شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

آجرنوشته عیلامی قلعه گلی لُردگان (چار مال بختیاری)

«اوّلين سندمكتوب تاريخي استان «چارمال بختياري» در موزه شهرکرد میباشد. (این سند که همچون اسناد دیگر مشخص میکند لرها منجمله بختیاری ها نتنها آریایی و پارسی هخامنشی نیستند بلکه متعلق به قوم بومی فلات ایران عیلامیان کهن می باشند که اغازگر تمدن در دنیا و در ایران هستند.) «اوّلين سندمكتوب تاريخي«چارمال بختياري» در موزه شهرکرد , متعلّق به دوره ي « عیلام ميانه » است که یادمانی سه هزارساله محسوب می گردد و یکی از نفیس ترین اشیا فرهنگی به نمایش در آمده در این موزه می باشد. که توسط باستان شناس وپژوهش گرهمتبار بختیاری آقاي«علي اصغرنوروزي بلداجي»سرپرست هيات باستان شناسي بررسي،تعيين حريم وگمانه زني«تپّه ی باستانی«قلعه ي گلي»واقع درغرب روستای«قلعه افغان»دردشت «خانميرزا(خونه میرزا،خونِ میرزا،خان میرزا) شهرستان لردگان» (واقع درطول جغرافیایی 51 درجه و 8 دقیقه وعرض جغرافیایی 31درجه و 29 دقیقه ) دریک صدوپنجاه کیلومتری جنوب شرقی«شهرکرد»مرکزاستان،چهل کیلومتری شرق«لردگان»(مرکزشهرستان) وده کیلومتری شهر«آلونی»مرکزبخش«خانميرزا درسال 1375 ه ش /1417ه ق /1996م به دست آمده است

آجرنوشته عیلامی قلعه گلی لُردگان (چار مال بختیاری)

کشف آجر نوشته ی بازمانده ازدوره ي«عيلام ميانه»:

«این تپّه ی باستانی(1) به عنوان تنها عارضه ی دارای ارتفاع نسبتا زیادتر میانه ی دشت«خان میرزا(خون میرزا،خونه میرزا)» اگرچه در گذشته دارای ابعاد بزرگتری بوده امّا به دلیل تاثیرات فرسایشی عوامل جوّی و انسانی نظیر احداث بخشی از سازه های مسکونی روستا به دلیل سیل گیر بودن محل،توسعه ی زمین های زیر کشت برده شده ،نصب تاسیسات رادیو و تلویزیون و منبع آب شرب روستا ،امروزه دارای ارتفاع حداکثری بیست و پنج متراز زمین های مزروعی مجاوروابعادی بالغ بردویست وشصت در یک صدو هفتاد مترمی باشد که وسعتی بالغ بر 5/3 هکتار را به خود اختصاص داده است .

بر اساس یافته های حاصل ازبررسی های سطحی و گمانه های تعیین حریم در پیرامون تپّه ی اصلی، این محل اوّلین بار در نیمه ی دوره ی «مس سنگ» مسکون شده، هم چنان که به دست آمدن آثار دوره های «مس - سنگ جدید، برنز و آهن» وآثار هم زمان قابل مقایسه با سراسر دوره ی تمدّن «ایلام» در «خوزستان» و« فارس» و درانتها دوران «اسلامی» نشان گر اهمیّت این محوطه ی باستانی - تاریخی هستند .

