پاسخ به اعراب وهابی یاوه گو عربستان | نگین زاگرس

یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

پاسخ به اعراب وهابی یاوه گو عربستان

در گذار حمله ی اعراب به ایران یزدگرد پادشاه ساسانی به مرو فرار کرده بود، از غم آنچه از دستش رفته بود مردم فارس را تحریک میکرد و به آنها نامه می نوشت و بعد آنان را ملاقات کرد و گفت ای مردم فارس اعراب خوزستان و قلمرو مجاور اهواز را از شما گرفتند و به این بسنده نکردند بلکه به دیار شما و درون خانه ی شما آمدند، مردم فارس تحریک شدند و به مردم اهواز نامه نوشتند و عهد کردند و اطمینان دادند که همدیکر را یاری کنند. این مطلب که از کتاب تاریخ طبری جلد پنجم آورده ام نشان میدهد که اهواز نه شهر عرب ها بوده است و نه شهر فارس ها. اهواز شهر لرها بوده و از قلمرو سردار هرمزان لرتبار بوده است. در کتاب تاریخ طبری بین مردم فارس و قوم هرمزان سردار لر جدایی ها و دوگانگی دانسته شده است به گونه ای که سیا فرمانده ی از فارسها به لرها خیانت میکند. یک شاعر عرب از جنگ ایرانی ضد ایرانی یاد میکند و خیانت فارس ها به هرمزان و قوم او کاملا مشخص است و دست آخر فارسها با پرداخت جزیه تحت حمایت اعراب در می آیند و لرها یعنی همان قوم هرمزان که در جنگ نهاوندبوده اند حاضر به پرداخت جزیه نمی شوند. و البته جدای از شجاعت مردمان شمال در برابر اعراب و شجاعت لرها در جنگ با اعراب دیگر قضاوت با خوانندگان کتابهای زیر است که خیانت کارانی که به دیگر ایرانیان و بخصوص لرها خیانت کردند را بشناسند، ایران آن هنگام سقوط کرد که لرستان سقوط کرد و لرستان آن هنگام سقوط کرد که دست خیانت فارسها به خود را ندید. منابع، تاریخ طبری - تاریخ سرزمین ایلام تالیف ناصر راد - هرمزان دلاور لر، حجت الله حیدری

پاسخ به اعراب وهابی یاوه گو عربستان

در تاریخ با شروع جنگهای اعراب علیه ایران اگر کمی دقت کنیم میبینم که بیشترین ضرر را لرها کردند، عراقی که بیشتر آن سرزمین لرها بود و میدانیم که جنگ اعراب با لرها ( نه ایرانیان) در شهر بابل گواهی میدهد که بابل عراق جزو قلمرو لرها بوده، جغرافیایی که نبردهای اعراب با ایرانیان بود در واقع جغرافیایی بود که خاستگاه مردمان باشکوه لر بود، نمیخام از روی تعصب حرف بزنم ولی حقیقت این است که ما لرها مردانه با اعراب صدر اسلام جنگیدیم  و بعدها هم میبینیم که شورشهای ایرانیان علیه اعراب در واقع بیشتر شورشهای لرها علیه اعراب بود، ما لرها بودیم که در زمان ابوسعید گناوه ای بحرین و عمان را و شهر مکه را تصرف کردیم .

ما لرها بودیم که همین زمان قاجار با محمد تقی خان بختیاری پسر علی خان کیان ارثی شیخ کعب عرب را از فلاحیه بیرون کردیم و شکست سختی به اعراب دادیم و خیلی از سرزمینهای لر نشین را زیر حکومت خودمان درآوردیم، در زمان والیان لرستان ( ايلام یعنی پشتکوه لرستان) این ما لرها بودیم که طایفه بنی لام عرب را سرکوب کردیم و گوشمالی دادیم، بله حسینقلی خان ابوقداره بود که طایفه بنی لام عرب را گوشمالی داد .


