شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

نامه ای به آریایی ها و خود آریایی پندارها

اگر چه قوم با فرهنگ در گذشته غنی تر از امروز بوده و در زندگی قناعت پیشه میکند اما دست چپاول به دارایی و سرمایه همسایه هایش نمیبرد. پایتخت نشین متمدن کاش می فهمیدی دزدی و اختلاس بد است. این از حق بیت المال است. در شهر تو بزرگترین اختلاس ها ، سرقت ها ، قانون گریزی ها ، بی نظمی ها و جرم های سازمان یافته رخ میدهد. آن وقت باز هم میگویی بعضی از لرها دزدند و مردم ما بی نظم و بی برنامه اند! هر چه فکر میکنم و حساب و کتاب میکنم ، کل دزدی هایی که من "یقه آبی" انجام داده ام به اندازه یک قلم دزدی تو "یقه سفید" نیست!!! حال بیندیشیم کدام فرهنگ یقه سفید مضحکه تر است؟ فرهنگ قوم من یا شهر تو؟

نامه ای به آریایی ها و خود آریایی پندارها

سالهاست حرفهایی از زبان پایتخت نشینان میشنوم و رفتارها و کردارهایی میبینم که موجب آزار روح و روانم شده است. وقتی میخواهم با نگاه جامعه شناختی و رویکرد انسانیت و انسان دوستی به آنها پاسخ دهم شنونده ام با ذهن، قالبی حرفهای ساده و صادقانه ی من را درباره ی فرهنگ ، زبان ، رفتارها و باورهای قوم لر باور نمیکند و نمی پذیرد و هر روز به دنبال یافتن سوژه ای جدید برای مضحکه ، توهین و تحقیر میگردد و حتی اگر سوژه ی جدیدی نیابد ، به دنبال ساختن و جعل چنین سوژه ای خواهد بود! کج فهمی و سطحی نگری توأم با نگاه تمسخر گرایانه پایتخت نشینان به هویت تاریخی و اجتماعی قوم لر موجب شده شناختی درست و منصفانه از هویت واقعی لرها در اذهان عمومی شکل نگیرد و همیشه با اصطلاحات بی پایه و اساس ، جوکهای نژادی ، لطیفه های تخریبی ، کنایه های زهر آلود ، زخم زبان های چرکین ، خنده های زهرآگین و نیشخندهای هیستریکی که هیچ اصالت و هویتی ندارند ، نه در سطح محدود بلکه در حجم انبوهی تقدیم این مردم با فرهنگ و شریف شود

 

اینبار میخواهم با ادبیات و فرهنگ شما حرف بزنم اگرچه فرهنگ جامعه ی لر به من آموخته است که همیشه ادب و انصاف را در ارتباط با سایر فرهنگها رعایت کنم و به تفاوت فرهنگی احترام بگذارم ، که مصداق واقعی این احترام به تفاوت ها ، این ضرب المثل لری مینجایی استهر شهری ماسواش تهری! یعنی هر شهری فرهنگ خاص خود را دارد

 

در این یادداشت تلاش خواهم کرد بر اساس وجدان و اندیشه ی انسانی ام و چیزهایی که دیده و فهمیده ام و طی چندین سال زندگی در تهران تجربه نموده ام بیان کنم و از تعصب دوری نمایم. چرا که به قول مولویتعصب خامی است و ناپختگی!

هدفم در این مقاله مقایسه ی رفتارها و باورهای قوم لر با پایتخت نشینان است و تلنگری به هم تباران خودم که دچار "تهران زدگی" شده اند! از عدم تجانس با فرهنگ شهرنشینان پایتخت و احساس بیگانگی با آن در رنج هستند و بحران های هویتی نکات کوچکی تذکر دهم. چون رویکردم در این مقایسه فرهنگی ، انسانی و اخلاقی است. امیدوارم بتوانم با این تحلیل قضاوت درستی در خصوص این مسعله فرهنگی به حضور مردم عزیزم عرضه کنم.

 

"شهروند پایتخت نشین" در این یادداشت یک فرد نیست.بلکه یک رویکرد و یک ساختار فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه ی امروز ما است و صد البته مراد من از این گفته ها مردم فهیم نیستند! منظورم آن، دسته از انسانها و سازمان هایی است که با تولید گفتمان های تخریبی علیه اقوام و سکوت معنادارشان در تخریب هویت قوم لر همراهی میکنند! چیزهایی که مرا آزار میدهد نگاه سطحی ، منفی و غیرانسانی تو به هویت مردمان لر است. آنچه مرا می آزارد نادیده گرفتن فرهنگ نوع دوستی ، انسان دوستی ، همدلی ، حمایت ، مهمان نوازی و با هم بودن لرها از یک طرف و تاریخ و تمدن چند هزار ساله ی لرها که در توسعه و پیشرفت کشور ایران سهم به سزایی داشته مورد اجحاف قرار گرفته است. درباره ی لرها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی بخش زیادی از حرفهای بی پایه و اساس وجود دارد. هجمه ی این حرفها طی دهه ی گذشته و حاضر آنقدر گسترده شده که همه ی نخبگان و تحصیل کردگان لر را به باز اندیشی و بازسازی هویت جمعی و تاریخی خود واداشت و این باز اندیشی نشانه ی خردمندی و هوشمندی جوانان این قوم است که همیشه برای هوش ( IQU ) ، آنها جوک نژادی و تخریبی ساخته میشود

 

وقتی وارد فضای شهر تهران شدم تصورم این بود که آدمهای این شهر حتمأ خیلی با فرهنگ هستند و چیزهای زیادی از آنها یاد خواهم گرفت و حتمأ خوبی هایی نسبت به رفتارها و باورهای سنتی قوم خودم دارند که میتواند من را به انسان دیگری تبدیل کند و شخصیت مرا متعالی کند. زمان گذشت و دیدم این خبرا نیست. با پایتخت نشینان زندگی کردم ، کار کردم ، همکلام شدم و برنامه های مدیران و مسؤلانشان را از نزدیک رصد کردم

 پایتخت نشین به ظاهر متمدن ، حاضر نشدی هویت من ، نام قوم من را محترمانه به زبان آوری! به محض این که دریافتی من لر هستم ، تمسخر ، توهین و تحقیر در نگاه ، لبخند و واژه های بی پایه و اساس تو موج میزند ، اما من لر به ظاهر ساده و سلیم ، لایه های تو در تو و مبهم و بی هویت تو را معنی میکنم و انتهای حرف تو را میخوانم و میدانم نگاه تو به هویت من یک نگاه انسانی و اخلاقی نیست. ریشه ، اصالت و هویت برای پایتخت نشینانی که شهرشان تلفیقی از نژادهای گوناگون هست بی معنی است. همیشه به دنبال چیزهای نو هستی در رفتارها و کردارت کنجکاو شدم و بلاخره این موضوع برایم لاینحل باقی ماند که برای زندگی تو چه چیزی ارزش است و چه چیزی ضد ارزش  چه چیزی هنجار است و چه چیزی نا بهنجار! و از همه مهمتر جایگاه انسانیت ، انسان دوستی ، حرمت و کرامت آدمها در فرهنگ تو کجاست؟

 

آری من لر هستم با همه ی احساس ، وجود ، اندیشه ، تاریخ و تمدن ، فرهنگ ، هنر موسیقی و رقص ، ادبیات ، خشم و خونریزی ام و در کنار آن صلح و آشتی ام فلسفه ی زندگی من همزیستی جهان اضداد و دار تزاحم استغم و شادی ، فقر و غنا ، مرگ و زندگی ، جنگ و صلح ، کل فلسفه ی زندگیم در یک کلمه، خلاصه شدتا جور اوما بساز تا ناز اوما بناز! که نیاز به ترجمه ندارد

 

 تو گرز ما را که ابزار معیشت شکار ، دامداری و کشاورزی است و در شاهنامه از آن یاد شده ، بی آن که معنا و کارکرد آن را به درستی فهمیده باشی را نشانه ی خشم و توحش دانستی! اما واژه های بی حرمت تو در شهر و خانه با هم نوع ، همسر ، همسایه ، همسفر تو و یا راننده ای که همچون تو حوصله اش در ترافیک سر رفته سنگین تر و شکننده تر از آن گرز گران ماست  نگاه تو به قوم من و امثال من سرشار از خشونت نژادی و فاشیسم سیستماتیک است.

 

پایتخت نشین و متمدن هزاران فرسخ از من دور ایستادی و برای مردم قوم من در برج های بلند برنامه ریزی میکنی بی آنکه بدانی من نسبت به شرایط زندگی خودم عاقلتر و داناتر هستم! براستی نتیجه ی عقلانیت و تفکر و برنامه های تو برای قوم و مردمان من چه بود؟ فقر اقتصادی ، بیکاری و نداری و به دنبال آن مهاجرت ، اعتیاد فراگیر ، خودکشی و نفت و گاز و آب دشت ها و کوه های سرزمینم طی صد سال سیاه به هر جایی خواستی انتقال دادی ، سهم دختران قومم از نفت سرزمینم چه بود؟ گالنی نفت برای خودسوزی در اعتراض به فقری که برنامه ی تو برایش به بار آورد  حتی به آب چشمه ها ، آبشارها و رودخانه هایم رحم نکردی و به هر جایی در دل کویرستان که دوست داشتی بدون حق آبه انتقال دادی! سرزمین حاصل خیزم همچون مردمم سخاوتمند و بخشنده است ، آن وقت طایفه گرایی که خودت با فقر سیستماتیک به آن دامن میزنی را دلیل فقر و توسعه نیافتگی جامعه و اجتماع من میدانی!!!

 

توسعه و پیشرفت تو برای سرزمینم موجب تضاد و تعارض بین نسل ها و نوزایی فقر و خشونت برای زنان و کودکان ما شد. آن وقت میگویی این قوم نسبت به دختران و زنانش خشونت دارد!!! انصاف داشته باش. با همان حساب و منطق خشک ریاضی ات خوب بیندیش! چهل سال پیش در قوم من نه خودسوزی بود ، نه فقر و اعتیاد ، نه بیکاری و نداری و نه بحران هویت جوانان  جعبه ی جادویی ات را با هزار بوق و کرنا به خانه ی پدرم آوردی و با نمایش های دروغین مدینه ی فاضله و آرمان شهری به خانواده ام نشان دادی و نهایت چیزی جز متلاشی شدن زندگی ندیدم! پدران و فرزندان را به جان هم انداختی. تنش و تعارض نتیجه ی این مهمان ناخوانده ی تو بود. دست رنج مردم روستایی و شهری زحمت کشم را طی فرایندهای به ظاهر توسعه و پیشرفت به پایتخت بی سر و ته انتقال دادی! دست رنجشان را به یغما بردی و خوب میدانستی به زودی طاعون اعتیاد ، بیکاری و خودکشی در سرزمینم واگیردار میشود حتی به فکر احداث بیمارستان نبودی تا وقتی بیماران و همراهان سرزمین من می آیند از ترمینال جنوب تا ملاقات پزشک برایشان جوک نژادی میسازی و آنها را مضحکه اوقات فراغت خود میکنی و به جلفی ات مینازی و لقب آریایی اصیل همواره پسوند نامتان است! اصول مهمان نوازی را نادیده گرفتی ، شب که مهمان بیمار برایت می آید جای خواب ، غذای ساده و گرم میخواهد  نه اینکه روی سکوهای سیمانی محوطه ی بیمارستان بخوابد

 

گم شدن مسافران ما در شهر تو پایتخت نشین متمدن عقلانیت و فرهنگ تو در خیابان ها و برج ها و خانه های همچون قوطی کبریت شهر هویداست! انتقال نفت و گاز سرزمین قومم را با لوله هایی که به زبان نمی آیند و برای برنامه ی توسعه سرمایه داری و نظامی گری به یغما بردی و آن وقت قوم و قبیله ی من را به جنگ های قبیله ای متهم میکنی. اگر این نفت و گاز سرزمین سخاوتمندم نبود تو هم مثل همتباران افغانی و تاجیک ات فقیر ، گرسنه و آواره بودی! جناب پایتخت نشین بی غم تو گرز چوبی و سنگ های سرزمینم را که امروزه جز ساختن خانه ها کاربردی ندارد ، نشانه ی خشونت من میدانی! تو که صاحب فضل و کمالات و فرهنگ و تمدنی چرا فقر و خشونت ساخته ی تو را بر من و قبیله ام حمل میکنی؟ با آگاهی و باز اندیشی جوانان ما سایه ی تدبیر توأم با نگاه غیر انسانی تو به هویتم کنار میرود. شکم گنده شهر تو که همه ی محصولات گوشت ، حبوبات ، لبنیات ، میوه و تولیدی شهر من را به ارزانی میبرد و مردم من فقیرتر از گذشته با قناعت زندگی میکنند آنوقت نسخه ی توسعه ی کشاورزی در فصل خشکسالی برایم می پیچی؟

 

اگر چه قوم با فرهنگ در گذشته غنی تر از امروز بوده و در زندگی قناعت پیشه میکند اما دست چپاول به دارایی و سرمایه همسایه هایش نمیبرد. پایتخت نشین متمدن کاش می فهمیدی دزدی و اختلاس بد است. این از حق بیت المال است. در شهر تو بزرگترین اختلاس ها ، سرقت ها ، قانون گریزی ها ، بی نظمی ها و جرم های سازمان یافته رخ میدهد. آن وقت باز هم میگویی بعضی از لرها دزدند و مردم ما بی نظم و بی برنامه اند! هر چه فکر میکنم و حساب و کتاب میکنم ، کل دزدی هایی که من "یقه آبی" انجام داده ام به اندازه یک قلم دزدی تو "یقه سفید" نیست!!! حال بیندیشیم کدام فرهنگ یقه سفید مضحکه تر است؟ فرهنگ قوم من یا شهر تو؟

ای پایتخت نشینان صالح و نیکوکار به دعواها و قتل های قوم من خندیدی و آنها را به اندازه هولوکاست ( همه سوزی ) در اذهان عمومی بزرگ نمایی و گنده کردی اما زندان های شهر تو جای تعداد زندانیان را ندارد و به فکر توسعه ی زندانها هستید. میفرمایید مردم قوم لور هنوز طلاق و جدایی زندگی زناشویی را دوست ندارند و به شدت در مقابل طلاق مقاومت میکنند و زنان ظلم زیادی متحمل میشوند. اما در پایتخت زنان بعد از جدایی جشن طلاق میگیرند و از هر سه ازدواج دو طلاق اتفاق می افتد!!!