با این همه  و در حال حاضربرجسته ترین آثار مکشوفه ی از این تپّه متعلق به تمدّن «ایلام » سفالینه های قابل مقایسه با ظروف موسوم به «ته دکمه ای» به دست آمده از محوطه های «ایلام میانه ی خوزستان» مانند «هفت تپّه» و «چغا زنبیل»هستند که متعلق به بخش « ایلام میانه ی» و متاثر از فرهنگ سفال کاشی های «بین النهرین(میان رودان)» بوده و تمامی این یافته ها مبیّن آن هستند که تاسیسات موجود در این محوطه دارای ریشه های کهن تری نسبت به حاکمیّت تمدّنی «ایلام میانه» می باشند، زیرا ساختار اجتماعی این منطقه ازرشته کوه « زاگرس میانی» از هزاره ی چهارم قبل از میلاد تا دوران معاصر با غلبه و گسترش کوچ گری همراه بوده و به همین واسطه طوایف کوچ گر« زاگرس میانی »همواره حکومت های پیرامونی خویش را تحت تأثیر اقدامات خود قرار داده وبه همین دلیل این گروه ها قطعاً نقش بارزی در تحولات سراسر دوره ی تمدّنی «ایلام» نیزایفا کرده اند. بر این اساس محوطه ی «قلعه گلی » هم می توانسته است به عنوان مرکزی جهت انجام مبادلات اقتصادی و هدایت گر فعّالیّت های مذهبی و سیاسی جوامع کوچ گر تحت امر حکومت مرکزی« ایلام میانه » که دارای ارتباطات ویژه ای با «کاسی ها» به خصوص در دوره ی حکم رانی «ایکه هالکی ها » بوده است،در این محدوده از سرزمین مذکور ایفای نقش کرده باشد.

این آجر نوشته به خط و زبان «ایلامی میانه» ابتدا توسط «گروه مرمّت دانشکده ی پردیس اصفهان»به سرپرستی آقای«غلام رضا کیانی قلعه سردی بختیاری »رسوب زدایی وسپس توسط دكتر« رسول بشّاش»زبان شناس«پژوهش كده ي زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگي[صنايع دستي و گردشگري]كشور» مورد مطالعه و برگردان متن قرارداده شده که ماحصل این فعّالیّت ها سرانجام منجر به شناسایی و معّرفی اوّلين سند مكتوب تاريخي استان «چ. م بختياري.» تا کنون گردیده است.

اين آجر نوشته كه شايد بخشي از رازهاي يك «زيگورات»(به دليل حجم عظيم تپّه ايي كه هزاره هاي متمادي بر آن آرميده بوده ) به عنوان مهم ترين بناي سياسي ـــ ديني بر جاي مانده از تمّدن بزرگ«ایلامی» را در خود نهفته دارد ، سند ارزش مندي است منتهی به ديرينگي تاريخ اين منطقه و تابعيّت« چار مال و بختياري» امروزين از قواعد سياسي و فرهنگي بخش شرقي قلمرو و تمّدن «ايلام »در روزگار ماقبل گسترش و قدرت گيري قبايل «آريايي » در سطح نجد« ايران »كه در اواخر هزاره ي دوّم و در حدود سال هاي 1120_ 1110 پيش از ميلاد«حضرت عيسي مسيح(ع) »و به عبارت ديگر سه هزار سال قبل از روزگار حاضر تهيه شده و در حال حاضر زينت افزاي«موزه ي باستان شناسي شهركرد»مي باشد.

 

ویژگی های آجر نوشته ی بازمانده ازدوره ي«عيلام ميانه»:

اين آجر نوشته ي نذري كه متاسفانه در قسمت ابتدایی ناخوانا ودر بخش انتهايي دچار شكستگي گرديده به طول بيست و چهار،عرض پانزده و قطر هشت سانتي متر داراي متني در بيست و شش سطر نگاشته شده در طول هشت سانتی متر به پیروی از رسم نویسندگان« انشان (ملیان - دشتِ بیضای لر نشین استان فارس )» به خط و زبان ميخي « ايلامي ميانه»مي باشد،که بر اساس متن موجودآن،«هوته لوتوش اين شوشي ناك» از حاکمان « ايلام ميانه» که به عنوان آخرین ایشان نیز شناخته می شود،در آن براي سلامتي خود و خانواده اش اقدام به بر پايي معبدي نمادين که در شمار معابدی بوده که «ایلامیان» در نقاط حایز اهمیّت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جهت برپایی مراسم مذهبی سیا سی مرتبط با منطقه ی تحت پوشش تمدّنی «انشان(ملیان)» احداث می کرده اند،نموده است.

