پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

دستهای پشت پرده مانع تخصیص آب به لرستان (لرستان یعنی تمام بلاد لرنشین) میشود

دغدغه تخصیص آب در لرستانات و مطالبه گری آن بایستی به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد ! مدیران ارشد استانهای لر نشین ، مجمع نمایندگان استانی ، مسؤلان و مردم با توجه به اختیارات قانونی خود با کمک تمامی لر تباران پایتخت نشین که به برکت مردم زادگاه خود امروزه به نان و نوایی رسیده اند و رسانه های تصویری و کتبی بایستی یکصدا و متحد تخصیص آب را از وزارت نیرو مطالبه نمایند ! همراهی مردم و فعالان سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد نیز باید یاری و همراهی کنند چرا که سرنوشت جمعی ما و حیات آیندگان ما به آن گره خورده است !

دستهای پشت پرده مانع تخصیص آب به لرستان (لرستان یعنی تمام بلاد لرنشین) میشود

دستهای پشت پرده مانع تخصص آب به بلاد لر نشین:

در گذشته در سدسازی و تخصیص آب کوتاهی شد. یکی از عوامل مهم که مانع تخصیص آب به بلاد لر نشین شد عدم مطالعات طرح جامع آب است.

چرا در دهه های گذشته آقایان نتوانسته اند این مطالعات را به سرانجام برسانند؟ آنچه برای آقایان در وزارت نیرو مهم است میزان نفوذ و لابی گری مسؤلان استانی ، سیاسیون منطقه و نمایندگان در گذشته بوده است ! بر اثر بی عرضگی و نا آگاهی مسؤلان وقت ، لرستان(تمام بلاد لرنشین) در گذشته در این زمینه دچار فرصت سوزی شد. در دورانی که شعار سازندگی و سدسازی آسمان ایران را پر کرده بود نمیدانیم آقایان در خواب بودند که نتوانستند سدسازی را در لرستانات آغاز کنند؟ آیا بر سدهای احداث شده کوچک در بلاد لر نشین میتوان نام سد نهاد؟

کارکرد سدهای کوچک ( بشکه ها و حوضچه ها ) برای مردم لر روشن نشده است چون مردم هیچگونه استفاده ای از این حوضچه های انباشت آب نمیکنند و امروزه نیز وزارت نیرو با بهانه های واهی به مانع جدی در ذخیره آب در بلاد لر نشین تبدیل شده و مخالفتهای این وزارت خانه ظلم فاحشی است که در حق مردمان قوم لر انجام میدهد !!!

چندی پیش آقای مرادپور معاون استاندار لرستان در خصوص عدم تخصیص آب به لرستان گفتیک لابی قوی در وزارتخانه نیرو با روشهای مختلف حتی با اختلاف افکنی میان نمایندگان لرستان در مقابل تخصیص آب به لرستان مقاومت میکنند ! تخصیص آب به لرستان به تناسب حق داشته های خود از مطالبات بحق مردم این دیار است هر چند مدیران و نمایندگان گذشته کوتاهی و غفلت کرده اند و بایستی از این سرمایه و مایع حیات که داشته اند منصفانه بهره مند گردند.

 

وجود ۱۲ میلیارد متر مکعب روان آب در لرستان:

آمار و ارقام از وجود ۱۲ میلیارد متر مکعب روان آب در لرستان خبر میدهد که ۱۱ درصد کل روان آبهای ایران را تشکیل میدهد !

رودخانه های لرستان سرشاخه های اصلی حوزه های آبریز کرخه و دز: مهمترین رودخانه های لرستان شامل ؛ کشکان و سزار( داخلی ) ، سیمره و بختیاری ( مرزی ) است به دریاچه و سدهای دز و کرخه تخلیه میگردند. از حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب حجم متوسط ریزشهای جوی سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب به صورت روان آب در رودخانه ها و مسیلهای عمده لرستان جریان می یابد که با احتساب ۴ میلیارد متر مکعب ورودی از استانهای مجاور و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب چشمه های عمدتأ آهکی که جریان پایه رودخانه ها را تشکیل میدهد مجموع جریانهای سطحی استان به ۱۲ میلیارد متر مکعب در سال میرسد که متأسفانه مقدار کمی در استان لرستان مصرف میشود و قسمت اعظم آن از طریق رودخانه ها از لرستان خارج میشود!!!

رودخانه های لرستان از سرشاخه های اصلی دو حوزه کرخه و دز محسوب میشوند اما متأسفانه لرستان با این ظرفیتها کمترین استفاده را از روان آبهای خود دارد. هر چند آقایان در وزارت نیرو انگار به ما ارفاق نموده اند و معتقدند تخصیص ها در لرستان بیش از حق لرستان است!!! استانی که ۱۲ میلیارد متر مکعب روان آب دارد ولی مجموع تمام سدهای کوچکش حتی به نیم میلیون متر مکعب هم نمیرسد!!! در ثانی آنها از جیب خودشان یا از استانهای کویری به ما آبی نمیدهند بلکه حاصل بارشهای سالانه و سرزمین کوهستانی لرستان است.

لرستان در دو حوزه بزرگ آبریز کرخه و دز وجود دارد متأسفانه میزان تخصیص آب به لرستان به خصوص از حق خود در حوزه کرخه بسیار اندک و نگران کننده است و دلیل این بی مهری ها و کم لطفی ها برای مردمان لر مشخص نیست. نمونه بارز مخالفت وزارت نیرو در سدسازی و تخصیص آب به لرستان سد معشوره ( کشکان ) است که این سد بزرگ پس از چند سال فعالیت و احداث جاده دسترسی ، تونل انحرافی و میلیونها تومان پول به سبب نبود اعتبار و بحثهای کاهش تخصیص آب به آن چندین سال است که به دستور وزارت نیرو تعطیل شده است. امروزه نیز این سد که قرار بود یکی از سدهای بزرگ باشد تخصیص آنرا چنان کاهش دادند که نمیتواند دردی از مشکلات موجود لرستان را مرتفع نماید و بایستی آب رودخانه کشکان با کمترین استفاده تقدیم دیگر استانها گردد!!!

تعدادی سد کوچک در لرستان به بهره برداری رسیده و تعدادی هم در دست ساخت است باید قبول کرد این طرح ها با ذخیره آب موجود نمیتوانند نام سد بر آنان گذاشت اگر آقایان اعتقاد دارند سد نام آنهاست پس چرا مجموع حجم ذخیره آنان به اندازه یک سد از سدهای خوزستان نیست؟

چند سالی است که وزارت نیرو با مطرح شدن ساخت هر سدی در لرستان و یا تخصیص آب به مخالفت جدی با آن میپردازد. مخالفت وزارت نیرو با لرستان در حالی است که بیکاری و فقر در بلاد لر نشین بیداد میکند و میانگین اراضی آبی تنها ۲۵ درصد است.

مخالفتهای وزارت نیرو با تخصیص آب به لرستان درحالی است که آمار بیکاری به مرحله بحران رسیده است و از ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی لرستان تنها ۲۵ درصد آبی است ! و اراضی آبی لرستان با میانگین کشوری که ۴۵ درصد است فاصله زیادی دارد! دیم بودن اراضی کشاورزی لرستان موجب پایین بودن سرانه درآمد مردم این استان شده است.

علاوه بر آن ۸۵۰ روستای لرستان با بحران آب و نبود بهداشت مواجه هستند و با تانکر به آنها آبرسانی میکنند!

حال این سؤال مطرح میشود که اگر آب در لرستان وجود دارد ( ۱۲ میلیارد متر مکعب روان آب ) پس چرا مردم این استان نمیتوانند از این سرمایه و داشته خود بهره مند شوند و باید حق قانونی خود را از دیگران گدایی کنند؟

آیا شایسته است مردمان لر در فصلهای سرد و بارندگی های طولانی و سیلاب های مخرب را هر ساله تحمل کنند و متحمل خسارت مادی و جانی فراوان شوند اما حق برداشت و حق آبه خود را نداشته باشند؟ وزارت نیرو بر اساس کدام منطق مردم لرستان را از سرمایه خدادادی و ثروت سرزمینی خود محروم میکند؟ انگار آقایان نمیدانند که حتی در صورت بهره برداری از سدهای کوچک در دست ساخت لرستان آنان در مقایسه با سدهای بزرگ ذخیره آب دیگر استانها ، بسیار ناچیز و رقم بسیار کوچکی است؟

مردم لرستان نیاز به ترحم ندارند و تنها حق خود را میخواهند:

آقایان در وزارت نیرو بدانند که مردم و مسؤلان لرستان نیاز به ترحم ندارند که به آنان در تخصیص آب ترحم و یا ارفاق نمایند! در سالهای گذشته یکی از مسؤلان وزارت نیرو که اصالتی اصفهانی داشت بحث ترحم را در زمینه تخصیص آب به لرستان عنوان کرده بود که به لرستان ترحم کرده که به آن آب میدهیم!!! وقتی که سکوت جای فرهنگ مطالبه گری را میگیرد باید شاهد چنین توهیناتی به مردم لر باشیم! مردمان لرستان برای دریافت سرمایه خود گدایی نمیکنند که آقایان ترحم نمایند لذا تخصیص آب و سدسازی در این استان حق مسلم لرستان است چرا که برای انتقال آب به شهرهای نور چشمی حاشیه کویر همیشه پول دارند اما برای مردم رنج دیده لرستان روا نمیدارند که همان کشاورزی و دامداری ساده باقی بماند.

وزارت نیرو باید وضعیت تخصیص آب به برخی سدها چون: زیبا محمد ، شهید بروجردی ، مخملکوه ، سراب تلخ ، مروک ، ایوشان ، آبسرده ، کمندان ، معشوره و ده پهلوان دلفان را مشخص نماید. وزارت نیرو باید بداند لرستان حق دارد آب مورد نیاز خود را در بخش شرب و کشاورزی از محل سرمایه خدادادی خود تأمین نماید چون بخش آب شرب و کشاورزی از مشکلات اصلی در لرستان است که در آینده نگران کننده تر خواهد شد. اقدامات مسؤلان و نمایندگان ضعیف است و لابی دیگر استانها برای عدم تخصیص آب به، لرستان گویا قدرتمند تر است.

استاندار ، مجمع نمایندگان ، مسؤلان و مدیران ارشد لرستان باید برای تخصیص آب بیشتر به لرستان تلاش شبانه روزی داشته باشند هر چند زورشان به وزارت نیرو نمیرسد و قدرت چانه زنی و لابی گری چنان ضعیف است که وزارت نیرو گوشش بدهکار نیست و سعی میکند حرف خود را تنها به کرسی بنشاند !!! خداوند از مدیران نالایق گذشته لرستان که باعث شدند لرستان از قافله سدسازی در کشور جا بماند و امروزه به فکر افتاده ایم کهگ رفتن مجوز تخصیص آب و سدسازی با توجه به تغییر شرایط اقلیمی ، خشکسالی و بحران آب ، صدور مجوز تخصیص آب و سدسازی به کار بسیار سخت و دشواری تبدیل شده است. با این وجود نباید کوتاه آمد چون لرستان در گذشته حق و حقوق خود رابه هیچ وجه دریافت نکرده است.

آیا درد آور نیست در ۴ دهه گذشته نتوانسته ایم که آب شرب حداقل یک نقطه شهری یا روستایی را از طریق آب سد تأمین کنیم!!! و آب شرب مورد نیاز تمام جمعیت لرستان را از طریق چاه / چشمه / برداشت مستقیم از رودخانه / سفره های آب زیر زمینی / و تأمین نماییم؟؟؟

مگر کارشناسان از بحران آب و چالشهای آن در آینده سخن نمیگویند؟ آیا نبایستی به فکر تأمین آب شرب از سدها در آینده باشیم؟ آیا برای تأمین آب شرب بلندمدت و پایدار جمعیت شهری و روستایی لرستان در آینده نباید به فکر سدسازی باشیم؟

این در حالی است که لرستان با توجه به وضعیت اقلیمی مناسب و متوسط بالای بارشها سالیانه لرستان ( حدود ۵۵۰ میلیمتر ) و توپوگرافی مناسب پتانسیلهای فراوانی برای ساختن سد دارد.!!!

 

تخصیص آب ؛ کلید توسعه بلاد لر نشین است:

به هر روی تخصیص آب کلید توسعه در مناطق لر نشین و مهمترین نیاز واقعی استانهای لر تبار است ! قبول داریم که تخصیص امروزه سخت و همراه با برخی کارشکنی هاست اما نباید در گرفتن حق و حقوق مردم لرنشین کوتاه آمد ! دغدغه تخصیص آب به بلاد لر نشین باید به مطالبه عمومی مردم و مسؤلان تبدیل شود.

دغدغه تخصیص آب در لرستانات و مطالبه گری آن بایستی به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد ! مدیران ارشد استانهای لر نشین ، مجمع نمایندگان استانی ، مسؤلان و مردم با توجه به اختیارات قانونی خود با کمک تمامی لر تباران پایتخت نشین که به برکت مردم زادگاه خود امروزه به نان و نوایی رسیده اند و رسانه های تصویری و کتبی بایستی یکصدا و متحد تخصیص آب را از وزارت نیرو مطالبه نمایند ! همراهی مردم و فعالان سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد نیز باید یاری و همراهی کنند چرا که سرنوشت جمعی ما و حیات آیندگان ما به آن گره خورده است !

 

بهره گیری از رسانه های مدرن و فضای مجازی:

فضای مجازی امروزه هر شهروند را به خبرنگاری تبدیل نموده است نوجوانان و جوانان لرستانی بایستی برای احقاق حقوق بر باد رفته تمامی بلاد لر نشین / حل مشکلات تخصیص آب / و اثبات حقانیت استانهای لر نشین ، فضای مجازی را تسخیر کنند تا مخالفان با مردم مظلوم لرستان را به چالش کشانند و وزارت نیرو نیز در رویکرد خود به لرستان تجدید نظر نماید. لذا هر شهروند لرتباری باید خود به یک رسانه و مدیا تبدیل شود و صدای مردم بی تریبون لررا به گوش مردم ایران برسانند. وقتی آقایان در وزارت نیرو در مقابل حق قانونی لرستان مقاومت می نمایند و شرایط بد بسیاری از روستاییان و کشاورزان لرستانی را درک نمی کنند بایستی اقدامات تبعیض آمیز آنان را به چالش کشید.

آیا آقایان متولی تخصیص آب از توانمندی و پتانسیلهای آب در حوزه لرستانات آگاه نیستند که بخواهیم با اراعه آمار و ارقام حق لرستانات را مطالبه نمایبم؟؟؟

اگر در گذشته به عدالت عمل میکردند چه نیازی به لابی گری بود؟؟؟

مردم و مسؤلان تا دیر نشده بجنبند. آقایان ، بزرگواران ، عالی جنابان ، کنشگران و فعالان اجتماعی در تمامی بلاد لر نشین تا دیر نشده، حق و حقوق آبی لرستانات را دریابید و برای دفاع از مردم رنج دیده و مظلوم لرستان (منظور تمام استانهای لر تبار) یکدل و همصدا شوید تا هیچ شخص و دستگاهی نتواند حق و حقوق مردم این سرزمین را نادیده بگیرد و به هیچ بداند! کسانیکه به هر نحوی مسؤلیتی در این زمینه دارند برای دفاع از حق آبه لرستان از آنان میخواهیم حال که تخصیص های حوضه کرخه و دز هنوز بسته نشده است و تا دیرتر نشده با دلسوزی و عزمی راسخ وارد گود شوند ، هماهنگ و یکدل به دفاع از حق آبه لرستان بپردازند. شک نکنید آب در آینده از چالشهای اساسی و حیاتی خواهد بود و ۵ سال دیگر ایران وارد ورشکستگی آب در دو سوم مساحت خود خواهد شد لذا با حل اساسی مشکل تخصیص آب پاسخگوی نیاز امروز و نسل آینده بود. همان طوری که ما از کم لطفی مدیران گذشته مناطق لر نشین ناراضی و عصبانی هستیم بلاشک آیندگان هم ما را بد قضاوت خواهند کرد.

این مقاله به قلم علی معظمی در هفته نامه چکاد زاگرس ( شماره ۴۱ ) ، به مورخه ۲۹ مهر ۹۷ چاپ شده بود که به علت اهمیت موضوع در سایت نگین زاگرس بازنشر شد.

51 نظر

 • ۱۲۰ روستای لرستان در مضیقه آب !!!