 

من کار ندارم که چه بلایی سر آینده ی بچه هایشان می آید. همیشه قوم من را به خاطرتعصب ناموسی سرزنش میکردی و فیلم و جوک بر علیه شان میساختی ، اما نمی دانستی ناموس یعنی ( names ) قاموس ، یعنی قانون  مردم ما قانون مند بودند و همه ی این قانون را رعایت میکردند.

 

 

اما پایتخت نشینان متمدن قوانین نوشته ی دست خود را به راحتی زیر پای میگذارند. در ناموس پرستی قوم من روح اخلاق و انسانیت وجود دارد. یعنی "هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" و بخشی از ناموس پرستی نشانه ی حفظ کرامت و شرافت زن بود و کسی نمی توانست به سادگی این قانون را بشکند و خود مردم ما هم مخالف ناموس پرستی تشدید شده هستند و هر جایی تعصبات ناموسی موجب محدودیت و خشونت علیه زنان است از طرف مردم ما مذموم شناخته میشود و اعتراض میکنند. آری تو ناموس پرستی قوم من را به باد تمسخر و استهزا میگیری و در مقابل ازدواج های سفید و روابط مثلثی و آزاد و تن فروشی و هرزه گردی برخی زنان در شهر سکوت میکنی و آن را نشانه ی مدنیت میدانی!

کدامیک مضحک تر است؟

شما درباره ی عدالت اجتماعی زنان قوم لور نگران هستید اما اندیشه های سطحی شما از بیرون به فرهنگ هزار توی قوم لور و با پنداشت ها و ته نشست های ذهنی خود شروع به تعمیم دهی و تفکر قالبی میکنید و میگویید همه ی لورها این جوری هستند! عجیب و غریب اند! فرهنگشان توسعه نیافته و خیلی سنتی اند! اما در مورد زنان نتوانستید به این موضوع بیاندیشید که زنان اگر چه عدالت و مساوات در موردشان محقق نشده اما دارای جایگاه والای اجتماعی و دارای حرمت و احترام هستند.

معنی حرمت و کرامت زن را می فهمی یعنی چه؟ یعنی در جامعه ی مردمان لور وقتی در شرایط قتل ، زنی بزرگ به سخن می آید و مداخله میکند به احترام جایگاه ایشان آن خون فیصله می یابد.

 

 با احترامی که برای قوانین جزایی قاعلیم ، جایگاه سخن مادران متعالی تر از قوانین است. واژه ی دوست را نمی توانم در مورد شما پایتخت نشینان متمدن به کار بگیرم. زیرا سادگی و صداقت و صمیمیت لری ام و بی غل و غش بودنم اجازه دروغ نمیدهد. و تو همان پایتخت نشین متمدن خطاب میکنم. احساس میکنم از این واژه هم خوشت آید! تو دوست من نیستی چرا که با وجود شخصیت فوق العاده اجتماعی ام طی چندین سال نتوانستم دوستانی از پایتخت نشینان انتخاب کنم! این شهر هزار نژاد حتی دوستان هم زبانم را از من گرفت! فقط این درس را به من آموختبه کسی اعتماد نکن! و من لور که غرق در روابط عاطفی ، اجتماعی صبح از خواب بیدار شوم و نتوانم به آدمهایی که می بینم سلام کنم چون اگر سلام کنم ، فقط به آدم هایی که میشناسم میتوانم سلام کنم. به خاطر شلوغی شهر نمیتوانم از ماشینم استفاده کنم. وقتی که سوار مترو یا اتوبوس میشوم با وجود جوانی و اندام ورزشکاری ام نتوانم لابه لای آدم های بسته بندی شده ی دم در (BRT فشارتی ) جای دهم. وقتی می بینم این آدمها برای سوار شدن و پیاده شدن چه فرهنگی دارند. حس بدی پیدا میکنم وقتی آدمهای مسن به خاطر نداشتن جای مناسب و کافی ناگزیر سر فحش و بد و بیراه به هم دیگه میکشن و یا در قسمت زنان هر روز صدای دعوا و گیس کشی به گوش میرسد. وقتی سوار میشوند انگار هیچ کسی به کسی رحم نمیکند. اوج فرهنگ شهروندی و احترام به هم نوع در سوار شدن به متروها و اتوبوس ها به چشم میخورد. البته این مسعله به همان فرهنگ مهمان نوازی مدیران و برنامه ریزان بر میگردد که نمیدانند نتیجه ی برنامه هایشان موجب مهاجرت گسترده ی شهرها شده و اکنون باید مردم عزیز و متمدن در رنج و عذاب باشند.

 

تهرانی متمدن به من گفتی از پشت کوه آمده ای ، گویش و زبانم را مسخره کردی ، رفتارهای صادقانه ، صمیمانه و مؤدبانه توأم با نزاکت من را حمل بر سادگی و نادانی و بیسوادی من گذاشتی شاید سالها فکر کنی تا درک درستی از رفتارهای لورها پیدا کنی و راز صمیمیت و سادگی و عزت و آبروی لورها را به خوبی بیابی. در نهایت با همان سادگی و صداقت و عزت نفس لری ام و درک درست از ریشه های فرهنگ قوم خودم و شهر متمدن تو عرض میکنمنگاهت را به رفتار و اندیشه ی من و قومیت من اطلاح کن و تغییر بده  با این تغییر نگاه و اهدای حقوق توسعه و هویت تو هم متعال تر و روح انسانیت در تو بارور شود. البته قرار نیست فرهنگ و آیین زندگی اجتماعی قوم من و شهر تو مثل هم باشد. اما قوانین مدنی تو بر زندگی روزانه ی من حاکم و جاریست.

 تو برای من انتخاب میکنی با چه زبانی حرف بزنم ، با چه خطی بنویسم ، چی بپوشم ، و چی نپوشم ، فقیر باشم یا ثروتمند ، چند تا بچه داشته باشم؟ چگونه مجازات بشوم؟ اما از آن جایی که ناگزیر با شما پایتخت نشینان زندگی کنم میباید قوانین را محترم بشمارم.

64 نظر

 • تهران و تهرانی

  الا ای داور دانا تو میدانی که ایرانی … چه محنتها کشید از دست این تهران و تهرانی / چه طرفی بست ازین جمعیت ایران جز پریشانی … چه داند رهبری سر گشته ی صحرای نادانی / چرا مردی کند دعوی کسی کو کمتر است از زن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی … به رشتی کله ماهی خور ، به طوسی کله خر گفتی / قمی را بد شمردی ، اصفهانی را بتر گفتی … جوان مردان آذربایجان را ترک خر گفتی / ترا آتش زدند و خود بر آن آتش زدی دامن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / تو اهل پایتختی باید اهل معرفت باشی … به فکر آبرو و افتخار مملکت باشی / چرا بیچاره مشدی ، وحشی و بی تربیت باشی … به نقص من چه خندی ، خود سرا پا منقصت باشی / مرا این بس که میدانم تمیز دوست از دشمن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / تو از این کنج شیرکخانه و دکان سیرابی … بجز بد مستی و لاتی و الواطی چه دریابی / در این کولژ که ندهندت بجز لیسانس تون تابی … نخواهی بو علی سینا شد و بو نصر فارابی / بگاه ادعا گویی که دیپلم داری از لندن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / تو عقل و هوش خود دیدی که در غوغای شهریور … کشیدند از دو سو همسایگان در خاک ما لشگر / به نق و نال هم هر روز حال بد کنی بدتر … کنون ترکیه بین و ناز شست ترکها بنگر / که چون ماندند با آن موقعیت از بلا ایمن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / گمان کردم که با من همدل و همدین و همدردی … به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی / چه گویم بر سرم با نا جوانمردی چه آوردی … اگر میخواستی عیب زبان هم رفع میکردی / ولی ما را ندانستی به خود هم کیش و هم میهن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / به شهریور مه پارین که طیارات با تعجیل … فرو میریخت چون طیر ابابیلم بسر سجیل / چه گویم ای همه ساز تو بی قانون و هردمبیل … تو را یکشب نشد ساز و نوا در رادیو تعطیل / ترا تنبور و تنبک بر فلک میشد مرا شیون … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / بقفقازم برادر خواند با خود مردم قفقاز … چو در ترکیه رفتم وه چه حرمت دیدم و اعزاز / به تهران آمدم نشناختی از دشمنانم باز … من آخر سالها سرباز ایران بودم و جانباز / چرا پس روز را شب خوانی و افرشته اهریمن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / بدستم تا سلاحی بود راه دشمنان بستم … عدو را تا که ننشاندم بجای از پای ننشستم / بکام دشمنان آخر گرفتی تیغ از دستم … چنان پیوند بگسستی که پیوستن نیارستم / کنون تنها علی مانده است و حوضش چشم ما روشن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / چو استاد دغل سنگ محک بر سکه ما زد … ترا تنها پذیرفت و مرا از امتحان وا زد / سپس در چشم تو تهران به جای مملکت جا زد … چو تهران نیز تنها دید با جمعی به تنها زد / تو این درس خیانت را روان بودی و من کودن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را بر اندازد … نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد / چو تنها کرد هر یک را به تنهایی بدو تازد … چنان اندازدش از پا که دیگر سر نیفرازد / تو بودی آنکه دشمن را ندانستی فریب و فن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / چرا با دوستدارانت عناد و کین و لج باشد … چرا بیچاره آذربایجان عضو فلج باشد / مگر پنداشتی ایران ز تهران تا کرج باشد … هنوز از ماست ایران را اگر روزی فرج باشد / تو گل را خار میبینی و گلشن را همه گلخن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / ترا تا ترک آذربایجان بود و خراسان بود … کجا بارت بدین سنگینی و کارت بدینسان بود / چه شد کرد و لر یاغی کزو هر مشکل آسان بود … کجا شد ایل قشقایی کزو دشمن هراسان بود / کنون ای پهلوان چو نی نه تیری ماندو نی جوشن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من / کنون گندم نه از سمنان فراز آید نه از زنجان … نه ماهی و برنج از رشت و نی چایی ز لاهیجان / از این قحط و غلا مشکل توانی وارهاندن جان … مگر در قصه ها خوانی حدیث زیره و کرمان / دگر انبانه از گندم تهی شد دیزی از بنشن … الا تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من؟ … کلیات دیوان شهریار صفحه ۶۸۸


 • آلمیاس

  ما مردمان لور طعمه ی بد اندیشی شدیم ، خورجین درد و غم ما پر است.


 • سهیل دادخواه

  پایتخت نشینان متمدن به قومیتها بر چسب و انگ میزنند ، برایشان جوک میسازند و این جنایت فرهنگی را به دلایل گوناگون توجیه میکنند. اقوام ایران هم به جای مقابله با این گستاخی ، جوکهایی که آنان برایشان ساختند را انتشار میدهند و حتی خودشان به بازتولید این شوخی ها میپردازند ، بدون اینکه بدانند با رواج این جوکها چه اهدافی دنبال میشود! باید با همان سلاحی که بر علیه ما به کار میبرند به جنگشان برویم ( با دوستت همان رفتاری را داشته باش که او با تو دارد ) ؛ جوکسازی برایشان ساده ترین و بهترین جواب است. با کمی فکر و خلاقیت میتوان جوک ساخت. ببینید دغدغه شان چیست؟ با شهرستانی ها چه تفاوت هایی دارند؟ آیا ژست روشنفکری گرفتن ، مغرور بودن ، خود را زرنگ فرض کردن ، روباه صفتی ، تنبلی ، خود بزرگ بینی ، خود را زیبا پنداشتن و … نمیتواند سوژه ی جوکها شود؟ اقوام ایرانی باید به جای توهین به هم ( توسط جوکهای تلافی جویانه پیامکی ) ببینند کدام شهر آنان را به جان هم انداخته و همه را نسبت به هم بدبین کرده است و آخر سر به خودشان لقب زرنگ دادند. لورها باید اعتماد دیگر اقوام را جذب کنند و به آنان اطمینان بدهند که ما هم قربانی عده ای خود خواه پر رو شدیم و همه در یک صفت مثل هم ایم ؛ زخم خورده. ما همان چیزی هستیم که خدا مقرر کرده و مثل دیگران توقع احترام داریم , هیچ قومی بی عیب نیست و اگر عیبی هم داریم به پایتخت نشینان بی غم برمیگردد زیرا تمام تصمیمات در آنجا گرفته میشود ما نه همسایه رشت هستیم نه آذربایجان , نه آبادان , نه قزوین , اونا هستند که به همه ما برچسب میزنند و به خاطر منافع خودشون موقعیت و آبروی مارو به خطر انداختند و با دروغ و بزرگنمایی سعی در منزوی کردن اقوام ایرانی و استمرار پایتخت سالاری دارند.