در دوران دیرینه تر مگر ما لرها هرمزان و فیروز نهاوندی نبودیم، ما لرها جزیه به عرب پرداخت نکردیم ولی اصفهان و ری و آذربایجان به اعراب جزیه پرداخت کرد .
عمر رو هم ما لرها کشتیم، در طول تاریخ میبینیم که ما لرها مثل فارسهایی چون سیاه و شیرویه خیانتکار نبودیم، در زمان صدام هم ما لرها بودیم که نگذاشتیم عرب بعثی نگاه چپ به خاکمان داشته باشد، دهلران را دیدند و فرار کردند 
ایلام و لرستان و لرهای بختیاری و تمام لرها هیچگاه نباید فراموش کنید که چه کسانی بودید، و چه تاریخ باشکوهی دارید، ما لرها بودیم که سنی نشدیم، ما لرها بودیم که به گواه بارون دوبد روسی تا زمان قاجار در قید هیچ دینی نبودیم، آزاد مردانه زندگی کردیم و شجاعانه مردیم، اینها حقیقت های تاریخ است نه تعصبات من .
چه کسی رشادت لرهای بوشهر و چه کسی شجاعت لرهای ایلام و چه کسی تاریخ را ورق میزند و نام باشکوه لر را انکار میکند؟

همین شیخ خزعل عرب را ما لرها سرکوب کردیم .


نبرد لرها با نیروهای روسی در کنگاور

 
بیرون راندن افغانها از ایران، بیرون راندن پرتقالی ها از خلیج فارس

 
اگر اصفهانی ها در سرزمین ما زندگی میکردند مطمین باشید عثمانی ها هم مرز با پاکستان میشدند ولی عثمانی ها میدانند لرها که بودند. 
روزگاری بیشترین جمعیت و بیشترین قلمرو را داشتیم ولی الان دارند بین ما تفرقه می اندازند.

 
عرب وهابی اومده میگه بختیاری ها لر نیستند و خوزستان سرزمین اعراب است.

 
ظهیر فاریابی میسراید: 
عروس ملک کسی تنگ در بغل گیرد / که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد.
عرب وهابی بداند ما لرها بوسه بر لب شمشیر آبدار داده ایم 
ما همان نامداران تاریخیم که رد پایمان فراتر از سرزمینمان است 
اینبار دیگر حسینقلی خان ابوقداره و محمد تقی خان بختیاری جدای از هم با دشمنان نمی جنگند.

مطمین باشید گستاخی کنید باید تاوان سنگینی پس بدهید.

 
عده ای شاید گمان کنند تفکرات ناسیونالیستی جوانان لر نسبت به پدرانشان زیاد شده است، در پاسخ باید بگویم بله جوان لر ایلام به یاسوج می اندیشد و جوان لر همدان به بوشهر و خوزستان 
دیگر گذشته دوران ابلهانه دعواهای تهران ساخته برای تفرقه انداختن بین مردم لر، دیگر گذشته دوران گستاخی های اعراب وهابی چرا که خود میدانند حساب لر از دیگران جداست. 
دیگر گذشت دوران اعتماد به خیانتکاران دیروزی و امروزی چون سیاه و شیرویه 
این بار دیگر فرزندان لر برای اعراب ضد اتحاد لرها گورسگ را در ایلام یادآور نمی شوند بلکه خاک عربستان را به توبره میکشند. 
چشم طمعی به خوزستان باشد آن چشم را خنجر خواهیم زد 
نه فارسم و نه کرد که در قید دین باشم و نه از بوسه بر لب شمشیر آبدار زدن هراسی دارم 
پایان سخن اینکه مواظب توطئه ها برای تفرقه انداختن بین مردم لر باشید و با آن دسته لرهایی که نا آگاهانه برای تفرقه انداختن بین لرها تلاش می کنند هیچگونه احترامی برایشان قایل نباشید چرا که آنها همان سیاه ها و شیرویه های خاین دوران هستید.