  اجرای پروژه انتقال آب قمرود کشاورزی لرستان را به نابودی کشاند:۱۲۰ روستای لرستان به دلیل پروژه انتقال آب قمرود در مضیقه آب قرار دارند! اینکه هم اکنون در ایران کمبود و مشکلات خشکسالی وجود دارد و این موضوع به یک مشکل تبدیل شده است بحثی جدا و اینکه برخی عوامل دست به دست هم بدهند و باعث بحران آب در یک منطقه بشوند بحث دیگری دارد! حدود ۱۰ سال پیش در شهرستان الیگودرز لرستان پروژه ای تحت عنوان قمرود اجرا شد و از کوههای این شهرستان با صرف هزینه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی آب استخراج و به طریق کانال کشی آن را به شهر عزیز کرده قم منتقل کردند. اما مسؤلان وقت بدون کوچکترین کارشناسی در این خصوص و اینکه ممکن است آب این مناطق و روستاهای آن قطع شود و مردم با مشکل بی آبی برخورد کنند ، پروژه قمرود را به اجرا درآوردند و آب الیگودرز را قطع کردند و آن را به قم منتقل کردند !!! تمامی چاه ها / قناتها / چشمه ها/ و رودخانه هایی که در مسیر پروژه انتقال آب قمرود بودند همگی خشک شدند !!! مردم شرق لرستان مجبورند برای تهیه آب شرب از تانکرها آب بخرند ! و کیلومترهابا وانت بار بروند تا آب را برای مصارف خانگی و احشام خود تهیه کنند! و دولت هیچ گونه خسارتی حتی ۱ ریال به مردم منطقه نداد! اعتراضهای زیادی هم از سوی مردم صورت گرفت که آخرین آن دو ماه پیش بود که نسبت به بی آبی اعتراض کردند که منجر به درگیری با مأموران شد و عده ای زخمی و دستگیر شدند که با دخالت مسؤلان استان لرستان خاتمه یافت. نماینده الیگودرز در مجلس پیگیریهای زیادی کرد که هیچ نهادی به او جواب نداد و به جایی نرسید! باید به مشکلات بی آبی مردم شهرستان الیگودرز لرستان توجه جدی شود و حق آبه منطقه داده شود تا این درگیریها خاتمه یابد. تمام این معضلات جدید به دلیل، پروژه انتقال آب قمرود است. مردم شرق لرستان به شدت برای تأمین آب در شرایط بحرانی به سر میبرند و کشاورزی و دامداری در شرایط نا مطلوبی قرار گرفته است!!! این مناطق که زمانی با یک متر حفاری به آب میرسید و شرایط مناسبی برای کشاورزی و دامداری داشت هم اکنون به برکت پروژه قمرود چنان بی آب شده که کاملأ خشک شده اند!!! تمام کشاورزان به امید آب طی سال گذشته زمین هایشان را کشت کردند اما به دلیل نبود آب متضرر شدند! استان لرستان متأسفانه به رغم فرهنگ و تاریخ کهنی که دارد و با وجودی که سرزمینی چهارفصل و دارای معادن متعدد ، طبیعتی بکر و کوهستانی با آبشارها و رودخانه های خروشان است ولی از طرف دولت مرکزی بایکوت و طرد شده و هیچگونه سرمایه گذاری صنعتی _ اقتصادی در آن نمیشود! استانداران و مسؤلان بلند پایه لرستان انتصابی هستند و از دیگر مناطق می آیند و به علت غیر بومی بودن و عدم شناخت درست از شرایط جغرافیایی ، اقتصادی و اجتماعی استان صاحب مسؤلیت و کرسی میشوند و تا بخواهند با این شرایط جدید آشنا شوند تغییر میکنند!!! ما در استان لرستان تنها در یک بخش به نام ذلقی بالای ۴۰ مدرسه کپری داریم! و طبق آمارهای دریافتی حتی چادر برای استفاده آنها وجود ندارد و به مدارس عشایر کوچرو هیچگونه توجه جدی نمیشود! سالها پیش کانکسهایی با طول ۲۰ متر با بالگرد ( هلی کوپتر ) آنجا گذاشتند که با اعتراض مردم آن مناطق روبه رو شد چرا که داخل زمینهای مردم قرار داده شدند و مسؤلان توجه نمیکنند یک مدرسه با ۲۰ متر کانکس فضا برای بازی و ورزش هم میخواهد! این روستاهای بخش ذلقی هیچگونه راه ارتباطی ندارند!!!


 • دو قرن سکوت:حسین بشارت

  دویست سال از مرگ آخرین سلطان لر تبار ایران ، لطفعلی خان زند و صد سال از فتح تهران توسط لرها در انقلاب مشروطه میگذرد. بعد از صفویه ، لرها تأثیرگذارترین قوم ایران در عرصه سیاست بودند. پیش تر با انقراض حکومت پانصد ساله اتابکان لر توسط شاه عباس صفوی ، لرها به مدت یکقرن در انزوای سیاسی قرار گرفتند. اتابکان لر دومین حکومت ایرانی بعد از حمله اعراب بودند که در بخشهای وسیعی از ایران حکم راندند و با بغداد پایتخت خلافت عباسی نیز رابطه داشتند. دوران افول قوم لر از مرگ لطفعلی خان زند آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. در دویست سال گذشته لرها ۲ بار مورد هجوم سراسری و خشن حکام مرکزی قرار گرفته و تا مرز نابودی پیش رفته اند. بار نخست توسط آغا محمد خان قاجار در انتهای قرن ۱۲ شمسی و صد سال بعد توسط ارتش رضاخان در ابتدای قرن حاضر! قساوت آغا محمد خان قاجار در برابر دودمان زندیه موجب شد به مدت صد سال اثری از لرها در سیاست ایران بروز نکند. کینه تجمیع شده لرها از سلطنت قاجار به شکل قیام دموکراسی خواهانه آنها در انقلاب مشروطه نمود یافت اما دولتشان به دلیل جنگ جهانی اول دوام نیافت. پادشاهی رضاخان با احساس خطر وی از قوم لر آغاز و به جنگهای ۱۰ ساله وی با ایلات لر منجر شد. ارتش رضاخان با شعار مدرن سازی ایران ، بلاد لر نشین را از نیروهای نخبه سیاسی پاکسازی کرد و بزرگترین مصادره زمین و جابجایی جمعیت انسانی تاریخ ایران را رقم زد!!! تبعیدهای دسته جمعی و پاکسازی قومی در سرتاسر منطقه زاگرس لر نشین از اقدامات رضاخان و ارتش به اصطلاح مدرن وی بود که با کمک افسران هندی _ انگلیسی اجرا شد. ارتش رضاخان فقط مصرف داخلی داشت وگرنه در مقابل قوای بیگانه روس و انگلیس که در شهریور ۱۳۲۰ به ایران حمله کردند حتی ۲۴ ساعت مقاومت نکرد و مثل برف در برابر آفتاب ذوب شد! در نهایت آنچه از مدرن سازی نصیب مردم قوم لر شد سرزمین سوخته ی خالی از نخبگان سیاسی بود که لرها را تاکنون به حاشیه سیاست و فرهنگ ایران برده است و تلاشهای بعد از انقلاب ۵۷ نیز نتوانسته از عمق حاشیه نشینی لرها بکاهد!!!سلطنت پهلوی برنامه های توسعه را تعمدأ در خارج از زاگرس لر نشین طرح ریزی کرده بود. با اینکه نفت ، آب و منابع معدنی و اصلی ثروت ایران در سکونت گاه های این سرزمین جمع بود اما از مدرنیزاسیون بجز دستگاه های دیوانی و بوروکراسی اعمال سلطه ، هیچ صنعت مادری در بلاد لر نشین اجرایی نشد! صنایع آب بر ( آب دوست ) مثل:فولاد و ذوب آهن در کویر اصفهان پایه ریزی شد و آب مورد نیازشان از مناطق لر نشین با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه با حفر تونلهای متعدد کوهرنگ یک و دو و سه تأمین گردید!!! توسعه پالایشگاه های نفت و پتروشیمی هم با همین مدل صورت گرفت و هیچ شهر لرتباری صاحب پالایشگاه و پتروشیمی نشد! مسجدسلیمان نخستین شهر نفتی ایران و خاورمیانه تا همین امروز شهری فقر زده باقی مانده است! و نفت از اعماق خاکش به صورت خام در برابر چشمان مردم گرسنه و محرومش استخراج و به پالایشگاه ها و پتروشیمی های حاشیه کویر منتقل و پمپاژ میشود. کهگیلویه و بویر احمد روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند ولی فقیرترین استان ایران است. متأسفانه بعد از انقلاب ۵۷ همان سیاستها همچنان در بلاد لر نشین ادامه یافته است. استان لرستان با اینکه ۱۲ درصد منابع آب ایران را دارد اما هیچ سد بزرگی ندارد! هیچ صنعت مادری در لرستان پایه ریزی نشده است! پالایشگاه و پتروشیمی بزرگی ندارد! و مرکز لرستان هنوز به راه آهن سراسری وصل نیست! و این الگو در سراسر زاگرس لر نشین از ایلام و خرم آباد تا ممسنی و بوشهر کم و بیش قابل رؤیت است. در ۲ قرنی که قوم لر در حاشیه سیاست و حکومت به سر برده در متن حماسه ی نگهبانی و حراست از کیان و تمامیت ارضی ایران حاضر بوده است. دفاع اتابکان و والیان لرستان فیلی در برابر تهاجمات عثمانی و رشادت رییس علی دلواری در مقابل استعمار انگلیس و دفاع جانانه ایلات لر در برابر روسها و حضور بی دریغ لرها در جنگ ۸ ساله با عراق فقط فراز کوتاهی از داستان دلاوری این قوم میهن دوست در برابر بیگانگان است.


 • اثرات انتقال آب بر شهرستان الیگودرز لرستان

  اثرات طرح انتقال آب قمرود بر شهرستان الیگودرز لرستان:با توجه به بررسیهای انجام شده و مطالعات صورت گرفته مشخص شد که چشمه ها و قناتهای مسیر پروژه قمرود و همچنین بیش از ۱۸ روستای این منطقه کاملأ خشک شدند. روستاهای عسگران _ دهله ابراهیم _ گلبهار و … به دلیل اجرای این پروژه خالی از سکنه شدند. بیش از ۶۰ حلقه چاه خشک شدند و ۱۷۲ حلقه چاه دیگر در آستانه خشک شدن هستند. ایجاد تونلهای عمیق زیر زمینی در الیگودرز موجب تغییرات زیست محیطی شده و در منطقه عسگران چشمه ها ، قناتها و نهرها کامل خشک شدند و مردم از این مناطق به حاشیه شهرها کوچ اجباری کردند!همچنین تخریب فراوان زیست محیطی را در دامنه های شرقی اشترانکوه به دنبال داشته که به جابجایی خط در جریان حفر تونلها / خشکیدن چاه ها و قنواتها / از میان رفتن زیستگاه های حیات وحش و بسیاری از گونه های گیاهی در منطقه از آن جمله اند. تخریب اراضی مرتعی _ تخریب زیستگاه ها _ مهاجرت روستاییان و عشایر _ نابودی جانداران محیط زیست _ تغییر در هیدروگرافی منطقه _ کاهش سطح آبهای زیر زمینی _ و کاهش جمعیت روزافزون منطقه الیگودرز از نتایج طرح قمرود بوده است! منطقه انوج ( یکی از ۴ رودخانه طرح ) در حال خالی شدن سکنه و مهاجرت دادن دسته جمعی افراد به شهرهای اطراف است. کارشناسان پیش بینی کردند تا سال ۱۴۲۰ جمعیت شرق استان لرستان به ۱۱۶ هزار نفر کاهش می یابد و میزان آب موجود در منطقه به پایین ترین حد خود میرسد تا همیشه قم آب کافی داشته باشد و فازهای بعدی به صورت چراغ خاموش در حال توسعه هستند! استفاده از آب منطقه برای انتقال بی تأثیر از این مسأله نیست! کمبود آب بر بخش کشاورزی اثر مستقیم میگذارد و باعث مهاجرت گسترده به حاشیه شهرها میشود! در منطقه کهک قم که نمکزار بود امروز با استفاده از آب انتقالی الیگودرز لرستان ( ثانیه ای ۱۸۰ میلیون متر مکعب ) دارند برنجکاری میکنند!!!


 • تبعات انتقال آب به کویر چیست؟

  براساس برآوردی که انجام شده اجرای طرحهای انتقال آب از بلاد لر نشین سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به شهرها و استانهای لرتبار وارد میکند و بخشهای کشاورزی ، دامداری ، محیط زیست و عدم تولید برق از سدها را تحت تأثیر خود قرار میدهد!!! از سوی دیگر ده ها هزار میلیارد تومان خرج حفر تونلها ، لوله گذاری ها ، پمپاژ ، و تصفیه به شهرهای حاشیه کویر میشود! استان لرستان ۱۲ درصد کل آبهای ایران را دارد اما هیچ سدی ندارد و ۸۰ درصد زمینهای کشاورزی دیم هستند!!! با اجرای طرحهای انتقال آب ، این آب مورد نیاز و ضروری است که جابجا و منتقل میشود نه آب اضافی!!! مخاطرات زیست محیطی / بحث حق آبه تالابها / کاهش کیفیت آب شرب در شهرهای لر نشین / مهاجرت روستاییان و عشایر به حاشیه شهرها / کاهش محصولات کشاورزی و دامی و … از جمله تبعات انتقال آب به کویر است! دولت با انتقال آب به کلانشهرها فقط مصرف گرایی را گسترش میدهد و به اقتصاد کشاورزی و تولید ضربه وارد میکند.


 • ماهی دریای یزد !

  تمامی نیاز کشور به ماهی را میتوانیم در یزد تأمین کنیم!!! این جمله عجیب را محمد پور کاظمی ، رییس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران بیان کرده است. وی در ادامه اظهارات خود افزود:در بافق یزد به صورت گلخانه ای ۲ واحد پرورش ماهی تیلاپیا ایجاد شده است! آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید یزد کویری که اکنون به یکی از قطبهای تولید آبزیان و خاویار در ایران تبدیل شده با کدام آب اینکار را انجام میدهد؟ " مزیت نسبی" یکی از اصطلاحات پرکاربرد اقتصادی است که براساس آن اقتصادهایی موفق ترند که محصولات و خدمات خود را با کمترین هزینه نسبت به رقبا تولید کنند! مزیت نسبی که از طریق ایجاد یک صنعت در مستعدترین منطقه از نظر منابع به دست می آید به تولید کنندگان این امکان را میدهد تا تولیدات خود را با هزینه کمتری نسبت به رقبا به بازار اراعه دهند. اما متأسفانه در کشور ما به دلیل " لابی گری کویریها" ، آب بلاد لر نشین را با صرف هزینه های بسیار بالای اقتصادی ( حفر تونل ، لوله گذاری ، پمپاژ و تصفیه ) ، زیست محیطی و حتی امنیتی چند صد کیلومتر به آن طرفتر انتقال داده و تولیدات آن صنعت آب بر ( آب دوست ) را با صرف هزینه های حمل و نقل بالاتر ، دوباره به همان مناطق فقر زده لر نشین ، برای فروش ارسال میکنند!!! به عنوان مثال آب مناطق لر نشین را به بهانه آب شرب به شهرهای حاشیه کویر انتقال داده و سپس یخ بسته بندی شده / آب معدنی / برنج / و ماهی را به استانهای لرستان ، چارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و … میفروشند!!! آیا نمیتوان همان یخ را در استانهای پر آب لر نشین تولید کرد تا کارگران بلاد لر نشین مجبور نباشند برای کارگری در یک کارخانه یخسازی به استانهای کویری مهاجرت کنند؟ به واقع در حالیکه هم آب از خودمان است و هم نیروی کار ، چه دلیلی دارد این یخ یا آب معدنی در اصفهان کویری تولید شود؟؟؟ جای سؤال است که چرا به قیمت نابودی محیط زیست و اکوسیستم استانهای لر نشین میبایست در استان کویری یزد ۱۱۰۰ تن ماهی در سال تولید شود؟؟؟ آیا نمیتوان به جای انتقال آب با هزینه های سرسام آور و نابودی اکوسیستم مناطق لر نشین همان ۱۱۰۰ تن ماهی در دل کویر را در بلاد لر نشین پرورش داد؟؟؟ کدام عقل سلیم یا کدام نظریه توسعه حکم میکند استان کویری و بیابانی یزد یا قم و اصفهان وارد صنعت تولید ماهیان خاویاری شوند جز لابی گری کویریها در تهران؟ چرا در استان یزد تنها از یک فیل ماهی بیش از ۴ کیلوگرم خاویار به ارزش ۱۲ میلیون تومان استحصال میشود !!! ولی مناطق لر نشین به رغم استعداد بالا در این زمینه هم با بی آبی و هم با فقر تحمیل شده دست و پنجه نرم کنند؟؟؟ چرا یزد کم آب باید پیشگام تولید خاویار در ایران باشد؟ چرا استان کویری یزد باید مقام دوم تولید محصولات گلخانه ای / مقام هفتم تولید زعفران / مقام پنجم تولید زرد آلو / مقام اول تولید گوشت مرغ / مقام اول در تعداد مجتمع های گاوداری / مقام اول تولید روناس / مقام اول تولید گوشت بلدرچین و کبک / مقام سوم تولید پسته / مقام چهارم تولید انار و … را به خود اختصاص دهد در حالیکه در بسیاری از موارد مذکور هیچگونه استعدادی ( طبیعی و مالی ) ندارند؟ این حجم از حاتم بخشی از کیسه کیست؟ این همه صنایع بدون آب محال است در کویر دوام بیاورند!!! میزان سرمایه گذاری دولت در یزد ۳۰۰ برابر لرستان است. مگر میشود لرستان با دارا بودن ۱۴ میلیارد متر مکعب آب در سال _ ۳۹۳۰ دهنه چشمه _ بیش از ۳۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق _ ۱۵۲۷ قنات _ ۲۴۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه و آبراه _ و دارا بودن آب و هوای کوهستانی و معتدل ، از ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تنها ۲۰ % زمینهای کشاورزی اش آبی باشند!!! ولی ۴۲ درصد زمینهای استان کویری یزد زیر کشت آبی باشند؟ آیا این چیزی بجز تبعیض نژادی و نابرابری ناحیه ای نیست؟ مگر میشود استان خشک یزد با ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید کند! ولی در لرستان با این همه آب و استعداد در حوزه کشاورزی تنها ۳۱ هکتار گلخانه !!! آنهم در دست بهره برداری باشد؟ به واقع در کشور قومگرای ایران برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آنرا داشته باشد بلکه باید در پایتخت لابی آن را داشته باشید!!! اگر کویری باشی که در دل کویر سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی و ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای هم تولید میکنی! ظاهرأ لابی های کویری حاضرند ماهی را با ماسک اکسیژن در دل کویر رشد دهند ولی در کنار آبها و چشمه های بلاد لر نشین پرورش ماهی نزنند! جالب اینجاست که به جای استانهای کویری در لرستان پرآب طرح سازگاری با کم آبی برگزار میشود و هزاران چاه مورد استفاده کشاورزان را پلمپ کردند!!! به واقع در کشور ما برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آن را داشته باشد بلکه داشتن لابی در پایتخت کفایت میکند. اگر منطقه شما کویری باشد ماهی ، یخ ، آب معدنی ، برنج و … هم تولید میشود. کوتاه سخن اینکه توزیع نا متعادل امکانات و خدمات اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی و … به شدت عدالت اجتماعی را در ایران تحت شعاع قرار داده است بی جهت نیست که ایران رتبه دوم در جهان را از نظر نابرابری های ناحیه ای دارد! اگر به دنبال راهی برای کاهش نابرابری های منطقه ای و حرکت به سمت توسعه متوازن در کل کشور نباشیم در آینده باید شاهد تبدیل این نابرابری های اقتصادی به معضلات امنیتی باشیم. چشمات قراره که درآد لطفعلی خان … دور دور اخته هاست لطفعلی خان.