 • رضا فرخ پور

  علت غرور ، پر رویی ، خود خواهی و خود برتر بینی بیش از حد تهرانیا اینه که از هیچ به همه چیز رسیدند ، دچار جنون عظمت شدند. گود باغ شاهی ، خاک سفید ، شهرنو ، چاله میدون ، توپخانه و کارایی قبلی ترمینال جنوب را فراموش کردند. این جماعت دوستی را جز برای استفاده ی مادی نمی خواهند. دلسوزی شان ظاهر سازی است. ذاتشون عیب جویی است. در مورد فکر دیگران هر جور صلاح بدانند قضاوت میکنند. بخار عاطفه از هیچ کدامشان بلند نمیشه انگار همه شون اومدن دنیا واسه تن پروری و لودگی. گوششون بدهکار نیست ولی چشمشون طلبکاره. عیب بعضیها اینه که فکر میکنند همه ی دنیا توی وجود ایران خلاصه میشه و همه ی ایران توی پایتخت! عین قجرها فکر میکنند تمام ملت را رعیت خودشان میدانند از همه انتقاد میکنند ولی تحمل هیچ انتقادی رو ندارند.


 • لر خرم آباد

  این گونه افکار متاسفانه بیشتر در میان همتباران بختیاری مشاهده می شود هویت گریزی در میان این ایل بزرگ یا بهتر بگم قوم ملت لر بیشتر است که نیاز به بررسی تاریخی_اجتماعی دارد.... با سپاس از سایت وزین نگین زاگرس


 • طهماسب

  خطاب به مردم شریف، با فرهنگ و با اصالت لر: *اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است* توله سگ تازی نگردد چونکه بنیادش سگست *مایه اصل و نسب در گردش دوران زر است* دائما خون میخورد تیغی که صاحب جوهر است *گر که بینی ناکسان بالا نشینند عیب نیست* روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است *کره اسب از نجابت باتقابت میرود* کره خر از خریت پیش پیش مادر است *شه اگر مسکین شود چون مرغ بی بال و پر است* جملگی دیوانه خوانندش اگر اسکندر است *آهن و فولاد هردو ز یک کوره می آیند برون* آن یکی شمشیر بران، دیگری نعل خر است *شصت و شاهد هردو دعوای بزرگی می کنند* پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است *دود گر بالا نشیند کسر شان شعله نیست* جای چشم ابرو نگیرد هرچه او بالاتر است *ای رفیق عیب خودت را هم بگو هر که عیب خویش گوید از همه بالاتر است* من لباس فقر پوشم چون که بی دردسر است *آستین هرچه کوته باشد خیسش کمتر است*


 • توسعه نقطه ای بنام تهران

  تهران مثل پیر زن بزک کرده ای میماند که هر چه بیشتر آرایش کند زشت تر میشود. بیش از ۶۵ درصد کل تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود. چهل درصد صنعت ایران در تهران است. تمام امکانات ، تسهیلات رفاهی ، خدمات پزشکی و درمانی ، اکثر مؤسسات آموزشی و دانشگاهی و بیشتر سرمایه های ایران را فقط در تهران متمرکز کرده اند و سیاست توسعه نقطه ای را دنبال میکنند و در ایران تنها نقطه ای بنام تهران را میشناسند!!! سرانه سپرده گذاری در تهران ۲۰ برابر بیشتر از استان های لور نشین است. بیش از ۶۰ درصد پول کشور در تهران است. سود تمام صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تنها به جیب فارسها میرود و پایتخت نشینان را روز به روز ثروتمند تر و استانهای لور نشین را هر روز فقیر تر از دیروز میکند.


 • x

  تاریخ اینه ماست


 • مهمترین سلاح یک ملت ، شعور ملی و دور اندیشی آنهاست

  خط کشی تفرقه بین لر و فارس ؛ توسط فارس زبانان در حال اجرا شدن است. اگر لر با فارس همریشه بود پس چرا اینقدر ما را تحقیر و تضعیف کردند ؟ چرا بین مردم لر و فارس اینقدر تبعیض و فرق میگذارند ؟ چرا تمام صنعت ، ثروت و امکانات در شهرهای فارس زبان متمرکز است ؟ چرا وقتی از کویر اصفهان وارد لرستان میشویم فرق بین استانها را به راحتی از امکاناتشان میفهمیم ؟ چرا زبان مادری ما حق تدریس در مدارس و دانشگاه را ندارد ؟ چرا همه امکانات و ثروت و احترام فقط برای مردم فارس زبان باشه و فقر ، تحقیر و تبعیض برای ما مردم لر باشه و باز برای استثمار لرها میگید که ما با هم ، همریشه ایم !!! ما لرها حق اعتراض نداریم و سالهاست که قربانی نژاد پرستی سیستماتیک هستیم و اگر متحد نباشیم مستعمره هر استعمارگری میشویم وقتی مردمی که آب و خاک و نفت و گاز دارند ولی تو فقر دست و پا میزنند مستعمره محسوب میشوند !


 • اندوه این حدیث دلم را به خون کشید

  در حالی که نمایندگان مناطق لر نشین در مجلس در برابر توهینات هدفمند و دشنام های نژادی طرفداران ۴۰ هزار نفری پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان ، سکوت سنگین اتخاذ کرده اند محمد حسن نژاد نماینده دلیر مرند و جلفا ( آذربایجان شرقی ) نسبت به اهانت شدید و غیر اخلاقی تماشاگرنماهای منتسب به تیمهای سرخابی تهران علیه تیمهای شهرستانی واکنش نشان داد. تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که به عنوان مهمان روز جمعه ۲۶ مرداد ۹۷ قدم در ورزشگاه آزادی تهران گذاشته بود بخاطر کسب یک امتیاز در تهران در پایان بازی مورد رکیک ترین و شرم آورترین فحشهای قومی و برتری جویانه پان فارسها قرار گرفت ! این در حالی است که رسانه ها و نشریات وابسته به تیمهای سرخابی تهران نیز به تحریف حقایق و واقعیتها میپردازند. نمایندگان بلاد لر نشین بجای سکوت ، باید در مقابل این اهانت های آشکار تهرانی ها به قوم لر ، به وزیر کشور ، وزیر ورزش و رییس صدا و سیما تذکر جدی بدهند که چرا استادیوم آزادی به جایگاهی برای نشان دادن عقده های قومی و تخاصمات نژاد پرستانه پایتخت نشینان بدل شده است؟ چرا ابتدا توهین و سپس مظلوم نمایی میکنند؟ چرا در هر بازی استقلال و پرسپولیس به تیمهای شهرستانی و قومیتشان اهانت میشود؟ و بجای برخورد با باشگاه خاطی ، هواداران اندک شهرستانی بازداشت میشوند؟ چهل هزار هوادار پرسپولیس به قوم لر روز ۲۶ مرداد توهین کردند ولی دوربین صداوسیما روی لباس لر بختیاری زوم میکند!!! این وارونه نمایی برای چیست؟ چرا عده ای ایران را فرو کاستند به تهران؟ آیا سالانه میلیاردها تومان پول فروش نفت و گاز باید خرج تیمهای دولتی استقلال و پرسپولیس شود که در ورزشگاه ها به قومیتهای ایران توهین کنند؟ اندوه این حدیث دلم را به خون کشید _ عقل مرا دوباره به طرز جنون کشید / در انتهای کوچه بن بست حسرتیم _ باید که فکر عاقبت ازابتدا کنیم


 • پول زندگی لاکچری آقا زاده ها از کجا تأمین میشود؟

  آقای رییس چه الزامی دارد که فرزند دانشجوی بیکار شما در دانشگاه های گران قیمت اروپا و آمریکا با " ارز دولتی " تحصیل کند؟ مگر ایران ما دانشگاه کم دارد؟ مگر نباید ارز دولتی به دانشجوی نخبه تعلق گیرد نه به فلان آقا زاده سفارش شده!!! مگر نمیدانی آقای رییس که زندگی لاکچری فرزندت آن سوی آب ، نقش برآب شده است؟ فیلمش هم در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. فیلم عروسی اش در هتلی پرستاره که محل امن عیش اوست ، با سامسونتی پر از یورو و دلار ! فیلم تفریحات سالم و نا سالمش روی عرشه کشتی ، بر یال امواج دریای عریانی ها !!! پرواز با پاراگلایدر ، در آغوش سگی دست آموز ، در کنار شغالهایی برهنه و جامهایی لبریز از نوشیدنی های رنگارنگ !!! فرزندت گاهی هم از ماشین در حین حرکت ، پایین می آید ، رقصی و چرخی و آوازی تا از چالش روز عقب نماند. گویی با ماشین فراری به بلاد کفر گریخته است! فرزندت بلیت هواپیمای فرست کلاس ( First class ) و اکونومی ( Economy ) و بیزنس کلاس ( Business class ) رزرو میکند. خدم و حشم دارد. بادیگارد دارد. عینک دودی و شلوار وصله پاره برایش کلاس دارد. آنجا دیگر وطن نیست خاک دشمن است همان که مرگ بر او را با اغواگری سر میدهی ! میگویی:فرزندم شغل غیر دولتی دارد. چه بهتر ! بخش " خصولتی" که نانش در روغن است. اشتغال در شرکتهای غول پیکر غیر دولتی ، هم نان دارد هم نام ! به کمتر از مدیر عامل و عضو هیعت مدیره که قانع نشده اید! بالاخره فرزند سفیر و وزیر و وکیل بر فرزندان ملت توفیر دارند! میگویی:فرزندم پروژه ای _ حق الزحمه ای _ قراردادی و … مشغول کار است. خب همین ها را چرا از فرزندان مردم دریغ میکنید؟


 • تدریس تبعیض:یاسر خورشیدوند

  در سالهای اخیر شاهد توجه مشکوک به برخی استانها و حذف مشکوکتر برخی استانهای دیگر در تهیه و تدوین کتب درسی هستیم. قبل از ورود به بحث ذکر چند مثال مختصر از کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم خالی از لطف نخواهد بود. ۱ ) در متن کتاب ۳۶ مرتبه نام اصفهان تکرار شده حال آنکه یکبار هم نامی از لرستان نیامده است! ۲ ) روی جلد کتاب تصاویری از برخی مشاغل ، اقوام و ابنیه تاریخی آورده شده اما طبق معمول از قوم لر و لرستانی هیچ خبری نیست. ۳ ) فصل هشتم ، صفحه ۷۸ ، درس پانزدهم با عنوان " انواع لباس" ۶ تصویر مجزا از لباس اقوام مختلف نشان داده اما کماکان اثری از لباس قوم لر نیست! لباسی که چندی پیش در یکی از فستیوالهای بین المللی در استرالیا به عنوان زیباترین لباس آن جشنواره شناخته شد و برای ما افتخار آفرینی کرد ولی در کتب درسی خودمان دستخوش تیغ سانسور میشود! ۴ ) در صفحه ۱۱۶ همین کتاب در ترسیم نقشه حملات هوایی و زمینی عراق به ایران نام لرستان که با ۶ هزار و ۵۰۰ شهید و ۱۴۲ حمله هوایی و ۱۲ بار موشکباران رسمأ دومین استان خسارت دیده از جنگ است را به روی مبارک نمی آورد !!! در کتب دیگر نیز ایرادات محتوایی و شکلی و نمونه های آشکاری از تبعیض سیستماتیک بر علیه اقوام غیر فارس و به خصوص قوم لر به چشم میخورد. کار این تبعیض به جایی رسیده است که برخی اقوام در کتب درسی چنان به تاریخ و جغرافیای اقوام دیگر دست اندازی میکنند که گویی از نظر سیاستگذاران نظام آموزشی ، ما نه اجزاء پیوسته یک کشور واحد که تکه پاره های متخاصم و چندین قوم رقیب و از هم گسسته ایم! در کتاب تاریخ ، مجاهدت لرهای بختیاری در انقلاب مشروطه و فتح اصفهان و تهران توسط لرها را به نام اصفهانیها ثبت میکنند! زبان لری را زیر مجموعه گویش کردی می آورند و مشخص نمی کنند کدام کردی؟ کردی سورانی یا کرمانجی یا زازا؟ و حتی در سؤالات ریاضی، هم مسافت تهران تا اصفهان یا تهران تا مشهد را به عنوان مثال ذکر میکنند! آیا بمباران مردم لرستان ، تأسیسات نفتی خرم آباد / کارخانه سیمان دورود / فاجعه بمباران مدرسه فیاض بخش بروجرد که منجر به فاجعه ای جهانی و شهادت ۶۸ کودک خردسال لر گردید یکباره از تاریخ این سرزمین حذف شده اند که در ترسیم کتب درسی نام لرستان را از نقشه بمباران حذف میکنند و از بالای سرش فلش را به دنبال اصفهان و یزد میدوانند؟ دکتر محمدرضا حافظ نیا در کتاب:جغرافیای سیاسی ایران که توسط انتشارات سمت ( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ) چاپ شده است و در دانشگاه ها تدریس میشود رسمأ و آشکارا نام قوم لر را از لیست اقوام ایران حذف کرده است و تمام سرزمین لرها را کلأ جزو فارس به حساب آورده است! شما در این کتاب ۵۰۰ صفحه ای جغرافیای سیاسی ایران هیچ اثری از قوم لر و نام لر نمی یابید! آیا هنگامی که بودجه های عمرانی ایران به بهانه همین بمبارانها ، به استانهای مرکزی چون:اصفهان و یزد و کرمان سرازیر میشدند مردم مظلوم لرستان مخالفتی کردند که حالا در نقشه های درسی مربوط به آن روزها حتی اشاره ای هم به بمبارانش نشده است؟ کجایند آن سینه چاکانی که برای حذف غیر عمد نام اشهد ان لا الله الا الله در جزوات کمک درسی یکی از شهرستانهای استان لرستان که طبل هیاهویشان گوش فلک را کرد میکرد ولی امروزه در برابر حذف نام استانشان و قومشان از کتب درسی سر در برف سکوت فرو برده اند!!! متأسفانه این روزها شاهد تبعیض سیستماتیک و هدفمند علیه قوم لر در کتب درسی آموزشو پرورش هستیم. میگویند برای رفع تبعیض و نگاه های نژادپرستانه باید روی مدارس متمرکز شد اما امروزه در مدارس کشور ما تبعیض تدریس میشود. مع الاسف پس از حملات تروریستی و دردناک اخیر در شهریورماه در اهواز دیگر کمتر کسی جرأت دارد از حقوق قومیتی که هیچ حتی از حقوق شهروندی خود هم دفاع کند. چرا که تا اسم قومیت ، زبان و یا استان خود را بیاوری ، پیوند کاملأ بی ربطی بین شما و تروریسم برقرار میکنند. پس از حملات اهواز یکی از دوستان توییتی را بر این مبنا بارگذاری کرده بود که تمام آنها که از حق قومیت ، زبان مادری و این چرندیات !!! دم میزنند تروریستهای بالقوه آینده اند!!! این تهدیدات اتفاقأ اثر هم کرده و بسیاری از فعالان حقوق شهروندی و قومیتی در دوعل تبعیض گونه ای که تمرکز گرایان با انگها و برچسب هایشان شقیقه آنها را نشانه رفته اند حالت تدافعی به خود گرفته اند. این روزها هر کس از حقوق قومیتی و مخلی خود دفاع میکند برچسب به ابتذال کشیده شده ی تجزیه طلب و جدایی طلب را به پیشانی اش میچسبانند! با این وضعیت رخوت فعالان مدنی قوم لر احتمالأ پروژه بعدی هواشناسان اصفهانی جهت استفاده از جت فن برای تخلیه هوای مطبوع مناطق لر نشین باشد ( جت فنها وسایل تهویه هوای قوی با موتور جت هستند که هوای یک محیط بزرگ را با فشار بالا در محیط دیگری تخلیه میکنند ) . هر چند دیگر به تبعیض و تحقیر عادت کرده ایم ولی نباید از راه غیر مدنی به پیگیری مطالباتمان بپردازیم. باور کنیم که هنوز هم قدرت قلم از اسلحه بیشتر است. تبعیضهای امروز پیش از آنکه ناشی از سیستم اداری ما باشد ریشه در نظام آموزش و فرهنگ ما دارد !!! میگویند برای رفع تبعیض و نگاه های نژاد پرستانه لازم است کار پایه ای روی کودکان و مدارس انجام شود اما وای به روزی که خود مدارس هم به، صورت سیستماتیک و هدفمند به این تبعیض ها دامن بزند. اصولأ در هیچ جای دنیا تبعیض تدریس نمیشود !!!


