خرج میدهیم دهان یاوه گویان گشادتر میشود.


 • تحقیر ، تخریب و توهین !

  ادامه روند لر ستیزی و آشکار شدن این سیاست کثیف و اهانت آشکار اینبار به مردم کوهدشت لرستان . دیروز مشروطه و لرهای بختیاری بودند . امروز کوهدشت لرستان و فردا سایر مردمان لر ! همتباران عزیز بلاد لر نشین همانند فرش رنگینی متشکل از شهرها ، گویش ها ، ایلات و طوایف مختلف است و اهانت به هر کدام در حقیقت اهانت به همه ی مردم لر تبار است ! ما مردمان لر هیچ تفاوت و هیچ تمایزی بین آحاد خود نداریم . اینک لر ستیزان و دشمنان مردم لر از حربه و نیرنگی و ابزاری علیه اتحاد ما استفاده میکنند لذا سکوت و بی تفاوتی جایز نیست زیرا کوهدشت همچون سایر مناطق لر نشین متعلق به تمام مردمان لر است. از اتحاد و یکی شدن خود کوتاهی ننمایید. دشمن از اتحاد ما میترسد. دشمن از آگاهی و همدلی ما میترسد. آنهایی که دنبال اهانت و تفرقه بودند از اتحاد ما میترسند. اتحاد یعنی رسیدن راحت تر به همه ی خواسته هایمان که شامل توسعه اقتصادی ، پیشرفت متوازن و از بین بردن فقر و بیکاری شهرهای لر نشین است.


 • رفتار فاشیستی و تخریب هویتی قوم لر در سایه سکوت مسؤلان !

  رفتار فاشیستی و تخریب هویتی قوم لر در سایه سکوت معنا دار مسؤلان و مدیران نشان از برنامه ریزی برای نابودی و از میان برداشتن یک فرهنگ کهن و پر افتخار دارد. انکار تاریخ ، تحریف هویت یک جامعه ، توهین و تحقیر روزانه و هفتگی و جلوگیری از معرفی تاریخ و فرهنگ پر صلابت این جامعه ، همه و همه نشان از سیاستی کثیف در پس پرده دارد ! آری لرها سخاوتمند و با گذشت هستند چون سالها در غرور کاذب خام شده اند و آینده شان را به گذشته فروخته اند !!! ژنوساید معادل حذف فیزیکی یک قوم یا قبیله از طریق کشت و کشتار میباشد اما در ژنوساید فرهنگی که یک قرن است در مورد جامعه مردم لر بکار گرفته شده است آنچنان فرهنگ و هویت و تاریخ یک ملت را مورد تخریب و توهین و تحریف قرار میدهند تا آن ملت خود هویت و نژاد خود را انکار کند و بدین سان دیگر نامی از آن ملت در صفحه ی روزگار وجود نداشته باشد و دلایل متعددی برای این سیاست میتوان برشمرد از جمله:آسیمیله و ذوب شدن مردم لر در دیگر جوامع و به طبع آن غارت و چپاول بدون دردسر منابع غنی این مردم است. با سکوت و بی تفاوتی تعجب آوری که وجود ما لرها را فرا گرفته است تاختن تیغ تیز این تبعیض علنی و محسوس تر شده است. با نگاهی به جوامع ساکن در ایران متوجه میشویم جوامع هویت خواه و جدایی طلب بدون کمترین منابع سرزمینی کاملأ به اهداف و حقوق اولیه خود در ایران رسیده اند و یا در تلاشی برای رسیدن به این اهداف هستند ولی چون از جانب ما به این باور رسیده اند که هر عملی انجام دهند با سکوت و بی تفاوتی ما روبرو خواهند شد لذا گستاخانه به تاخت و تاز خود ادامه میدهند و صد افسوس که برای نیل به اهداف خود پیاده نظام و پادوها و سیاهی لشکرهای خود را نیز از میان مردم ما انتخاب میکنند تا هر جایی که بحث و درگیری پیش آمد مردم ما پیشتاز دفاع از منافعشان شوند و پس از فروکش کردن جدالها بدون هیچ سهمی دوباره به سرباز خانه ها بازگردند ! تحقیر متوالی رسانه میلی _ توهینات برنامه ریزی شده _ تخریب هویت لری _ تفرقه بین ایلات و طوایف _ نمایشی بودن نمایندگان لر تبار که از کار عملیاتی در حد یک توییت تنزل پیدا کرده اند _ سرقت منابع آب و نفت بلاد لر نشین _ انتقال منابع و معادن به استان های کویری و … با کنار هم قرار دادن شواهد و قراین و کمی استدلال میتوان در این برهه از تاریخ ، مردم لر را بازنده بزرگ تاریخ نام نهاد .