«هوته لوتوش این شوشی ناک» آخرین حاکم «ایلام میانه»فرزند«کوتیر- ناهونته»و برادر زاده و جانشین«شیل هاک این شو شی ناک»بوده است که وی بعد از ازدواج مادرش«ناهونته»با«شیل هاک این شو شی ناک»فرزندخوانده ی او نیزمحسوب گردیده و به همین واسطه پس از وی به حکومت«ایلام»دست یافته است.

تا کنون نوشته هایی از وی در نقاطی چون«انشان(دشتِ بیضای لر نشین استان فارس)» و«شوش» به دست آمده است که اغلب در خواست هایی خطاب به الهه هایی چون«ایشنی کاراب»و«اوپورکوپاک»هستند.

در متن این آجر نوشته نیز وی احتمالاً گفته هایش را با نام همین الهه ها آغاز کرده است که به دلیل ناخوانا بودن ابتدای متن نام یک یا دو الهه در سطرهای اوّل و دوّم قابل قرائت نبوده وتنها در سطر سوّم است که می توان با نام الهه «پینی گیر»آشنایی یافت. در ادامه ی متن ،«هوته لوتوش این شو شی ناک» خود را با عناوین «حکومت گستر» و «شاهزاده ی ایلام و شوش»وشاهزاده ی منتخب الهه«ناپیرشا»معرفی کرده وهم چنین به پیروی از نوشته های«شیل هاک این شوشی ناک» به ذکر اسامی برادران و خواهران خود پرداخته است. آخرین نام در انتهای این آجر نوشته«تمت تورکتاش»است که البتّه با عنایت و استناد به متون مکشوفه از«شیل هاک این شو شی ناک»احتمالاً در ادامه از«لیلا ایرتاش»و«پاراولی» هفتمین و هشتمین فرزندان«شیل هاک این شو شی ناک»و«ملکه ناهونته اوتو»نیز باید نام به میان آورده شده باشد.

متن آجر نوشته ی«هوته لوتوش این شو شی ناک»متأثر از متون یادبود نذری«شیل هاک این شو شی ناک» است که در یکی از نوشته هایش تصریح کرده معبد«این شو شی ناک»را به خاطر عافیت در زندگی خود،همسر و فرزندانش با آجر پخته تعمیر کرده است، نیزوی در آجر نوشته ی دیگری که در«لیان( شبه جزیره ی بوشهر)»کشف شده توضیح داده است که برای عافیت در زندگی خود و همسرش«ناهونته اوتو»وفرزند خوانده و جانشینش«هوته لوتوش این شو شی ناک»و پنج فرزند دیگرش،به تعمیر معبد«کی ریشا»بانوی«لیان»با«آجر اری تو»اقدام نموده است،که بر این اساس او نیز احتمالا به تاسی به شیوه ی پدرخوانده ی خود،جهت عافیت در زندگی خویش و خانواده اش اقدام به احداث یا تعمیر معبد یا یادمان مذهبی در این محل کرده است ،که متأسفانه به علّت ناقص بودن متن موجود نام آن هم چنان مبهم باقی مانده است.

نکته ی قابل عنایت دراین بین آن است که براساس کشف آجر نوشته های دیگری از وی که درحفاریهای«ملیان(انشان)» ونیز از نقاطی نامعلوم دیگر به دست داده شده اند ،وی به عنوان حاکمی با روحیّات عمیق دینی در زمان حکومتش ضمن تعمیر معابد«منزت»و«شیموت»در«شوش»،اقدام به احداث معبدی به احترام«اوپورکوپاک»در شهر«شال ولیکی»،ساخت معبدی به احترام الهه«ایشنی کاراب» در شهر «کیپور»در«ایلام»،برپایی معبدی به احترام پدرش با آجرهای لعاب دار سبز ، احداث معبدی شناخته شده ونیز ساخت سه معبد مجزّاجهت تکریم سه الهه ی گم نام «ایلامی»دیگر در«انشان»اشاره می کند.

