چهار شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

جامعه لر در اسارت سنت ها و باورهای قومی اصالت گرایانه

به مجموعه رفتار، باورها و آداب و رسومی که پیشینیان در جوامع قومی خویش وضع نموده و پدید آورده اند سنت های قومی گفته می شود. غالب جوامع قومی در جایگاه مقایسه خویش با دیگری، بوسیله مولفه های متمایز و مختص به خود چون نژاد، عقاید و سنت های قومی، احساس برتری می کنند و این احساس را با افتخار ابراز می کنند. در چنین شرایطی افراد اینگونه جوامع قومی برای خود اصالت قائل شده، فارغ از آنکه آیا چنین عقاید و آداب و رسومی برای نفع جامعه شان با ارزش و سودمند بوده یا زیان آور؟ و نژاد خویش را برتر و با اصالت معرفی می کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا تاکید بر این معیارهای گذشته گرایانه، دردی از جامعه را رفع نموده یا خیر؟

جامعه لر در اسارت سنت ها و باورهای قومی اصالت گرایانه

ابوالفضل بابادی شوراب/۲۲ آذر ۱۳۹۷

شوربختانه جوامع قومی سنت محورانه بطور معمول ویژگی هایی را اصیل و ریشه دار معرفی می کنند که انتسابی بوده و فرد از لحظه تولد دارای آن خصلت ویژه می باشد.

برخی مدرنیته را در تقابل با سنت های قومی می دانند و معتقدند در جوامع قومی مدرن، اصالت به شدن است نه بودن و نتیجتا در چنین ساختارهای فرهنگی لزوما داشتن مولفه های خاص تاریخی نشانه اصالت یک جامعه نیست، بلکه بوجود آوردن شرایط زیستی خاص که در آن جامعه به تولید فزاینده باسوادان و تحصیلکردگان، تاجران و سرمایه داران، اساتید و اندیشمندان، مهندسان و هنرمندان، پزشکان و جامعه شناسان منجر گردد، نشانه اصالت بیشتر آن جامعه است.

هدف از نوشتار این یادداشت و بیان مقدمه طولانی فوق آسیب شناسی و بررسی سنت های ناپسند و ضد توسعه ایی در جامعه لر می باشد.

مواردی همچون کهنه پرستی و نوستالژی رجعت به گذشته، تکنولوژی ستیزی و هراس از آینده، نزاع های طایفه ایی دسته جمعی، زن ستیزی و خون بس، کوچ نشینی و بازار ستیزی، تشریفات زائد و پر هزینه در مراسمات سوگ و سور همچون پاش کنون و بلکه برون، ریش تراشون، رسم شکار، تیراندازی هوایی در مراسمات ، برخی از سنت و باورهای های غلط قومی که خدشه بر حیثیت عمومی جامعه لر می اندازد و مانع تلاش برای ساختن آینده بهتر برای این مردم می گردد.

بطور مثال نوستالژی گذشته گرایی که همراه با ستیز با تکنولوژی های نو و ترس از تغییرات آینده همراه است، جامعه ما را از پیشرفت بیزار می کند و روح انسان لر را به تضاد با مدرنیسم و ابزارهای توسعه محورانه آن متمایل کرده و می کند.

همچنین تیراندازی هوایی و نزاع های دسته جمعی به همراه حوادث تصادف برای رفتن به مراسمات پر تشریفات از مهمترین عوامل جان باختن انسان های لر می باشد.

گرایشات زن ستیزانه ایی همچون باور به اینکه خواب زن چپ است، دختران نباید از زمین ارثیه پدری سهمی داشته باشند و تنها اگر فرزند اول پسر باشد عروس گرامی داشته شود و رسم خون بس که ازدواج اجباری دختر و وجه المصالحه طوایف برای صلح می باشد، منجر به حذف ارزش و ارج و قرب اهمیت نیمی از جامعه لر یعنی زنان می گردد و نیمی از این جامعه با حس نفرت از هویت قومی خود رشد می کنند و براستی چه کسی پاسخگوی ایجاد نفرت این بخش از جامعه لر خواهد بود؟

اینکه انسان لر بجای تلاش برای کار و کاسبی باور داشته باشد که اگر دستش بخارد ثروت بسیاری گیرش می آید و یا هزینه بسیار گران برای تشریفات مراسمات شادی و عزای فامیل خود خرج نماید و چنین باورهایی، از مردم لر بجای تولید کنندگی یک جامعه مصرف گرا می سازد، در دراز مدت باعث فقر بیشتر مردم لر می گردد.