 • اثر عجیب ترین واژگان …

  نمیدانم در نزد شما پر اثر ترین و عجیب ترین واژگان کدامند ؟ اما اگر از من سؤال کنند که کدام واژگان برای شما لرها عجیب تر و با اثر ترین است بی شک پاسخ خواهم داد واژگانی چون سلحشور _ دلاور _ قهرمان _ اصیل _ نجیب _ وطن دوست و واژگان دیگری از این قبیل !.شاید کسی بپرسد عجیب بودن یا با اثر بودن این واژگان چیست ؟ و این اعجاز در کجای این واژگان نهفته است ؟ از قرن ها پیش که ایران کنونی آرام آرام به سمت تمرکز گرایی و ناسیونالیسم فارسی پیش میرفت ما لرها از سوی مرکز یک جامعه یا مردمی درجه چندم تعریف شدیم که لیاقت پیشرفت و مدرن شدن را نداریم !!! و دایم باید به عنوان جامعه ای درجه چندم به ما توهین و اهانت شود و تحقیر شویم و سوژه خنده و مضحکه اوقات فراغت دیگران باشیم !!! این روند در سالهای اخیر به اوج خود رسیده است و متأسفانه هر بی سر پایی که مشخص نیست به قول لری ما ( چپه س سر بافه کینه ) یا مشخص نیست ( بلی چه داریه ) به فرهنگ و هویت و ارزش های ما توهین علنی میکند ! و جالب این است که فرآیند این توهین ها بدین شکل است:۱ ) توهین ۲ ) ابراز بی اطلاعی ۳ ) توهین در توهین با دادن القاب و عناوینی مثل:لرهای سلحشور ، لرهای قهرمان ، لرهای اصیل و … ۴ ) ختم غاعله و تجلیل از توهین کننده !!! حالا نوع واکنش ما لرها به این توهین ها:۱ ) جبهه گیری و عصبانیت و ایجاد کمپینگ ۲ ) مدتی تهدید و خط و نشان کشیدن ۳ ) با شنیدن واژگان سلحشور ، اصیل ، قهرمان ، غیرتمند و … نه تنها توهین کننده را میبخشند بلکه به شکل خاصی از او با پوشیدن چوخا و لباس لری بر تن فرد توهین کننده از او تجلیل ویژه میکنند !!! سلحشور واژه ای که قاتل فرهنگ ، هویت ، زبان مادری ، منابع و منافع و همه ی دار و ندار ما لرها بوده و هست !


 • اهانت به مردم لر عادی نشود

  توهین های مکرر و سریالی به مردمی که کمترین بهره از سرمایه گذاری دولتی و درآمدهای نفتی نصیبشان شده ، ظلمی آشکار به این مردم است که به نظر میرسد هر روز عادی تر میشود و حتی واکنش های مسؤلین و مردم نیز کلیشه ای و تکراری شده است. سال ۹۷ را با دو اهانت به مردم کوهدشت و مردم قوم لر آغاز کردیم ، امید است که دیگر شاهد آن نباشیم ، هر چند که انفعال برخی نمایندگان بی تفاوت مردم لر در مجلس ، چراغ سبزهایی برای ادامه این توهین های زنجیره ای تلقی میگردد ! واکنش ها و وعده های برخی نمایندگان و افراد که پس از هر بار توهین شاهد آن هستیم تنها در حد حرف باقی می مانند و عملأ اهانت کنندگان هیچگاه آن طور که باید مورد بازخواست قرار نمی گیرند ! جالب است که سقف اغلب پیگیری ها در حد عذرخواهی افراد بوده و کمتر به پیگیری قضایی منجر شده است ! به منظور احترام به تمامی مردم ایران و حفظ یکپارچگی کشور بی شک برخورد قضایی و صدور حکمی عادلانه لازمه به پایان رسیدن این سلسله توهین هاست ! به امید سر افرازی همه مردم ایران .


