یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

یوتاب

زن نام آور " لر "

یوتاب

خواهر آریو برزن سردار" لر " تبار ایران

یوتاب خواهر آریوبرزن سردار دلیر ورشید لر تباری است که با 40 سوار و حدود هزار نیروی پیاده در برابر سپاهیان اسکندر مقدونی ایستاد و بسیاری از آنان

را به هلاکت رساند ..........

یوتاب این شیر زن قهرمان تا آخرین لحظه زندگی دوشادوش برادرش مقابل سپاه اسکندر مقدونی ایستادو قهرمانانه جنگید. این شیرزن دست کمی از برادرش آریو برزن نداشت و سپاهیان مقدونی در عجب بودند که این زن چگونه میجنگد !

یوتاب در نبرد با اسکندرهمراه آریو برادرش فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشت و در کوههای " بختیاری " راه را بر اسکندرگجستک بست ....

2 نظر

  • دارالغرور《لُرستان》

    بنازم مردمان پاکمان را _ تمام مردمان لر زبان را / کسانیکه اصیل و ریشه دارند _ زلال و سبز مانند بهارند / دل لر آسمانی صاف و آبی است _ دل لر اهل نیرنگ و ریا نیست / بزرگ و سر بلند و پاک و والا _ دلی پر شور دارد مثل دریا / همیشه لر جماعت هر کجا هست _ صبور و مهربان و باوفا هست / ز کنگاور گرفته تا گناوه _ دلس پاک و زلاله جور آوه / ز کلهرهای کرمانشان و لکها _ بیا تا خاک ایلام مصفا / ز خاک خانقین تا بختیاری _ دل ما مهربان و گرم و جاری / لران مینجایی و ثلاثی _ همه از نسل ایلامیم و کاسی / اگر چه دور از هم افتادیم _ دوباره در هوای اتحادیم / کریمخان ، لطفعلی خان ، آریوبرزن _ به خود میبالم از اینکه لرم من / دنا و بیستون و زردکوه است _ همیشه هر کجا لر باشکوه است.


  • فرزاد

    متشکرم از اطلاعات مفیدتونآخرین مقالات