دیرینگی باورها و سنت های قومی جامعه لر دلیلی بر درستی و ارزشمندی آنها نیست و بی شک جامعه لر جهت گذر از عقب افتادگی تاریخی بایستی یه حذف و اصلاح سنت‌های نامناسب قومی و نگاه به تفکرات مدرن و پسامدرن جهت تثبیت توسعه فرهنگی خود اقدام نماید.

 

در خاتمه محتمل است که بعد از نشر این یادداشت، نگارنده توسط برخی همتباران مورد نقد و تهاجم قرار گیرد و آنها مسائل و مولفه های دیگری را برای عدم توسعه یافتگی جامعه لر معرفی نمایند که نویسنده با علم به این رفتار بعضی همتباران خود و در جهت انجام یک حرکت آوانگارد در جامعه خود منتظر چنین هجمه هایی بوده، اما بهتر نیست ما لرها کمی با هم رو راست بوده و دست از عصبیت هایی که قرن ها در این جامعه بوده و سودی برایمان نداشته برداریم و همواره مصالح و منافع لر را بر سنت هایش ترجیح دهیم؟

4 نظر

 • عبور و مرور ژنها

  ما فرزند خانواده خودمان نیستیم بلکه فرزند مردمان خودمان هستیم یعنی شما یک پدر و مادر دارید اما ۴ تا پدر بزرگ و مادر بزرگ دارید و اگر یک درجه برویم عقبتر میشود ۸ تا و یک نسل برویم عقبتر میشود ۱۶ تا و اگر ۱۰ نسل برویم عقبتر میشود ۱۰۲۴ تا !!! یعنی ۱۰۲۴ نفر نقش بازی کردند در پیدایش شما ! حالا اگر ۲۰ نسل به عقب برگردیم تعداد اون آدمها میشه ۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر و شما ۱۰۲۴ نفر یا ۱ میلیون را هرگز در یک خانواده یا طایفه پیدا نمیکنید و به خاطر اینکه از لحاظ ژنتیکی اینقدر به هم نزدیک هستیم یعنی هر چه به عقب برگردیم این ریشه نژادی رقیق تر میشود. همچنین والدین ما هم خودشان دو تا پدر و مادر دارند و این تصاعدی میرود بالا. در درون یک خانواده نمیتوانید با خودتان ازدواج کنید و مجبورید بروید با همسایه ، شهرک یا شهرهای مجاور دنبال همسر آینده بگردید. اینگونه ازدواج میکردند و غالبأ از محیط خانوادگی خارج میشدند. وقتی شما نیازمند ۱۰۲۴ نفر باشید آن تعداد در مردم متفاوت است و هر چه به عقب میروید نیازمند افراد بیشتری میشوید. لذا صحبت کردن از اصالت نژادی و تفخر به طایفه و ایل و قوم آنهم در کشوری مثل ایران که پل میان شرق و غرب بوده دور از عقل است. تنوع و کثرت در اقوام مختلف و همچنین تفاوت های ظاهری خود گوای این مدعاست. خودمان را محدود و محصور کردیم به نام اسامی طوایف و تمام انرژی مان را صرف بحثهای پوچ و منسوخ شده میشود و به فکر تنها چیزی که نیستیم توسعه و پیشرفت شهرهایمان است در واقع ما مردم لر به جای شهر محور بودن ، طایفه محور هستیم و خودمان را به جای شهر و صنعت با طایفه معرفی میکنیم لذا تفاخر به طوایف برای ما مهمتر از آبادانی شهر و موطن مان است به همین خاطر مشکلات اقتصادی _ اجتماعی در بلاد ما خودنمایی میکند در واقع ما پیش از آنکه یک لر باشیم یک وند هستیم!