با این همه به رغم آن که بر اساس یافته های باستان شناختی می توان اذعان کرد تأسیسات «ایلام میانه ی» قدیمی تری از زمان «هوته لوتوش این شو شی ناک»در این محوطه واقع شده اندوبا آن که بر اساس شواهد کنونی می توان تأسیسات مذهبی این محل را نیز در شمار معابدی که« ایلامیان» در نقاط کلیدی مجاور ناحیه ی « انشان »احداث کرده اند قلم دادکرد امّا باید گفت اطلاعات اندک موجود از زمان حکم رانی« هوته لوتوش این شو شی ناک» از یک سو و عدم انجام کاوش باستان شناسی مستمردر محوطه نو یافته ی« قلعه گلی» لردگان از سوی دیگر، برقراری پیوند کامل و همه جانبه بین احداث ساختمانی شناخته شده از سوی این حاکم «ایلامی» و آثار مدفون در دل محوطه ی مذکور را در حال حاضر دشوار می نمایاند و به همین خاطر ارایه ی ترتیب گاهنگاری آثار این محل، منوط به انجام لایه نگاری های مفّصل تر و کاوش های باستان شناسی تکمیلی خواهد بود.

 

متن بازخواني شده ي اين آجرنوشته :

«اي خدا...؟

....زن

خداي پيني گير ... من هستم هوته لوتوش اينشوشيناك، زمام [دار] بزرگ و رهبر هاتمتي وشوش. سخاوت مند، شاهزاده ي منتخب، خداي نپيرشا. براي سلامتي ام، براي سلامتي بانويش نيكاراباد، براي سلامتي بانو اوروك الهالاهو، براي سلامتي شيل هي ناهام رولاگمار، براي سلامتي كوتيرهوبان، براي سلامتي بانو اتو هي هي پيني گير، براي سلامتي آقا (تمت) تركتاش......سلامتي...... ...»»».(2)

 

پی نوشت ها:

(1)مطالب این قسمت به بعد نگاشته شده توسط آقای علی اصغر نوروزی بلداجی باستان شناس وپژوهش گرمعاصر هستند که با تلخیص و ویرایش توسط نگارنده ی این سطور آماده سازی گردیده اند.نگ به:نوروزی بلداجی،علی اصغر،محوطه ی نویافته ی ایلامی فراتر از مرزهای شناخته شده ی ایلام،فصل نامه ی پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری،صص82 75، ش 3،تابستان 1382ه ش.

(2)نیزنگ به:آخوندي،اردشيروزماني پور،بابك،سيماي ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري چارمال بختياري،ص132،شهركرد ،پايگاه ميراث فرهنگي قلاع تاريخي استان چار مال بختياري،1385ه ش.۷۷

گردآوری وتنظیم:

«بابک زمانی پور»

«شهرکرد»،اردیبهشت ماه 1392ه شمیتوانید فیلم اجر نوشته قلعه گلی لردگان را در اپارات مشاهده کنید

