پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

گُلوَنی

به گفته ماری کخ، گُلونی سربند زنان عیلامی بوده . ماری کخ گُلونی (تعره) را پارچه ای بلند معرفی میکند که زنان عیلامی به صورت مارپیچ آن را به دور سر خود میبستند . طرح گلونی نقش و نگار هایی از گل و گیاهان کوهستان بود .

گُلوَنی

روسری باستانی زنان لُر که قدمتی بیش از ۳ هزار ساله دارد و نماد حجاب، عفاف و عزت زنان لر است و روز ۲۶ اردیبهشت در لرستان به نام «گُلوَنی» نامگذاری شده است.
سربند گُلوَنی این حجاب زیبا که نقش و نگار پر ظرافت آن آدمی را به تعمق در رنگ‌های متنوع و نشاط‌ آور آن وا می‌دارد خود سهم برجسته‌ای در نگاهی تازه به دیرینه بودن زیباشناسی حجاب در لرستان فیلی دارد.
نقوش روی گُلوَنی خود زبان گویایی از سادگی و در عین حال زیباشناختی است که سنت و اصالت لرستان در آن موج می‌زند.
بهزاد پاکدل مسئول کانون آئین‌های سنتی لرستان در مورد قدمت گُلوَنی این پوشش زنان لر گفت: قوم لر حدود از هشت هزار سال پیش به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اقوام در ایران زندگی می‌کردند.

گُلوَنی، سربندی باستانی است که زنان لرستانی به‌شکل خاصی به‌سر می‌کنند و بخشی از پوشش زیبای زنان و مردان لر است. نسل جدید، از نوع کوچک آن به‌عنوان روسری استفاده می‌کند. این روسری با طرح زیبای سنتی بین دیگر دختران ایرانی هم طرفدار زیادی دارد و یکی از سوغات‌های لرستان است.

به گفته ماری کخ تعره سربند زنان عیلامی بوده . ماری کخ تعره را پارچه ای بلند معرفی میکند که زنان عیلامی به صورت مارپیچ آن را به دور سر خود میبستند . طرح تعره نقش و نگار هایی از گل و گیاهان کوهستان بود . 
زنان ایل بالاگریوه هنوز هم بجای کلمه گلونی از کلمه تعره برای این سربند استفاده میکنند . تعره همان گلونی است که زنان لرهای لرستان فیلی (ایلام، کرمانشاه، لرستان کنونی) استفاده میکنند.

0 نظر


آخرین مقالات