 

«اصغر حاتموند»

10 نظر

 • مرجان ساکی

  درود بر شما صحیح


 • امیدگودرزی منجزی بختیاری

  بنازم عزم بلندت را ، راهی که توش پاگذاشتی و ماهم همراه و هم اندیشتیم ،راهی درست حقیقتیست راستی ولی خیلی کم کاریهای گذشته ونداشتن امکانات آگاهی رسانی نداشتن سواد به اذن ملعونهایی که نمیخواستن ما از تاریخمان آگاه شویم به امید روزی که هر لر بداند لر یعنی چه زمانی که تمامی لرها کامل از گذشته و تاریخ و کارهای بزرگ پدرانشان آگاه شوند براستی که به لر بودنشان میبالند و به این عقب افتادگی معلومات تاریخی شان شرمگین به امید اتحاد لر بزرگ قدیم که تمام ابرقدرتهای قدیم و جدید با نام لر زونیاسون سست ابو


 • امیدگودرزی منجزی بختیاری

  با درود ، نام لر نامش طلاست، طلای نابش کیمیاست ، لر اگر تنها شود آواره نالان شود سرکرده و فقران شود بازم لرست ، معمن گه و پاسدار این ایلات لرست، لر اگر خانه نشین و کور و علیل بیچاره و عزلت نشین بازم لرست اسمش لرست، نامش ترس و وحشت میدهد ،زونی زه دشمن میبرد ، ترسی غریب در دل دشمن مینهد این نام لرست، لر با افتخار و نامیست، قهرمان و نام آور هستی بازم لرست، عثمانی گر به سپاه ینگیچریش میبالد مابه گرز ارزنمون میبالیم تازی گر به شمیر بی غلافش میبالد لر به آن سرکردهای نامیش که عرب را بیچاره کرد میبالد


 • لرزاده

  درود به شرفت ما ملت لر فقط رنسانس تاریخی لازم داریم تا از این فقر تاریخی که ثمره حاکمان ملعون و منفور قاجاریه و پهلوی است بیرون برویم واین امر فقط با اتحاد و همدلی اندیشمندان وبزرگانی که دستی بر قلم دارند و تحقیق و مطالعه در مورد تاریخ و پیشینه کهن ملتی که ریشه در دل تاریخ بشریت دارد میسر خواهد شد. چگونه میشود ملتی با این سابقه تمدن و خلق اثار به جا ماند از نیاکانمان را فراموش کنیم باید دستان پنهان و پشت پرده کسانی که با اریایی اریایی کردن و هخامنش هخامنش کردن که قصد جدایی بین لرهای بختیاری و دیگر برادرانمان را دارند را قطع کنیم دره خرم اباد و غارهای مطالعه شده در این شهر نشان از انسانهای نخستین و عصر پارینه سنگی ٬و تکامل انسان غار نشین و ورود به دشت و شروع عصر کشاورزی٬رام کردن گاو ٬پرورش اسب ٬اختراع مفرق میدهد چطور با این همه غنای فرهنگی و اداب رسوم به ملت لر غبطه نخورند؟ اقوامی که خود را اریایی میدانند. با همه احترامی که برای دیگر اقوام دارم با افتخار به نژادم «««««من لرم ٬»»»»» ««لرزاده٬ از نژاد پاک و بی ریای لر»» به امید سر بلندی و اگاهی جوانان به نژاد برتر وریشه در تمدن لرررررررررررررررر

 • یاللعجب!!!

  رنسانس تاریخی یعنی چی؟؟؟ معنای رنسانس چه میشود؟ ما فقر تاریخی نداریم دوست عزیز!!! ما فقر آگاهی از گذشته تاریخی مان روبرو ایم.