 • پدیده ترامپیسم در توهین به قوم لر:منوچهر بسحاق

  اگر واژه توهین را به تنهایی در گوگل جستجو کنید ترکیبی از عبارات جستجو شده با این واژه به شما پیشنهاد میشود. بیش از ۹۰ درصد عبارات پیشنهادی مربوط به توهین به قوم بزرگ لر است که اغلب هم منشأ و ریشه داخلی دارد ! توهین در بعضی سریال های تلویزیونی ، توهین توسط سخنرانان ، توهین توسط مجریان ، توهین توسط دانشجوی علوم پزشکی و اخیرأ هم توهین توسط یک آخوند که نماینده رباط کریم تهران در مجلس است که با بیان خاطره از عبارتی توهین آمیز خطاب به یک خبرنگار لر ، مثال هایی از این اتفاق ناگوار و آزار دهنده است . در آخرین این رویدادها مکاتباتی رد و بدل شده است که دفاتر املاک شهر تهران را ملزم به رهگیری معاملات ملکی کوهدشتی ها و اطلاع به مراجع انتظامی نموده است که به مدد رسانه ای شدن و فضای مجازی به خطای یک کارمند خاطی تقلیل داده شد. دستور ترامپ در برخورد با تابعین برخی کشورها از جمله ایران برای ورود به آمریکا در ذهنم تداعی میشود ! لرها با صفاتی همچون:اصیل ترین _ ریشه دار ترین _ شجاع ترین و … ستوده میشوند مطالب بسیاری از پیشینه سخاوتمندانه ،.شجاعانه و پاک نهادی قوم لر و بزرگانشان به رشته تحریر در می آید و با اجتماعات و بیانیه ها ، رفتار توهین آمیز محکوم و موضوع فروکش میکند. سؤال اصلی این است که آیا تعمدی در این رفتارها وجود دارد یا اینکه فضای ذهنی ایجاد شده برای شخص توهین کننده او را سهوأ به این رفتار زشت وا میدارد ؟ با کمی توجه به رفتار توهین کنندگان چنین استنباط میشود که " توسعه نیافتگی" و " ضعف اقتصادی" بلاد لر نشین بزرگترین زمینه ساز توهین به این قوم اصیل ایرانی است و نظام حاکم بر این مناطق عامل اصلی این توسعه نیافتگی است !!! نظام سیاسی _ اداری حاکم بر این مناطق بیشتر به میدان مسابقه برای کسب پست ها و کرسی ها شبیه است. نظام سیاسی با تمسک به تملق ، ریاکاری ، فرصت طلبی و دروغگویی به دنبال عینیت بخشی به اهداف سیاسی خود و ماندن در قدرت است ! اهداف اقتصادی و اجتماعی در کشاکش بین طیف های سیاسی رنگ باخته و عدم توجه به آنها یکی از دلایل " توسعه نیافتگی " مناطق لر نشین است ! بخش زیادی از انرژی مسؤلین این مناطق برای حفظ موقعیت خویش صرف میشود ! تلاش ها برای محکوم کردن توهین اخیر از سوی مسؤلانی که تا کنون در هیچ عرصه ای اظهار نظر نکرده اند خود گواه این موضوع است ! بیش و پیش از آنکه از توهین کنندگان بخواهیم عذر خواهی کنند ( که باید چنین کنند ) لازم است مسؤلین محترم مناطق لر نشین به دور از سودجویی های شخصی و باندی به کاهش فضای تملق و دروغ اهتمام نموده و راه را برای برنامه ریزی با هدف کاهش فقر ، بیکاری و فساد فراهم نمایند ! همچنین بر عهده سمن های این مناطق است که برای بهبود اوضاع ، راهکارهای خود را در اختیار مسؤلین قرار داده و در صورت عدم پذیرش برای اطلاع مردم در فضای مجازی منتشر نمایند ! فضای مجازی امروز فرصت بی بدیل در اختیار کشور قرار داده است که میتواند به عنوان موتور محرکه توسعه مورد بهره برداری قرار بگیرد. قوم لر باید به صورت یکپارچه و متحد به عنوان یکی از اقوام ماندگار بماند. پذیرش دسته بندی ها صرفأ برای شناسایی امری پذیرفتنی است ولی دست هایی که به دنبال شقه شقه کردن این قوم بزرگ به دسته های کوچکتر و جداسازی و اتیمیزه ( تکه تکه کردن ) آنها هستند خدمتگزار این قوم نیستند اگر خیانتکار نباشند !