 • صنایع آب دوست در کویر!

  در بخشهای خشک ایران مثل اصفهان ، یزد و قم چرا باید صنایع فولاد و ذوب آهن احداث شود؟ صنعت ذوب آهن " آب دوست ترین " صنعت در جهان است و ساخت آن در شهرهای کویری مثل اصفهان که با بحران بی آبی روبه رو هستند یک طرح غیرکارشناسی است زیرا اصفهان آب شرب هم ندارد و در مجاورت معادن سنگ آهن یا بازار مصرف نیست! مکان یابی کارخانجات فولاد که بیشتر در شهرهای بیابانی مثل:اصفهان ، یزد ، کرمان ، سمنان و قم احداث شدند غلط و نابجا بوده و سرمایه گذاری در این شهرها توجیه اقتصادی ندارد چون ایران به ورشکستگی آبی نزدیک است. همه جا وقتی که یک صنعتی به آب فراوان نیاز دارد آنرا نزدیک دریا و سواحل میبرند مثل صنایع فولاد و ذوب آهن! حالا در جاده فولادشهر به لنجان ( نزدیک اصفهان ) همه صنایع دفاع / صنعت هسته ای / صنایع فولاد و ذوب آهن مبارکه و صبا و دور تا دور آن زمینهایی است که برنج کشت میکنند! تمامی این صنایع و شالیزارها به آب فراوان نیاز دارند و معلوم نیست مجوز تأسیس این همه کارخانه چطور صادر شده است؟


 • ماجرای مازاد آورد آب چیست؟

  نمایندگان اصفهان ادعا میکنند خوزستان مازاد آورد آب دارد و آب مازاد را باید به اصفهان انتقال داد! همه میدانند هیچ مازاد آورد آبی در خوزستان وجود ندارد و اصولأ با دیدگاه های زیست محیطی مازاد آب در اکوسیستم بی معناست! لرستانیها با کمترین میزان مصرف آب کشاورزی و صنعتی از آب خود حقی ندارند؟ بر لرها چه رفته که در هنگامه فقر و تبعیض فراگیر در میان قوم لر حتی به شکل صوری هم نامشان به عنوان صاحبان اصلی آب برده نمیشود و دیگران بر سر دارایی شان منازعه میکنند؟ آیا لرستان به حداقل حق خود در برداشت آبهای تولیدی خود رسیده است که شاهد نزاع استانهای دیگر بر سر آب لرستان هستیم؟ مگر لرستان چه میزان زمین کشاورزی دارد که " طرح جامع مبارزه با خشکسالی" میخواهد چاهها را پلمپ کند و مسؤلان لرستان مجدانه کمر همت به بگیر و ببند چاههای کشاورزی بسته اند؟ سطح زیر کشت کشاورزی آبی در لرستان فقط ۲۳ درصد است و در اصفهان بالای ۹۰ درصد !!! لرستان فقط ۳۰ هکتار گلخانه دارد اما یزد کویری ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای دارد و سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید میکند!!! در کویر یزد سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی تولید میشود! این آب را یزد از کجا آورده و کدام دستگاه دولت ی مجوز چنین طرحی را در کویر صادر کرده؟؟؟ لرستانی که سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب آب تولید میکند آیا فقط ۲۳ درصد زمین های کشاورزی اش آبی باشد؟ اگر برنامه دولت صرفه جویی و ریاضت در مقوله آب است آیا عادلانه تر نیست که اصفهان و یزد سطح زیرکشت را از ۹۰ به ۲۳ درصد کاهش دهند؟ هدف از تجویز طرحهای ریاضتی برای لرستان ، کم کردن مصرف آب در سرچشمه های کارون و کرخه و تأمین حداقل مقدار آب برای خوزستان است که از آن سو در زردکوه بختیاری بتوانند آب را بدون ایجاد حساسیت در خوزستان به، اصفهان و یزد و کاشان و کرمان ببرند!!! مافیای انتقال آب به بهانه خشکسالی ، فضای مظلوم نمایی و ارعاب را طراحی کردند. تصویر بستر خشکیده زاینده رود ، پیراهن عثمان و اسم رمز عملیات روانی مافیای آب است تا پروژه خشکاندن بلاد لر نشین در پوشش آن اجرا شود. مسؤلان و نمایندگان لر بجای بازی در زمین ارعاب و مظلوم نمایی مافیای آب ، حق طبیعی مردم مظلوم لر از رودخانه ها و چشمه های خود را طلب کنند! چرا طرح سازگاری با کم آبی باید در لرستانی اجرا شود که ثانیه ای ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب از الیگودرز آن به کویر قم میبرند؟؟؟ اگر قرار است فشار خشکسالی بر مردم ایران وارد شود این فشار باید بر ساکنان پرآب ترین مناطق ایران ( بلاد لر نشین ) کمتر باشد یا حداقل فشار برابری با سایر هموطنان تحمل کنند! مساحت سطح زیر کشت برنج در کویر اصفهان ۲۶۶۵ هکتار است که ۶۵۰ میلیون متر مکعب آب در اصفهان برای کشت برنج مصرف میشود که معادل کل مصرف شرب این استان است! صنایع فولاد و ذوب آهن اصفهان یک سوم منابع آب استان را می بلعد! بهتر نیست اصفهانیها از کشت برنج و صنایع، آب دوست فولاد صرف نظر کنند؟؟؟


 • تبدیل بلاد لرنشین به سرزمین سوخته!

  مدیریت ضعیف منابع آبی کشور را به ورطه نابودی کشانده است. سیاسیون کویری با آمار سازی های کذب و دروغ در صدد غارت رودخانه کارون بختیاری و تحویل یک سرزمین سوخته به مردم لر هستند. روستاهای مناطق لر نشین در تشنگی به سر میبرند و با آب شرب آنها در نمکزار قم دریاچه تفریحی ۸ هکتاری جوان میسازند! چه دلیلی دارد مردم استانهای لر نشین در فقر و بیکاری دست و پا بزنند و با آب آنها ، کویر یزد به قطب پرورش ماهی و خاویار کشور تبدیل شود ( یزد کویری سالی ۱۱۰۰ تن ماهی تولید میکند ) چرا آب لرها را به کویر اصفهان میبرید و یخ بسته بندی شده و آب معدنی را به خودمان میفروشید؟ چرا در کویر اصفهان ۲۶۶۵ هکتار زمین برنجکاری رابه روش غرقابی آبیاری میکنید و در کنار رودخانه های لرستانات اجازه کشت برنج را نمیدهید و چاههای کشاورزی را پلمپ میکنید؟ چرا صنایع فولاد و ذوب آهن که آب بر ( آب دوست ) هستند را در بیابان خشک اصفهان دایر میکنید و آب مناطق لر نشین را با هزینه های بسیار گزاف به کویرستان منتقل میکنید تا کویر آباد ایجاد کنید؟؟؟ با اجرای طرح " بهشت آباد" قرار است سالانه یک میلیارد متر مکعب از آب مناطق لر نشین ( بختیاری ) را با احداث سدها و تونلهای متعدد که محیط زیست لرستانات را نابود میکند برای رونق کشاورزی و صنعت مناطق کویری اصفهان انتقال دهند! در حالیکه میتوان همان صنعت و کشاورزی را در کنار همان آب ( با کمترین هزینه ) در بلاد لر نشین احداث کرد. با آب کشاورزی و آشامیدنی مردم لر ، چندین هزار هکتار شالیکاری و باغستان رنگارنگ در کویر اصفهان راه اندازی کرده اند! یزد را به قطب تولید خاویار و ماهی کشور تبدیل کرده اند! صنایع آب بری که باید در کنار منابع آب مناطق لر نشین احداث میشدند را با لابیگری های خود در دل کویر جا داده و با هزینه های هنگفت زیست محیطی و امنیتی ، آب آشامیدنی و کشاورزی مردم لر را چند صد کیلومتر از داخل تونل و لوله به کویر انتقال میدهند تا صنایع خود را چند طبقه کنند!!! باعث تأسف است وقتیکه بحث طرحهای صرفه جویانه میشود مسؤلین مناطق لر نشین با این همه تولید آب ، کاسه داغتر از آش شده و طرحهای ریاضتی و سازگاری با کم آبی را در بلاد پر آب لر به سرعت اجرایی میکنند!!! چرا مسؤلان استانهای کویری ( یزد و اصفهان و قم ) این طرحها را زیر سبیلی رد میکنند؟ ولی مایی که غرق در آب هستیم آتشمان از کویریهای تشنه آب تندتر است؟ چرا در کهک قم با آب انتقالی الیگودرز لرستان برنجکاری راه انداختند؟ در کویر اصفهان برنج را به صورت غرقابی کشت میکنند ولی در لرستان گردهمایی تخصصی الگوهای نوین بهره برداری و بهره وری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی برگزار میکنند و به دنبال شیوه های نوین آبیاری همچون آبیاری تیپ هستند!!! چرا میزان سطح گلخانه ای در لرستان فقط ۳۰ هکتار است اما در یزد ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه وجود دارد؟ چرا میزان زمینهای زراعی آبی در لرستان میبایست ۲۰ % باشد و زمینهای آبی در اصفهان بالای ۹۰ % باشد؟ ما لرها ظلم را به عینه در حق مردم خود می بینیم و به دنبال اجرای عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در تمامی مناطق کشور هستیم.


 • کرانه های دریا ؛ مرکز تمدن بشری

  کرانه های دریایی در تمام دنیا به مرکز تمدن بشری تبدیل شدند. بیش از ۶۵ % از کلانشهرهای جهان در کنار سواحل قرار دارند و پیش بینی میشود تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از دو سوم جمعیت جهان در فاصله ۵۰ کیلومتری دریاها و اقیانوسها سکونت داشته باشند!!! اگر چه ایران دارای ۳ ساحل ممتاز در شمال ، جنوب و جنوب خاوری است و اقتصادش از نیمه دوم سده بیستم اندکی ساحلی شده است ولی هنوز به عنوان دولتی با فرهنگ و تمدن قاره ای ( کویری ) باقی مانده و ظرفیتهای ساختاری ایران برای بهره وری از کرانه های دریایی اش فراهم نشده است! استمرار این رویکرد که تمام صنعت و جمعیت ایران در چند کلانشهر حاشیه کویر مرکزی خلاصه شود چیزی جز استمرار چرخه فقر و نداری به همراه نخواهد داشت!!! رهبر معظم انقلاب فرمودند:ما از سواحل ایران غفلت کرده ایم! ایشان به درستی اشاره کردند که دولتمردان از ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل جنوب کشور غافل بودند و میتوانستیم صنایع بزرگ فولاد و ذوب آهن که آب بر هستند را در کنار سواحل جنوبی تأسیس کنیم!!! براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ سهم توسعه دریا محور در تولید ناخالص داخلی باید از یک درصد فعلی به ۷ درصد برسد! عدم توازن در توسعه کشور و کنار گذاشتن الزامات آمایش سرزمین و توجه بیش از اندازه به کلانشهرها برای ایران بشدت بحرانزا است مثلأ دشت تهران و ورامین که حداکثر یک درصد از وسعت دشتهای ایران را تشکیل، میدهد ۲۰ میلیون جمعیت در آن ساکن شده اند!!! در صورتیکه ظرفیتهای زیستی آن برای، تأمین نیازهای ۳ میلیون نفر است!!! این در حالی است که کل جمعیت ساکن در سواحل خلیج فارس و مکران فقط ۱ میلیون نفر است!!! در شرایطی که شهر دبی تا سال ۲۰۲۰پذیرای ۲۰ میلیون نفر گردشگر خواهد بود و از شهر لندن پیشی میگیرد و تا سال ۲۰۳۰ باید ظرفیت اسکان در سواحل امارات به ۲۵ میلیون نفر برسد! آیا زمان آن نرسیده که ایران هم توسعه دریا محور ( به جای توسعه کویر محور ) را در اولویت درجه یک خود قرار دهیم؟؟؟


 • دستاورد انتقال آب الیگودرز به قم

  رحمانی نماینده الیگودرز در مجلس گفت:جوانان الیگودرزی که برای کار در پروژه انتقال آب قمرود به پیمانکاران مراجعه میکردند با قوه قهریه آنان مواجه میشدند! حتی آنها را تهدید به بازداشت میکردند! حقآبه انتقال آب الیگودرز به قم چه میزان است؟ حکم انتقال آبی که صاحبانش بخاطربی توجهی مسؤلین رضایت ندارند و از آن برای شرب ، غسل و وضو استفاده میشود چیست؟حکم آب غصبی چیست؟ دستاورد انتقال آب الیگودرز لرستان به قم کویری:احداث شهرکهای صنعتی و کارگاه های صنعتی در دل کویر بود. سال ۱۳۸۶ مجموع مساحت شهرکهای صنعتی قم ۱۳۵۰ هکتار بود ولی الآن بیش از ۶ هزار هکتار شده است!!! و نخستین شهرک صنعتی چاپ و نشر کشور در نمکزار قم تأسیس شد! همچنین ساخت شهر صنعتی الغدیر در حال تکمیل زیرساخت است و شهرک صنعتی شکوهیه قم ۱۵۵۰ هکتار است و شهرک صنعتی سلفچگان ۵۵۰ هکتار است. شهرک صنعتی محمودآباد ۳۶۰ هکتار است و پانزده هزار نفر در آن شغل ایجاد شده است! سهم لرها از اقتصاد و صنعت چیست؟لرها از ایرانی بودن چقدر سهم میبرند؟


 • ۹۰ درصد مساحت ایران خشک است

  ۹۰ درصد کشور ما خشک ، فراخشک و نیمه خشک است و برخی مناطق مثل کویر لوت هزاران سال است که حتی یک قطره باران نباریده است! بعضی از مناطق از ۳۶۵ روز فقط به اندازه ۵ دقیقه بارندگی دارند. اصفهان فقط ۹۰ میلیمتر در سال بارندگی دارد که جزء مناطق خشک ایران است! با وجود خشکسالیهای ۱۵ ساله ایران میانگین آب مصرفی در ایران ۱۳۰۰ متر مکعب است یعنی ۳ برابر میانگین جهانی! فضای سبز شهر خشک اصفهان ۳ برابر کالیفرنیای آمریکاست! حیاتی ترین و غیرقابل تولیدترین ماده کشور یعنی آب به کالایی بی ارزش در ایران تبدیل شده و در کویر اصفهان با آن درجه تبخیر بالا برنجکاری میکنند! اصفهان ۲۶۶۵ هکتار فقط برنجکاری در کویردارد! آب بسته بندی لیتری ۲ هزار تومان است که مترمکعبآن ۲ میلیون تومان میشود اما این آب را دولت مترمکعبی ۶۰۰ تومان یعنی لیتری ۶ ریال به مشترکان خود در اصفهان میفروشد! منطقه چنارود در مرز استان چارمحال بختیاری واصفهان که یکی از سرشاخه های زاینده رود رد میشود تمامی زمینهای کشاورزی مجاور رودخانه توسط جهادکشاورزی اصفهان تخریب شده و هاکریزی شده تا مردم بختیاری نتوانند آنجا کشاورزی بکنند!!! زمینهایی که در ۴۰ کیلومتری چلگرد است از قدیم الایام علوفه و صیفی جات میکاشتند. کشاورزان چگونه اموراتشان را بگذرانند؟ مردم استان چارمحال بختیاری صنعت ندارند همین کشاورزی است که آنهم مسؤلان اصفهانی نمیگذارند و با انتقالات متعدد آب به کویراصفهان موجب تشدید فقر و بیکاری دربختیاری شدند!