 • یک ملت بدون حافظه ؛ ملتی بدون آینده است

  جومو کنیاتا اولین رییس جمهور کنیا:وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دست ، زمین هایمان را داشتیم اما ۵۰ سال بعد ما در دستمان کتابهای مقدس را داشتیم و آنها زمینهای ما را در دست داشتند! استانهای کویری چون اصفهان با پول فروش نفت و آب بلاد لر نشین ، صنعتی شدند و پالایشگاه و ذوب آهن ساختند و اقتصادشان را سامان بخشیدند و حالا با آب غصبی و حفر تونلهای متعدد ، کویرشان را تبدیل به بهشت کردند و بهشت مردم لر را کویر کردند! لرها عاشق کویر برهوت نیستند اگر اجبارأ به شهرهای حاشیه کویر مهاجرت میکنند بخاطر نفت و آبشان است که به ناحق دزدیده شده است.


 • عدالت فارسی!

  آیا لرستانیها با کمترین میزان مصرف آب کشاورزی و صنعتی ، از آب خود هیچ حقی ندارند؟ بر لرها چه رفته است که در هنگامه ی فقر ، تبعیض و نا برابری اقتصادی در میان قوم لر حتی به شکل صوری هم نامشان به عنوان صاحبان اصلی آب برده نمیشود و دیگران بر سر دارایی شان منازعه میکنند؟ آیا مردم لر به حداقل حق قانونی خود در برداشت آبهای تولیدی خود ، رسیده است که، شاهد نزاع استانهای کویری بر سر منابع آب لرها هستیم؟ مگر لرستانات چه میزان زمین کشاورزی آبی دارد که طرح مبارزه با خشکسالی میخواهد چاه های کشاورزی را پلمپ کند؟ چرا طرح سازگاری با کم آبی به جای اصفهان و یزد و قم دارد در بلاد لر نشین اجرایی میشود؟؟؟ سطح زیر کشت کشاورزی آبی در لرستان ۲۳ % است و در اصفهان کویری ۹۰ % !!! آیا سهم لرها از ۱۴ میلیارد متر مکعب آب خود ، حفظ همین ۲۳ درصد ناقابل است؟؟؟ اگر برنامه دولت صرفه جویی و ریاضت در مقوله آب است آیا عادلانه تر این نیست که اصفهانیها سطح زیر کشت آبی خود را از ۹۰ % به ۲۳ % کاهش دهند؟ هدف از تجویز طرحهای ریاضتی برای بلاد لر نشین ، کم کردن مصرف آب در سر چشمه های کارون و کرخه و تأمین حداقل مقدار آب برای خوزستان است که از آن سو در زردکوه و کوهرنگ بختیاری بتوانند آب را بدون ایجاد حساسیت در خوزستان به:اصفهان / کاشان / قم / یزد و کرمان ببرند!!! مافیای آب به بهانه خشکسالی ، فضای مظلوم نمایی و ارعاب را طراحی کرده است. تصویر بستر خشکیده رودخانه فصلی زاینده رود ، پیراهن عثمان و اسم رمز عملیات روانی مافیای آب است تا پروژه خشکاندن سرزمین لر نشین در پوشش آن اجرا شود. مسؤلان لر تبار به جای بازی در زمین ارعاب و مظلوم نمایی مافیای آب ، حق طبیعی و قانونی مردم مظلوم لر از رودخانه ها و چشمه های خود را طلب کنند. اگر قرار است فشار خشکسالی بر مردم ایران وارد شود این فشار باید بر ساکنان پر آب ترین مناطق ایران کمتر باشد یا حداقل فشار برابری با سایر هموطنان تحمل کنند.


 • نوع نگاه ناسیونالیستهای ایرانی به اقوام

  در سفرنامه آرنولد تالبوت ویلسون صفحه ۲۳۶ _ ۲۳۵ آمده که:ایرانی محصول تمدن قدیمی و بازمانده ی چندین سیستم مذهبی و چندین نوع آب و هوا میباشد و اختلاف نقاط مختلف آن به اندازه ی تفاوتی است که بین مردمان از سیسیل ( در جنوب اروپا ) تا دریای بالتیک ( در شمال اروپا ) میشود دید! اینها محیطی همگانی دارند و افکار عمومی شان با هم متفاوت است اراضی ایران زرخیز نیست ( کویری است ) ، آب و هوا تند و زننده میباشد ، فاصله ی زندگی در شهر و روستا فوق العاده زیاد است ، خلاصه آنکه مجال تغییر و تحول واقعی کم است! ناسیونالیست های ایرانی ( منظور پان فارسها ) میخواهند با تمام عناصر غیر ایرانی و اقلیت های کشور رفتار خصومت آمیزی داشته باشند ! فقط زبان ترکی که در شمال غربی ایران و دربار کشور ( دربار قاجاری ) مرسوم است از این قاعده مستثنی میباشد. اینها ( فارسها ) عربها را بخاطر زبان عربی دوست ندارند و از کردها به سبب گرایش آنها به تسنن بدبین اند. آسوریهای ارومیه را به علت آنکه مسیحی هستند قبول ندارند ، پارسیهای زرتشتی بخاطر مذهبشان مورد تأییدشان نیستند ، طوایف بلوچ و افغانی در مرزهای شرقی و قشقاییها در جنوب ایران وضعی مشابه دارند. بختیاریها و لرهای لرستان و پشتکوه ( ایلام کنونی ) نیز چون جدا از ایران و حکومت مرکزی ، اداره میشوند و نیمه مستقل هستند مورد نفرت آنها ( فارسها ) هستند !!! احتمال دارد این روحیه به خاطر اقدامات و فشارهای وحدت طلبی ایرانیها به وجود آمده باشد ولی یقینأ در افق فکری این ملت چنین مسأله ای وجود ندارد اگر قرار باشد وحدت ایران در برابر امحاء آداب و سنن و رسوم و فرهنگ نژادی اقلیتهایش امکان پذیر شود یقینأ چنین امری بهای گزافی خواهد بود ( پیش بینی آرنولد تالبوت ویلسون در چند سال بعد که رضاخان روی کار آمد و آن اقداماتی که در حق هویت اقوام غیر فارس ، فرهنگ ، زبان مادری و اقتصاد آنان کرد به درستی به واقعیت پیوست ).


 • تهران مقتدر مستقل ( استان مرفه خود مختار )

  انحصار قدرت و تمرکز آن در پایتخت:تهران در پرتو خصلتهای مکانی و جغرافیایی آن و نیز نگرش ، رفتار و سیاستهای دولتهای حاکم طی یک قرن اخیر به شدت به تمرکز ، ذخیره سازی و انحصار قدرت روی آورده و در تمامی ابعاد قدرت ملی را بلعیده و تصاحب کرده است. به طوری که درآمد سرانه در شهرستانها ۳۰۰ هزار تومان و در تهران ۵ میلیون تومان است! سرانه سپرده گذاری در تهران ۲۰ برابر بیشتر از شهرستانهاست. حدود ۶۴ درصد از تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود و نصف پول ایران فقط در تهران است! قدرت سیاسی _ اداری کشور در تهران به شکل یکپارچه و متمرکز درآمده است که این الگو فضاهای جغرافیایی کشور را بلا اراده ساخته و از توزیع فضایی و جغرافیایی قدرت سیاسی بشدت جلوگیری کرده است. شهروندان تهرانی خود را صاحب قدرت سیاسی میدانند و برای دیگر شهروندان کشور حق تصمیم گیری اصولی قاعل نیستند بدین لحاظ کلیه امور ریز و درشت اقصی نقاط کشور به تهران گره میخورد. قدرت اقتصادی، و مالی خم در تهران متمرکز شده است:تمرکز شبکه های بزرگ بانکی مادر / پول و ارز و عملیات مربوط به آنها / بیمه / بازار / کمپانی ها / دفترهای شرکتها و کارخانجات کشور و تجارت بزرگ ملی و بین المللی در تهران سبب شده است اقتصاد مملکت در تهران متمرکز شود و تمرکز اقتصادی و پولی با تمرکز سیاسی _ اداری و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی همنوا و همراه گردد! تمرکز اجتناب ناپذیر و جزء طبیعت یک مرکز سیاسی و اداری است ولی تمرکز همه این قدرتها بصورت کنترل نشده از سیاستهای نادرست و غفلت دولتها و سیاستمداران کشور ناشی میشود! نتیجه این عوامل پیدایش غده سرطانی بدخیمی در پهنه جغرافیایی کشور و ساختار فضایی آن بوده است که هم مرکز را گرفتار ساخته و هم موجب عقب افتادگی و مصیبت لایه های فضایی پیرامون مرکز ( استانها ، شهرستانها و بخشها ) شده است. تهران امروزه در منجلابی از مشکلات زیست محیطی ، اجتماعی ، امنیتی و خدماتی فرو رفته است! که دولت توانایی حل آن را ندارد. راهکار نجات تهران شکستن تمرکز قدرت چند بعدی، آنست. شکستن تمرکز و توزیع بهینه آن در فضای جغرافیایی کشور ایران را در مسیر رفاه و توسعه قرار میدهد و شهروندان تهرانی شانس بیشتری برای زندگی در یک شهر سالم دارند!


 • چگنی

  جوان بودم که برای ادامه تحصیل به تهران رفتم تو گوش ما خونده بودند که تهرانیا خیلی فرهنگشان بالاست و زن و مرد آزادن مثل شهرستانیها نیستند اما چیزی که من دیدم : زن آزاری / متلک پرانی و الفاظ رکیک به کار بردن / کلک و نامردی / شلوغی و هرج و مرج / حق خوری و زرنگ بازی / نزاع خیابانی و لات پروری / نژادپرستی و دگرستیزی بود. همانجا فهمیدم که بی آلایشی و بی پیرایگی مردم روستایی و شهری خودمان هزار بار بافرهنگ تر از جامعه عقب مانده کلانشهرهاست. تهران ، مشهد و اصفهان بالاترین آمار نزاع خیابانی را دارند.


 • سنگ ، سیلی و خون در تهران

  روز ۶ اردیبهشت ۹۸ در ورزشگاه آزادی تیمهای پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که با پرتاب سنگ ، شکستن صندلی ها و درگیری هواداران بیش از ۲۹۵ نفر زخمی و یکنفر هم کشته شد و چندین مأمور اورژانس هم صدمه جدی دیدند! هواداران تهرانی از طبقه دوم ورزشگاه روی تماشاگران اصفهانی سنگ و بطری آب پرتاب کردند و اصفهانیها صندلیها را به زمین مسابقه ریختند! اما چرا رسانه ها به این فرهنگ معوج نپرداختند؟ چرا در فضای مجازی کسی سنگ پرانی تهرانیها را مسخره نکرد؟ اگر این اتفاق در شهری لرنشین اتفاق می افتاد آیا باز رسانه ها سکوت میکردند؟ در سیل فروردین ۹۸ که ۳ میلیون ایرانی را درگیر خود کرد و دو شهر پلدختر و معمولان لرستان را زیر آب برد پان پارسها بجای همدردی در فضای مجازی علیه لرها جوک نژادی ساختند و شروع به تحقیر و توهین کردند! شمایی که دائم دم از فرهنگ۲۵۰۰ ساله میزنید خیلی خوب تمدن و انسانیت تان را به همه نشان دادید. در اروپا تماشاگران در فاصله یک متری از زمین قرار دارند ولی کوچکترین شیء پرتاب نمیکنند. نمردیم و فرهنگ آریایی ها را هم دیدیم.