4 نظر

 • واژگان کهن لُری

  واژگان لُری از اعماق فرهنگ و سنت بومی ما برخاسته اند آنقدر استقلال در بیان جملات و اصطلاحات و واژگان در زبان لری هست که قدیمی ها نیاز به استفاده از واژه غیر را نمی‌بینند اما جوانان امروزی که به زبان فارسی تحصیل میکنند و بخاطر سواد فارسی یا از روی نوآوری و افاده و تکبر اصطلاحاً لفظ قلم، واژه های فارسی_عربی را بعنوان جایگزین بکار میبرند وگرنه مادر برای ما «دا» بود، پدر «بُوه» ، برادر «گَگَه و برار» ، خواهر «دَدَه و خُوَر» است! واژگان لُری دارای تلفظ ویژه، اصطلاحات، ترکیب بندی، ساختار ویژه، اِعراب های متفاوت و مخفف های خاص هستند. البته تعداد زیادی از آنها واژگانی هستند که در فارسی قدیم مُصطلح بوده، اما امروزه در فارسی محاوره کاربردی ندارند. زبان هر سرزمین برگرفته از فرهنگ و تمدن و حوادث و اتفاقاتی است که در آن رُخ داده و آن را مورد تاثیر خود قرار داده است. مهاجرتهای متقابل، داد و ستد و تجارت با همسایگان و جنگها، همگی نقش به سزایی در شکلگیری زبان هر سرزمین دارند. بلاد لُرنشین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود توانسته بر گویشهای متفاوت استانهای همجوار تاثیر بگذارد به طوری که دکتر عبدالرحمان شرفکندی که خود کُرد است درکتاب «فرهنگ لُغات کردی» به کلمات زیادی اشاره کرده که از لُری وارد زبان کردی شده است! توفیق وهبی کُرد زبان شناس هم لکی و کلهری را زیرمجموعه لُری معرفی میکند.