 • دانیال

  با سلام.بله باید گفت که قوم هرمزان همان قوم لر هستند و کیان ایرانی که مختار ثقفی را در کشتن قاتلین حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) یاری کرد، لر و از قوم هرمزان بوده. اگر فیلم مختار نامه را دیده باشید؛در آن فیلم افراد کیان یعنی ایرانی ها همگی کلاه خسروی ساسانیان شبیه کلاه لری بر سر داشتند و لرها جمعیت عمده و قالب ایران در آن دوران به حساب می آمدند،چرا که ساسانیان نیز خود لر تبار بودند و در آن زمان ها نواحی غرب و جنوب ایران تا عراق و....موطن و خاک لرها بوده است و این نظر کاملا صحیح است،زیرا لرهای عراق و بغداد از ساکنین اولیه این شهر بوده اند و تیسفون در عراق در گذشته پایتخت و مرکز ساسانیان بوده.توضیحاتی از حمله اعراب به ایران:پس از حمله اعراب به قلمروهای ساسانیان که در آن روزگار وسعتی بسیار داشت و شامل اکثر شرق و غرب ایران از جمله سوریه و عراق میشده،اعراب بیابانگرد بعد از شکست ایرانیان و فتح اکثر مناطق حکومت ساسانیان در غرب به عراق وارد میشوند.مثنی بن حارث شیبانی که یکی از رهبران عرب‌ها بود، با ایرانیان (ساسانیان) در عراق به مبارزه می‌پردازد.وی ابتدا از ابوبکر پشتیبانی طلبید. ابوبکر به او جواب مثبت داد و به کمکش شتافت و خالد بن ولید را برای اولین حملهٔ نظامی اسلامی به خارج شبه جزیرهٔ عربستان فرستاد.[۵۳] خالد بن ولید نیز از یمامه با دوهزار مسلمان خارج شد که هشت هزار مسلمان دیگر در ربیعه، سوریه و مضربه به او اضافه شد. در محرم سال ۱۲ه‍.ق مقارن با ۶۳۳ میلادی خالد بن ولید به سوی عراق روانه شد، هنگامی که به عراق رسید جنگ بین قبیله‌های عرب با ایرانیان شدت گرفت.در این میان تعدادی از عرب‌های عراق از جمله مثنی بن حارث به ارتش مسلمانان پیوستند. چون این اخبار به «هرمز» مرزبانِ ایرانی آن ناحیه رسید، وقایع را به دربار اطلاع داده، در مقابل دشمن شتافت. در حفیر که یکی از مناطق مهم سرحدی ایران نزدیک خلیج فارس بود، جنگی واقع شد که معروف به نبرد زنجیر است. «هرمز» در مبارزه با خالد پسر ولید کشته شد و ایرانیان شکست خوردند.دقت کنید مرزبان ایرانی هرمز نام دارد.


 • کوه

  کلاه بزذگان بختیاری هم شبیع کلاه کیان بوده


 • دلیل حمله اعراب به ایران !