 • مشکل ایران ؛ عدم توزیع مناسب جمعیت

  شهر مشهد طبق تحقیق دکتر مهدی سیدی ۱۰۰ سال قبل حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته با ۵ هزار و ۳۶۶ واحد مسکونی و آب هم در همین حد داشته در واقع مشهد یک قنات شهر بوده است. دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، مدرس دانشگاه و رییس انجمن ژعوپلتیک ایران در سمیناری در مشهد اذعان داشتند که:مشکل اصلی ایران عدم توزیع مناسب جمعیت است یعنی آمایش ایران درست انجام نشده و توزیع جمعیت ما بسیار نامناسب انجام شده چون آمایش سرزمین براساس جمعیت ، اقتصاد و محیط زیست است! الآن ۳۰ درصد جمعیت ایران تنها در ۸ شهر کویری ساکنند که نه رودخانه دایمی دارند، نه طبیعت پرآبی و نه اقلیم کوهستانی! اکثر شهرهای پرجمعیت دنیا در کنار سواحل و رودهای پرآب بنا شدند درحالیکه تهران جزء نادر شهرهایی است که ۱۵ میلیون جمعیت دارد و نه کنار دریاست و نه رودخانه ای دارد! در ایران انفعالی عمل میکنند یعنی میگذارند جمعیت زیاد بشود بعد میرن سراغ آب و دوباره که آب انتقال میدن جمعیت زیادتر میشه! بنظرم دوره ای که آب را بیاریم کنار جمعیت دیگر گذشته و جمعیت باید برود کنار آب! شهری که اقلیم کویری دارد نباید زمینه بزرگتر شدنش فراهم شود چون آبی نیست که داعم انتقال دهند به کویر! آب را نیارید کنار جمعیت ، جمعیت را ببرید کنار آب!!! با اینکار اصفهان و یزد و قم برمیگردند به اندازه پتانسیلهای طبیعی که دارند. پتانسیل طبیعی برای جمعیت یزد حداکثر ۱۰۰ هزار نفر است نه ۵۰۰ هزار نفر!!! ببینید چقدر یزدی در مشهد و ساری و تهران و قم و قزوین است؟ چون یزد آب نداشت مردمش مهاجرت میکردند به شهرهای دیگه! وزارت نیرو با آوردن آب و انتقال آب رابطه ظرفیت طبیعی را با ظرفیت انسانی بهم زد و با این طرحهای انتقال آب دارند جذابیت شهرهای کویری را بیشتر میکنند برای ورود مهاجران!!! درحالیکه بزرگترین معضل شهرهای حاشیه کویر مثل اصفهان و قم و مشهد و تهران جمعیت زیاد حاشیه نشینی است! چون برای تأمین آب این جمعیت دچار مشکل هستند و با ورود آب در واقع از جمعیت و مهاجران جدید دعوت میکنند و شهرها و روستاهای خشک دیگه دعوت به مهاجرت به کلانشهرها میشوند!


 • ظرفیت زیستی ایران ۴۰ میلیون است

  پروفسور پرویز کردوانی پدر علم کویرشناسی در مصاحبه با نشریه امیدجوان گفت:ظرفیت زیستی ایران از نظر منابع آبی ۴۰ میلیون نفر است! شرکتهای خصوصی مشاور وزارت نیرو که عمدتأ خاستگاهی کویری دارند ، سیاستهایش را مینویسند و بر طبل انتقال آب به کویر میکوبند. با این وضعیت بی آبی جمعیت ایران باید کاهش یابد و از ۸۰ میلیون بیشتر نشود. شرق ایران بدلیل بی آبی دارد وابسته میشود به آب افغانستان مثل مشهد که آبش از سد دوستی می آید. احداث تونل کوهرنگ ۱ برمیگردد به سال ۱۳۳۲ و تونل کوهرنگ ۲ بعد از انقلاب ۵۷ افتتاح شد و زمانیکه آب اصفهان زیاد شد برنجکاری / توسعه صنایع آبدوست مثل فولاد و ذوب آهن / صنایع نظامی / صنایع هسته ای و … رشد گرفت درحالیکه صنایع آب بر باید در کنار سواحل و دریاها ساخته میشدند ولی در ایران صنایع را به دل کویر ( قم ، اراک ، اصفهان ، یزد ، سمنان ، کرمان ) بردند. فولاد مبارکه اصفهان ۱۰ درصد کل آب اصفهان را مصرف میکند آبی که از منابع زیر زمینی زاینده رود بدست می آید. رشد کشاورزی و جمعیت در اصفهان باعث شد که هر سال آب بیشتری از چارمحال بختیاری و سرچشمه های کارون منتقل شود و ذخایر آبی _ برفی بخاطر انتقالات متعدد آب به اصفهان کاهش پیدا کند! تمام این عوامل بر کارون تأثیر منفی گذاشت و کم آب تر شد و باعث ریزگرد شد. کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی اصفهان با آب چارمحال بختیاری تولید میشود! تونل کوهرنگ ۳ و تونل بهشت آباد و گلاب تمام آب چارمحال بختیاری را به اصفهان و یزد و کرمان منتقل میکند طرحی که فاقد مجوز زیست محیطی است! توجیه دولت برای اینکار چیست؟ دولت در مقابل مردم چارمحال بختیاری و خوزستان مسؤل است! مافیای آب که صنایع بزرگ پشتش هستند حول محور اقتصاد آب تشکیل شده و شرکتهای مشاوره ای هستند وشرکتهای مهندسی سپاه که ساخت تونلها و سدهای انحرافی را به عهده دارند. کویرنشینان پروژه های انتقال آب را از طریق بودجه عمومی به دولت تحمیل میکنند! سد گتوند توده عظیمی از نمک در مخزن سد دارد و آب شیرین کارون را شور کردند و دو سوم اراضی خوزستان زیر سد گتوند است که سالانه ۱۰ تن نمک اضافی وارد زمینهای کشاورزی خوزستان میکند!!! راهکار اصلی تغییر نگاه مردم و مسؤلان است. نگاه مهندسی به بی آبی را باید کنار گذاشت! دیدگاه ما به آب باید اجتماعی _ سیاسی باشد! توسعه و تأسیس صنایع در شهرهای کویری باید متوقف شود و زمینهای زراعی را باید در دشتهای خشک ممنوع اعلام کنیم!!! انتقال آب به کویر معیشت قابل تداوم نیست! معیشت جایگزین باید پیدا کرد که ارتباط جهانی و طبیعت محور میخواهد!


 • ذات کویر بی آبی است

  در روستای ورناج قبل از شهر قم تلمبه خانه و ایستگاه پمپاژ است که آب انتقالی از الیگودرز لرستان را با هزینه ۱۱۰۰ میلیارد تومان سال ۸۹ به قم انتقال دادند که در حال، مشروب کردن شنزارهای کویر قم است و در کهک قم دارند برنج میکارند! در کشور خشک، ایران که سالی هفت هشت ماه آن قطره ای باران به زمین نمی بارد چرا باید صنعت به شهرهای کویری قم ، اصفهان ، کاشان و یزد برود؟ آب سد و رودخانه برای توسعه کشاورزی و استقلال اقتصادی مملکت است نه اینکه شهرهای کویری با آن آب تنی کنند و چمنکاری و برنجکاری کنند! وقتی آب روستاها را به شهر بردید معلوم است که خود روستایی هم بدنبال آن به شهر خواهد آمد زیرا اصلأ در روستا بخاطر همان لوله باریک آب مانده بود! پیشرفت اقتصادی در یک مملکت آن نیست که ثروتمندان و میلیونرهای آن زیاد باشند بلکه پیشرفت آن است که فقیرهای آن کم باشند! بیابانهای بی طول و عرض اصفهان و یزد و قم با انتقال آب گلستان نمیشوند چون خاکش جاری و آبش راکد است!!! ظرفیت زیستی تهران ۳ میلیون است اما الان ۲۰ میلیون جمعیت دارد رحمت به مور و ملخ! آب سدها اگر به کار کشاورزی نروند نقض غرض است! اگر قرار باشد تمام آب سدها در شهرها به صورت لوله کشی برای تن شویی ، وان پرکنی ، استخر شنا ، چمنکاری و جکوزی مصرف شود حکایت از مایه خوردن است!!!


 • غول بیابان کویری ها ، لرها را بلعید!

  ماییم همه غولان ، ایران همه بیغوله _ از بندر عبادان ، تا جنگل ماسوله! مردم کویر مثل تازه به دوران رسیده ها در شهرهای خشک به کمک چاه های عمیق و آبهای انتقالی از بلاد لرنشین ، از شهرهای شمال مثل ساری و رشت و گرگان که در دامن رودخانه ها و دریاها لمیده اند هم از نظر فضای سبز و چمنکاری پیشی گرفته اند! در مصرف آب میخواهیم زیاده روی کنیم و حمام ، وان ، استخر شنا ، جکوزی ، باغهای رنگارنگ ، گل کاری و عجیب تر از همه چمنکاری آنهم در شهرهایی مثل:اصفهان ، کاشان ، قم ، یزد و کرمان داشته باشیم! حال آنکه فراموش کردند در شهری مثل کرمان گل لاله عباسی و خطمی را از زایده آب آفتابه ای که وضو میگرفتند به ثمر میرساندند! در همین یزد مردم بوته آدور اشتری ( خار بیابانی خوراک شتر ) را از روی خاک میبریدند و ساقه آن را در خاک میشکافتند و یک دانه تخم هندوانه در آن میگذاشتند و تخم هندوانه سبز میشد و این نوزاد از همان ریشه خار آب میخورد و هندوانه چند کیلویی میداد! شما مردم کویرنشین اگر قدرت دارید بیایید و به جای ۸ سانت باران ، از آسمان باران بیشتری فرود بیارید وگرنه بالا کشیدن ذخیره آبی دیگران و حیف و میلش کار آسانی است!!! کویریها قبلأ با آب قنات و کاریز و آب انبار زندگی میکردند الان فضای سبزشان برابری میکند با شهرهای اروپا! بالا کشیدن ذخیره آبهای بلاد لرنشین توسط کویریها در حکم حراجی فرزندی است که ارث پدر را بی منت و زحمت بدست آورده است.اصفهان بیابان بود و کوه و خانه ای چند … درون خانه ها دیوانه ای چند. آبادی شهرها نباید منجر به خرابی روستاها شود چون روستا منبع اقتصاد مملکت است! کانالهای انتقال آب پنجاه کیلومتری زاینده رود توسط ماشین حفر تونل TBM ( مول ) که ساخت آلمان است و قیمت میلیارد دلاری دارد و ۱۲۰ متر طول دارد و قطر صفحه برش اش ۱۵ متر است حفر میشود این ماشین عظیم توانایی ایجاد تونل در هر زمینی از سنگ سخت گرفته تا ماسه را دارد که قطر تونلها ۱۶ متر است! حالا فکرش را بکنید از تونلی که ۱۶ متر قطر دارد میخواهند چقدر آب در ثانیه انتقال دهند؟؟؟ از فردیناند دولسپس حفر کننده کانال سوعز پرسیدند مشغول چه کاری هستید؟ او جواب داده بود:دارم محل جنگهای آینده را تعیین میکنم! آن مصر مملکت ، که تو دیدی خراب شد _ و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد!


 • آب شیرین الیگودرز ما را برده اند!

  با اجرای پروژه انتقال آب قمرود ( انتقال آب الیگودرز لرستان به کویر قم ) ثانیه ای ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب از الیگودرز به قم منتقل میکنند! مطابق ماده ۳۳ قانون باید دولت حق آبه را به استان مبدأ ( استان تأمین کننده آب ) پرداخت کند که تاکنون حتی یک ریال نداده است! چرا صنعت در ایران ملی نیست و فقط شهرهای فارس زبان صنعتی هستند؟ چرا جمعیت را به کنار آب نمی برند و آب را با هزینه گزاف نزدیک جمعیت میبرند؟ چرا شهرهای کویری مثل قم و اصفهان و یزد که مشکل آب دارند را با تأسیس صنایع متعدد در آنان ، زمینه بزرگتر شدن شان را فراهم میکنند؟ قوطی سس دیده ، خون آلود نام اش می نهند _ از افق ابری بیاید ، دود نام اش می نهند / آب شیرین الیگودرز ما را برده اند _ در شگفتم من چرا قمرود نام اش می نهند؟؟؟


 • ورود کارگر لُر ممنوع!

  موسسه کاریابی《کارآفرینان یزد》در کانال تلگرام خود آگهی استخدام شرکت فولاد یزد را اعلام کرده که یکی از شرایط استخدامش این است که کارگر متقاضی《لُر》نباشد! نژادپرستان کویری اینقدر وقیح و نژادپرست شدند که علناً در آگهی استخدام شرط میگذارند از قوم لُر نیرو نمیگیریم! این در حالی است که آب بلاد لُرنشین به کویر با تونل (نه لوله) منتقل میشود و کارخانجات آبخواه مثل فولاد ، ذوب آهن ، سرامیک ، لاستیک سازی ، پالایشگاه و پتروشیمی در کویرخشک احداث میشوند! یزد بدون آب کوهرنگ بختیاری فقط ۳ روز دوام میآورد.اگر در مناطق لُرنشین هم سرمایه گذاری صنعتی میشد امکان نداشت جوانان تحصیلکرده ما برای کار آواره کویر مرکزی شوند.میزان سرمایه گذاری دولتها در یزد ۳۰۰ برابر لُرستان بوده است.


 • لرستانی و بیکاری

  نرخ اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مهم و واضح برای نشان دادن توسعه و پیشرفت جوامع محسوب شده و عملکرد مسئولان و متولیان امر و موفقیت آنان در حوزه اشتغال و اقتصاد را به‌خوبی نشان می‌دهد.در سالیان گذشته لرستان همواره در بین استان‌های اول جدول بیکاری قرار داشته و این خود گواهی بر《عدم توسعه‌یافتگی》و《محرومیت》در این استان غنی و پرظرفیت است.لرستان هرساله جزء صدرنشینان جدول بیکاری کشور در آماری است که توسط سازمان آمار و اطلاعات ملی ارائه می‌شود.اما صدرنشیان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که میتوانند، با ایجاد شغل و حمایت از تولید، در این رده‌بندی تغییر ایجاد کنند، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.نمونه بارز این مدیران،《مدیرکل کار》،《تعاون و رفاه اجتماعی》لرستان است که پس‌از سال‌ها ریاست در این منصب و اثبات ناکارآمد بودن شیوه مدیریتی وی در زمینه ایجاد اشتغال در استان، بر مرکب مدیرکلی نشسته و می‌تازد! دریغ از جوری همت برای ایجاد تغییر در وضعیت جوانان بیکار این استان! از سویی دیگر در《اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت》که ازجمله وظایف آن می‌توان به جذب سرمایه‌گذار و حمایت از تولید اشاره کرد، با عدم حضور مدیر کل در سازمان وعلی‌الرغم تمام مأموریت‌های اداری وحق ماموریتهای پنهانی کلان کدام سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در استان جذب شده یا کدام ایده تجاری جوانان ما مورد حمایت قرار گرفته؟ تا شاید در کنار این حرکات تعدادی از جوانان ما نیز بر سرکار رفته و علاوه‌بر این‌که نان آور خانواده خود باشند، بتوانند با اشتغال چندین جوان دیگر، آمار بیکاری استان را پایین بیاورند! در شرایط امروزی اگر تعداد جوانان و خانواده‌هایی که به دلیل کمبود شغل از لرستان به استان‌های صنعتی مهاجرت می‌کنند را به آمار خود اضافه کنیم، می‌بینیم که آمار بیکاری در لرستان سر به فلک کشیده و دیگر تا سالیان سال هیچ استان دیگری به گرد پای ما نمیرسد! آیا با مدیریت‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی حامی تولید ملی و جذب سرمایه‌گذار در استان که حتی ازگرفتن سهمیه برخلاف استانهای دیگر که برای دستگاه‌های تحت امر خود نیروی خدماتی جذب کنند عاجزند و از《امریه سربازی》استفاده می‌کنند و دردناک تر اینکه حتی معاونان و کارمندان خود را با سفارشات افراد مختلف سیاسی و غیرسیاسی انتخاب می‌کنند!می‌توان امیدوار بود نرخ بیکاری استان لرستان در آینده تکانی خورده و وضعیت استان رو به بهبود برود! دستگاه‌های حمایتی مانند《صنعت، معدن و تجارت》در سیل اخیر به کدام تولید از رونق افتاده کمک کرد و به کدام مرد که از شرمندگی روی سر بالا کردن در مقابل خانواه‌اش را نداشت، کمک کرد که بتواند شغلی دست و پا کرده یا همان شغل سابق خود را ادامه دهد؟ آیا در استانی که سازمان نظارت جایگاه و پایگاهی ندارد و《سازمان بازرسی》همچنان در دسترس نیست! می‌توان چند نرخی بودن محصولات و مایحتاج ضروری زندگی مردم را کنترل کرد؟ آیا وقت تغییر در مدیریت اداراتی مانند کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و ...که ارتباط مستقیم با ایجاد شغل و حمایت از تولید دارند، نرسیده؟ تا شاید با ایجاد شغل در استان، شاهد تغییراتی در احوالات جوانان این مرز و بوم باشیم وگرنه باید برای لرستان قهرمان بیکاری در کشور «دوات» بگیریم! سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا زمان تغییر مدیریتهای کلان در سطح استان نرسیده شاید با این تغییرات شاهد تغییرات در جایگاه لرستان در صدر جدول بیکاری کشور باشیم. مریم امرایی: هفته نامه شهاب آسمانی


