یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

شهاب لشکر میوند

درحدود صدو بیست سال پیشتر در دوره قاجار خوانین میوند در مناطقی از لرستان . اراک و اصفهان حکومت میکردند. یکی از این خوانین شهاب لشکرمحمدولیخان معروف به سالار جنگ فرزند هادی خان ونوه مریدخان ازفرزندان پرآوازه کائداعظم بختیاری کابهزادخان فولادوند بود وی دلاوری جسور و بیباک بود که بر مناطق الیگودرز و ازنا و خمین و کمره وبخشهایی از اراک حکومت میکرد و ارتباط خوبی با دیگر طوایفو تیره های ممیوند وهمچنین زلقی داشت و دردوره ای با حکم ناصرالدین شاه والی بختیاری بود .

شهاب لشکر میوند

1 نظر

  • دارالغرور《بلاد لُرنشین》

    بنازم مردمان پاکمان را _ تمام مردمان لر زبان را / کسانیکه اصیل و ریشه دارند _ زلال و سبز مانند بهارند / دل لر آسمانی صاف و آبی است _ دل لر اهل نیرنگ و ریا نیست / بزرگ و سر بلند و پاک و والا _ دلی پر شور دارد مثل دریا / همیشه لر جماعت هر کجا هست _ صبور و مهربان و باوفا هست / ز کنگاور گرفته تا گناوه _ دلس پاک و زلاله جور آوه / ز کلهرهای کرمانشان و لکها _ بیا تا خاک ایلام مصفا / ز خاک خانقین تا بختیاری _ دل ما مهربان و گرم و جاری / لران مینجایی و ثلاثی _ همه از نسل ایلامیم و کاسی / اگر چه دور از هم افتادیم _ دوباره در هوای اتحادیم / کریمخان ، لطفعلی خان ، آریوبرزن _ به خود میبالم از اینکه لرم من / دنا و بیستون و زردکوه است _ همیشه هر کجا لر باشکوه است.آخرین مقالات