 • الهیار محمدی

  ضرب المثل لری هست که میگوید«انگیر سیل انگیر میکه آوْوِت مونه» وقتی که مسئولین لر و لر تبار ما از ابراز لر بودن خود ابا دارند از مردم و عوام چه انتظاری بیش از این می رود؟! وقتی که نمایندگان ما تریبون دفاع از کردها میشن! وقتی که که در دانشگاه بخاطر لری حرف زدنت استاد لرت نمره منفی می گیری! وقتی که از قلب سوخته از تاریخ به تاراج رفته ات توسط کردها،ناله جگرسوز بر می خیزد و همتبارت به جای همدردی تو را به ریشخند می گیرد! وقتی که ما فرزندانمان را زبان غیر لری می آموزیم! وقتی که مرکز استانمان تریبون تبلیغاتی سوغات آجیل،بادمجان!و توت و کنگر!کردستان و کرمانشاه شده! وقتی نماینده وقیح کرمانشاه کمکهای مردمی به تاراج رفته توسط مردم خودش را به ما نسبت میدهد و آه از نهاد هیچ کدام از رجله ما بر نمی خیزد! وقتی که... وقتی که... وقتی که... نتیجه باید چنین شود که دیار اتابکان لر و کریمخان و سرزمین تمدن مفرغ مورد تمسخر هر بی بته ای قرار گیرد. ««گله ای که چوپان ندارد دیر یا زود نصیب گرگ می شود»»


 • غلامرضاپژوال

  درود بر همه دوستان و عزیزانی که با یادآوری مطالب جانسوز و دردآور بالا قلب و جسم هر انسان آزاده ای را آزرده خاطر و کدر می نماید لذا از همه لرهای شجاع و با غیرت میخواهیم با تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی برای همیشه جواب أین حرمزاده های بی اصل و نسب داده شود تا منبعد کسی اجرت گرفتن پاچه لرها را نداشته باشد با سپاس و اعلام تاریخ و موعد تجمع با سپاس


 • یوسف

  درود بر همه لرهای عزیز


 • کتاب خاطرات فردوست

  در زمان حمله متفقین در جنگ جهانی دوم ، تهران به تسخیر قوای انگلیسی ، آمریکایی ، روسی و هندی درآمد ارتشبد حسین فردوست اوضاع تهران را اینگونه توصیف میکند:انگلیسی ها و روسها در انظار عمومی دیده نمیشدند ولی آمریکایی ها در منطقه امیرآباد تهران یک باشگاه داشتند که مخصوص افسران و درجه داران بود که روزانه به هر کدام یک بسته به عنوان جیره غذایی میدادند که برای مصرف ۵ نفر کافی بود و در هر بسته انواع کنسرو ، نان ، ویتامین ، دو بطری ویسکی و سیگار میدادند و آمریکایی ها باشگاه امیرآباد را به مرکز عیاشی و فساد تبدیل کردند و کامیون های رو باز آمریکایی به مرکز شهر می آمدند و دختران تهرانی را سوار کرده و به باشگاه امیرآباد ( کمپ نیروهای نظامی آمریکا در تهران ) میبردند ! دخترهایی که به این اوضاع تمایل داشتند در مرکز تهران صف میکشیدند و کامیونهای روباز آمریکایی روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ دختر فارس تهرانی را میبردند امیرآباد و با همان بسته های غذایی آنها را راضی میکردند. کسب قدیمشان اینطوری بوده است


