شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

قوم ارت / عیلام شرقی

خلاصه ای راجب تمدن جیرفت و قوم ارت (ایلام شرقی)

قوم ارت / عیلام شرقی

همه ما در مورد تمدن جیرفت و شهر سوخته مطالبی شنیده ایم ولی کمتر کسی از ما در مورد این تمدن تحقیق کرده یا کتابی خوانده است.

تمدن هایی که در ایران وجود داشته به چند دسته تقسیم میشوند که مهمترین ان ها تقسیم بندی زمانیست، دو محدوده زمانی وجود دارد : پنج هزار سال پیش و ماقبل ان تا ده هزار سال پیش.

 ابتدا باید به اولین نشانه ها توجه کنیم ، اولین دوران تمدنی در فلات ایران ، در دشت های خوزستان بوده است. شوش شهریست با قدمتی 11 هزار ساله که هشت لایه باستان شناسی دارد که مشهورترین ان دوران ایلامی است. اما شوش ماقبل 5هزارسال پیش هم مسکونی بوده که مورخین نام ان دوره را دوران پیش ایلامی یا دولت شهر مینامند. یعنی دورانی که هنوز تمدن به شکل کشور داری و اداره جوامع بزرگ شکل نگرفته و هنوز جوامع حالت ابتدایی دارد ، اما یک جا نشین شده اند و قدم های نخستین را برمیدارند.

شگفتی بزرگ در گسترده نژادی مردمانی است که در شوش زندگی میکردند و به مرور با ازدیاد جمعیت شهرهای دیگری را هم مسکونی کرده اند و در مسیر مهاجرت خود شهرهایی همچون سیماشکی (خرم اباد) با هشت هزار سال سابقه شهری ، انزان ( تل ملییان) با هفت هزار سال سابقه ، و جیرفت که در ادامه مسیر مهاجرت از شوش به دیگر مناطق بوده را ساختند.اما چیزی که جیرفت را متفاوت میکند سرعت رشد این تمدن شهریست.

 

شوش بخاطر جنگ های مداوم با مردمان بین النهرین و غارت و به اتش کشیدن های مداوم توسط انان مدام درجا میزند ولی جیرفت به دور از هیاهویی به پیش میرود، غافل از سرنوشت شومی که در انتظار انهاست. این دولت شهر توانست به شکوه و عظمتی برسد که اعقاب شوشی اش سه هزار سال بعد توانست به جایگاه انان برسد.

جیرفت دارای یک زیگورات مخفی است که بخاطر هزینه سنگین گود برداری و حفاری هنوز مدفون است  شاید برایتان جالب باشد که زیگوراتی پنج هزار ساله در جیرفت وجود دارد که هنوز در زیر خاک مدفون است، همانند همان زیگوراتی که در هفت تپه خوزستان است و ان زیگوراتی که تخت جمشید را روی ان ساختند.

بومیان کرمان (لرهای کرمان) از نسل یک قوم ایلامی نژاد بنام ارت ها هستند که 7500 سال پیش از خوزستان جدا شدند.

اولین گروه هایی از نوع بشر که از افریقا خارج شدند 60هزار سال پیش بود . مهاجرت از سه مسیر بود: تنگه جبل طارق، کانال سوئز، تنگه باب المندب صورت گرفته است.  انسان ها از این سه گذرگاه به قاره های دیگر رفته است، یکیشون به اروپا وصله، و نشانه هاش مال زندگی انسان مابین 35هزار سال پیش در غارهایی در فرانسه و اسپانیا است.

قدیمی ترین اثری که از زندگی انسان در جهان پیدا شده است در غار کلدر خرم اباد لرستان است  از حدود 54هزار سال پیش -  اما حقیقت اینست که انسان ما قبل این تاریخ هم در خاورمیانه زندگی میکرده  ولی اثری ازشون به جا نمونده یا هنوز پیدا نشده است.

اقوامی که وارد خاورمیانه شدند از افریقا به مرور زندگی در کنار رودخانه ها رو برگزیدند مثل تمدن شهرهایی که در بین النهرین هستند. حتی همین جیرفت هم در حاشیه هلیل رود تمدنش شکل گرفته است.  خرم اباد وسطش رودخانه بزرگیست که بهش گلال میگویند ، خوزستان هم که همش رودخانه استت و ...  .

انسان هایی که وارد خوزستان شدند اولین گروه های بشری بودند که پا به فلات ایران گذاشتند. ما این انسان هارا با نام پروتو ایلامی میشناسیم یعنی ایلامی های کهن  که دوره تاریخیش از 54هزارسال پیش تا 8هزار سال پیش هست که به تمام این دوره میگویند دوران پیش ایلامی.

انسان هایی که به خوزستان اومدند در معرض خطرات بزرگی بودند ، مهمترین خطر اقوام مهاجم بود. دشت های خوزستان همیشه محل جنگ و نزاع تاراج اقوام مختلف بوده است ـ بیخود نبود که مورخین به لورهای فسیل زنده میگویند ـ مردمی که بتوانند در خوزستان دوام بیارند خیلی سخت جون هستند ، انسان هایی که در خوزستان بودند برای یافتن جاهای امن تر به کوهستان ها پناه بردند ـ همین شهر سیماشکی (خرم اباد) دومین جایگاه انسان بوده که هشت هزار سال پیش مسکونی و دولت شهر داشته  است.

به مرور و با ازدیاد جمعیت گروه های دیگری با دنبال کردن سواحل خلیج به سرزمین های جدید دست یافتند  مثل انشان .

و قوم ارت که بعد ها نام ارت پیدا کرده از همین گروه های مهاجر بودند  ، مهاجرینی که  خوزستان را برای پیدا کردن سرزمینی امن ترک کردند ، یک عده ساکن کوهستان ها سدند یه عده هم از کوهستان هم عبور کردند  و اتفاقا گروهی هم از همه دورتر رفتند و در نهایت نابودند شدند که مردم جیرفت بخت برگشته ازین دست بودند.

 

قوم ارت تمدن جیرفت


عیلام شرقی قوم ارت


قوم ارت تمدن جیرفت لرهای عیلام شرقی