  نورالدین هیثمی در کتاب مجمع الزواعد ، جلد ۶ ، صفحه ۲۱۵ / طبرانی در کتاب معجم الکبیر ، جلد ۲۰ ، صفحه ۳۶۹ / حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک علی الصحیحین ، جلد ۲۰ ، صفحه ۵۱۰ ، دلیل حمله اعراب به ایران را با ذکر سند صحیح چنین می آورند:مغیره بن شعبه فرمانده لشکر اعراب در جنگ قادسیه با فرمانده سپاه ایران گفت و گو میکند که فرمانده ایرانی ( رستم فرخ زاد ) به مغیره بن شعبه میگوید:ما میدانیم که شما را چه چیزی به سرزمین ما آورده است ، شما در سرزمین خود غذایی نمی یابید که خود را با آن سیر کنید پس به شما قسمتی از اموال و غذاها را میدهیم تا برگردید ! مغیره بن شعبه در جواب میگوید:اما اینکه گفتی ما غذایی نداریم که خود را با آن سیر کنیم را راست گفتی و حتی گاهی اوقات آبی برای سیراب شدن نیز به دست نمی آوریم ؛ پس به کشور شما آمدیم ، دیدیم که خیلی غذا دارید و به خدا قسم سرزمین شما را ترک نخواهیم کرد مگر آنکه یا فقط برای ما باشد و یا فقط برای شما ! در واقع دلایل اصلی اعراب به ایران بیشتر جنبه اقتصادی داشته است و آنها خواهان تسلط بر راه های تجاری و بازرگانی بوده اند. در کتاب اسرار دربار پهلوی ، احمد پیرانی ، صفحه ۱۶۲ آمده است که:محیط صحرای عربستان برای زندگی انسان نا مساعد بوده و هست. حتی شتر هم به سختی در آن محیط زندگی میکند. صحرای سوزان و بی آب و علف و شوره زارهای وسیع فاقد آب با حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد میباشد در چنین شرایطی مجسم کنید که هر روز توفان های شن هم شروع به وزیدن کند و مقادیری گرد و خاک و شن های ریز سوزان را داخل حفره های گوش ، چشم و بینی انسان کرده و لابه لای موهای او بنشاند ! در آن ایام اعراب به خاطر آنکه از وزش شنهای سوزان و روان درامان باشند ، قطعه ای پارچه ( بلند تر از روسری های امروزی ) به دور سر و گردن خود می پیچیدند که امروزه در مردان عرب تبدیل به چپیه یا چفیه شده و زنان آن را بلند تر کرده و چادر مینامند ! در حقیقت چادر تکامل یافته همان پارچه هایی است که زنان عرب برای جلوگیری از ریزش شن های داغ به روی موهای خود به کار میبرند. زنها در جزیره العرب چندین شوهر اختیار میکردند و ازدواج یک زن با چندین مرد بیگانه امری عادی بود و هنگامی بچه ای متولد میشد یک فردی بنام قیات ( قیافه شناس ) را می آوردند تا به اندام نوزاد نگاه کند و بفهمد پدرش کیست ! حتی در جزیره العرب رسم بوده که زنان سینه های خود را عریان و لخت میگذاشتند یعنی نوع پوشش سنتی آنها به این صورت بود که از زانوان تا شکم خود را با بستن پارچه ای می پوشاندند و از آن جا تا زیر گردن لخت بود و بعد روی سر و گردن خودشان پارچه ای به نام چپیه می بستند تا از آزار شنهای روان در امان باشند ! هنوز هم این نوع رسم و پوشش در میان اعراب بادیه نشین و قبایل سنتی آفریقایی مرسوم است.


 • جنایت ذات العیون !

  سال ۱۲ هجری سپاه اعراب به فرماندهی خالد ابن ولید در جنگ فتح الانبار به تیراندازان خود دستور داد که چشمان مردم بیگناه را هدف بگیرند و آنان را به عمد کور کنند و در آن جنایت هزاران نفر را کور کردند تا حدی که این جنگ به ذات العیون شهرت یافت. ابن اثیر در الکامل ، جلد ۲ ، صفحه ۲۴۱ مینویسد:وقتی که شهر انبار فتح شد خالد بن ولید مأمور سر و سامان دادن به آن شهر شد ( این شهر از آن جهت انبار نامیده میشد که محل ذخیره مواد غذایی بود ) پیشاپیش لشکریان وی ، شخصی بود بنام اقرع ابن جابس که به مجرد رسیدن به شهر اطراف آن را محاصره کرد و آتش جنگ را شعله ور ساخت ، او مردی کم صبر بود لذا تیراندازان را جلوی لشکر گذاشت و دستور داد تا چشم های مردم را هدف بگیرند و خود او اولین تیر را رها کرد و لشکریان به دنبال او چشم های مردم را هدف قرار دادند که به هزاران چشم اصابت کرد و از این رو نبرد ذات العیون نام گرفت ! ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه والنهایه ، جلد ۹ ، صفحه ۵۲۶ / تاریخ طبری ، جلد ۳ ، صفحه ۳۷۴ / شهاب الدین نویری در کتاب نهایه الأرب فی فنون الادب ، جلد ۱۹ ، صفحه ۷۰ این جنایت اعراب را علیه ایرانیان ذکر کردند.