 • قلم سرنوشت:جعفر شهری

  مرحوم جعفر شهری که خود تهرانی بود در کتاب قلم سرنوشت صفحه ۲۷۳ مینویسد:هجوم سربازان اشغالگر انگلیسی ، آمریکایی ، هندی و روسی در جنگ جهانی دوم به تهران که به شهر ، مال و نوامیس مردم تهران تجاوز کردند و از پااندازها ، بی بی ها ، مادام ها ، خاله ها و ماتیشکه های تهرانی میخواستند که دلال محبت نیروهای نظامی اشغالگر شوند و زن و دختر برای آنان جور کنند به طوری که لوطی منش ترینشان آمریکایی ها بودند که حق الزحمه چشمگیر به دلال جنسی و روسپی میدادند و هندی ها که جزو قشون انگلیس بودند چون فقیر بودند کمتر دلال جنسی به سراغشان میرفت و روسها نه دلال و نه زن معروفه دمخورشان نمیشد چون علاوه بر خشونت و رد قول و قرارشان زنها را لخت میکردند و زیادترشان که پسر میخواستند و با یکنفرشان سی و چهل نفرشان میریختند و به همین حساب بود که هندی ها را مردم تهران از کاسب و عادی بی اعتنا بودند و انگلیسی ها را که وارد امور فحشا نمیشدند را با احترام برخورد میکردند و روسها به دلیل خشونتی که داشتند مردم ازشان واهمه داشتند.زمانی هم که اسرای لهستانی را به تهران آوردند و در میدان جلالیه اسکانشان دادند تهرانی ها از هیچ نامردمی کوتاهی نورزیده ، چنانچه راهزن به قافله ای زند به هیچ چیز لهستانی ها که، عمدتأ زن و کودک بودند از مال و حرم حرمت ابقا و رحم ننموده و با کمترین بها ، با فریبشان ارزشمند ترین اشیاء شان را مانند طلاآلات و جواهرات تا کفش و لباس و زیرانداز و روانداز و تنها دلخوشیشان یعنی رادیو از چنگشان بیرون آوردند و تا در اشتیاق تکه نانی و بسته آب نباتی و دانه شکلاتی جهت کودکان مظلوم لهستانی ، با نامردمی ترین وضع ممکن دست تجاوز به طرفشان دراز نموده از زنان و دخترانشان هتک حرمت و شرف و از دوشیزگان ازاله بکارت میکردند !!!! و در بازگشت از چنینفتح مبین ها !!! برای همه نامردیشان را تعریف میکردند. ارتش رضاخان در شمال ایران ربع ساعت و در جنوب تنها ۲۰ دقیقه در مقابل روس و انگلیس مقاومت کردند این بود ارتشی که یک سوم بودجه مملکت را خرجش میکردند