 • انفعال و سکوت

  بی تفاوتی نهایت شوربختی است. جامعه ای که ناآشنا به حقوق قانونی و اجتماعی خود باشد قطعاً با مشکل و شکست مواجه خواهد شد. انفعال و سکوت نمایندگان و مسئولان لرستان در عقب نگه داشتن آن از قافله پیشرفت و توسعه خیلی تاثیرگذار بوده مثلاً لرستان سال ۱۳۰۴ فرودگاه داشته که قدیمی‌ترین فرودگاه غرب کشور است! سال ۱۳۱۶ درحالیکه خیلی از شهرهای ایران قطار ندیدند لرستان به شبکه راه آهن سراسری وصل بوده است. در دهه ۳۰ لرستان کارخانه سیمان و فارسیت داشته و صنایع یخچالسازی / پوشاک / پارسیلون / کشت و صنعت / چرم و پوست / ژنراتورسازی / ماشین سازی / داروسازی /نساجی و...قبل ازانقلاب در لرستان فعال بودند. سال ۵۶ لرستان دانشگاه دولتی داشته و یزد سال ۶۷ صاحب دانشگاه میشود! لرستان دارای دو مرکز آموزش سربازی ۰۲ و ۰۷ بوده که به علت پیگیر نشدن مسئولان لرستان، ۰۲ به تهران و ۰۷ سال ۷۸ به کازرون منتقل میشود! سال ۶۲ رییس مجلس (رفسنجانی) کلنگ پالایشگاه و پتروشیمی هفتم را درخرم آباد به زمین زد ولی به علت پیگیری نشدن توسط نمایندگان دوره سوم (علیمحمد سوری لکی و علی عنایت) که از۶۷ تا ۷۱ نماینده بودند، این طرح بزرگ صنعتی سال ۷۱ سر از اراک درآورد! متاسفانه این روال پَسرفت تا زمان حال ادامه دارد و می بینیم که آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری لرستان مثل پُل گاومیشان، آبشار شوی و مناطق پُرآب الیگودرز به نام استانهای همجوار الحاق و ثبت ملی میشود.


 • قومگرایی فارسی

  آیا اصفهانیا یک دانه《گَز》مجانی به کسی میدهند؟ آیا اصفهان با فروش《فَرش》صنعتی و پیشرفته شد؟ آیا تونلها و سدهای انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و 3 و《گلاب》و《بهشت آباد》و قُمرود (انتقال آب الیگودرز لُرستان به اراک و قم و شهرهای گلپایگان و خوانسار اصفهان) کم بود؟ چرا شهر اصفهان که مشکل آب دارد و در حاشیه کویر است روز به روز بزرگتر و صنعتی تر میشود؟ شهری که مشکل آب دارد چرا صنایع آبخواه مثل: هسته ای، ذوب آهن، فولاد، لاستیک سازی، سرامیک، صنایع نظامی، صنایع شیمیایی، پالایشگاه و پتروشیمی های متعدد را در آن احداث میکنید؟ ظرفیت زیستی اصفهان فقط《500》هزار نفر است اما دو میلیون جمعیت دارد؟ آبهای انتقالی صرف شالیزارهای لنجان اصفهان میشود! آب انتقالی صرف ساخت بزرگترین آکواریوم خاورمیانه میشود! آب انتقالی صرف فضای سبز اصفهان میشود که 20 برابر بیشتر از کالیفرنیای آمریکاست! آب انتقالی صرف باغهای رنگارنگ در دل کویر میشود! سالانه 14 میلیارد متر مکعب آب از لُرستان به خوزستان میرود درحالیکه 850 هزار هکتار از زمینهای لرستان دیم هستن! لُرستان هیچ سدی برای ذخیره آب ندارد! هیچکدام از شهرهای لُرستان منبع آب پایدار ندارند و از چاه آبشان تامین میشود! 200 روستای لرستان آب ندارند اما ثانیه ای 180 میلیون لیتر آب از الیگودرز لُرستان به قم، اراک و غرب اصفهان میرود! تمامی صنایع کشور در مرکز کویری ایران (مثلث تهران_کرمان_اصفهان) احداث شدند یعنی زیست بوم فارسها! آیا این قومیتگرایی فارسی نیست؟


 • استثمار

  استعمار شاخ و دم ندارد! فرض کنید یک کشور نفت یک کشور دیگر را استخراج کرده و میفروشد و سود حاصل از آن را در کشور خود سرمایه گذاری می کند (مانند آنچه که بریتانیا در سالهای قبل از سال ۳۲ با نفت ایران کرد) فرض کنید که یک کشور ماده و منبع طبیعی پراهمیت تر و گرانتر از نفت مانند آب را از یک سرزمین به کشور خود انتقال میدهد و نه تنها هیچ پولی به بومیان نمیدهد بلکه مردم بومی را از آب شرب هم محروم کرده و معترضین را سرکوب و آنها را بعنوان مخل امنیت ملی سرمایه داران زندانی میکند! دقیقا چنین رفتاری با مردم خوزستان، لرستان و چهارمحال بختیاری توسط کویرنشینان میشود. نیروهای حافظِ منافع کویرنشینان《کویرلَند》در تیر ۱۳۹۴ مردم محروم بُلداجی را به گلوله بستند و در ۳ بهمن ۱۳۹۶ به تجمع اعتراضی مسالمت آمیز خوزستانیها مقابل استانداری خوزستان حمله کردند و چندین زن را زیر لگد و باتوم گرفتند!عباس کشاورز معاون وزیر کشاورزی در سفری که به خرم آباد مرکز لرستان داشته، گفته: لرستان دشت ندارد! پس نیاز به آب ندارد! و کشت دیم کنید تا آب به استانی دیگر (اصفهان) رود!!! چنین اظهارات غیرمسولانه، غیر علمی و بشدت تبعیض آمیز از زبان مدیری جاری میشود که اُصولاً میبایستی کمی سواد اکولوژیک و نیز مردم شناسی داشته باشد. دستکم این معاون وزیر میداند که انتقال آب موجب کاهش ذخیره های آب زیرزمینی غیرقابلِ جایگزین خواهد شد که خشک شدن چشمه ها، تالابها، جویبارها و رودخانه ها را در پی خواهد داشت! با خالی شدن سفره های زیر زمینی و انتقال آبهای سطحی، کل پوشش گیاهی، جنگلی، جانوری، کشاورزی و دامپروری از بین خواهد رفت و مضافاً بر این موجبِ تهدید حیات نه تنها در لرستان بلکه در خوزستان و بختیاری سیل مهاجرت به کویر و بروز بحرانهای اجتماعی خواهد شد. هم اکنون نه تنها بسیاری از شهرهای لرستان، بختیاری و خوزستان در بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه هستند بلکه آب شرب جیره بندی شده است. لرستان ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که ۹۰% آنها دیم است و اگر لرستان سد داشت سیل آن همه خسارت به شهرها نمیزد!در برخی مناطق لُرنشین با تانکر هم آب توزیع نمیشود و مردم با زحمت بسیار آب شرب خود را تهیه میکنند. بعلت خشکاندن رودخانه های خوزستان از جمله زهره و کارون آب دریا پیشروی کرده و میزان شوری آب موجب تعطیلی کشاورزی در هندیجان و نابودی نخلستانهای آبادان و خرمشهر شده است.


 • پروژه کویر سبز

  نتیجه تحقیقات کارشناسی نشان میدهد که کارهایی که در اجتماع به حالت خلاف و ناهنجاری صورت میگیرد نه اَمری غیرطبیعی و نه نالایقی مردم است بلکه دست اندرکاران، تمام کلیات این کارها را تحت کنترل و به روش دلخواه تنظیم مینمایند تا بلکه انرژی و رمق مردم گرفته شود مثلاً مسکن که امروزه مشکل طبقه کارگر و ضعیف و نوخانه ها هست با یک مدیریت خیلی ابتدایی میتوان آنرا رفع کرد اگر زمینهای کشاورزی بین این شهر تا آن شهر را در نظر بگیری اگر یک هزارم یا یک پنج هزارم زمین را اختصاص به تنها کسانی که ضعیفند و درآمد ندارند بدهند و حتی پولش را هم بگیرند و با وام اندک و کمک نیروهای جهادی کمک کنند این مشکل حل میشود ولی اینکار نمیشود تا مشکل باشد و بیشتر هم بشود مابقی کارها نیز به همین صورت آموزش عمومی، جمع آوری سرمایه های سرگردان، کم کردن شکاف طبقاتی، تنظیم ناهنجاریها، اقتصاد ملتی و عمومی و یکسری کارها ولی ما فقط گوش میکنیم اونها هم شعاری که به مرحله عمل نمیرسه را سر میدهند. وقتیکه دائماً آب را از کهگیلویه، بختیاری و لرستان به کویرمرکزی انتقال میدهند جمعیت لُرها هم بدنبالش به کویر میرود و بعد از مدتی《فارسیزه》و《فارس زده》میشود و دیگر هویت لُری و منافع بلادلُرنشین برایش اهمیتی ندارد به این صورت روز به روز بر جمعیت وقدرت فارسها در کویر افزوده میشود! بجای اینکه لُرها به انتقالات آب اعتراض کنند و بجای مهاجرت در شهرهایشان بمانند و با مطالبه گری آنها را رونق ببخشند و آباد کنند ساده ترین کار یعنی《مهاجرت به کویر》را میپذیرند و جا خالی میکنند برای عربها و کردها! همین الان تمام معادن و صنایع جانمایی شده در کویرمرکزی منافعشان به جیب همان شهرهای کویری میرود و ما مجبوریم حتی با قیمت بیشتر از ارزش محصولات آنها را بخریم ولی در مورد آب متاسفانه با واژه ملّی بودن چپاول آنرا توجیه میکنند!!!


 • احداث《نیروگاه آبی》در کویرقُم

  آب الیگورز لُرستان را به قُم انتقال دادند و در کویر قُم《بزرگترین نیروگاه آبی》را تاسیس کردند! بعد در گلپایگان با همان آب انتقالی《سد کوچری》را ساختند! در قم《دریاچه گردشگری ۸ هکتاری جوان》را ساختند و در کَهک قم دارند برنجکاری میکنند! در لُرستان اجازه احداث مجتمع پرورش ماهی نمیدهند اما در کویرقُم خاویار تولید میکنند! کُل زمینهای گلخانه ای لُرستان ۸۰ هکتاراست اما در کویر یزد ۱۵۰۰ هکتار!!! از زمان محمدعلیشاه قاجار دارند از مسجدسلیمان نفت استخراج میکنند و دلارهای نفتی خرج بُرجسازی در تهران میشود! کارخانه تُن ماهی هایلی در اصفهان تاسیس شده که نه آب دارد نه دریا! کُهگیلویه روزانه به اندازه امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! ۶۴% تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود! 45% صنایع ایران در تهران است! تمامی صنایع آبخواه ایران در کویرمرکزی مُستقر شدند! صنایع فولاد و ذوب‌آهن در تمام دُنیا در کنار سواحل استقرار دارند اما در ایران صنعت فولاد درشهرهای خشک کویرند! اگر این استعمار و استثمار نیست پس چیست؟ منابع آب و نفت بلادلُرنشین را به کویرستان منتقل میکنند و سهم مردم لُر را هم با تحقیرسیستماتیک، جوک نژادی، بیکاری، مهاجرت و فقراقتصادی میدهند! به هرکسی که به این استثمار اعتراض کند مثل علیمردان خان انگ تجزیه طلب، راهزن و عامل بیگانه میدهند! کار استعمارگر همین غارت مستعمره است! استعمارشرقی به مراتب بدتر از استعمارغربی است!


 • ایذه در محاصره ۳ سد است ولی آب ندارد!!!

  سد کارون 4 که بزرگترین سد ایران است در شهرستان لُردگان بختیاری قرار دارد ولی اگر بروید بررسی کنید دارند به تمام روستاها با تانکر آبرسانی میکنند!!! تمام مدیریت سدهای استان بختیاری در دست《شرکت آب منطقه ای اصفهان》است! که بزرگترین توهین به شعور بختیاریهاست! هدف فقط توسعه لِجام گسیخته شهرهای کویری است و بس!!! در شهر ایذه خدا شاهده آرزوی یه حمام درست حسابی به دل مردم مانده یا آبها دائماً قطع هستند یا کم فشارند! ایذه وسط 3 سد بزرگ است ولی بهش آب نمیدهند! فاصله ایذه تا《سد کارون سه》فقط 15 کیلومتر است و تا کارون چهار فقط 60 کیلومتر و تا سد شهیدعباسپور 45 کیلومتر است ولی چون ایذه لُربختیاری هستند به عَمد مردم را در بی آبی و محرومیت گذاشتند نزدیک 80% جوانان تحصیلکرده ایذه در بیکاری و نداری به سر میبرند!


 • مشاهیر خُراسان

  رواج شاهنامه و کوروش پرستی بین لُرهای بختیاری زمان پهلوی دوم در جهت یکسان سازی فرهنگی صورت گرفته و با شیوع رسانه های شنیداری و دیداری به اوج خود رسید و همه نوع تلاشی برای ترویج این کتاب انجام دادند مردم لُر بجای اینکه《پیگیر مطالبات اقتصادی》و《رونق صنعت و کشاورزی و گردشگری》باشند از همه چیز خود گذشتن و شاهنامه خوان فارسها شدن! شمایی که جوانانتان در فقر و تنگدستی به سر میبرند و به غربت مهاجرت کردن چه به شاهنامه خوانی؟ مردم لُر بخاطر بیکاری و نبود کار و سرمایه آواره شهرهای اصفهان و تهران و شیراز شدند آنوقت عده ای سنگ افسانه‌های و شخصیتهای خیالی شاهنامه و کوروش را به سینه میزنند! چرا فقط در خوزستان اجازه شاهنامه خوانی داده میشود آنهم توسط لُرهای بختیاری؟ هیچ قومی به اندازه لُرها به شاهنامه علاقه‌مند نیست ولی ماحصل این علاقمندی برای لرها چه بوده؟ غیر از اینکه امروزه《فهم و شعور اجتماعی》لُرها توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شدید؟ غیر از اینست با این همه نفت و آب و معادن در《شاخص فلاکت》رتبه اول نصیب لُرها شده؟ لرها ایرانیتر از همه اقوام بوده و تعصب همه را میکشند ولی مُزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت وآوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی و ثروتمند شدند نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما تعصب《مشاهیر خراسان》را میکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! لُرهایی که غَم کوبانی سوریه و مسلمانان میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به کویراصفهان نشان نمیدهند؟


 • نفتی که سرزمینش را آباد نکرد

  مردم و نمایندگان لُرستانات اگر نمیتوانند جلوی غارت منابع لُرستانات را بگیرند حداقل درصدی را طلب کنند تا با آن حداقل امکاناتی برای منطقه محروم فراهم کنند! من مدت پنج سال ساکن مسجد سلیمان بودم از سال ۶۶ تا ۷۲ شهری بسیار فقر زده، محروم، بیکار و فاقد امکانات است درحالیکه 112 سال است که از مسجدسلیمان نفت استخراج میکنند! اگر موقع استخراج نفت، با چانه زنی فقط《سهم قیر》این چاهها رو طلب میکردند الان با همان فروش قیر، منطقه آباد شده بود این اتفاق در خیلی از مناطق لُرستانات درحال وقوع است، مثلا معدن بُنیاد در شهرچگنی لُرستان با برداشت بی رویه از معادن سنگ، چهره محیط زیست منطقه را نابود کرده و تاکنون یک ریال برای آبادانی منطقه خرج نکرده! حتی چهار تا درخت بجای این همه درخت که نابود کردند نکاشتند و پولهای کلان برداشت از معادن سنگ در تهران و اصفهان سرمایه گذاری میشود. لُرستان 70% سنگ ایران را تولید میکند اما سنگ را بصورت خام و کیلویی میفروشند و کارخانجات بُرش سنگ در قُم و اصفهان هستند!