 • در چشم تو تهران به جای مملکت جا زد

  روز جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸ هواداران بافرهنگ تهرانی با سنگپرانی به سمت تماشاگران سپاهان اصفهان ۲۹۵ نفر را زخمی کردند ولی رسانه های فارسی این خبر را بایکوت کردند اما اگر کوچکترین اتفاق جزئی در شهر لرنشینی رخ داد همین رسانه های فارسی با آب و تاب ساعتها به آن میپردازند!!! استقلال و پرسپولیس تهران تیمهای دولتی اند و همیشه مورد حمایت مالی گسترده قرار میگیرند که این دوگانه بینی ها موجب دلزدگی سایر شهرهای ایران میشود که خود را در شرایط نابرابر می بینند! ساخته شدن دوگانه تهرانی - شهرستانی در چند دهه اخیر و تمرکز تمامی امکانات و توجهات اقتصادی و رفاهی به سمت تهران موجب شده تا مردم سایر شهرهای ایران دارای ذهنیتی منفی نسبت به تهرانیها باشند و از آنجا که فوتبال آیینه تمام نمای اجتماع است این روحیات در جریان مسابقات با حساسیت بالاخود را نشان میدهد و مسائل قومی و هویتی پر رنگتر میشود و شاهد سر دادن شعارهای نژادی بر علیه اقوام هستیم. وقتیکه ۶۴ درصد از کل تسهیلات بودجه مملکت را خرج تهران میکنند وقتیکه ۴۰٪ صنایع مادر در تهران است وقتیکه نرخ دستمزدها در تهران چندین برابر شهرستانهاست بایدم شاهد این دوگانگی بین تهرانیها و شهرستانیها باشیم.


 • فرهنگ معوج کویری

  در بازی سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران جلوه هایی از توحش و فرهنگ معوج کویری را شاهد بودیم که ۲۹۵ نفر را زخمی کرد! اگر اتفاقی همانند واقعه اسفبار ورزشگاه آزادی در منطقه ای دیگر رخ میداد آیا واکنش رسانه های فارسی باز سکوت بود؟ چرا نمی بینیم کسی فرهنگ کویرنشینان را نقد کند؟ چرا شاهد کلاسهای روانشناسی و پیگیری علل وقوع این حوادث که نمودی از فرهنگ واقعی فارسهاست نیستیم؟ چرا نمی بینیم که سلبریتی ها فریاد وا اسفا سر دهند و کمپین راه بیندازند؟ چرا تیتر یک روزنامه ها و سایتها با فونت درشت به این حادثه نمی پردازد؟ چرا کسی واقعه های پیشین را یادآوری نمیکند؟ چرا شخصی عمل این تماشاگران را به کل قومیت آنها تعمیم نمیدهد؟ چرا برچسبهای نژادی نمیسازند؟ چرا کسی به قومیت این پدوفیلی ها توهین نمیکند؟ آیا فقط قلمشان برای قومیتها خصوصأ لرها میچرخد؟ یادمان نرفته یکماه پیش در سیل لرستان زمانیکه شهرها و روستاها زیر آب بودند بجای همدردی فقط برای لرها شعر و طنز نژادی میساختند! این تنها کمکشان به لرهای فراموش شده بود! همه چیز روشن و واضح است چون رسانه ها و پروپاگاندا در خدمت این افراد است تا کسی واقعیت اینها را نبیند و نشنود که چه بودند و چه هستند. هر عمل خلاف انسانیت و به دور از شأن آدمیت در هر گوشه ای از کره خاکی مذموم و ناپسند است از جمله غرض و مرض در خبررسانی.


 • چه گویم ای همه ساز تو بی قانون و هردمبیل؟

  پارسیان اعداد شمارش را از هند فرا گرفتند. رسم الخط شان هم عربی است و الفبای عربی مبنای حروف فارسی است. خط میخی را هم از عیلامیان باستان یاد گرفتند و تمامی ۳۰ هزار لوح بارو و خزانه تخت جمشید به خط و زبان عیلامی است. دستورزبان فارسی تمامأ عربی است نظیر : فعل و فاعل و مفعول و ماضی و مضارع و....سبکهای شعر فارسی هم عراقی و هندی و رباعی و مثنوی عربی است و با اضافه کردن حروف ( گ ژ چ پ ) هنوز هم مفهوم را نمیرسانند مانند کلمه شیر که معلوم نیست منظور شیر جنگل است / شیر خوردنی است / سر شیر است / یا شیر برنج؟ فارسی زبانی الکن و نارسا است مثلأ جمله فارسی استعمال دخانیات ممنوع تمامأ ریشه عربی دارد یا محدوده طرح ترافیک یا حتی سلام و خداحافظ هم عربی اند حالا شعوبیه حدیث ساختند که اگر علم در ثریا باشد مردانی از پارس! به آن دست می یابند؟ آیا پیامبر درباره زبان مغلوب حدیث میگوید؟ نوشته های پان آریاییها مطابق با منافعشان است. هر کسی که تاریخ را مطالعه کند ذهنی آکنده از پرسشهای حل نشده نسبت به تاریخ گنگ و نامفهوم پارسها دارد.پهلوییسم تاریخ را با جعل و سندسازی و حتی ترجمه های غلط با نام و امضاء دیگران به خورد ما دادند. پان پارسها اکثرأ لرستیزند و داعم از لرها بد میگن و فرهنگ سازگاری و همزیستی نمیدانند.در ایران تمامی استانها و شهرهای لرنشین محروم و درگیر مشکلات فقر ، بیکاری ، نداری و مهاجرت هستند آیا با این همه ثروت خدادادی چرا باید به سختی روزگار بگذرانیم؟


 • انتلوکت شناس

  استاد انتلوکت شناس : تنها زبان در جهان فقط فارسی است حتی انگلیسی ، فرانسه و عربی نیز فاقد خصوصیات انتلوکتی یک زبان هستند!!! از این رو فاقد معیار شناسی یک زبان اند!!! پس بهتر آن است که هم میهنآذری / لر / کرد / بلوچ / گیلکی / مازنی / ترکمن و... از عناد و لجاجت دست کشیده و با پذیرفتن آنکه لهجه ای از زبان همیشه شکوهمند پارسی! را سخنوران از بی زبانی! به مرتبه لهجه داری ارتقا یابند! این یک نمونه از هزاران تحقیر نژادی پان پارسها علیه مردم غیرپارس است.


 • فرهنگ تقابل به جای تعامل

  مصاحبه دکتر جواد یگانه با مجله کرگدن : دلیل اینکه ساسانیان با آن همه عظمت رو به اضمحلال رفتند این بود که کارهای بزرگ را به افراد حقیر واگذار کردند افرادی که تنها صورتک هایی از نخبگی را با خود حمل میکردند ولی در واقعیت پخمه و کودن بودند و با رشیدنمایی اجازه نمیدادند افراد کاربلد و دلسوز در فضای سیاسی رشد کنند و تاکتیک این قماش برای ماندن در عرصه قدرت فقط چاپلوسی و زیرآب زنی بود و هرگاه مُصلحی ندای عدالت و آزادی سر داد یا مثل قائم مقام فراهانی در باغ خفه شد یا تیغ جهالت بر رگ امیرکبیر کشیدند یا دکترمصدق را در تبعید دق مرگ کردند. ایران پر است از افراد پرگو ولی کم عمل! فرهنگ ما ، فرهنگ تقابل است نه تعامل! جان شیرمان انگلیسی در سفرنامه اش درباره ایران مینویسد : ایران سرزمین تضاد و افراط است آب و هوا یا گرم است یا سرد / زمین یا حاصلخیز است یا کویری / شهرها یا بسیار زیبا هستند یا به غایت زشت / مردم یا بینهایت ثروتمند هستند یا بی اندازه فقیر / یا خوشرو و سخاوتمند هستند یا حریص و تنگ چشم! گویی تضادها در ایران پایانی ندارد! وقتی با یک ایرانی طرف هستید نمیفهمید که عقیده او چیست چون زندگانی مردم عبارت است از یک رشته توطئه و پشت هم اندازی و فکر و ذکرشان این است که چگونه هیچکار مفیدی انجام ندهند! ایرانیها خود را مرکز عالم میدانند و با وجودی که از همه همسایگانشان شکست خوردند باز خود را از تمام آنها بالاتر و بزرگتر میدانند! جهالت بخشی از متعصبین جامعه نمیگذارد ایران به سامان برسد. جامعه ای که فقیر باشد چگونه میتواند دنبال حقوق شهروندی برود؟ جامعه ای که از حل مسائل اولیه و اساسی زندگی عبور نکرده چگونه میتواند جامعه ای متمدن بسازد؟ تمدن امکانات میخواهد.


 • تهران از دید دکترمحمد اسلامی ندوشن

  تهران از دید دکتر محمد اسلامی ندوشن : تهران مانند زنی است که پاهایش را روی هم می اندازد ، سیگار کنت میکشد ، عینک دودی میزند ، وُدکا میخورد ، بی کینی میپوشد و حمام آفتاب میگیرد اما وقتی آدم پای صحبتش می نشیند از اُملّی و پر مدّعایی و ورّاجی او تا سر حد مرگ ملول میشود. کلا تهرانیها پرگو و کم عَملند.


 • مقاومت یونانیها در برابر کوروش

  تمامی دولت شهرهای یونانی ایونی (ترکیه امروزی) در مقابل کوروش مقاومت کردند به طوری که مردم لیکیه در برابر حمله پارسیان، زنان و فرزندان خود را کشتند و شهر را سوزاندند و تا آخرین نفر مقاومت کردند و تسلیم نشدند (تاریخ ایران باستان ، وزین افضل ، ص ۷۹). اعلامیه مشهور کوروش برای جلب قلوب بابلیها بود و در آن استوانه گلی در مورد چگونگی فتح بابل میگوید : مردوک ، کوروش شاه أنشان را فرمود تا فرمانروای جهان شود! بعد از مرگ کوروش نام أنشان منسوخ شد و هیچکدام از شاهان هخامنشی خود را شاه أنشان معرفی نکردند. به گفته هرودوت کوروش قبل از جنگ حتمأ باید از آب رودخانه کرخه (خئوپس) برای آشامیدن برمیداشت. یهودیان عنوان چوپان یهوه را به کوروش دادند. در زمان کمبوجیه مصر فتح شد اما نه بخاطر لیاقت سربازان پارسی بلکه به دلیل خیانت دریاسالار مصری به کشورش. در زمان پسامتیک فرعون مصر در سال ۵۲۵ قبل از میلاد اوجاهورسنه دریاسالار مصری که کاهن معبد نه ایث معروفترین معبد مصر بود به پسامتیک خیانت کرد و ناوگان مصری را در اختیار پارسها قرار داد و مصریان در اثر این خیانت شکست خوردند. کمبوجیه با کمک فنیقی ها (لبنان امروزی) و دریانوردان آنها توانست جزیره قبرس را تصرف کند. داستان جلوس داریوش اول به سلطنت که به وسیله شیهه کشیدن اسبش عملی شد کپی و تقلیدی از سرگذشت مربوط به جلوس رؤسا پادشاه اورارتور است. اولین قیام علیه هخامنشیان شورش آثرینه در ایلام باستان بود ایالت ایلام که داریوش هخامنشی اهالی آن را در کتیبه بیستون هوژا (خوزا ، خوزی) مینامد. داریوش پیروزیهای خود را بر شورشیان در کتیبه بیستون ثبت کرده است نمای کلی این کتیبه به تقلید از کتیبه آنوبانی نی در سر پل ذهاب میباشد که در آن نیز چند اسیر در مقابل شاه قرار دارند و فرد یاغی در زیر پاهای شاه لولوبی (آنوبانی) برای نجات جان خود التماس میکند (تاریخ ایران باستان ، وزین افضل ، ص ۸۴). برخلاف شانتاژ پان پارسها و به گفته هرودوت : نخستین بار نخائو دوم فرعون مصر به حفر کانال مزبور دستور داد. به تقلید از رسوم ایلامیها ، پارسها هم شاه را از میان طبقات جنگجو انتخاب میکردند. پارسها در جامه پوشیدن از مردم ایلام تقلید میکردند (ریچارد نلسون فرای ، میراث باستانی ایران ، ص ۱۵۵). در تاریخ هرودوت صفحه ۹۷ آمده : هیچ نژادی به اندازه پارسیان آمادگی پذیرش شیوه های بیگانه را ندارد مثلأ آنها لباس ایلامیها را میپوشند چون فکر میکنند که از جامه خودشان زیباتر است و سربازان پارسی زره بی آستین مصریان را بر تن میکنند. در سال ۵۱۳ ق.م داریوش بر علیه سکاها در شمال ایران لشکر کشید ولی سکاها از سیاست سرزمین سوخته استفاده کردند و داریوش را شکست دادند. در ۴۹۰ ق.م یونانیها در ماراتن پارسیان را شکست دادند و ۶۴۰۰ سرباز پارسی کشته شد و یونانیها فقط ۱۹۲ کشته دادند. در جنگ سالامیس به سال ۴۸۰ ق.م پارسها شکست خوردند. در ۴۷۹ یونانیها در پلاته پارسها را شکست دادند و دوباره در جنگ میکال پارسها را شکست دادند. در سال ۴۶۶ در جنگ اوری مدون باز پارسها شکست خوردند. این درحالی بود که سربازان مزدور مادی ، سکایی ، مصری ، فنیقی ، بابلی و...در لشکر پارسها بودند و یونانیها به تنهایی آنها را پشت سرهم شکست میدادند. یونان برای تأمین گندم خود مصر را فتح کردند و در جنگ پاپ رمیس سال ۴۶۰ق.م پارسها را شکست دادند. یونانیها در نبرد قبرس به سال ۴۴۹ق.م پارسها را شکست دادند. اسکندر مقدونی در نبردهای پیاپی (گرانیکوس ، ایسوس و گوگمل) پارسها را شکست داد و هخامنشیان را منقرض کرد. داریوش سوم هخامنشی آخرین شاه هخامنشی به اسکندر نامه نوشت که در قبال صلح حاضراست ۱۰ هزار تالان طلا به اسکندر بپردازد و تمام ممالک از فرات تا دریای مغرب و بحرالجزایر به اسکندر واگذار کند و اسکندر را به دامادی خود میپذیرد ولی اسکندر همچنان به پیروزیهای خود ادامه داد و از یونان تا هند را فتح کرد. پارسها در مقابل یونانیان حتی یکبار پیروز نشدند.