 • طهران قدیم اثر اکبر تهرانی

  در کتاب مرآت البلدان صفحه ۵۹۳ درباره تهران آمده:مردم تهران چون موش در زیر زمین خانه دارند و شبها از زیر زمین بیرون آمده و اطراف و جوانب که محل عبور و مرور قوافل و مترددین است فرو گرفته و به راهزنی و قتل و غارت کاروانها مشغول میشوند !!! در کتاب آثار البلاد و اخبار العباد صفحه ۸۲ آمده:اهل تهران خانه ها در زیر زمین دارند چون سوراخ موش دشتی و وقتی دشمن قصد آنها کند به زیر آنها پنهان میشوند و چون برمی آیند از زیر زمین ، فساد بسیار میکنند مانند قتل و نهب و قطع الطریق !!! در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی صفحه ۵۶۴ آمده که:طهران از ده های ری است ومیان آنها یک فرسنگ راه است طهران در زیر زمین بنا شده اهالی آنجا با گاو آهن و گاو کشت نمیکنند و اینکار را با بیل انجام میدهند چون ایشان را از خودشان دشمنان بسیار است و میترسند که گاوهای یکی را دیگری به غارت ببرد ! و ایشان را در زیر زمین خانه هایی است همانند لانه کلاکموش یا موش دشتی که چون رسول دشمن پیش ایشان رود در آن خانه ها پنهان شوند و چون دشمن برود از زیر زمین برآیند و قتل و نهب و زاهزنی و فساد بسیار کنند.اکبر تهرانی در کتاب طهران قدیم صفحه ۳۳۴ در مورد پایگاه های فساد در تهران مینویسد:زال ممد محله دروازه قزوین تهران را به محل فساد تبدیل کرده بود و از دختران بهره کشی جنسی میکرد بعد از او عبدالمحمود عرب که سیاه چهره بود گذر حاج عبدالمحمود عرب را در تهران پایه گذاری کرد که قوادخانه و شیره کش خانه بود بعدها ارباب جمشید زرتشتی محله شهرنو را ساخت که ابتدا به محله جمشید معروف بود و زمان جنگ جهانی دوم پاتوق نیروهای انگلیسی و آمریکایی و روسی بود که ۱۳۵ هزار متر مربع وسعت داشت که لکه سیاهی بر چهره تهران بود و در پیاده روهای حدفاصل میدان قزوین و گمرک معتادان علنی و آزادانه به استعمال مواد مخدر میپرداختند و خیابان ۳۰ متری پاتوق خلافکاران و کاباره ها شد. در خیابانهای شمالی تهران بارهای شبانه دایر بود و در تخت جمشید ( خیابان طالقانی کنونی ) هتلهایی فعالیت میکردند که مخصوص مردان عیاش و زنان فاسدالاخلاق بود ! در تهران لاو هتل ، هتل عشق تأسیس شد که ساختمانی ۴ طبقه در ابتدای خیابان تجریش بود نبش کوچه سعدی روبروی قنادی لادن و متعلق به فردی تهرانی بنام خلیل نیک نجات که در ازای اجاره ، اتاقهای دوازده متری به افراد عیاش اجاره میداد جالی اینجاست که این هتل عشق در مجاورت منزل جمشید آموزگار وزیردارایی و نخست وزیر بود ! همچنین خیابان تهران نو ( دماوند ) حدفاصل منصورآباد تا پل نارمک در تصرف قوادین تهران بود. در خیابان دکتر فاطمی ( آریامهر سابق ) زنان کم سن و سال روبروی هتل اینتر کنتینانتال می ایستادند و تن فروشی میکردند ! در خیابان لاله زار یک بار مخصوص همجنس بازها معروف به غار آبی وجود داشت. بیش از چهل هزار مستشار آمریکایی که در نیروی هوایی ارتش مشغول به کار بودند در سلطنت آباد تهران( پاسداران کنونی ) سکونت داشتند و مساحت وسیعی از محیط اطراف را آلوده کرده بودند شبها در بعرهای تهران پرسه میزدند و در منازل خود از زنان تهرانی پذیرایی میکردند! اکبر تهرانی در کتاب طهران قدیم صفحه ۳۴۲ یادآور میشود که سردسته فواحش برای استخدان زنان و دختران در روزنامه های کثیرالانتشار علنی و آشکارا آگهی میدادند !!! اینها مبشر و مروج فساد و تباهی بودند و فرهنگ منحط بیعاری را رواج میداند 


