پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

شهاب لشکر میوند

درحدود صدو بیست سال پیشتر در دوره قاجار خوانین میوند در مناطقی از لرستان . اراک و اصفهان حکومت میکردند. یکی از این خوانین شهاب لشکرمحمدولیخان معروف به سالار جنگ فرزند هادی خان ونوه مریدخان ازفرزندان پرآوازه کائداعظم بختیاری کابهزادخان فولادوند بود وی دلاوری جسور و بیباک بود که بر مناطق الیگودرز و ازنا و خمین و کمره وبخشهایی از اراک حکومت میکرد و ارتباط خوبی با دیگر طوایفو تیره های ممیوند وهمچنین زلقی داشت و دردوره ای با حکم ناصرالدین شاه والی بختیاری بود .

شهاب لشکر میوند

1 نظر

  • دارالغرور《بلاد لُرنشین》

    بنازم مردمان پاکمان را _ تمام مردمان لر زبان را / کسانیکه اصیل و ریشه دارند _ زلال و سبز مانند بهارند / دل لر آسمانی صاف و آبی است _ دل لر اهل نیرنگ و ریا نیست / بزرگ و سر بلند و پاک و والا _ دلی پر شور دارد مثل دریا / همیشه لر جماعت هر کجا هست _ صبور و مهربان و باوفا هست / ز کنگاور گرفته تا گناوه _ دلس پاک و زلاله جور آوه / ز کلهرهای کرمانشان و لکها _ بیا تا خاک ایلام مصفا / ز خاک خانقین تا بختیاری _ دل ما مهربان و گرم و جاری / لران مینجایی و ثلاثی _ همه از نسل ایلامیم و کاسی / اگر چه دور از هم افتادیم _ دوباره در هوای اتحادیم / کریمخان ، لطفعلی خان ، آریوبرزن _ به خود میبالم از اینکه لرم من / دنا و بیستون و زردکوه است _ همیشه هر کجا لر باشکوه است.آخرین مقالات