 • فرار شاهان ایران در بزنگاه تاریخ

  دکتر محمد شیخ نوری در تاریخ بیزانس صفحه ۷۱ مینویسد : در سال ۵۳۲ میلادی در قسطنطنیه (استانبول) بلوا و شورشی به راه افتاد و آشوبگران بهترین أبنیه شهر را آتش زدند ، کوچه ها پر دود شد ، کوچه های پایتخت روم شرقی نا امن شد و ثروتمندان مجبور بودند مانند فقیران لباس بپوشند تا ازشر چاقوکشان مصون بمانند. ژوستینین امپراتور روم شرقی زمام عقل را از دست داد و به فکر فرار افتاد در این اثنا ، تئودورا همسرش ، به او گفت : امپراتور اگر تو میخواهی بگریزی خود دانی زیرا نقدینه داری و کشتی حاضر و راه دریا نیز باز است اما من میمانم زیرا این ضرب المثل قدیمی را میپسندم که : رنگ ارغوانی ، کفن زیبایی است!!! این جمله غرور آمیز امپراتور را بر سر غیرت آورد و جنگ با آشوبگران را آغاز کرد. خون میهن دوستان واقعی آغشته به خاکشان است و نمیتوانند فرار کنند. خصلت خوب عربها اینه که سرزمینشان را به هیچ وجه ترک نمیکنند مثل قذافی ، اسد، صدام و...که ماندند و نرفتند. قذافی ۳۰ بیلیون دلار در بانکهای لندن داشت اما در لیبی ماند تا کشته شد. اما شاهان ایران اکثر اوقات فرار میکردند مثل داریوش سوم هخامنشی که در جنگ ایسوس به سال ۳۳۳ قبل از میلاد با فرار از جبهه جنگ باعث شکست ایران شد ومادر ، همسر و دخترانش به اسارت اسکندرمقدونی درآمدند. یزدگرد سوم ساسانی سال ۱۶ هجری بعد از شکست قادسیه از تیسپون فرار کرد و در مرو بدست ماهویه سوری شهربان مرو کشته شد. چهار پادشاه آخر ایران هم همگی فرار کردند. محمدعلیشاه قاجار بعد از فتح تهران توسطمشروطه خواهان بختیاری سال ۱۳۲۷ قمری به سفارت روسیه گریخت و از کشور فرار کرد. احمدشاه قاجار هم بعد از نخست وزیری رضاشاه از ایران گریخت. رضاشاه بعد از حمله متفقین از ایران فرار کرد و بالاخره محمدرضاشاه هم ۲۶ دی ۵۷ از ایران فرار کرد. احمدشاه قاجار میگفت دوست دارم بستنی فروشی در پاریس باشم نه شاه ایران. همین الان ایرانیها دارایی شان را به ارز تبدیل میکنند و در ترکیه ، امارات ، گرجستان و آذربایجان مستغلات خریداری میکنند. چراآنها پولهایشان را در بانکهای ایران نمیگذارند.


 • فوتبال فارسی

  جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸ در بازی سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی ۲۹۵ نفر زخمی و ۱ نفر کشته شد و ۴۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند. سیاوش یزدانی بازیکن سپاهان از تماشاگران تهرانی خواست برای دیدار دو تیم در جام حذفی به اصفهان نیایند چون خون به پا میشود! تماشاگران تهرانی صندلیهای پیچ شده روی سکوهای سیمانی را شکستند و به طرف اصفهانیها پرتاب کردند. باشگاه هایی که پیشوند فرهنگی دارند همه توان و تمرکزشان روی دایره نتیجه منعکس است و از مقوله فرهنگ خارجند. زبان مشترکی برای گفتگو ندارند و با سنگپرانی ، ضرب و جرح ، خونریزی و تسویه حساب به دنبال چه هستند؟ چرا تیمهای پرخرج تهرانی که دستشان در بیت المال است خصوصی نمیشوند؟ چرا رسانه های فارسی این فاجعه را منعکس نکردند اما کوچکترین اتفاقی در بلاد لرنشین را با شانتاژ بزرگنمایی میکنند.


 • آفتاب پرستی پارسیان ؛ جامع المقدمات صفحه ۹۱۹

  در کتاب جامع المقدمات صفحه ۹۱۹ در مورد آفتاب پرستی پارسیان صحبت شده است. پارسیان که به خورشید و نور احترام میگذاشتند هر روز صبح هنگام طلوع آفتاب به طرف خورشید نیایش میکردند یعنی تا دَمادم طلوع خورشید خواب بودند در حالی که اعراب وقتیکه هنوز ستارگان در آسمان بودند برمیخواستند و نماز صُبح را ادا میکردند (نون جو ، ابراهیم باستانی ، ص ۶۹۲). لذا مسلمانان یک ساعت از زرتشتیان جلوتر بودند. زِ زود خُفتن و از دیر برخاستن هرگز _ نَه مَرد یابد مُلک و نَه بر مُلوک ظَفر. قدرت تحریک و استفاده از وقت صبحگاهی است که کُل انرژی آدمیزاد را در راه هدف او به جریان می اندازد.


 • چرا هفته نامه اَمرداد زرتشتیان بدنبال تفرقه میان لُرهاست؟

  اتاق فکر پُشت رواج توهین و تفرقه میان مردمان لُر است و هدفشان چیزی بجز تخریب چهره اجتماعی لُرها نیست. آنها میخواهند کُلیت جامعه لُرها را تضعیف کنند. چگونه است کسانیکه قلم در راستای تفرقه و جدایی میزنند حمایت رسانه ای میشوند ولی آنانی که دَم از اتحاد و همبستگی مردم لُر میزنند متهم به نفاق و تجزیه طلبی میشوند؟ چطور از تفرقه و تفاوت سخن میگویند اما از فقر ، بیکاری و مهاجرت لُرها حرفی نمیزنند؟ آیا با این تفرقه هایی که ما را به خود مشغول کردند هدفی جز نابودی ما دارند؟ سیاست تنش و تفرقه بین گروه های مردم لُر در دستور کار قرار گرفته است و کانون این تفرقه نشریات ، سایتها و روزنامه هایی هستند که متعلق به پان پارسهاست.هفته نامه《اَمرداد》زرتشتیان از کانونهای عمده تفرقه بین مردم لُر میباشد و از مطالبی که در جهت تفرقه و کینه میان لُرها باشد حمایت میکند.هفته نامه اَمرداد زرتشتیان به چه دلیل از اهل قلمی مطالب میخواهد که برای جدایی بین لُرهاست؟ هفته نامه اَمرداد زرتشتیان از بازوهای حزب رستاخیز است و توسط سلطنت طلبان حمایت مالی میشود و اعضایش سابقه مبارزه علیه امنیت ملی را در پرونده خود دارند و زمان ریاست جمهوری رفسنجانی امان نامه میگیرند و به تبلبغ آرمانهای خود پرداختند.آنها به《توهم هویت خواهی》و《دشمنی مجازی》با مردمان لُر پرداخته اند و بارها در نشریه خود از تفرقه و جدایی بین لرها حمایت رسانه ای کردند لذا مردم لُر باید هوشیار باشند و فریب سلطنت طلبان را نخورند.


 • هیچ اثر مکتوبی از مادها وجود ندارد!

  دکتر پرویز رجبی در کتاب تاریخ ایران (ایلامیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی)صفحه ۲۷ مینویسد : دستیابی به تاریخ آشوریها ، بابلیها و ایلامیها بسیار آسانتر است از تاریخ مادها برخلاف ۳ قوم یاد شده که عادت به ثبت رویدادهای تاریخی داشتند از تاریخ پیش از هخامنشیان کوچکترین سند مکتوب بومی در دست نیست!!! جز اشاره های پراکنده مورخانی مانند هرودوت یونانی هیچ مطلبی و سندی از زبان مادها یا تاریخ آنها برجای نمانده است جز اینها حتی امیدی به پیدا شدن اثر مکتوبی بومی درباره مادها وجود ندارد!!! مرزهای مادی را نمیتوان به درستی تعیین کرد آغاز تاریخ سرزمینی ماد در تاریکی است و پایان آن در سایه روشن غروب آن!!! دکتر پرویز رجبی در تاریخ ایران صفحه ۲۹ مینویسد : به گزارش کتسیاس (پزشک یونانی اردشیر دوم هخامنشی) درباره مادهابه هیچ روی نمیتوان اعتماد کرد چون اکثر مورخان از جمله هرودوت او را دروغ زن معرفی میکنند!!! دکتر پرویز رجبی در صفحه ۳۴ ذکر میکنند : هیچ منبعی وجود ندارد که ما را مستقیمأ با اقتصاد و فرهنگ مادها آشنا کند!!! ملاحظه بفرمایید که هیچ کتیبه ، سند مکتوب ، سکه ، شیء تاریخی و منبع تاریخی وجود ندارد که از زبان مادها چیزی گفته باشد تا ما با مقایسه بفهمیم کرد بودند یا نه بلکه کرد نامیدن مادها فقط یک حدس و گمان و فرضیه است.