 • مظلوم نمایی برای انتقال آب

  صحبتهای تاج الدین نماینده اصفهان در مبحث انتقال آب که در سکوت وحشتناک نمایندگان لُرستان، خوزستان و چهارمحال بختیاری با وقاحت تمام خبر از دزدی آب و اجرایی شدن تونلهای گلاب، بهشت آباد و کوهرنگ سه را میدهند!《ذات کویر بی آب است و با انتقال آب گلستان نمیشود!》ایشان درحال مظلوم نمایی و نهادینه کردن《توهم اصفهان ستیزی》است! کدام اصفهان ستیزی؟ میشود مصداق هایی از آن را نام ببرید؟ یکی نیست از ایشان بپرسد کدام اصفهان ستیزی؟ کدام دشمنی‌؟یک نمونه از اصفهان ستیزی را نام ببرید؟ آیا انتقالات متعدد آب بلاد لُرنشین به کویراصفهان و یزد زندگی و توسعه ما را مختل نکرده است؟ شما با غارت منابع آب دارید《لُرزدایی》میکنید بعد خود را مظلوم میدانید؟ چرا انزجار مردم اصفهان از خود را به کل مردم اصفهان بسط میدهید؟ به حد کافی آب به اصفهان و کویرمرکزی منتقل شده خواهشمندم بگذارید حداقل رودهای کوهرنگ و کارون و بهشت آباد جاری باشند و حیات را از مردم لُر و محیط زیست نگیرید! یک ضرب المثل لُری داریم (پل بریدن حد داره جوری برید که مینا وادارنه) یعنی: بریدن گیسوان حد دارد جوری ببرید که بتواند روسری را نگهدارد! تمام مردم خوزستان و بختیاری و لُرستان باید به وزارت نیرو شکایت کنند؟ چرا ما باید تاوان کویری بودن اصفهان را پس بدهیم؟


 • فرهنگ لُر فدایی《تولید برق》شد!

  دایه دایه وقته جنگه، وقته دشمنی با ساخت سده! دایه دایه وقته جنگه،وقته دوسی با فرهنگه! دایه دایه وقته جنگه، وقته دشمنی با انتقال آبه! اخیراً《مهندس خامسی معاون آب وزارت نیرو》با سوء استفاده از آهنگ دایه دایه وقته جنگه، در صفحه اینستاگرام اقدام به تبلیغ پروژه های سدسازی در مناطق لُرنشین کردند! البته اینگونه تبلیغات بقول《مهندس یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست》دیگر شهروندان لُر را فریب نخواهد داد! برای شهروندان لُر الان وقت جنگ با پروژه های ضد محیط زیستی انتقال آب و سدسازی است! که اخیراً با سفر وزیر نیرو به چهارمحال بختیاری ساخت ۳ سد و طرح انتقال آب کلید خورد! سدهای بهشت آباد/ کوهرنگ ۳ / و سد خِرسان! علاوه بر آثار سوء زیست محیطی دارای آثار سوء اجتماعی_سیاسی میباشند که متاسفانه با نگاه به توسعه بیشتر کشاورزی و صنعت در کویرمرکزی ایران درحال مطالعه و اجرا هستند! شهروندان لُر خوب میدانند که استفاده سوء از ارزشهای فرهنگی در جهت《تحمیل پروژه های ضد محیط زیستی》که در عین حال باعث نابودی تمدن قوم لُر و حتی عرب میشود، آنها همچون شاعر خوش ذوق《مقداد رحیمی》خوب میدانند که: فرهنگ لُر فدایی تولید برق شد! و《بهمن کیهان بختیار》نیز در استقبال از این تک بیت سرودند: سد آمدست و توسعه پر زرق و برق شد_دنیایی از تمدن و اسطوره غرق شد! آوخ که در حوالی سدهای سربلند_فرهنگ لُر فدایی تولید برق شد! واژه سد برای قوم لُر تداعی کننده آوارگی و به زیر آب رفتن زمینهای حاصلخیز و سکونتگاههای چند هزار ساله این مردم است! و نماد غرق شدن صدها《شیر سنگی》و نماد فرهنگی و باستانی است که در زیر آب ماندند. کارگری موقت در پروژه های سدسازی و بیکاری و مهاجرت و حاشیه نشینی ماحصل سدسازی در منطقه بختیاری است! به هرحال بحث سدسازی و تاثیرات مخرب آن بر منطقه زاگرس میانی این روزها پای خیلی از کارشناسان این حوزه را به وسط کشیده است، ولی نکته قابل تامل ورود اهالی فرهنگ و قشر روشنفکری《قوم لُر》به این عرصه و نوشتن و سرودن در اینباره است. از دوستان لُر تقاضا دارم برای رساندن صدای مردم به مسئولین از نمایندگان و مسئولان خود بخواهند به این طرحهای انتقال آب اعتراض کنند بخداقسم کویرهای بی طول و عرض یزد و اصفهان با این انتقالات آب گُلستان نمیشوند!


 • عبور از مردان همایش و نمایش!

  ضرورت پوست اندازی نخبگان لُر و ضرورت عبور جامعه لُر از《مردان همایش و نمایش》اخیراً مهندس فرهادی بابادی مطلبی را عنوان کردند که چرا ما در بین لُرها خصوصاً بختیاریها افراد زیادی را می بینیم که لباس لُری بر تن کرده و بعنوان نمایندگان جامعه لُر پیشقراول هر همایش و نمایشی هستند ولی در بزنگاه های اصلی هیچ ندایی از آنها در جهت مطالبات اصلی اجتماعی، زیست محیطی و معیشتی شنیده نمیشود و بلکه آن افراد صرفاً در جهت مخالف مطالبات اصلی جامعه قدم بر میدارند و نهایتاً کارکردشان تقلیل مطالبات به یکسری مباحث سطحی میباشد! صحبت و مطالب مطرح شده مهندس فرهادی و نخبگان و نویسندگان لُر بدون هیچ تردیدی حرکت آزادی خواهانه و عدالت طلبانه جوانان و نخبگان لُر را در سالهای اواخر قاجار و اوایل پهلوی را یادآوری میکند، شاید از چگونگی حرکت خوانین بختیاری و تحصیل کردگان بختیاری در سالهای اواخر حکومت قاجار و اوایل پهلوی اطلاع داشته باشید!دورانی که خوانین جوان با طغیان علیه سنتها و معیارهای قدرت سنتی خوانین پیر وابسته به قدرت، پایه گذار حرکتی جدید و عدالت خواهانه در تاریخ کشور بودند و حتی《پایه گذار تشکیل اولین حزب شورایی و عدالت خواهانه کشور》تحت عنوان《حزب ستاره بختیاری》شدند! هرچند حرکت آنها با برخورد شدید حکومت مرکزی به همراهی خوانین خائن پیر و فرزندانشان به سرانجام مطلوب نرسید ولی این حرکت آنها در تاریخ ماندگار شد و نامهایی همچون《علیمردان خان بختیاری》و همراهانش در ذهن و فکر مردم ماندگار و در ادبیات و موسیقی مردم لُربختیاری رسوخ کرد! آری زمانه طوری جلو رفت که هم اکنون نیز نخبگان کشور همچون یوسف فرهادی بابادی و دهها نویسنده و فرهیخته لُر را بر آن داشت تا دوباره مباحث گذر از《مردان همایش و نمایش》یا همان به اصطلاح خوانین پیر و فرتوتی که لباس جدید عافیت پوشیدند را مطرح کنند، گذر از نانمایندگانی که فقط از لُربودن فقط گاهی نشان لباس را بر تن میکنند و حتی زبان لُری را بعنوان یک مطالبه فرهنگی نیز صحبت نمیکنند! 112 سال دارند نفت بلاد لُرنشین را میبرند پالایشگاههای کویر و روستاهای مسجدسلیمان با هیزم خودشان را گرم میکنند! دو دهه است که دارند آب انتقال میدهند کویر و مردم روستاهای لُرنشین با تانکر آب میخرند!


 • اصفهان 42 هزار و 735 چاه آب دارد!

  اصفهان 42 هزار و 735 چاه آب دارد که 17 هزارشان غیرمُجاز است! تعداد و میزان برداشت آب از چاههای مجاز و غیرمجاز استان اصفهان نشان میدهد که بی آبی بهانه است بلکه ابزاری برای رقابت با استانهای شمالی کشور است! سرانه فضای سبز اصفهان چندین برابر بیشتر از کالیفرنیای آمریکاست! اصولاً چرا باید یک استان کویری این میزان چاه مجاز و غیر مجاز داشته باشد؟ اصفهان همه جوره توسط دولت و صداوسیما حمایت مالی_رسانه ای میشود! برنامه《زنده رود》کاملاً اهداف سیاسی دارد و بدنبال انتقال آب از بختیاری به اصفهان است! متاسفانه مسئولان استانی اصفهان با نگاه به طرحهای انتقال آب چشم خود را بر این میزان برداشت آب از سفره های زیرزمینی بستند! آنها توسعه ناپایدار حداکثری کشاورزی و صنعت آب بر را در اصفهان رقم زدند این در حالی است که باقی مناطق کشور از جمله چهارمحال بختیاری تشنه توسعه متناسب با اقلیم هستند ولی به خاطر چشم داشت طمع فلات مرکزی به منابع آنها ،در حالت فریز قرار دارند و ترمز توسعه آنها کشیده شده است.


 • توسعه ناپایدار کویراصفهان

  سد کوهرنگ سه در منطقه حفاظت شده قیصری غیرقانونی ساخته میشود و اراضی آن غیرقابل واگذاری به شرکت آب منطقه ای اصفهان و یا وزارت نیرو است! سد کوهرنگ سه در منطقه حفاظت شده قیصری درحال ساخت است و این سد قرار است که تنها آب جاری این منطقه را از طریق تونل به اصفهان منتقل کند و این علاوه بر آثار سوء زیست محیطی و اجتماعی در پایین دست باعث نابودی این منطقه حفاظت شده نیز میشود! سال 96 رییس اداره محیط زیست چهارمحال بختیاری طی نامه ای به دادستان با استناد به مواد قانونی از غیرقانونی بودن فعالیت《شرکت آب منطقه ای اصفهان》در منطقه حفاظت شده قیصری خبر داده است! حال باتوجه به صراحت قوانین کشور و دولت چرا همچنان روند تکمیل پروژه سد کوهرنگ سه به شکل غیرقانونی درحال اجراست؟ جای سوال ندارد؟ اگر ما فرض کنیم البته فرض محال که سیستم و دولت بدنبال حاکمیت قانون هستند بدون شک احترام امامزاده دست متولی آن است! و حاکمیت نیز باید به قوانین خود احترام بگذارد! مطلب دوم بحث آب و محیط زیست است که مبحثی ملی و حتی جهانی است و نباید به خاطر《توسعه موقت و ناپایدار منطقه کویری اصفهان》این حق و محیط زیست را از کل کشور گرفت! مردم لُربختیاری هم باید در چارچوب قانون اعتراض کنند وگرنه در سکوت ما همین آب باریکه را هم به کویراصفهان انتقال میدهند! باید به نمایندگان بختیاری، خوزستان و لُرستان فشار آورد که اعتراض خود را به گوش وزیر نیرو برسانند وگرنه این ۳ استان کویر میشوند!


 • انتقال آب خِرسان بختیاری به کرمان!

  ببینید با انتقال آب از بختیاری به کویراصفهان چه فاجعه ای در انتظار کارون/ چهارمحال بختیاری و خوزستان است! پور ابراهیمی نماینده کرمان در 30 شهریور 98 از نهایی شدن تصمیم انتقال آب از《خِرسان》یکی از سرشاخه های کارون به《کویرمرکزی》خبر داد! تمام سرشاخه های کارون منتقل میشوند و این امر بدون شک باعث مشکلات عدیده زیست محیطی، معضلات امنیتی و اجتماعی در کشور خواهد شد! ولی برایشان فقط منافع خودشان مهم است نه منافع کشور! خِرسان برای یزد و کرمان! ونک برای رفسنجان و کرمان! بهشت آباد و گلاب و بازفت و لیرو و کوهرنگ 1 و 2 و 3 هم برای اصفهان! سرشاخه های دز در الیگودرزلُرستان هم برای قم و اراک و کاشان!!! این را برای آیندگان مینویسم که وقتی از من پرسیدند شماها چه کردید بگویم شرمنده کاری دیگر از دستمان بر نمیآمد یداللّه با جماعت است و ما تنها بودیم! گویی سرنوشت ما شبیه سلطان حسین صفوی شده است! افغانها قدم به قدم نزدیک تر میشدند او میگفت خدا را شکر قصر را که دارم! گویا در قصر هم روی طاقچه ای پرید و با آن احساس رضایت کرد ولی افغانها دودمانش را به نابودی کشاندند! حالا حکایت مردم لُر است که دائماً نفت و آبشان را بدون حتی 1 ریال سرمایه گذاری به کویر منتقل میکنند اما اینان به مشاهیرخُراسان/ کوروش عِبری/ شاهنامه خوانی/ دعوا با اعراب بر سر خلیج فارس/ و خط و نشان کشیدن برای هواداران استقلال و پرسپولیس سرگرم هستند!


 • پروژه انتقال آب ونک بختیاری به رفسنجان!

  تفاهم نامه انتقال آب سرشاخه های کارون به رفسنجان! تخلف آشکار استاندار چهارمحال بختیاری و سکوت پُرسش برانگیز نمایندگان خوزستان و لُرستان درحالیکه عباسی استاندار چهارمحال بختیاری در حضور فعالان محیط زیست به صراحت اعلام کرد که در《رودخانه ونک》نه آبی برای انتقال وجود دارد و نه شرکت عُمران رفسنجان اهلیت اجرای این پروژه را دارد و صراحتاً ایشان از این پروژه به عنوان مُستمسکی برای گرفتن《فاینانس از کشور چین》توسط شرکت عمران رفسنجان یاد کرد! در کمال ناباوری عباسی به همراه نماینده بروجن و لُردگان تفاهم نامه《انتقال آب کارون به رفسنجان》را امضا کردند! امضا این تفاهم نامه انتقال آب و اجرای آن در موقعیت کنونی درحالی است که عیسی کلانتری برخلاف واقع گفته بود: مجوز محیط زیستی پروژه《انتقال آب ونک》لغو شده است! لازم به ذکر است اداره کل اطلاعات اصفهان در گزارشی به دادسرای کارکنان دولت از کلانتری به علت صدور مجوز محیط زیستی این پروژه شکایت کرده است! تمام آب استان چارمحال بختیاری را به اصفهان/ کاشان/ یزد/ و کرمان انتقال دادند و هرکسی هم اعتراض کند اَنگ تجزیه طلب و جاسوس و عامل بیگانه به او میدهند! اینست عدالت فارسی؟ مگر طبق فقه اسلام آب غَصبی حرام نیست؟ مگر مردم بختیاری حق زندگی ندارند؟ مگر کویر جای کارخانجات فولاد و ذوب آهن است؟ چه اصراری دارید که شهرهای بیابانی را حجیم تر کنید؟


 • پروپاگاندای کویری

  نشست وزیر نیرو《اردکانیان》با فعالان مجهول الهویه محیط زیست چهارمحال بختیاری! درحالیکه در یک بازی غیرقابل دفاع توسط روابط عمومی وزارت نیرو جلسه فعالان و تشکلهای محیط زیستی با وزیر نیرو در چهارمحال بختیاری با وجود هماهنگی های انجام شده از دو ماه قبل در سفر اخیر لغو شد! در پروپاگاندایی تاسف آور《عده ایی بازیگر ناشناس بعنوان فعال محیط زیست》در جلسه با وزیر نیرو شرکت کردند و کلی هدیه گرفتند!جا دارد روابط عمومی وزارت نیرو و روابط عمومی استانداری ضمن معذرت خواهی از این روند اسامی فعالان محیط زیستی و تشکلهای شرکت کننده در این جلسه نمایشی را معرفی کند! سزاست برای شناخت دیدگاههای این فعالان به اصطلاح محیط زیستی شرح کامل جلسه منتشر شود! لازم به ذکر است همزمان با حذف فعالان محیط زیست از این دیدار، کلیه پروژه های انتقال آب کارون به کویر در روند اجرا قرار گرفتند!همین الآن تمام صنایع جانمایی شده در کویرمرکزی اصفهان و یزد منافع و سودشان به جیب همان شهرها میرود ولی ما مجبوریم حتی با قیمت بیشتر از ارزش محصولات، آنها را بخریم ولی در مورد آب متاسفانه با واژه《ملّی بودن》چپاول آنرا توجیه میکنند! در یکی از مجتمع های رفاهی_خدماتی قُم مشغول صرف غذا بودم که خیلی اتفاقی چشمم به یک بطری《آب معدنی》افتاد که نوشته بود: آب معدنی پروشات قم!!! آدرس کارخانه: کیلومتر ۵ جاده سلفچگان_قم! واقعأ متعجب شدم آب قم که به شوری شهره است و استان کویری قم هم که از کوه و چشمه بی بهره است حالا احداث آب معدنی در قم چه توجیه اقتصادی دارد آنهم با آب انتقالی از الیگودرز لُرستان به قم!!!


 • 45 درصد صنایع ایران فقط در تهران است!

