پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

کلک و کلک چی در فرهنگ لری

کلک و کلک چی در فرهنگ لری

کلک (kalak) قایقی موقت است که از به هم بستن "تول آوین"( پوست باد شده گاو یا گوسفند ) و تخته و ریسمان تهیه می شود . ایلات لر , مخصوصا در بختیاری , برای گذر از عرض رود کارون , در وقت کوچ بهاره , از آن استفاده می برند . اغلب کلک ها , کوچک اند اما در قدیم , برخی خوانین , از کلک های بسیار بزرگ با صدها خیک بادی , برای گذر از کارون , استفاده می کردند . به قایق کلک و به قایقران ," کلک چی " یا "مله وون " می گفتند که از کلمه لری ملهmala ( شنا ) می آید . در... قدیم , هر جوان لری , می بایست " دس مله " (شنا ) می دانست . از همین رو ضرب المثلی در بختیاری رایج بود که "لٔر بوی و مله نبوی؟!!" یعنی : لٔر باشی و شنا بلد نباشی ؟! محال است !

 

( فرهنگستان زبان فارسی , این کلمه لری" مله وون " را به صورت ملوان , برای کارکنان کشتی , استفاده برد . و به قیاس ملوان , اصطلاح بی معنی و بیخود " خلبان " را هم اختراع کرد برای کاپیتان هواپیما متشکل از دوبخش " خلاء" عربی یعنی جایی که خالی از هواست و (بان ) !!؟؟)

 

" سرکلکی "( روی قایقی ) نام یکی از مقام های موسیقی لری بختیاری , در منطقه شوشتر و دزفول , بوده است که آوازی است که وقت کلک رانی می خواندند. یکی از میراث و آثار قدیمی دزفول نیز , خانه " کلک چی " است که به خاندان قدیمی متعلق بوده که کارشان قایق رانی بر روی کارون و نقل و انتقال مسافرین بوده است .

کلک

کلک چی

تاریخچه کلک

 

0 نظر


آخرین مقالات