 • هشدار حیثیتی در صنعت گردشگری ایران

  در شهرهای آبادان و اهواز به دلیل افت ارزش پول کشور و افزایش فقر و بیکاری ، روزانه کلی مرد عیاش عراقی وارد خوزستان میشوند و به گفته مردم محلی تعداد روسپی و روسپی خانه ها بیشتر شده است. این همه جنگ کردیم برای حفظ ناموس خوزستانی و این همه شهید و جوان دادیم که مردم ایران با سربلندی و افتخار زندگی کنند نه اینکه مردان شهوتران عراقی به راحتی وارد خاک ایران شوند و خون نیم میلیون شهید ایرانی پایمال گردد. دکتر حسین علاء در کتاب روند جنگ ایران و عراق ، جلد دوم ، صفحه ۵۲۵ مینویسد:۲۳۵ هزار ایرانی در جنگ با عراق کشته شدند و ۵۲۰ هزار جانباز شدند و ۴۳ هزار نفر هم اسیر شدند و ۱۲ هزار نفر هم مفقود شدند !!! بیش از ۹۶ هزار متر مربع زمین قابل کشت نابود شدخد و در خوزستان ۳ میلیون اصله درخت نخل از بین رفت ! این همه به ایران عراق ضربه زد حالا به راحتی و برای خرد کردن غرور ملی وارد ایران میشوند . نگاه عراقیها به ایران مثل نگاه ایران به تایلند است. محمد قانعی رییس اتحادیه هتلداران مشهد حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها همراه با زنان مشهدی را تأیید کرد. در شهرهایی حثل مشهد و قم که زاعر پذیر هستند مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی مثل پاکستانی ، افغانی ، لبنانی و بخصوص عربهای عراقی خیلی بیشتر مشهود است ! محمد قانعی با اشاره به تصور و نگاه توریست های عراقی از سفر به ایران گفت:نام ایران میان عراقیها بد مطرح میشود مثل همان نگاهی که ایرانیها به مردم تایلند دارند !!! رییس اتحادیه هتلداران مشهد با اشاره به طرح این معضل گفت:متأسفانه نمیشود آشکارا با این مشکل برخورد کرد چراذکه مجبوریم سرمایه گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم !!! فعال نگه داشتن بخش گردشگری جنسی به قیمت بر باد دادن آبرو و عزت ملت ایران ؟ چرا کل اقوام و شهرهای ایران بخاطر چند بسته اسکناس که گیر دو شهر قم و مشهد می آید باید قربانی نگاه بد و شوم عیاش های عراقی شوند؟ جدیدأ بعضی از به اصطلاح زاعران عراقی محل اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب میکنند و با وجود ۶ هزار خانه مسافر در مشهد به راحتی این مکانهای اقامتی غیر مجاز میشوند. مردم برای هیبتمان آبرو نماند … فریاد دادخواهی مان در گلو نماند / اندوه این حدیث دلم را به خون کشید … عقل مرا دوباره به طرز جنون کشید


 • تهمت و جنجال قومیتی علیه مردم لر

  آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت اهواز در اقدامی تفرقه آمیز و غیر کارشناسی گفته است:سرکرده عوامل حمله تروریستی اهواز از لرستان است ! ایشان ادامه دادند ؛ تروریست ها هیچ ارتباطی با مردم عرب ندارند. ایشان داعش را به لرستان نسبت میدهد و میگوید مسؤلان جلوی تبعیض و تفرقه را بگیرند ( درحالیکه خودشان ناخواسته بین قومیت عرب و لر اختلاف اندازی میکند ) و از فعالان عرب حمایت میکند و تمام شهیدان جنگ با عراق در خوزستان را هم عرب معرفی میکند در حالیکه ۶۵ درصد خوزستان غیر عرب است! بیانات جهت دار آیت الله حیدری درحالی است که حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد:تعجب میکنم که برخی مسؤلان میخواهند موضوع حادثه اهواز را قومیتی کنند درحالی که این حرفها بصورت نا آگاهانه در مسیر دشمن حرکت میکند این ترورها ریشه خارجی داشته و سرکرده الاحوازیه در کپنهاک دانمارک است و بخش اعظم شهدای اهواز از قوم لر بودند. حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی نظر آیت الله حیدری در مورد حادثه اهواز را غیر کارشناسی میداند. گروهک تجزیه طلب الاحوازیه مسؤلیت این حمله را پذیرفته و مهاجمین در فیلمی که قبل از حمله از خود گرفته اند همگی عربی حرف میزنند و هویتشان به شرح زیر است:برادران احمد و محمود منصوری از مندلی اهواز _ جواد سواری و عادل بدوی از گلگشت اهواز ! خطاب به پانعرب ها:برای تبرعه خود دیگران را متهم و مقصر جلوه ندهید چون ماه هیچوقت پشت ابر نمی ماند.آخرین مقالات