 • شباهت زبان خوزی با لُری

  دکتر برتولد اشپولر در《تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی》جلد۱، صفحه ۴۳۱، زبان رایج خوزستان خوزی است که نه به عربی ارتباط داشته و نه به فارسی و حتی الفبای عربی برای تلفظ و تحریر خوزی کافی نبود و خوزی از بقایای زبان ایلامی است. ولادیمیر مینورسکی معتقداست: خوزیها از نسل ایلامیان بودند و زبان خوزی تا چند قرن بعد از فتح خوزستان توسط اعراب، زبان محلی مردم خوزستان بود. ابن حوقل در صورة الارض می‌گوید: با وجود زبان عربی و فارسی، خوزیان به زبان دیگری تکلم می‌کنند که سریانی و عربی نیست. مارتین هاواگ آلمانی معتقداست؛ خوزی زبان لوحهای گلی تخت جمشید است. الواح بارو و خزانه تخت جمشید به خط و زبان ایلامی است که ۱۹۳۳ توسط ارنست هرتسفلد کشف شدند و تعدادشان ۳۰ هزار کتیبه بودند که زمان رضاخان به دانشگاه شیکاگو آمریکا داده شدند. زبان خوزی حتی با الفبای عربی قابل کتابت نبود! ابن مقفع در مورد زبان خوزی آورده: خوزی زبانی بود که با آن شاهان و امیران ساسانی در خلوت و هنگام بازی و خوشی با پیرامونیان خود سخن می‌گفتند! پروفسور ریچارد نلسون فرای در تاریخ باستانی ایران، صفحه ۲۷ می‌نویسد: جغرافیدانان قرن ۱۰ هجری که به زبان عربی مینوشتند از وجود زبان خوزی در کوهستان زاگرس (بلاد لُرنشین) خبر دادند که ادامه زبان ایلامی تفسیر شده است. ریچارد نلسون فرای در میراث باستانی ایران، صفحه ۹۸ مینویسد: ایلامیان با دیگر مردم باستانی و پیش از تاریخ نجد (سرزمین کوهستانی) ایران پیوند نژادی داشتند و ایلامیان خود از کوههای مشرق به دشت خوزستان آمدند. ایلامیها را با نام اوجه یا هوجه میشناختند که نام قومی بود کوهستانی در مشرق شوش. ناصرخسرو قبادیانی میگوید: درباریان ساسانی چون به خلوت نشستندی به خوزی سخن راندی و دکتر زرین‌کوب نیز همین مسئله را بیان میکند. والتر هینتس آلمانی گویش شوشتری را دنباله زبان ایلامی میداند. یوسیف اورانسکی در《تاریخ زبان‌های ایرانی》زبان ایلامی را جدا از زبان هندو اروپایی می‌داند. دکترمحسن ابولقاسمی در تاریخ زبان فارسی، زبان ایلامی را یک زبان مستقل میداند. حتی استخری در قرن ده میلادی در مسالک‌الممالک در مورد زبان خوزستان می‌نویسد: آنها زبان خودشان را دارند (خوزی) که نه عربی، نه سریانی و نه فارسی است. بی شک تاثیرات خوزی در لُری آشکار است منجمله مورخین خبر داده‌اند که خوزیان شین را《سین》و خ را《ح》تلفظ می‌کردند مثلاً خوز را هوز و شوش را سوس می‌گفتند که این خصیصه هنوز در بختیاری پابرجاست. ایلامیها هنگام عزیمت به جنگ در شوش مقابل مجسمه عظیم شیر (که هنوز میان لُرهای بختیاری مجسمه شیرسنگی روی قبور بزرگان مرسوم است) قوچهایی را قربانی می‌کردند (Hinz, 1971, P 59) نقش برجسته های ایلامی تماماً در بلادلُرنشین است مثل حجاری کورنگون در کوههای بختیاری. زبان ایلامی زبان جافتیک Japhtic از گروه زبان‌های رایج در غرب ایران بنام قفقازی آسیانیک که به زبان زاگروکاسپین معروفند. تاکنون اجماع محققان، به منحصربه‌فردی زبان ایلامی است به قول دیاکونوف (تاریخ کمبریج جلد یک) بقایای ایلامی بصورت زبان خوزی تا دوران اسلامی در بعضی مناطق خوزستان رایج بود. پژوهشگران زبانشناس، خوزی را از بقایای انزانی (ایلامی قدیم) میدانند که ریشه آن نه از خانواده‌ زبانهای آریایی و نه‌ سامی، بلکه از انواع زبان‌هایی است که آن‌ها را آسیایی_قفقازی می‌گویند (دکتر جواد مشکور، نامه باستان، ص ۷۵۳) زبان قفقازی در حقیقت بایستی آن را زبانی دگرگون شده از شاخه های زبان مدیترانه‌ای بدانیم از هزاره چهارم پیش از میلاد در قفقاز بین دریای کاسپین و دریای سیاه بکار میرفته است و زبانهای داغستانی، لزگی، آبخازی، چرکسی و چچنی و در راس آنها گرجی از زبانهای نزدیک به آن هستند (قوم‌های ایرانی پیش از آریایی‌ها، دکتر فریدون عبدلی صفحه ۲۴۳). تعدادی از واژگان مشترک بین لُری و خوزی؛ تِیه: چشم / گِلال: رودخانه / دوندالوز: آویزان / مهره: شوه ره / خَره: گل / پِت: دماغ / چگا یا چُغا: تپه / تر: میتواند / نتر: نمیتواند / خوار: خواهر / بِرار: برادر / پِیا: مرد / مِیرَ: شوهر / أفتو: آفتاب / آو: آب / اِی لا: اینطرف / اُولا: آنطرف / شِیونیدن: بهم زدن / وِرسیدن: بلند شدن / رُومنیدن: ویران کردن / پَتی: خالی / شَک: تکان / بورگ: ابرو / گَپ: بزرگ / شوومی: هندوانه / گِریو: گریه / کُت کُت: تکه تکه / کِلک: انگشت / لُو: لب / سِیلا: سوراخ / لَفو: موج آب / خُفتیدن: خوابیدن و... اما سؤال اینجاست که چرا گویش شوشتری و دزفولی را که به لُری نزدیک است را زیرمجموعه فارسی میدانند؟ آیا دلیلش این نیست که فقط بخاطر قدرت رسانه و سندسازی پان پارسهاست که با اقتدار سیاسی و تبلیغاتی نام فارسی را بر تمامی گویشها نهاده اند همانطور که به جفا زبان مستقل لُری را گویشی از فارسی معرفی می‌کنند؟ چرا مورخان و باستان شناسان از زبان خوزی (ایلامی) و سابقه آن حرفی نمیزنند و آن را کتمان میکنند؟