 • اسفندیاری

  در بررسی تاریخ اعراب باید تعصب را کنار گذاشت و عقل و وجدان را پایه قرار داد. اکثر نبردهای اعراب تهاجمی بوده است و غنیمت خوری شیوه مألوف و پسندیده اعراب است. در ایران ما دانشگاه جندی شاپور را داشتیم و هنگامی که تیسفون پایتخت ساسانیان فتح شد تمام کتابهای آن را به دجله ریختند و از فرط انباشت کتاب ، آب دجله سه روز بند آمد ! دشمن اصلی اعراب علم و آگاهی بود به همین دلیل کتابخانه را میسوزاندند و کتابها را به آب می انداختند ! در ایران قبل از اسلام شما واژه ای تحت عنوان غنیمت نمی یابید چون این واژه بار عربی دارد و در میان اعراب راهزنی و غارت کاروان ها یک شغل شرافت مندانه حماسی بود که تنها در دو ماه حرام از آن خودداری میشد چون چارچوبه شریعت ملاک تعیین حق بود حتی آیه لا اکراه فی الدین در اصل قانونی کردن غنیمت پروری است و هرگز به معنایی که امروزه استعمال میشود نیست و این آیه بدین خاطر بود که ملل مفتوحه به اسلام نگروند و بر دین خودشان باشند تا جزیه و مالیات بدهند ! این مطلب در تاریخ دو قرن سکوت آمده که حکام مردم تازه مسلمان شده را شماتت میکردند. من مطلقأ قصد توهین به هیچ قوم و ملت و نژاد و زبان و فرهنگی را ندارم و کاربرد واژه ها بر مبنای توصیف رفتارهای فاعلین موضوع است اما تم اصلی موضوع من این بود که شریعه یا شریعت در زبان عربی قدیم به معنی سر نیزه و سنان است. مشروعه یعنی راست کرده شده به سوی کسی ! مثل داعش که تمام وجودشان را سرنیزه میکنند تا به سمت مخالفانشان پرتاب کنند و هیچ تفاوتی با جاهل گرسنه ندارند فقط ظاهرشان متفاوت است وگرنه داعش مال مردم را غصب میکند به نام غنیمت و ناموس مردم را اسیر میکند به نام کنیز و آدم میکشد بنام جهاد! کلمات در گذر زمان عوض میشوند و آنی نیستند که در آغاز و ابتدا بودند