 • آسیبهای باستانگرایی برای منافع مردم لُر

  باستان زدگی جامعه ایرانی در طول صدسال اخیر ضربه‌های زیادی به جنبش‌های بوم گرا وارد کرده است.باستان‌گرایی یعنی این‌که در شناخت و ارزیابی یک اجتماع انسانی بیش از آن‌که وضعیت امروز آن‌ها ملاک قرار گیرد، به گذشته دور و دورتر آن‌ها توجه شود، این انحراف می‌تواند تا جایی پیش برود که بجای آن‌که میراث باستانی، میراثی در خدمت مردم امروزین اجتماع باشند و به بهبود زندگی امروزین کمک کنند، مردم امروزین سربازان و پاسداران آن میراث باستانی تصور می‌شوند! در گونه‌های افراطی باستان‌گرایی، به‌گونه‌ای از هزاره‌های دور ستایش می‌شود که گویا《بدویت》یک ارزش ذاتی دارد. در این نگرش هر یک از داشته‌های جامعه امروزین اگر ریشه در هزاره‌ها نداشته باشد ارزش خود را از دست می‌دهد گویا معدن اصلی ارزش《دیرینگی》و《بدویت》و تغییر و ترقّی نکردن در طول تاریخ است! اولین کسانی هم که ما را بدنبال این نخودسیاه فرستادند مُستشرقین و مسافران اروپایی بودند که در مسافرت به سرزمین ما، به منابع معتبری دسترسی نداشتند آنها تصور میکردند لابد در طول این چند هزار سال اتفاقات مهمی در سرزمین ما رُخ نداده است و لذا با دیدن هر طایفه ای خیال میکردند دارند همان مردم باستانی را می بینند و اگر نام آن را در کتابهای خود سرچ کنند حتما ریشه های باستانی اش را خواهند یافت! اهمیت و ارزشمندی چوقا به عنوان لباس لرهای بختیاری نیز ارتباطی با باستانی بودن یا نبودن آن ندارد، چوقا اعتبارش را از《میثاق مشترک》مردمی میگیرد که آن را به عنوان نماد خود احترام می‌گذارند. هرآینه اگر این《میثاق مشترک》و《احترام》از بین برود چوقا تمام ارزشش را از دست می‌دهد ولو این‌که لباس خود کوروش هخامنشی یا شوتروک ناخونته عیلامی بوده باشد و برعکس اگر این میثاق و احترام افزایش یابد چوقا ارزشمندتر می‌شود ولو این‌که تا پیش از زمان پهلوی هیچ عکس و نشانی از آن نداشته باشیم! آیین《گِل》در عاشورای خرم‌آباد و لرستان نیز با داشتن یا نداشتن ریشه‌های باستانی (و این‌که مثلا در شاهنامه فردوسی بدان اشاره شده یا نشده) نه چیزی بر مشروعیت و اعتبارش افزوده می‌شود و نه کاسته می‌شود، این ارزیابی را نیز باید به تصمیم‌گیری مردم امروزی موکول کرد.در جامعه باستان زده ایران، یک‌راه برای جلب توجه و حمایت مردم و ایجاد میثاق مشترک و احترام عمومی《نمایش ابعاد باستانی》است.یعنی وقتی می‌خواهیم مردم را به احترام گذاشتن به این عناصر فرهنگی دعوت کنیم، تأکید بر باستانی بودن و دیرین بودن به کار می‌آید، اما این تأکید نباید کار را به‌جایی برساند که این اصل تقویت شود که《هرچه باستانی است ارزشمند است و هرچه باستانی نیست ارزش چندانی ندارد》این نه عقلانی است و نه به منفعت مردم ما!آنچه منبع ارزش است حمایت و پذیرش مردمی است، باستانی بودن یکی از ابعادی است که می‌تواند به این پذیرش و حمایت کمک کند! اما این همه تأکید بر باستانی بودن ما را از عوامل دیگر غافل کرده است! جامعه ما به نوعی به《باستان گرایی افراطی》دچار است ارتباط دادن طوایف کنونی لُر با اقوام باستانی (همچون وصل کردن سکوند و ساکی به اقوام سکا یا کاسیت) وصل کردن کشور چِک به لَک یا لهستان به لکستان یا ادعاهایی مبنی بر اینکه کتیبه های فلان سلسله باستانی به زبان لکی یا بختیاری بوده اند! یا زبان لکی تنها زبانی است که بدوی و بدون تغییر مانده است و مادر زبان های ایرانی است! یا اینکه لکها جانشین مردم کاسی هستند! اغلب این ادعاها نه تنها حاوی هیچ اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ و فرهنگ بومی ما نیستند بلکه بوم گرایی لُریاتی را تبدیل به کاریکاتوری مضحک میکنند که هیچ جذابیتی برای مردم امروز ندارد و مردم آن را جدّی نمیگیرند و《میثاق مشترک》پدید نمی آید. بلکه برعکس باعث میشود مردم در میان این ادعاهای بیهوده باستان گرایانه، از ارزش و اهمیت واقعی و ذاتی فرهنگ بومی غافل شوند.این نوع گرایشات باستانگرایی مشکوک است چون مردم ما را از حقوق و مطالباتشان دور میکند این باستان گرایی را بین لرها ترویج میدهند که جامعه لری را متفرق و دچار انشقاق کنند.ما را دنبال《نخودسیاه》باستان پرستی فرستادند و غرق درخیال و رؤیا کردند در ۲۵۰۰ سال پیش سیر میکنیم. هیچگاه سعی نکردیم منافع زمان خویش را بشناسیم و در اولویت نخست قرارش دهیم. گذشته را کتمان نمیکنیم ولی امروز، امروز است و تفکر خودش را میخواهد. در پروسه توسعه نباید راه ، را کج برویم زیرا در چاله اختلاف، تنش و محرومیت می افتیم. روستای سلطان آباد که امروز《اراک صنعتی》است را با خود مقایسه کنیم. انگلیسها از دوره قاجار ۲۲۱۷ سفرنامه دارند ولی محتویات این کتابها چه کمکی میتواند به وضعیت امروز ما بکند؟اینقدر ضعیفیم که بمانیم تا کتابهای تاریخی ترجمه ام کنند؟ یک انسانم و حق زندگی دارم فارغ از نژاد ، مذهب ، رنگ و زبان. بحثهای منسوخ شده و مجادلات بیحاصل فقط باعث درجا زدن میشود. امیدوارم در ایران زمانی برسد که افراد برحسب شخصیتشان احترام ببینند نه اهلیتشان. جدیداً رسم شده هر قومی خودش را به تمدن باستانی وصل کند تا به اعتبار اجتماعی دست پیدا کند. بجای بحثهای علمی و پیگیری مطالبات ما را به گذشته ای پر از ابهام سرگرم کردند.تازه از خودشان هم دو آتشه تر شدیم.باستان پرستها خوشایند تو را تقدیمت میکنند تا مصلحتی را ازت بگیرند.حرفی برای هم اکنون ندارند و آرمانشهری در دوره باستان برایت تدارک میبینند.اینها همه برنامه ریزی شده است.باستانی بودن یا نبودن ریشه های یک زبان ؛ سنت ؛ پوشاک و جز آن فی نفسه ارزش محسوب نمیشود و ارزش اجتماعی امروزی آنها بیش از همه به میثاق مشترک مردمی است که آنها را به عنوان نماد خود گرامی میدارند. تمام موارد مشابهتی که میان نام ایلات و طوایف کنونی با اقوام باستانی ایران ذکر شده است اتفاقی ، بی پایه و به انگیزه ناآگاهی و دانش سطحی نویسندگان آنها بوده است .مواردی از اینگونه در آثار بیشتر لرستان پژوهان دیده می شود و غالبا هم از سوی عده ای باستان گرای باستان نشناس به آن دامن زده میشود. ایران باستان همچون هر دوره تاریخی دیگری فراز و فرودهایی داشته است. دستاوردهای درخشان فرهنگی و تمدنی آن افتخارآمیز و انکارناپذیر است. اما مورخ جز شرح کامیابیها و وجوه مثبت و در خور ارج یک دوره تاریخی وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و آن بیان حقیقت است. در یک پژوهش منصفانه و مبتنی بر روش تحقیق علمی مورخ درجای خود از نگاه انتقادی نیز باز نمی ایستد و علل ضعف و ناکامی و انحطاط آن دوره تاریخی را نیز برمی شمارد.


 • فقراقتصادی، تحقیر و بی هویتی میآورد

  لر ندانستن ناشی از خود کم بینی و ضعف اعتماد به نفس در مقابل دیگران است و فکر میکنند با این فرار هویتی مورد توجه و پذیرش جمع قرار خواهند گرفت ولی این گریز هویتی موجب کشف نقطه ضعف و تغییر نگرش دیگران به عنوان یک خود فروخته میشود. درمان خود کم بینی خود باوری است که با افزایش آگاهی حاصل میشود. عده ای از مردم لر وقتی در آباد کردن خرابی ها خود را ناتوان می بینند ، وقتی تخریب فرهنگی لر را نمیتوانند احیا کنند ، وقتی اقتصاد را نمیتوانند بازسازی کنند ، وقتی نمیتوانند افتخارات گذشته را بازسازی کنند به دور زدن و پاک کردن صورت مسئله میپردازند و به دنبال هویتهای جدید خود ساخته و نو بنیاد میروند《بدعت های نو ظهور نتوانستند هویت هزاران ساله خود را حفظ کنند حالا چگونه هویت جدیدی که نه تاریخی دارد و نه ریشه و سندی را بنا و نگهداری کنند؟》اگر وضعیت اقتصادی مناطق لر نشین سامان بگیرد همه لر میشوند. اگر امروزه لرها مثل زمان عیلامیان ، کاسیان ، علیمایید ، اتابکان لر بزرگ و کوچک ، زندیه و والیان لر فیلی نبض حکومت و اقتصاد را در دست داشتند و اگر در سایه اقتصاد خوب ، مشاهیر و دانشمندان لر زیاد میشدند الان هر لری افتخار لر بودن میکرد.


 • انکار هویت قومی موجب تحقیر میشود!

  آن زمان که کویر نشینان در فقدان آب ، سردابه هایشان مملو از کرم و لجن بود لرها از سخاوت چشمه ها و سرابها آب سرد و گوارا می نوشیدند همچنین وجود آثار و ابنیه باستانی در بلاد لر نشین نمایشگر وضعیت قابل قبول از رفاه و زندگی مطلوب لرهاست. انکار هویت قومی به معنی بردگی و بندگی است و نه دست آوردی دارد و نه موجب افتخار است بلکه بی شخصیتی و اسارت است. اینانی که بنده و بی شخصیت شوند به انسانهایی پسیو و متجاوز تبدیل میشوند و آنان در برابر ستم استعمارگران مطیع و سر به فرمانند و در برابر اقوام و هم تباران خود متجاوز هستند. در سایه چنین سیاستهایی بوده که افراد گمنامی تبار قومی خود را انکار میکنند و رو در روی همتباران خود قرار میگیرند. بی شک وقتی یکی را چون از شاخه ای میبرند و سپس روی شاخه ی دیگری پیوند میزنند این شاخه بی ریشه چون میخواهد زنده بماند راه خدمت به دیگری را برمیگزیند چرا که او پشتوانه ای درتبار اصلی خود ندارد. وقتی او در موطن خود راهی برای بالندگی نمی یابد به بیگانه خواهی روی می آورد.


 • ناسیونالیسم ایرانی

  ناسیونالیستهای ایرانی به روایت ویلسون آرنولد تالبوت ویلسون ( Arnold Talbot Wilson ) در کتاب سفرنامه خودش ، صفحه ۲۳۵ مینویسد:ناسیونالیست های ایرانی ( منظور پان پارسها ) میخواهند با تمام عناصر غیر ایرانی ( غیر پارس ) و اقلیت های کشور رفتار خصومت آمیزی داشته باشند. فقط زبان ترکی که در شمال ایران و دربار ( دربار قاجاریه ) کشور مرسوم است از این قاعده مستثنی میباشد. اینها عربها را به خاطر زبان عربی دوست ندارند از کردها به سبب گرایش آنها به تسنن بدبین اند. آسوریهای ارومیه را به علت آنکه مسیحی هستند قبول ندارند ، زرتشتی ها را به علت مذهب مورد تأییدشان نیستند ، طوایف بلوچ و افغانی در مرزهای شرقی و قشقاییها در جنوب ایران وضعی مشابه دارند. بختیاریها و لرهای لرستان و پشتکوه نیز چون جدا از ایران و حکومت مرکزی اداره و نیمه مستقل هستند مورد نفرت آنها ( فارسها ) هستند !!! احتمال دارد این روحیه به خاطر اقدامات و فشارهای وحدت طلبی ایرانیها به وجود آمده باشد ، ولی یقینأ در افق فکری این مردم چنین مسأله ای وجود ندارد اگر قرار باشد وحدت ایران در برابر امحاء آداب و سنن و رسوم و فرهنگ نژادی اقلیت هایش امکان پذیر شود یقینأ وقوع چنین امری بهای گزافی خواهد بود !!! ایرانی محصول تمدن قدیمی و بازمانده ی چندین سیستم مذهبی و چندین نوع آب و هوا میباشد و اختلاف نقاط مختلف آن به اندازه ی تفاوتی است که بین مردمان از سیسیل ( در جنوب ایتالیا ) تا دریای بالتیک( در شمال اروپا ) میشود دید! جامعه ایران از نژادهای مختلفی مانند:ترک / عرب / کرد / فاس / بلوچ / لر / افغانی / آسوری / گیلک / مازنی تشکیل یافته است!


 • ماهی دریای یزد!

  تمامی نیاز کشور به ماهی را میتوانیم در یزد تأمین کنیم!!! این جمله عجیب را محمد پور کاظمی ، رییس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران بیان کرده است. وی در ادامه اظهارات خود افزود:در بافق یزد به صورت گلخانه ای ۲ واحد پرورش ماهی تیلاپیا ایجاد شده است! آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید یزد کویری که اکنون به یکی از قطبهای تولید آبزیان و خاویار در ایران تبدیل شده با کدام آب اینکار را انجام میدهد؟ " مزیت نسبی" یکی از اصطلاحات پرکاربرد اقتصادی است که براساس آن اقتصادهایی موفق ترند که محصولات و خدمات خود را با کمترین هزینه نسبت به رقبا تولید کنند! مزیت نسبی که از طریق ایجاد یک صنعت در مستعدترین منطقه از نظر منابع به دست می آید به تولید کنندگان این امکان را میدهد تا تولیدات خود را با هزینه کمتری نسبت به رقبا به بازار اراعه دهند. اما متأسفانه در کشور ما به دلیل " لابی گری کویریها" ، آب بلاد لر نشین را با صرف هزینه های بسیار بالای اقتصادی ( حفر تونل ، لوله گذاری ، پمپاژ و تصفیه ) ، زیست محیطی و حتی امنیتی چند صد کیلومتر به آن طرفتر انتقال داده و تولیدات آن صنعت آب بر ( آب دوست ) را با صرف هزینه های حمل و نقل بالاتر ، دوباره به همان مناطق فقر زده لر نشین ، برای فروش ارسال میکنند!!! به عنوان مثال آب مناطق لر نشین را به بهانه آب شرب به شهرهای حاشیه کویر انتقال داده و سپس یخ بسته بندی شده / آب معدنی / برنج / و ماهی را به استانهای لرستان ، چارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و … میفروشند!!! آیا نمیتوان همان یخ را در استانهای پر آب لر نشین تولید کرد تا کارگران بلاد لر نشین مجبور نباشند برای کارگری در یک کارخانه یخسازی به استانهای کویری مهاجرت کنند؟ به واقع در حالیکه هم آب از خودمان است و هم نیروی کار ، چه دلیلی دارد این یخ یا آب معدنی در اصفهان کویری تولید شود؟؟؟ جای سؤال است که چرا به قیمت نابودی محیط زیست و اکوسیستم استانهای لر نشین میبایست در استان کویری یزد ۱۱۰۰ تن ماهی در سال تولید شود؟؟؟ آیا نمیتوان به جای انتقال آب با هزینه های سرسام آور و نابودی اکوسیستم مناطق لر نشین همان ۱۱۰۰ تن ماهی در دل کویر را در بلاد لر نشین پرورش داد؟؟؟ کدام عقل سلیم یا کدام نظریه توسعه حکم میکند استان کویری و بیابانی یزد یا قم و اصفهان وارد صنعت تولید ماهیان خاویاری شوند جز لابی گری کویریها در تهران؟ چرا در استان یزد تنها از یک فیل ماهی بیش از ۴ کیلوگرم خاویار به ارزش ۱۲ میلیون تومان استحصال میشود !!! ولی مناطق لر نشین به رغم استعداد بالا در این زمینه هم با بی آبی و هم با فقر تحمیل شده دست و پنجه نرم کنند؟؟؟ چرا یزد کم آب باید پیشگام تولید خاویار در ایران باشد؟ چرا استان کویری یزد باید مقام دوم تولید محصولات گلخانه ای / مقام هفتم تولید زعفران / مقام پنجم تولید زرد آلو / مقام اول تولید گوشت مرغ / مقام اول در تعداد مجتمع های گاوداری / مقام اول تولید روناس / مقام اول تولید گوشت بلدرچین و کبک / مقام سوم تولید پسته / مقام چهارم تولید انار و … را به خود اختصاص دهد در حالیکه در بسیاری از موارد مذکور هیچگونه استعدادی ( طبیعی و مالی ) ندارند؟ این حجم از حاتم بخشی از کیسه کیست؟ این همه صنایع بدون آب محال است در کویر دوام بیاورند!!! میزان سرمایه گذاری دولت در یزد ۳۰۰ برابر لرستان است. مگر میشود لرستان با دارا بودن ۱۴ میلیارد متر مکعب آب در سال _ ۳۹۳۰ دهنه چشمه _ بیش از ۳۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق _ ۱۵۲۷ قنات _ ۲۴۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه و آبراه _ و دارا بودن آب و هوای کوهستانی و معتدل ، از ۸۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تنها ۲۰ % زمینهای کشاورزی اش آبی باشند!!! ولی ۴۲ درصد زمینهای استان کویری یزد زیر کشت آبی باشند؟ آیا این چیزی بجز تبعیض نژادی و نابرابری ناحیه ای نیست؟ مگر میشود استان خشک یزد با ۱۵۰۰ هکتار سطح گلخانه ای سالانه ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای تولید کند! ولی در لرستان با این همه آب و استعداد در حوزه کشاورزی تنها ۳۱ هکتار گلخانه !!! آنهم در دست بهره برداری باشد؟ به واقع در کشور قومگرای ایران برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آنرا داشته باشد بلکه باید در پایتخت لابی آن را داشته باشید!!! اگر کویری باشی که در دل کویر سالانه ۱۱۰۰ تن ماهی و ۴۲۶ هزار تن محصولات گلخانه ای هم تولید میکنی! ظاهرأ لابی های کویری حاضرند ماهی را با ماسک اکسیژن در دل کویر رشد دهند ولی در کنار آبها و چشمه های بلاد لر نشین پرورش ماهی نزنند! جالب اینجاست که به جای استانهای کویری در لرستان پرآب طرح سازگاری با کم آبی برگزار میشود و هزاران چاه مورد استفاده کشاورزان را پلمپ کردند!!! به واقع در کشور ما برای داشتن یک صنعت لازم نیست منطقه شما استعداد آن را داشته باشد بلکه داشتن لابی در پایتخت کفایت میکند. اگر منطقه شما کویری باشد ماهی ، یخ ، آب معدنی ، برنج و … هم تولید میشود. کوتاه سخن اینکه توزیع نا متعادل امکانات و خدمات اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی و … به شدت عدالت اجتماعی را در ایران تحت شعاع قرار داده است بی جهت نیست که ایران رتبه دوم در جهان را از نظر نابرابری های ناحیه ای دارد! اگر به دنبال راهی برای کاهش نابرابری های منطقه ای و حرکت به سمت توسعه متوازن در کل کشور نباشیم در آینده باید شاهد تبدیل این نابرابری های اقتصادی به معضلات امنیتی باشیم. چشمات قراره که درآد لطفعلی خان … دور دور اخته هاست لطفعلی خان