 • جعل تاریخ توسط پانعربیسم

  جعلیات تاریخی: دروغ‌های آماری از علل گرایش جوانان ساده‌ به سوی گرو‌ه‌های قومگرای ضد ایرانی است. یکی از عوامل افزایش قومگرایی و تحریکات تجزیه‌ طلبانه، عدم آگاهی رسانی درباره «موضوعات تاریخی_فرهنگی» و «آمار قومی_جمعیتی است» برای نمونه مراکز پانعربیسم از این فضای عدم آگاهی رسانی توسط حکومت سوء استفاده کرده اینگونه به قشر کم سواد القاء می‌کنند اعراب خوزستان جمعیت حداکثری دارند و ریشه آنها با جعل تاریخ و تمدن کهن ایرانیِ هَلتَمتی به ایلام باستان بر‌می‌گردد و از هزاران سال (!) قبل ساکن این دیار بوده‌اند! خوزستان پنجمین استان پرجمعیت، پرآب‌ترین استان ایران و غنی‌ترین استان از نظر منابع نفت و گاز است. زبان رایج آن لُری با گویش‌های لُری بختیاری، لُرفیلی، لُرجنوبی بهمئیِ بهبهان، ماهشهر،‌ دزفولی و شوشتری که هم ریشه لُری هستند و زبان عربی در آمار شهر شوش، جمعیت لُرها نسبت به مردم عرب بیشتر است. شادگان که نام دیگر آن دورق گفته می‌شود از باب دورکی هفت لنگ بختیاری گرفته شده و در گذشته لُرهای ایل ساکی، بختیاری، ایل قنواتی و...‌ساکن آنجا بودند. نقشه را که نگاه می‌کنیم خوزستان به چند استان لُرنشین وصل است. از شمال به لُرستان و پشتکوه (ایلام)، از شمال شرق به چهارمحال بختیاری که ایذه قبلاً پایتخت اتابکان لُربزرگ بوده، از شرق به کهگیلویه بویراحمد (بهبهان قبلاً مرکز و جزء ولایت کهگیلویه بود)، از جنوب شرقی به بوشهر که غربش لُرنشین است از جمله لیراوی و گناوه و دیلم و تنگستان که به بوشهر الحاق شد. خوزستان فقط از سمت جنوب غربی با عراق هم مرز است که در دوره‌های مشخص تاریخیِ ثبت شده قبایل عرب وارد شده‌اند و در زمانی قسمتی از عراق عجم جزوی از گستره لُرکوچک و ایران بود. پیوستگی تاریخی، فرهنگی و قومیِ خوزستان با استانهای اطراف ریشه‌ هزاران ساله از تمدن‌های کهن زاگرس دارد که کاملأ مشخص است و هیچگونه تحریف و جعل تاریخی جغرافیایی را برنمی‌تابد. پانعرب‌های جدایی طلب بهتر است بساط تحریفشان را جمع کنند وقتی خود مهاجر به ایرانند دیگران را مهاجر نگویند! و خود را بومی! نام خوزستان طبق هزاران سند تاریخی خوزستان بوده و هویت کاملأ ایرانی داشته، دارد و خواهد داشت. اهواز هرگز رویاییِ تجزیه طلبان نخواهد شد، پس زیاده‌خواهی پوچ نکنند که جز روسیاهی برایشان سودی ندارد.


