چهار شنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

علیمراد خان (علیمردان خان) میوند

علیمراد خان (علیمردان خان) میوند

علیمراد خان  یا علیمردان خان  میوند؛ معروف به علیمراد خان بختیاری (شاه علیمرادی)، پس از روی کار آمدن نادرشاه افشار، در جرگه نیروهای بختیاری تحت پیروی وی قرار گرفت. اما پس از رنجش از رفتار یکی از فرماندهان قزلباش ، از سپاه نادر روی برتافته و بانی شورش بزرگی، در ایل بختیاری گردیده و خود را پادشاه خوانده و تاج گذاری نمود، و حتی تا ضرب سکه نیز پیش رفت.

میکنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود

سکه بر زر میزنم تا صاحبش پیدا شود

بزودی دامنه عصیان وی از خوزستان تا اصفهان گسترش یافت و نادرشاه نیز، سرداران خود را برای سرکوب رقیب تازه خویش، به بختیاری فرستاد، اما علیمراد خان، در چندین نبرد آنان را در کوهستان شکست داد تا اینکه بر اثر تلفات و نداشتن توشه و تغذیه سپاه به دلیل محاصره بلند مدت ، سرانجام نادر شخصأ به مصاف وی رفت و در یک نبرد خونین، در نهایت توانست خان بختیاری را شکست دهد.

شرح تفصیلی سرگذشت این ماجرا، در کتابی تحت عنوان نظری به تاریخ بختیاری درعصرافشار اثر مهرزاد قنبری سردار اکبری، مورد بررسی قرار گرفته است.منابع:

امیراحمدیان، بهرام، ایل بختیاری، تهران، ۱۳۷۸

دیگار، ژان پیر، فنون کوچ‌نشینان بختیاری، ترجمهٔ اصغر کریمی، مشهد، ۱۳۶۶

عکاشه، اسکندر، تاریخ ایل بختیاری، به کوشش فرید مرادی، تهران،

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درین زمینه (منبع: کتاب تاریخ بختیاری اثر سردار اسعد) اینجا کلیک کنید.

0 نظر


آخرین مقالات