  آب الیگورز لُرستان را به قُم انتقال دادند و در کویر قُم《بزرگترین نیروگاه آبی》را تاسیس کردند! بعد در گلپایگان با همان آب انتقالی《سد کوچری》را ساختند! در قم《دریاچه گردشگری ۸ هکتاری جوان》را ساختند و در کَهک قم دارند برنجکاری میکنند! در لُرستان اجازه احداث مجتمع پرورش ماهی را نمیدهند اما در کویرقُم و یزد خاویار تولید میکنند! کُل زمینهای گلخانه ای لُرستان ۸۰ هکتاراست اما در کویر یزد ۱۵۰۰ هکتار!!! از زمان محمدعلیشاه قاجار دارند از مسجدسلیمان بختیاری نفت استخراج میکنند و دلارهای نفتی خرج بُرجسازی در تهران میشود! کارخانه《تُن ماهی هایلی》در اصفهان تاسیس شده که نه آب دارد نه دریا! کُهگیلویه وبویراحمد روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است و پایین ترین درآمد سرانه را دارد! ۶۴% تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود! 45% صنایع ایران در تهران است! تمامی صنایع آبخواه ایران در کویرمرکزی مُستقر شدند! صنایع فولاد و ذوب‌آهن در تمام دُنیا در کنار سواحل استقرار دارند اما در ایران صنعت فولاد درشهرهای خشک کویرند! اگر این استعمار و استثمار نیست پس چیست؟ منابع آب و نفت بلادلُرنشین را به کویرستان منتقل میکنند و سهم مردم لُر را هم با تحقیرسیستماتیک، جوک نژادی، بیکاری، مهاجرت و فقراقتصادی میدهند! به هرکسی که به این استثمار اعتراض کند مثل علیمردان خان انگ تجزیه طلب، راهزن و عامل بیگانه میدهند! کار استعمارگر همین غارت مستعمره است! استعمارشرقی به مراتب بدتر از استعمارغربی است!


 • استعمار شرقی

  البته باید به همکاری بین دولت و وعده ای که به پانکردها برای تشکیل《کردستان جعلی》داده شده توجه کرد! هدف از این انتقالات آب به کویر علاوه بر تامین آب برای شهرهای کویری، کوچ دادن اجباری لُرها از مناطق لُرنشین و اُسکان تدریجی کردها و فارسها برای غارت نفت و آب لُرهاست تا دیگر مخالفی با غارت این منابع موجود نباشد و لُرها را وادار به مهاجرت به شهرهای کویری و بی آب کنند! این درحالی است که مناطق لُرنشین از جمله کهگیلویه، بختیاری و لُرستان از محرومترین استانها هستند و حتی آب لوله کشی منبع شهری برای آشامیدن ندارند و بسیاری از روستاهای این مناطق هم از آغاز انقلاب تاکنون گازکشی نشده اند و مردم این روستاها با سوزاندن شاخ و برگ و هیزم درختان بلوط زمستانهای سخت را میگذرانند و آب روستاها هم با تانکر تامین میشود! سیاست زمین سوخته در بلادلُرنشین دارد اجرایی میشود اگر توجه کنید براحتی متوجه خواهید شد که هیچ صنعتی در بلادلُرنشین احداث نمیکنند و تمام ثروت و صنعت و امکانات کشور را در شهرهای فارس جمع کردند در واقع ما مُستعمره هستیم


 • ایجاد نفاق بین مردم چارمحال بختیاری

  علاوه بر آثار سوء زیست محیطی طرحهای انتقال آب برای کشور متاسفانه طراحان طرحهای انتقال آب اهداف اجتماعی_سیاسی را نیز دنبال میکنند بطور مثال متاسفانه باز بختیاری و لُرستان و خوزستان را هدف نابودی قرار میدهند و متاسفانه باز لُرها مظلوم واقع شدند و حتی در معادلات و معاملات مربوط به مسائل آبی منافع آنها نادیده گرفته شد! همانها که در چهارمحال بختیاری اولین بار با حرف (واو) بین دو کلمه چهارمحال و بختیاری جدایی افکندند باز دوباره نفاقی بزرگتر را رقم زدند! براساس مُستندات سفر وزیر نیرو به چهارمحال بختیاری حضرات با گرفتن چند《آب نبات》همچون تثبیت آب برای طرحهای کشاورزی منطقه سامان و تثبیت طرح انتقال آب بُن بروجن! دُر گران‌بهای خود را دادند و اقدام به رضایت جهت انتقال آب کوهرنگ سه و بهشت آباد نمودند!و مسئله وقتی جالب میشود که تمام تخصیصهای منطقه کوهرنگ و حق توسعه این منطقه و تخصیص های قبلی منطقه اردل و حق توسعه آینده این مناطق و مناطق زیردست را ابطال کردند! از جمله تخصیص های مزارع پرورش ماهی! برعکس چند امتیاز کوچک برای منطقه به اصطلاح چهارمحالی که تحت سیطره اصفهان است، گرفتند!


 • دارالیهود

  هم خدمتی اصفهانی داشتم میگفت: آب اصفهان از استان بختیاری تامین میشه اگر آب مال ما بود قطره‌ای را به بختیاریها نمیدادیم! اصفهانیا به مسافر غریبه《آدرس اشتباهی》میدن! بالاترین آمار بیماری اِم اِس رو اصفهانیا دارند چون《حرص پول》دارند و ازدواج فامیلی میکنند! گدا و پولدار را نمیتوان در اصفهان تشخیص داد! مردهای اصفهان جَنم، عُرضه و مردانگی ندارند اگر مَرد بودن که سپاه عُمر/ سپاه چنگیزمغول/ سپاه تیمورلنگ/ سپاه محمودافغان/ سپاه ظل السلطان و جدیداً شاهین شهریا ناموسشون رو بی سیرت نمیکردن! اگر اصفهانیا مَرد داشتن که زنهاشون رو نمیفرستادن روی پُل خواجو واسه طلب آب و بازگشایی زاینده رود!عُبید زاکانی از سرباز مغولی حکایت میکند که به دور اسیری از اهالی《اصفهان》خطی کشید و نهیب اش داد که همین جا بمان تا بروم و طنابی برای بستن ات بیاورم! سرباز مُغول برفت و فراموش کرد! و بعد از هفته ایی مَرد اصفهانی را مُرده در درون همان دایره خطی یافتند! بختیاریا زورشان به چنین مردم ترسویی نمیرسه! زورشون به یک شهر نمیرسه! پروفسور پرویز کردوانی در مصاحبه با اُمیدجوان گفته بود: اصفهانیا آب چارمحال رو میبرن بعد خود چارمحالیا فاضلابشون رو تصفیه میکنند و میخورند! اصفهانیا سال 92 سر آب انتقالی کوهرنگ بختیاری به یزد تظاهرات کردند و لوله آب را منفجر کردند و با لودر و تراکتور تمام تاسیسات را از بین بردند چند نفر کشته شد! اما بختیاریا زورشون به اصفهانیا نمیرسه حتا نمیتونن مثل اونا رفتار کنند! در ایران به اقوام نژادپرست و فحاش بیشتر احترام میگذارند نمونه اش ترکها و کردها! ولی اگه سر به زیر باشی میگن: نمی فهمه! ساده است!


 • طرحهای غیرقانونی انتقال آب به کویر

  تجهیز کارگاه و فعالیت مهندسان و تکنسین های ساخت《سد بهشت آباد》همزمان با حضور وزیر نیرو در چهارمحال بختیاری! و سرعت بخشیدن به ساخت《سد کوهرنگ سه》وزارت نیرو و دولت در سکوت نمایندگان خوزستان و لُرستان و بختیاری، سودای خشکاندن رودخانه های کوهرنگ و کارون را درحال پیش بُردن هستند! وزیر نیرو《اردکانیان یزدی》استارت فاجعه در بختیاری و خوزستان را کلید زد! کارگاه احداث سد بهشت آباد در سکوت و همدستی مُتخلفانه منابع طبیعی چهارمحال بختیاری و بی تفاوتی مُطلق نمایندگان خوزستان تجهیز شد! پس از سالها توقف؛ همزمان با سفر اردکانیان به چهارمحال بختیاری؛ کارگاه سد بهشت آباد بار دیگر جان گرفت! جالب آنجاست که این پروژه فاقد هیچگونه مجوز قانونی است!!! وزارت نیرو بنا دارد با《تامین آب کرمان و یزد از سد خِرسان》یکی دیگر از سرشاخه های کارون؛ ساخت سد بهشت آباد را صرفاً برای تامین آب اصفهان در دستور کار قرار دهد! تعطیلی این کارگاه خواست اصلی مردم و فعالان محیط زیست است! متاسفانه مردم قوم لُر سر در زیر برف کردند آنها به ساخت سریال اعتراض میکنند اما با انتقالات متعدد آب به کویرستان هیچگونه اعتراضی نمیکنند و در آینده چوبش را خواهند خورد زیرا وقتیکه آب منتقل شود دیگر صنایع نمیتوانند در بختیاری و خوزستان مستقر شوند و یا کشاورزی دیگر نمیتواند رشد یابد چون اینها وابسته به آبی هستند که دارد غیرقانونی به کویراصفهان و یزد میرود!


 • دزد چون با چراغ آید گزیده تر بَرد!

  دزد چون با چراغ آید گزیده تر برد!!! آغاز سفر《وزیر انتقال آب》به چهارمحال بختیاری! سفر ایشان متأسفانه فقط برای رفع موانع اجرای طرحهای انتقال آب به کویرمرکزی است! ایشان قبلاً به صراحت هدف از ماموریت خویش را تامین آب کویرمرکزی برای توسعه کشاورزی و صنعت عنوان کردند! ایشان در سفر به یزد عنوان کردند اگر در یک رقمی کردن نرخ بیکاری《یزد》ناتوان بود عملاً در مأموریت خویش ناموفق خواهد بود! وزارت نیرو متاسفانه در رویکردی غیرمنطقی تامین آب کشاورزی و صنایع را در کویرمرکزی مقدم بر شرب میداند! و از اینرو مثلاً رودخانه طبیعی زاینده رود و طرحهای انتقال آب قبلی همچون تونل اول و دوم و لنگان و...را فقط برای کشاورزی میداند و معتقد است که برای شرب و صنایع اصفهان باید جداگانه آب منتقل شود! این درحالی است که نوع محصول کشت شده در اصفهان و تعدد دفعات کشت هر زمین و مساحت اراضی کشت شده به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل نیست و افزایش داشته است! آقای نوریان کارچاق کن وزارت نیرو است ایشان در بیانش عملاً با سد بهشت آباد هم موافقت کرد همانطور که قبلاً گفتیم حرفای پوپولیستی ایشون بخاطر اجرای بن_بروجن بود و حالا که اجراش داره کامل میشه خرش از پل گذشته و کوهرنگ سه و بهشت آباد را برای بن_بروجن به اصفهان باج دادند!


 • نظر پروفسور پرویز کردوانی در مورد انتقال آب

  به گفته وزیر نیرو، اصفهان زمینهای کشاورزی خود را در سالهای اخیر از ۴۵ هزار هکتار به ۲۵۰ هزار هکتار رسانده! که این خودش یکی از دلایل خشکی زاینده رود است! راه زنده نگه داشتن یک رود، میراندن رودی دیگر نیست! تجربه نشان داده انتقال آب راهکار نیست وگرنه تاکنون جواب داده بود. اگر اصفهان آب ندارد پس چرا شاهد این همه توسعه صنایع وابسته به آب هستیم؟ پروفسور پرویز کردوانی جغرافیدان، استاد دانشگاه تهران و پدر کویرشناسی ایران در مصاحبه با هفته نامه امید جوان شماره ۷۷۷، صفحه ۱۴، اذعان میکند که: هر استانی را میخواهید نابود کنید آب را از اینطرف و آنطرف بگیرید و به آن منطقه آب بدهید! شما اگر یک بچه ای را بخواهید بد تربیت کنید راهش این است که هرچه پول میخواهد به او بدهید. با انتقالات متعدد آب به کویر چرخه آب را تخریب کردند و منابع آب ما تجدید نمیشوند به زبان ساده تر پس انداز را هم خرج کردند. آب را از استانهای لُرنشین گرفتند و بردند به استانهای کویری که آبدار نشدند بلکه بدبخت هم شدند چون آبها را فقط به شهرها دادند نه به کشاورزی که مردم استفاده کنند. در زمینه آب علم هیچکاری نمیتواند بکند. نمیتوانیم برای جایی بارندگی درست کنیم. آب نمیشود درست کرد. باروری ابر هم که مطرح میکنند بی نتیجه است. بنابراین مصرف آب بیشتر میشود درحالیکه مقدار آب ثابت است. مقدار آب ثابت،زیادی مصرف، زیادی آلوده کردن آب، نتیجه اش اینست که آب بهداشتی دارد روز به روز کم میشود. هرچه زمان میگذرد توقع شهرهای کویری از آب بیشتر میشود.دکتر پرویز کردوانی در همان مصاحبه با هفته نامه امیدجوان در صفحه ۱۵ میگوی: دولت باید کارخانه آب شیرین کن بگذارد و آب را شیرین کند آب دیگر نیست! این همه آب از استانهای غربی گرفتند دیگر غرب را نابود کردند. چارمحال بختیاری سه تا رود بزرگ ازش سرچشمه میگیرد و خودش فاضلابش را تصفیه کرده و دارد استفاده میکند چون آبش را میدهند به اصفهان و یزد و کرمان! او در ادامه میگوید: اولویت بندی اشتباه است. اولویت را اول میدهند به شهرها. فکر میکنید همین آبی که از الیگودرز لُرستان میبرند به کاشان چه میکنند؟ فقط به شهر میدهند. شرب نیست کارواش است، دستشویی و حمام است. همین آب گران را تصفیه میکنند ۳۵۰۰ کیلومتر لوله میکشند و آب متری مکعبی ۱۰ هزار تومان تمام میشود!میدهند به شهر کاشان_سمنان_قم_اراک و اصفهان! روستایی هم میبیند آب بهش نمیدهند میآید شهر و روزبه روز درخواست انتقال آب بیشتر میشود!


 • استقرار صنایع آبخواه در کویر

  تمام صنایع ریز و درشت ما در شهرهای کویری جمع شدند. آیا آب و خاک آنها (که آبشان هم قرضی است) با آب و خاک ما متفاوت است؟ درصورتیکه شرایط اقلیمی ما به مراتب بهتر است اما نرخ بیکاری و محرومیتهای ما در اکثر زمینه ها بیشتر است. تمام صنایع مادر را طبق بخشنامه ها در کویر مرکزی دایر کردند درحالیکه وجود آب فراوان و خاک غنی برای ساخت کارخانجات و توسعه کشاورزی از اوجب واجبات است اما بازهم چه اصراری است که شهرهای حاشیه کویر برای صنعتی شدن انتخاب شوند؟ و جالبتر اینکه با《حفر تونلهای طولانی》و《صرف هزینه گزاف》آب را پس از مراحل مختلف برای بهره برداری صنعتی و توسعه زمینهای کشاورزی به استانهای کویری انتقال میدهند. وجود پتانسیلهای ویژه همچون: آب فراوان_خاک حاصلخیز و هوای مطلوب در مناطق لُرنشین امکان ارتقا سطح توسعه یافتگی و رفاه عمومی را میسر میسازد. لُرستان مستعد چرا محروم باید بماند؟روزانه ۱۲ هزار بشکه نفت از چاههای منطقه سرکان مالکوه پلدختر تولید و به اراک بصورت خام فرستاده میشود و ما هیچ پالایشگاه و پتروشیمی نداریم!انتقالات متعدد آب به اصفهان و قم و اراک و یزد و کرمان درصورتی انجام میگیرد که خوزستان و لُرستان و بختیاری از کم آبی مفرط رنج میبرند و با تانکر به روستاها آبرسانی میکنند و آب در ساعات متعددی جیره بندی میشود. این طرحهای انتقال آب بدون مطالعه همه جانبه مصوب شده و تنها منافع اصفهان و قم و اراک در نظر گرفته شده و به مصارف حوزه های پایین دست توجهی نشده است. تونل بهشت آباد ۶۸ هزار و ۹۷۰ متر فقط طول دارد و ۶ متر قطر آن است. این طرح فقط سود و نفع اش برای استانهای کویری است. احداث غیر منطقی و طبیعت ستیزانه صنایع بزرگ نظیر فولاد_ذوب آهن_پالایشگاه_پتروشیمی_سرامیک_صنایع هسته ای_شیمیایی و...در حاشیه رودخانه زاینده رود که آب زیادی مصرف میکنند. راندمان کشاورزی در اصفهان پایین و غیر اصولی است کاشت محصولات کشاورزی پر مصرف نظیر؛ برنج و ذرت علوفه ای و سبزیجات و همچنین برداشت غیر اصولی آب برای کاشت و آبیاری درختان ویلاهای ساخته شده توسط ثروتمندان اصفهانی در نقاط خوش آب و هوای استان بختیاری از علل هدر رفت آب است. منهای خطه سر سبز شمال اکثر اراضی ایران جز مناطق خشک و کم بارش هستند. براساس شرایط اقلیمی و اکوسیستمی کویر ویژگیهای خاص خود را دارد که قابل تغییر و دستکاری نیست. ذات کویر بی آبی و گرما و تبخیر بالاست و به زور گلستان نمیشود. مشکلی که طرحهای انتقال آب به وجود میآورد برهم خوردن اکوسیستم طبیعی است. از قدیم الایام تمدن ها در کنار آب شکل گرفتند نه کویر!!!!


 • آب تنها منبع معیشت لُرهاست!