 • دستبرد تاریخی پانکردها

  دستبرد تاریخی کردها: تجربه نشان داده نخبگان ملتهای نو پدید یا ناحیه گرایان سیاسی که ریشه های تاریخی و اشتراکات لازم برای آفرینش ملت نداشته اند ناگزیر به جعل تاریخ و تحریف بسیاری از واقعیات فرهنگی و تاریخی روی آورده اند و به آفرینش قهرمانهای ملی پرداخته اند ؛ نخبگان و روشنفکران کرد در جهت ساخت سابقه سیاسی برای کردها ناگزیر به خلق قهرمان ملی شده اند. پانکردها صلاح الدین ایوبی را قهرمان ملی معرفی میکنند اما نمیگویند که بیشتر سپاهش ترک بودند یا او بیشتر دلبستگی به اسلام داشت و او هیچگاه آنگونه که در تحلیل نخبگان معاصر کرد بازتاب یافته خود را کرد ندانسته است. نمونه دیگر کریم خان زند است که کردها او را قهرمان ملت کرد مینامند!!! شگفتا که سلسله زندیه را قاجارها که مورد پشتیبانی دو ایل بزرگ کرد یعنی اردلان و مکری بودند ، نابود کردند. زندیه توسط ۲ ایل کرد اردلان و مکری نابود شد ( دکتر مجتبی مقصودی ، همگونی جمعیتی و توسعه ملی در ایران ، صفحه ۱۴۲ ).


 • انفعال و سکوت

  بی تفاوتی نهایت شوربختی است. جامعه ای که ناآشنا به حقوق قانونی و اجتماعی خود باشد قطعاً با مشکل و شکست مواجه خواهد شد. انفعال و سکوت نمایندگان و مسئولان لرستان در عقب نگه داشتن آن از قافله پیشرفت و توسعه خیلی تاثیرگذار بوده مثلاً لرستان سال ۱۳۰۴ فرودگاه داشته که قدیمی‌ترین فرودگاه غرب کشور است! سال ۱۳۱۶ درحالیکه خیلی از شهرهای ایران قطار ندیدند لرستان به شبکه راه آهن سراسری وصل بوده است. در دهه ۳۰ لرستان کارخانه سیمان و فارسیت داشته و صنایع یخچالسازی / پوشاک / پارسیلون / کشت و صنعت / چرم و پوست / ژنراتورسازی / ماشین سازی / داروسازی و...قبل ازانقلاب در لرستان فعال بودند. سال ۵۶ لرستان دانشگاه دولتی داشته و یزد سال ۶۷ صاحب دانشگاه میشود! لرستان دارای دو مرکز آموزش سربازی ۰۲ و ۰۷ بوده که به علت پیگیر نشدن مسئولان لرستان، ۰۲ به تهران و ۰۷ سال ۷۸ به کازرون منتقل میشود! سال ۶۲ رییس مجلس (رفسنجانی) کلنگ پالایشگاه و پتروشیمی هفتم را درخرم آباد به زمین زد ولی به علت پیگیری نشدن توسط نمایندگان دوره سوم (علیمحمد سوری لکی و علی عنایت) که از۶۷ تا ۷۱ نماینده بودند، این طرح بزرگ صنعتی سال ۷۱ سر از اراک درآورد! متاسفانه این روال پَسرفت تا زمان حال ادامه دارد و می بینیم که آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری لرستان مثل پُل گاومیشان، آبشار شوی و مناطق پُرآب الیگودرز به نام استانهای همجوار الحاق و ثبت ملی میشود.


 • شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است!