 • تبعات فروپاشی ساسانی

  فروپاشی شاهنشاهی ساسانی (بازخوانی تاریخ ایران زمین از سال ۱۵هجری تا سال ۹۶هجری) رخدادهای ناشی از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و پیآمدهایش: ایرانیان چندین دهه در برابر عربها مقاومتهای جانانه از خود نشان دادند و مردم هر نقطه از ایران کوشیدند که از هویت تاریخی خود در برابر عربها دفاع کنند. تسخیر ایران توسط قبایل عرب هشتاد سال وقت گرفت و ایرانیان همواره در مقاومت، شورش و خیزش و عرب‌ستیزی و تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خویش بودند. ادعاهای ناآگاهان و مغرضان و دروغ ‌سازان و تحریف ‌کنندگان تاریخ که می‌گویند: ایرانیان همین که عربها را دیدند به دامن عرب افتادند و از دین و دولت خودشان دست شستند، سخنان بی پایه و از روی ناآگاهی از رخدادهای تاریخ اعراب است و یا دروغ ‌سازیهای وقیحانه است. بازخوانی رخدادهای فتوحات عرب در ایران، پرده از روی حقایقی برمیدارد کە بسیار کسان از بازماندگانِ همان عربهای جهادگر در ایران، آنها را انکار می‌کنند. مدعیان دروغ‌سازی که می‌گویند: ایرانیان از همان آغازِ کارِ فتوحاتِ عربی شیفتۀ عدالت اعراب شدند تاریخ عرب را نخوانده‌اند. ️تاریخ‌نگارانِ تاریخ‌ نخواندۀ و ناآگاه از رخدادهای حقیقیِ تاریخِ فتوحاتِ عرب کە خدماتِ عرب بە ایرانیان را برای ما می‌نویسند و از عدالت و انسانیتی کە عربها برای ایرانیان آوردند داد سخن می‌دهند و استدلال می‌کنند کە ایرانیان برای پذیرش عربها آمادگی داشتند وگرنه چند هزار عربِ آمده از بیابان و بی‌ جنگ‌افزار، با چه امکاناتی ارتشِ بە ‌آن عظمت را درهم شکستند و ایرانِ بە‌آن پهناوری را در خلال دهسال گرفتند؟ آنها همواره می‌کوشند بە ما تلقین کنند کە ایران را عربها در خلال کمتر از ده سال گرفتند و ایرانیان را عرب کردند و این از آنرو بود کە ایرانیان آمادۀ عرب شدن بودند؛ زیرا دینِ گَبرَان، اجحاف و بدکاری بود و ایرانیان از آن بیزار شده و بە ستوه آمدند. آنها استدلال بسیار آورده‌اند کە عربها نه شهری را خراب کردند، نه مردمی را کشتار کردند، نه کِشتزاری را بە‌آتش کشیدند، نه مردمی را اسیر و بَرده کردند، و نه زن و بچه‌های مردم را از خانه‌ها بیرون کشیده برای خودشان بردند. آنها استدلال می‌کنند کە اینها دروغ است و بهتان بە عرب است؛ زیرا عرب، نماد عدالت، مساوات و برادری است: وَلا فَرقَ لِعَرَبِي عَلى عَجمي وَلا لأسوَدَ على اَبیضَ اِلاّ بِالتقوى. پس عرب نه زور می‌گفت نه ستم میکرد و نه مردمی را زیر فشار می‌نهاد و آزار میداد و نه مال و ملکِ مردم را مصادره می‌کرد. می‌گویند: عرب آمده بود تا ایران را با اصولِ عدالت و انسانیت آشنا کند و راه و رسمِ زندگی انسانی را بە ‌ایران آموزش دهد. کسانی در میانِ اینها کە بی‌خبرتر از دیگران از تاریخ فتوحاتند می‌گویند کە اعراب نمیخواستند بە ‌ایران حمله کنند ولی دولتِ ساسانی بر آن شده بود کە اعراب را نابود کند و عربها اقدامِ دفاعی انجام دادند تا اعراب را نجات دهند. این نهایت جهل به تاریخ فتوحات اعراب است و نمی‌توان به گوینده اش صفتی جز "یاوه بافِ عرب‌ستا" داد. ما گزارشهای بازمانده از گفته‌های خودِ عربها دربارۀ نبردِ قادسیه را داریم که چه رفتاری با مغلوبین داشتند و آنچه خودِ عربهای جهادگر بازگفته بودند و وارد کتابهای تاریخی شده بود همه آشکارا توسط عرب‌ ستایانِ پارسی ‌نگار تکذیب شد تا جنایتها را توجیه کنند.آخرین مقالات