  شرایط کشاورزی در استانهای لُرنشین با محدودیت روبرو است به گونه ای که به راحتی به کسی مجوز برداشت آب و حفر چاه نمیدهند و به دلیل نبود صنایع تنها《منبع معیشت》مردم همین کشاورزی است و از طرفی دیگر با انتقالات متعدد آب به کویرستان موجب خشکی چاه و قنات و رودخانه ها و آسیب دیدن روستاییان میشوند با این حساب تکلیف معیشت کشاورزان مظلوم ما چه میشود؟ علت انتقالات آب به کویر شاید به دلیل انتصاب رییس جمهوران ایران باشد که عمدتأ برخاسته از استانهای کویری کرمان و یزد و سمنان و اصفهان و قم بوده اند که با دیدگاههای سیاسی به خاستگاهشان رونق بخشیدند و به اسم آب شرب در پی اهداف دیگری هستند و به قضیه به صورت جانبدارانه مینگرند. از سه تونل حفر شده کوهرنگ بختیاری بیش از ۹۰۰ میلیون لیتر آب به سمت کویر اصفهان منتقل میشود و باز هم چشمشان دنبال آب سایر استانهاست ما دچار غول بیابان اصفهان شدیم. بجای هزینه کردن و انتقال آب به کویر با صرف هزینه گزاف میتوان طرحهای به صرفه تر را دنبال کرد مثل عربستان که بدون برخورداری از آب شیرین و تنها با استفاده از دستگاه آب شیرین کن و استفاده از آب دریا اکنون بعد از آمریکا دومین صادر کننده گندم در دنیاست. کرمان و یزد که به بندرعباس و خلیج فارس و دریای عمان نزدیک تر هستند چرا از آب شیرین کن استفاده نمی کنند؟ زمین های کویر اصفهان اصلا قابل مقایسه با زمینهای مرغوب و حاصلخیز استانهای لُرنشین نیستند زمینهای کویر به دلیل شدت گرما و آفتاب و عدم رطوبت هیچگونه کارایی و مرغوبیتی ندارند که تلاش می کنند با آب قرضی و غصبی دیگر استانها به کاشت برنج و ذرت آنهم به شکل غرقابی در دل کویر بپردازند. خشکی دریاچه ها و تالابها و رودخانه های کشور نمود عینی طرحهای آبی بی برنامه است که تحت تأثیر تصمیمات غیر فنی و آلوده به سیاست اجرا شدند. عامل اصلی《لغزش در شهرستان اردل بختیاری》همین انتقالات و حفر تونلهای آب است. منشأ و سرچشمه کارون و زاینده رود و دز و مابقی رودهای مهم کشور استان بختیاری است بعد ما باید برای برداشت و استفاده از منابع آب خودمون منتظر اجازه دیگران باشیم. ما چوب سادگی و یکرنگی خودمون رو میخوریم. کرمان و رفسنجان و قم با کاشت و فرآوری و تجارت و صادرات پسته سالانه میلیاردها دلار سود میبرند حالا به ما چه میرسد؟ بی غیرتی ما جای تقدیر دارد. تمدن گیاهی و جانوری استانهای غرب و جنوب غرب کشور به دلیل انتقالات متعدد آب به شدت در معرض تهدید است. راه عبور از کم آبی، انتقال آب و نابودی مناطق دیگر نیست بلکه چاره در مدیریت مصرف آب/ اصلاح الگوی مصرف/ کاهش مصارف صنعتی اصفهان است!


 • کویر حریص است

  بدون مجوز سازمان محیط زیست این همه تونل انتقال آب به کویر زدند برای تولید بیشتر آبهای زیر زمینی را از بین بردند و منابع تجدید شونده را به غیر تجدید پذیر تبدیل کردند. کویر در ایران درحال گسترش است و به زودی تا ۲۵ سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیر قابل سکونت میشود و افراد باید مهاجرت کنند اما به کجا؟ عیسی کلانتری میگوید: راحت بگویم از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران ۴۵ میلیون نفر بلاتکلیف میمانند. آن وقت رییس کمیسیون کشاورزی بیاید و بگوید غذای یک و نیم میلیارد نفر را در ایران تولید می کنیم. آخر با کدام آب؟ زمین های بیابان و کویر اصلا قابل مقایسه با زمینهای مرغوب و حاصلخیز نیستند زمینهای کویر مرکزی ایران به دلیل شدت گرما و آفتاب مستقیم و تبخیر بالا و عدم رطوبت، هیچگونه کارایی و مرغوبیتی ندارد و چندین برابر مناطق دیگر آب مصرف میکنند و محصولاتشان هم فاقد کیفیت و طعم و مزه واقعی است. باید واقعیت را پذیرفت و آرمانی فکر نکرد ذات کویر همین است. باید به همه هشدار داد که پیکره آبی ایران در حال نابودی است. انتقالات آب بدون ارزیابی محیط زیست و تنها با نگاه توسعه یک جانبه سبب به وجود آمدن مشکلات و معضلات اجتماعی_اکولوژیکی شده است. بارها آب را به نام آشامیدنی و به کام گسترش صنایع آنهم در کویریات انتقال داده اند و نتیجه ای جز تنش و تفرقه و بر هم زدن چرخه طبیعت نداشته است. امید داریم از این پس تصمیمات مبتنی بر دانش و عقلانیت باشد نه سیاسی کاری!


 • عید عُمرکُشون دراصفهان

  به گزارش کاشان نیوز: عید الزهرا، فَرحَهالزهراء، روز رُفع‌القلم (به معنی برداشته‌شدن قلم برای انجام هر گناهی) غدیر دوم و در تداول عامه《عُمرکُشان یا عمرکُشون》مراسمی است که شیعیان اصفهان و کاشان و قم در نهم ربیع‌الاول برگزار می‌کنند. هدف برگزارکنندگان به دو دلیل است: آغاز امامت امام زمان و باور آنان به کشته‌شدن عُمر در چنین روزی! این مراسم از قرن 7 هجری وجود داشته و زمان صفویه در اصفهان رایج بوده و فعلاً برگزاری علنی آن ممنوع است. انتقاداتی به برگزاری این مراسم وارد شده که اولاً، بررسی‌های تاریخی منابع شیعه و سنی نشان می‌دهد که عُمر در ماه ذی‌الحجه کشته‌شده نه در نهم ربیع‌الاول! ثانیاً بررسی‌های حدیثی نیز نشان می‌دهد که سند روایت رُفع‌القلم که بموجب آن گناهان این روز مورد حساب قرار نمی‌گیرند ضعیف است! مراسم عُمرکشون صدها سال بود که در اصفهان و کاشان که کانون تحجرات فکری است به مناسبت سالگرد قتل عُمر جشن گرفته میشد اما پس از مخالفت مراجع، برگزاری رسمی تقریباً تعطیل ولی هنوز بصورت خانگی برگزار میشود، برای نمونه در چند شهر کاشان، قم و اصفهان چنین جشنی برپا شده است: «بخدا آرزو داریم، با همین شور و شعف، یک عمرکُشون بگیریم، توی ایوان نجف/ بیایید باهم تا جون داریم تا وقتیکه نفس داریم، کف بزنیم، شادی کنیم، همه اش بگیم لعن عُمر/ تنگ غروب نگار تو، والده خمار تو، گرم […] / مادری با این سخاوت تو زمونه نیست که نیست/ نسب از تو افتضاحتر، تو زمونه نیست که نیست (کف بزن) / شنیدم این بوده و بس، ۱۰ نفری […]، تا تو پریدی از قفس/ عمر […]، عمر […]، …/ […]، …/ دل ما شده مَست لعن بر خلیفه، چه پستند همه اهالی سقیفه، ای خدا چقدر این عمر […]، […] …عُمرکشون هنوز درکاشان واصفهان رایجه و زنها به نشانه شادی باسنشون رو بهم میزنند وخوشحالی میکنند!گرفتار قومی شدیم که گمان میبرند خدا بجز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده است!


 • نخود سیاه باستانگرایی و شاهنامه خوانی!

  رواج شاهنامه و کوروش پرستی بین لُرهای بختیاری زمان پهلوی دوم در جهت یکسان سازی فرهنگی صورت گرفته و با شیوع رسانه های شنیداری و دیداری به اوج خود رسید و همه نوع تلاشی برای ترویج این کتاب انجام دادند مردم لُر بجای اینکه《پیگیر مطالبات اقتصادی》و《رونق صنعت و کشاورزی و گردشگری》باشند از همه چیز خود گذشتن و شاهنامه خوان فارسها شدن! شمایی که جوانانتان در فقر و تنگدستی به سر میبرند و به غربت مهاجرت کردن چه به شاهنامه خوانی؟ مردم لُر بخاطر بیکاری و نبود کار و سرمایه آواره شهرهای اصفهان و تهران و شیراز شدند آنوقت عده ای سنگ افسانه‌های و شخصیتهای خیالی شاهنامه و کوروش را به سینه میزنند! چرا فقط در خوزستان اجازه شاهنامه خوانی داده میشود آنهم توسط لُرهای بختیاری؟ هیچ قومی به اندازه لُرها به شاهنامه علاقه‌مند نیست ولی ماحصل این علاقمندی برای لرها چه بوده؟ غیر از اینکه امروزه《فهم و شعور اجتماعی》لُرها توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شدید؟ غیر از اینست با این همه نفت و آب و معادن در《شاخص فلاکت》رتبه اول نصیب لُرها شده؟ لرها ایرانیتر از همه اقوام بوده و تعصب همه را میکشند ولی مُزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت وآوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی و ثروتمند شدند نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما تعصب《مشاهیر خراسان》را میکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! لُرهایی که غَم کوبانی سوریه و مسلمانان میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به کویراصفهان نشان نمیدهند؟


 • نخود سیاه باستانگرایی و شاهنامه خوانی!

  رواج شاهنامه و کوروش پرستی بین لُرهای بختیاری زمان پهلوی دوم در جهت یکسان سازی فرهنگی صورت گرفته و با شیوع رسانه های شنیداری و دیداری به اوج خود رسید و همه نوع تلاشی برای ترویج این کتاب انجام دادند مردم لُر بجای اینکه《پیگیر مطالبات اقتصادی》و《رونق صنعت و کشاورزی و گردشگری》باشند از همه چیز خود گذشتن و شاهنامه خوان فارسها شدن! شمایی که جوانانتان در فقر و تنگدستی به سر میبرند و به غربت مهاجرت کردن چه به شاهنامه خوانی؟ مردم لُر بخاطر بیکاری و نبود کار و سرمایه آواره شهرهای اصفهان و تهران و شیراز شدند آنوقت عده ای سنگ افسانه‌های و شخصیتهای خیالی شاهنامه و کوروش را به سینه میزنند! چرا فقط در خوزستان اجازه شاهنامه خوانی داده میشود آنهم توسط لُرهای بختیاری؟ هیچ قومی به اندازه لُرها به شاهنامه علاقه‌مند نیست ولی ماحصل این علاقمندی برای لرها چه بوده؟ غیر از اینکه امروزه《فهم و شعور اجتماعی》لُرها توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شدید؟ غیر از اینست با این همه نفت و آب و معادن در《شاخص فلاکت》رتبه اول نصیب لُرها شده؟ لرها ایرانیتر از همه اقوام بوده و تعصب همه را میکشند ولی مُزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت وآوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی و ثروتمند شدند نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما تعصب《مشاهیر خراسان》را میکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! لُرهایی که غَم کوبانی سوریه و مسلمانان میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به کویراصفهان نشان نمیدهند؟


 • طرح ظالمانه انتقال آب لُرستان به کویراصفهان

  تصویب طرح ظالمانه انتقال آب کارون به اصفهان دنباله پروژه نابودی همه جانبه ولایات لرستان است. پس از فروپاشی سلسله زندیه ومرگ آخرین شهریار لُر یعنی لطفعلیخان زند، قاجارها برای جلوگیری از شکلگیری مجدد قدرتی مثل خاندان زند پژوه سنگین نابودی همه جانبه لُرها را آغاز کردند درآغاز این پژوه با قتل عام های گسترده و تبعید ایلات و طوایف لُر به سرزمینهای دور افتاده شروع شد! در ادامه با ایجاد جو روانی و ضد لُری با معرفی ناجوانمردانه لُرها بعنوان مردمی درجه سوم دنباله گرفت پس از سرنگونی سلسله قاجار و برسر کار آمدن پهلوی چنان نسلکشی و کشتاری از لُرها کردند که درجهان بشری کسی با دشمن قسم خورده خویش نکرد! اما اقدامات پهلوی به نسل کشی ختم نشد و خوی حیوانانی رضاخان آرام نگرفت او با تجزیه لُرستان در ۱۱ استان مختلف همچنین تقسیمات شدید جغرافیا درون ایلی نیز در لُرها را به مرحله اجرا درآورد. کشف نفت در مسجدسلیمان و سایر ولایت لُر نه تنها هیچ برگ برنده ای برای مردم لُر نشد بلکه شوم ترین و سیاه ترین روزگار را به لر زخمی و از نفس افتاده پیشکش کرد خاندان پهلوی بجای آوردن صنایع به سرزمینهای پرآب بخاطر دشمنی دیرینه با لُرها صنایع را به کویرمرکزی انتقال دادند تا《اژدهای هفت سری》شود برای بلعیدن همه چیز بلادلُرنشین! عدم ایجاد زیرساخت و طرحهای توسعه ای از یکسو/ غارت منابع آبی/ نفتی/ گازی و معادن از سوی دیگر باعث شد لُرهای زیادی از سرزمین خود به شهرهای کویری مهاجرت کنند که این مهاجرتها سرآغاز شومی شد بر نابودی فرهنگ و زبان مهاجرین و اثرات جبران ناپذیری بر بازماندگان که اکثر کهنسالان و از کار افتادگان هستند! امروز ما لُرها قربانیان《صنایع گسترده اصفهان، یزد، قم وکویرمرکزی ایرانیم! سرانه فضای سبز در اصفهان یک ونیم متر بیشتر از سرانه فضای سبز در کل خاورمیانه است و ۳ برابر کالیفرنیای آمریکاست! آنهم در یک سرزمین کاملاً کویری وبیابانی که تاوان این زیاده طلبی و زیاده خواهی را مردم لُر باید با جانشان بدهند! ای نخبگان لر! ای سیاسیون خنثی! بخدا قسم مردن بر زیستنی این چنین خفت بار صدهزار مرتبه شرافت دارد! کارون شاهرگ لُر است نگذارید شاهرگتان را ببرند! نگذارید بلادلُرنشین کویر شود تا کویراصفهان گلستان شود!


 • 90 % زمینهای کشاورزی لُرستان دیم است!

  آب هرچقدر از لُرستان به سمت زمینهای کشاورزی عربها میاد خطرناکتر است امسال نزدیک یک میلیون تُن فقط تابستان برنج در خوزستان کاشته شد که یک دهم اش مال لرهای سمت باغملک و رامهرمز بود و بقیه اش همش رفت تو جیب عربها! این مسایل در آینده برای لُرها خیلی خطرناک است چون 80% آب لُرستان و بختیاری که میاد سمت خوزستان وقتی به جاهای صاف و جلگه ای میرسد به سمت زمینهای کشاورزی عربها هدایت میشود و آنها باهاش کشاورزی غرقابی میکنند و میلیونها پول درمیآورند و اسلحه باهاش میخرند و علیه همان لُرهایی که آبشان را تامین میکنند تبلیغات تخریبی میکنند! این درحالی است که سالانه 12 میلیارد مترمکعب آب از سمت لُرستان به خوزستان میرود اما 850 هزار هکتار زمین کشاورزی لُرستان تماماً دیم هستند!


 • کارنامه سفید!

  کارنامه سفید سیدموسی خادمی: اگر مردم لُرستان دکتر صابری را با زیرگذرهای کج و قناسش بخاطر میآورند! اگر با دیدن مُدبه کوه که بعدها بام خرم آباد نام گرفت یاد دکتر دهمرده بخاطرمان خطور میکند و اگر با عبور از زیرگذر گلدشت یادی از مهندس بازوند میکنیم اما هیچ نماد و نشانه‌ای پیدا نمیشود که سالها بعد با دیدن آن بخاطر بیاوریم زمانی استانداری بنام سیدموسی خادمی بر صندلی مدیریت اجرایی لُرستان تکیه زده و ثمره مدیریتش فلان پروژه یا حتی فلان جهتگیری مثبت بوده است! کارنامه سیدموسی خادمی《سفید》است 7 ماه از سیل ویرانگر لرستان میگذرد ولی هنوز جاده《ویسیان_معمولان》که دچار خسارت شده هنوز پروژه تغییر واریانت این جاده در مرحله برگزاری مناقصه گیر کرده است! در جریان سیل حدود 8 هزار میلیارد تومان خسارت در حوزه زیرساختها به لُرستان وارد شد ولی هنوز هیچکاری برای ترمیم خرابیها انجام نشده و هنوز سیل زدگان معمولان و پلدختر زیر چادر زندگی میکنند!!!


 • 60 % ثروت در اختیار 4 نهاد

  بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه با سایت خبری الف گفت: دولت طبق قانون اساسی 20 % اختیارات اداره کشور را در دست دارد و 60 % ثروت ملّی در اختیار چهار نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام/ قرارگاه خاتم/ آستان قدس/ و بنیاد مستضعفان است که هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند!آخرین مقالات