  سامانیان که در تاجیکستان حکومت داشتند اولین سلسله بودند که به پرورش شعراء پرداختند علتش استمرار قدرت شُعوبیه در عهد سامانی بود! به دستور نوح بن منصور سامانی،《دقیقی》ماموریت یافت تا شاهنامه ابومنصور المعمری را به نظم درآورد《دقیقی》به زندقه و اباحیگری معروف بود نمونه‌ای از اشعارش: می یاقوت رنگ و ناله چنگ_لب خون رنگ و دین زردهشتی! دقیقی استاد و الگوی فردوسی بود! مآخذ ابومنصور دقیقی یک دفتر قصه پهلوانی بود که فاقد اصالت تاریخی است! روایات شاهنامه بیشتر با نواحی شمال شرق ایران ارتباط دارد (Noeldeke, National Epos, I). دکتر زرینکوب درکتاب《نامورنامه》ص ۴۹ مینویسد: در عهد سامانیان تُرکان خراسان بیگانه تلقی میشدند و آنها در نظر مردم وابسته به دسته های مهاجم و بیگانه جلوه داده میشدند و حس شعوبی را در ایشان برمی انگیخت فردوسی آرزو داشت《ایران تازه ای》بسازد که باستان روح آن باشد! بازگشت به دوران باستان که ورود اعراب آن را در زیر آوار مدفون کرده بود! فردوسی از تجاوز دائم تُرکان بر مرزهای شرقی ایران رنج میبرد و عمال عرب خلیفه را به چشم غاصب مینگریست!او شاعر بود و《رویاهای شاعرانه》در شعرش متجلی است از اسب، شمشیر، تیر و کمان جز خونریزی و فتنه انگیزی حاصلی عاید نمیشد و کنجکاوی خود را با《قصه ها》ارضاء میکرد! دکتر زرینکوب در نامورنامه ص ۵۱ ادامه میدهد: رویای کودکی فردوسی پُر از قصه های پهلوانی بود که دیو، اژدها، طلسم و جادو در آنها نقش سازنده داشت! مردم عامی به این قصه ها و اشعار به چشم تقدیر مینگریستند و همچون《تاریخ واقعی خویش》تلقی میکردند! جاذبه همین قصه‌های پهلوانی بود که او را به شاعری کشاند هر چند دهان به دهان همه جا نقل میشد و در این نقلها دائم شاخ و برگها بر آنها افزوده میشد (نامورنامه، ص۵۳). شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است و بر جنبه های غیر واقع گرایانه متضمن است و در آن بیشتر افسانه و اساطیر به چشم میخورد تا تاریخ واقعی!!! هرجا اطلاعات تاریخ واقعی وجود نداشته اسطوره و افسانه جای آن را میگرفته است (نامورنامه، ص ۵۹). تئودور نولدِکه شرق شناس آلمانی میگوید: از خسرو دوم تا یزدگرد، روایات شاهنامه با روایت مولفان غربی موافق نیست و آنچه که مآخذ شاهنامه است برخلاف تاریخ واقعی است! فردوسی به《اشخاص اساطیری》نقش تاریخی داده است (نامورنامه، ص ۶۰). فون گرونه باوم (Von Grunebaum) شاهنامه را شانسون دوژست یعنی《کارنامه شاهان》میداند تا یک اثر حماسی و معتقد است که: رستم قهرمان فردوسی یک شخصیت مافوق انسانی دارد! شاهنامه《تاریخ مصائب جنگی》شاهان اساطیری است و فردوسی داستان آنها را تبدیل به شعر میکند! دکتر زرینکوب در نامورنامه صفحه ۶۶ مینویسد: اهل طوس را در تمام خراسان《گاو》میگفتند! دکتر باستانی پاریزی درکتاب حماسه کویر، ص ۵۶۲ مینویسد: ابن علقمی وزیر المستعصم بالله خلیفه عباسی به خواجه نصیرالدین طوسی میگوید: تو از خرهای خراسان هستی یا از گاوهاش؟ خواجه نصیر طوسی هم میگوید: از گاوهاش! دکترباستانی در پاورقی مینویسد: مردم طوس را به اصطلاح آن روزگار《گاو》خطاب میکردند! این قصه‌های شاهنامه دستاویزی برای نشر اندیشه‌های شعوبیه در بین عامه بود! اشعار شاهنامه در گذر زمان توسط مُنشیان و کاتبان پس و پیش، دستکاری یا الحاق شده است (نامورنامه، ص ۱۰۱).عصر اسطرلاب: فردوسی عامل تزلزل و انحطاط اوضاع ساسانی را از حکم تقدیر، در واقع از اقتضای گردش اختران میداند: ز روز بلا دست بر سر گرفت (بیت ۵۹ نامه رستم فرخزاد) یا ستاره نگردد مگر بر زیان (بیت ۷۳) سخن اکثر شاعران حماسی غالباً مُبهم، دو پهلو و متضمن ایهام است و اذهان مردم ساده را به صحت آن متقاعد میکند! روایات شاهنامه با《افسانه》آمیخته شده و آن اندازه قدمت ندارد که بتوان آن را از منظر تاریخی درست خواند! قافیه سنجان در جستجوی《نام و نان》به بنده ای چاپلوس و قابل تحقیر تبدیل میشدند! در تاریخ بیهقی آمده که: لقب《دهقان》را به سرکردگان تُرکمان میدهد نه اشراف زمیندار!آخرین مقالات