 • چالش های پیش روی ایران در عرصه جهانی

  غرب در روابط با کشورها ، استفاده خودش را میبرد و دستور کار خودش را تحمیل میکند این روش در ساختار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد به عنوان نمونه زمان ریاست جمهوری ریگان ، آمریکا بحث جنگ ستارگانرا مطرح کرد که در آمریکا فقط یک طرح بود ، طرح بالقوه ای که توان تهاجمی آمریکا به شوروی را از روی زمین به فضا میبرد! وقتی آمریکاییها این طرح را مطرح کردند شوروی متوجه شد اصلأ توان فنی و تکنولوژیک این کار را ندارد بنابراین در مذاکرات سیاسی کوتاه آمد! آمریکا در نگاه خود به کشورها حاضر به تقسیم روابط نیست و این تنشهایی که در روابط آمریکا با چین و هند وجود دارد از این خاستگاه نشأت میگیرد ، اما اروپاییان حاضرند روابط خود را تقسیم کنند مثلأ فرانسه و آلمان میگویند شما میخواهید با ما روابط فرهنگی ، اقتصادی یا سیاسی برقرار کنید و سپس میپرسند که چه نوع رابطه ای میخواهید؟ اما آمریکا این سؤال را نمیکند. آمریکا میگوید که ارتباط ما با شما یک مجموعه است ،مجموعه ای که دارای سبد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است! دلیل اینکه رفتار آمریکا در زمان پهلوی دوم به تضادهایی منجر شد که نهایتأ به انقلاب انجامید همین است ، زیرا آمریکاییها حاضر نبودند ، ارتباطات اقتصادی _ نظامی خود را با ایران از تسلط مطلق بر نظام سیاسی ایران جدا کنند! تفاوت دیگر اروپا و آمریکا مربوط به فاصله علمی آنان است. این فاصله بین اروپا و آمریکا حدود نیم قرن است! آمریکاییها با نگاه تحریم با مسایل برخورد میکنند درحالی که شما تا به حال شنیده اید اروپاییها کشوری را تحریم کنند؟ اما آمریکاییها میگویند اگر این کار را نکنید ما فلان کار را میکنیم و شما را تحریم میکنیم !به عبارت دیگر همیشه با مسایل شرطی برخورد میکنند اما همین آمریکا با هندیها کمتر قادرند اینگونه برخورد بکنند ، زیرا هند با یک جبهه مشترک قوی و با مجلسی قوی به مسایل خود رسیدگی میکنند! هند مجلس قوی دارد و دولت این کشور باید اقدامات خود را به تصویب مجلس انجام دهد. بنابراین آمریکا تنها با یک نخست وزیر و چند وزیر طرف نیست بلکه با مجلس بزرگ هند نیز طرف است! در حوزه خلیج فارس از نظر امنیتی ، آمریکا بر این منطقه حاکم است در حالیکه اکنون اروپاییان خودشان را جزو کشورهای سلطه گر نمیدانند! اروپاییان برخلاف آمریکاییها ، بیشتر روابطشان را با دنیا از نظر اقتصادی تعریف کرده اند اما آمریکا تنها کشوری است که توان حاکمیت نظامی _ حاکمیت سیاسی _ حاکمیت فرهنگی و حاکمیت اقتصادی دارد ، تنها کشوری است که میخواهد صحنه گردان اوضاع داخلی کشورها باشد. در صحنه بین المللی هم نباید به دنبال اخلاق گشت بلکه در صحنه بین المللی مبانی رفتاری بین کشورهابر پایه سطح قدرتشان است! هر کشور بر حسب مقدورات و امکاناتش میتواند رفتار کند! در چند سال گذشته کارخانه های تولید کننده اسلحه در آمریکا با ایران هراسی چندین میلیارد دلار سلاح به کشورهای عرب خاورمیانه فروخته اند و این رقم بسیار بالاست! کارخانه هایی که اسلحه تولید میکنند اگر ۲۰۰ میلیارد دلار فروش اسلحه دارند ممکن است که ۵ میلیون دلار هم صرف تبلیغات کنند و چون در سطح جهانی هر کس به ایران هر چه بگوید کسی اعتراض نمیکند ، بنابراین تبلیغات وسیع جهانی خیلی هم مثبت تلقی میشود! یعنی کمپانی های تولید کننده اسلحه در آمریکا بیش از گروه های وابسته به اسراییل علیه ایران تبلیغ منفی و جو سازی میکنند و کار سیاسی و قانونی قوی میکنند و این به خاطر کسب درآمدهای کلانی است که دارند! کشورهای کویت _ امارات _ قطر _ بحرین و عربستان درآمدهای کلان نفتی دارند و بهترین مشتری برای خرید سلاح های از رده خارج شده آمریکایی هستند لذا کارخانه های تولید کننده اسلحه از ایران استفاده تبلیغاتی منفی میکنند تا سلاح های خود را به فروش برسانند! در ۴ سال گذشته هم تبلیغات وسیعی در خاور دور انجام گرفت و گفته شد که کره شمالی یک تهدید هسته ای برای کشورهای منطقه شرق آسیا است و این خبرسازی ها باعث شد تا آمریکاییها ۱۶۵ میلیارد دلار اسلحه به مالزی _ تایوان _ فیلیپین _ کره جنوبی و … فروختند به هر حال این هم یک مایه اقتصادی دارد! با این توصیفات دستگاه سیاست خارجی ایران باید در گفتار و رفتارشان با حداقل تشنج حرکت کنند زیرا در منطقه ای زندگی میکنیم که اشتباه کردن خیلی هزینه دارد.آخرین مقالات