پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

لُرهای دشتستان بوشهر

لُرهای دشتستان بوشهر

شهرستان دشتستان از نظر جمعیت و مساحت بزرگ‌ترین شهرستان استان بوشهر می باشد. شهرستان دشتستان در شرق استان بوشهر واقع است و از جنوب به شهرستان تنگستان، از مغرب به شهرستان بوشهر از شمال به شهرستان گناوه و در مشرق به استان فارس منتهی می شود.مرکز این شهرستان شهر برازجان است و شبانکاره یکی از بخشهای تابعه آن می باشد.نام بخش شبانکاره ماخذ از قوم شبانکاره است که از طوایف لُر استان فارس بوده و در زمان دیلمیان سلسله شبانکاره را در منطقه ای که به دلیل حکومت آنها به... همین نام معروف شد برقرار ساختند.

مردم شبانکاره عمدتاٌ از لُرهای کوهمره ای کازرون،ممسنی ،کهگیلویه و بویر احمد هستند.و اما شهر برازجان نیز محل سکونت طوایف لُرتبار ابولفتحی،وثوقی،کمالی،خوانین،آخوندها،حقیقت،دهدشتی،بابا علی،قائدان،مشهدی علی عنابی و سادات شجاع الدین است که این طایفه ها ریشه در کهگیلویه ،ممسنی،گله دار و سایر مناطق لُرنشین جنوب کشور دارند.

در عهد حمله مغول , تيره هاى از طايفه لر بهى از لرستان به خاک دشتستان آمدند و بناى چند روستا در تنگستان و شهر برازجان را گذاشتند( به نقل از زار على رستگار از ريش سفيدان طايفه بهى ).

محمدعلى خان سديد السلطنه مهاجرت طايفه فيلى و بهى را هم زمان و در عصر مغول مى داند , همچنين ضمن شمردن ماليات تنگستان بوميان تنگستان را الوار گفته است و از قبرستانى قديمى حوالى اهرم معروف به قبرستان لر خبر مى دهد( سرزمين هاى شمالى پيرامون خليج فارس و درياى عمان ).

در اواخر عهد صفوى طايفه لر قايدان از ايل ممسنى وارد تنگستان شده و اهرم و خائيز که داراى چشمه هاى آب شيرين بود را تصاحب کردند و در عهد نادر شاه افشار به پاس خدماتشان , نادر شاه حکومت تنگستان را به قايدان بخشيد و تا دوره زنديه حاکم تنگستان بودند.( زکريا رستگار / تنگستان , تاريخ , سرزمين , فرهنگ ص 29).

کوروش تنگستانى که خود از بزرگان و سران طايفه لر نژاد خذرو تنگستان و دشتستان مى باشد در کتاب از بختيارى تا تنگستان و دشتستان ضمن شرح و توضيح طايفه خدرى از بختيارى و ليراوى نهايتا طبق اسناد خريد ملک توسط روسا طايفه خدرى در تنگستان نشان مى دهد که طايفه خدرو ( خدرى ) قبل از دوره افشار ساکن تنگستان بوده اند.

( کورش تنگستانى / ازسرزمين بختيارى تا تنگستان و دشتستان ص 50)

0 نظر


آخرین مقالات