 • جوکهای مهندسی شده!

  در جوکهای نژادی فقط اقوام خاص که اتفاقاً شیعه اند و سابقه مبارزاتی دارند هدف قرار میگیرند. نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت میکند تولید مُحتوای جوک‌ها سازمان‌یافته و توسط گروهی با اهداف خاصی منتشر و اشاعه می‌یابند! اگر به جوکها نگاه کنید تمام《علائم دستوری و نگارشی》را به دقت رعایت میکنند و هیچ غلط املایی ندارند انگار همگی از کارخانه، یکدست بیرون می آیند! آیا اینها اتفاقی است؟ آیا مردم عادی وقت و سواد چنین کاری را دارند؟ همین مستندات و نشانه‌ها اثبات میکند جوک‌ها به شکلی سازمان یافته تولید شده‌اند و توسط گروهی با اغراض سیاسی و اجتماعی و با انگیزه‌ها و اهداف تحقیر اقوام فعال و خاص تولید و منتشر شده‌اند! برخی از فعالان رسانه‌ای با ارائه مدارک متقن و مستند ثابت کردند رواج چنین جوک‌هایی توسط قوم مسلط برای《تحقیر قومی》در دستور کار قرار گرفته است. قوم مسلط در تلاش است تا ایران را پرشیالیزه کند و تفاوت‌های قومی را بعنوان مکانیسمی برای《تمسخر قومی》تفسیر کنند! البته سابقه تاریخی و روشنگری قومهای هدف جوک نژادی، مانع از آن شد که چنین مفروضی را بتوانند علیه شان اعمال کنند. ضمن آنکه جوک‌هایی که درباره شهرهای فارس نشین مثل: تهران، اصفهان، شیراز و مشهد گفته میشود هم اندک است و هم قومیت آنها را هدف قرار نمیدهد و بیشتر برای رد گُم کردن و عادی جلوه دادن《جوک》است! یکسویه بودن و جهت‌دار بودن چنین《جوکهای مهندسی شده》غرض ورزی قوم مسلط را میرساند؛ به عبارتی تولید و اشاعه جوک‌های نژادی مرتبط با سازمانها و محافلی است که درصدد یکسان سازی《جامعه کثیرالقوم》ایرانند!زیرا این جوکها ماهیتی منحصراً قومی دارند که نشان از شکاف، دوری و فاصله اجتماعی_اقتصادی دارد.


 • 45% صنعت کشور در تهران است!

  تهران صاحب ۴۵٪ از صنایع ایران است و بیشترین سرانه سپرده گذاری را دارند! تمرکز زدایی، حل مشکلات مهاجرت و پیشگیری از مشکلات امنیتی ناشی از زمین‌لرزه، از دلایل موافقان انتقال پایتخت است. آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک از این دسته مشکلات هستند. شهر تهران روی گسل‌های زیادی قرار دارد. پیش بینی زلزله‌هایی تا ۸ ریشتر در تهران شده‌است. خشونت و درگیری‌های خیابانی در پایتخت ایران، باعث نگرانی کارشناسان شده‌است که برخی دلایل آن را《نابرابری اجتماعی》مشکلات اقتصادی، مشکلات شهری تهران و عدم اطمینان به آینده می‌دانند. 18% کل کارکنان دولت و بیش از 25% کارکنان بخش قضایی و قانون‎گذاری در تهران هستند. همچنین 18% کل دانشجویان کشور و نزدیک به 50% استادان دانشگاه در تهران شاغل هستند و بیش از 18% پزشکان متخصص کشور در تهران هستند! در این شهر اختلاسهایی میشودکه اینقدر صفر دارد نمیتوانی بشماری! سالار آقاخانی جدیداً 200 میلیون دلار اختلاس کرد! سعیدنمکی وزیر بهداشت گفت: 1/3 میلیارد دلار تجهیزات پزشکی مفقود شده! ارز دولتی میگیرند که کالای حساس وارد کنند ولی بجاش جنسهای دیگه وارد میکنند! زاکانی نماینده مجلس در《برنامه آخرین خبر》از شبکه تهران گفت: هیچ جا فساد اقتصادی نیست مگر اینکه یک قدرتی پشتش باشد!


 • شهر موشها زیر تهران

  اگر در جایی بمب اتم بیاندازند موش‌ها در کنار سوسک‌های حمام زنده می‌مانند. موش‌ها به دلیل مواد شیمیایی و اشعه‌های گوناگون دچار تغییر رفتاری و ظاهری شدند که در سایر حیوانات این تغییرات میلیون‌ها سال طول می‌کشد!تغییرات موجب شده موش‌ها به یکباره از 60 گرم به《5 کیلو اضافه وزن》پیدا کنند متاسفانه گربه‌های شهر از موش‌ها کوچک‌تر شدند و این مساله خود زنگ خطری برای سلامتی شهروندان تهران است!موش‌ها《مارکوپولوی حیوانات》جهان هستند.تهران محل امنی برای پرورش موش شده چراکه ریختن انواع غذا‌ها به ویژه فست فود محیطی مناسبی را برای زاد و ولد و زندگی موش‌ها ایجاد کرده است. موش‌ها با تعداد زیادشان به جنگ ما انسان‌ها آمده‌اند کافیست به تاریخ مراجعه کنیم و ببنیم که چگونه موش‌ها نیمی از جمعیت اروپا را از بین بردند! 70میلیون موش در زیر تهران زندگی میکنند که با زلزله به روی شهر میآیند و پتانسیل زنده خواری دارند! انتقال پایتخت بهترین راهکار برای جلوگیری از فاجعه است


 • زلزله تهران

  زلزله تهران ورشکستگی اقتصادی و صنعتی ايران را به همراه دارد! تهران پايتخت ايران با جمعیتی ١٠ ميليون نفری (يك هشتم جمعيت ايران) با گردش مالی ١٠٠ ميليارد دلاری (يک سوم حجم اقتصاد ايران) شهری كه سرچشمه اقتصاد ايران نزديك به ٣٠٠ سال را در خود دارد در خطر است. در صورت آسيب ديدن اين شهر ايران خسارتی بيش از ١٠٠٠ ميليارد دلاری به اقتصاد ايران وارد خواهد شد (حداقل ٢٠ سال درآمد نفت ايران) و اقتصاد شكننده ايران با وجود دشمنان خارجی متعدد رو به نابودي خواهد رفت.پرسیدند: مسلمانی چیست و مسلمان کیست؟ گفت: مسلمانی در کتابهاست! و مسلمانان در زیر خاک اند! تذکره الاولیا_عطار


 • استثمار

  آب الیگورز لُرستان را به قُم انتقال دادند و در کویر قُم《بزرگترین نیروگاه آبی》را تاسیس کردند! بعد در گلپایگان با همان آب انتقالی《سد کوچری》را ساختند! در قم《دریاچه گردشگری ۸ هکتاری جوان》را ساختند و در کَهک قم دارند برنجکاری میکنند! در لُرستان اجازه احداث مجتمع پرورش ماهی نمیدهند اما در کویرقُم خاویار تولید میکنند! کُل زمینهای گلخانه ای لُرستان ۸۰ هکتاراست اما در کویر یزد ۱۵۰۰ هکتار!!! از زمان محمدعلیشاه قاجار دارند از مسجدسلیمان نفت استخراج میکنند و دلارهای نفتی خرج بُرجسازی در تهران میشود! کارخانه تُن ماهی هایلی در اصفهان تاسیس شده که نه آب دارد نه دریا! کُهگیلویه روزانه به اندازه امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! ۶۴% تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود! 45% صنایع ایران در تهران است! تمامی صنایع آبخواه ایران در کویرمرکزی مُستقر شدند! صنایع فولاد و ذوب‌آهن در تمام دُنیا در کنار سواحل استقرار دارند اما در ایران صنعت فولاد درشهرهای خشک کویرند! اگر این استعمار و استثمار نیست پس چیست؟ منابع آب و نفت بلادلُرنشین را به کویرستان منتقل میکنند و سهم مردم لُر را هم با تحقیرسیستماتیک، جوک نژادی، بیکاری، مهاجرت و فقراقتصادی میدهند! به هرکسی که به این استثمار اعتراض کند مثل علیمردان خان انگ تجزیه طلب، راهزن و عامل بیگانه میدهند! کار استعمارگر همین غارت مستعمره است! استعمارشرقی به مراتب بدتر از استعمارغربی است!


 • پروژه کویر سبز

  نتیجه تحقیقات کارشناسی نشان میدهد که کارهایی که در اجتماع به حالت خلاف و ناهنجاری صورت میگیرد نه اَمری غیرطبیعی و نه نالایقی مردم است بلکه دست اندرکاران، تمام کلیات این کارها را تحت کنترل و به روش دلخواه تنظیم مینمایند تا بلکه انرژی و رمق مردم گرفته شود مثلاً مسکن که امروزه مشکل طبقه کارگر و ضعیف و نوخانه ها هست با یک مدیریت خیلی ابتدایی میتوان آنرا رفع کرد اگر زمینهای کشاورزی بین این شهر تا آن شهر را در نظر بگیری اگر یک هزارم یا یک پنج هزارم زمین را اختصاص به تنها کسانی که ضعیفند و درآمد ندارند بدهند و حتی پولش را هم بگیرند و با وام اندک و کمک نیروهای جهادی کمک کنند این مشکل حل میشود ولی اینکار نمیشود تا مشکل باشد و بیشتر هم بشود مابقی کارها نیز به همین صورت آموزش عمومی، جمع آوری سرمایه های سرگردان، کم کردن شکاف طبقاتی، تنظیم ناهنجاریها، اقتصاد ملتی و عمومی و یکسری کارها ولی ما فقط گوش میکنیم اونها هم شعاری که به مرحله عمل نمیرسه را سر میدهند. وقتیکه دائماً آب را از کهگیلویه، بختیاری و لرستان به کویرمرکزی انتقال میدهند جمعیت لُرها هم بدنبالش به کویر میرود و بعد از مدتی《فارسیزه》و《فارس زده》میشود و دیگر هویت لُری و منافع بلادلُرنشین برایش اهمیتی ندارد به این صورت روز به روز بر جمعیت وقدرت فارسها در کویر افزوده میشود! بجای اینکه لُرها به انتقالات آب اعتراض کنند و بجای مهاجرت در شهرهایشان بمانند و با مطالبه گری آنها را رونق ببخشند و آباد کنند ساده ترین کار یعنی《مهاجرت به کویر》را میپذیرند و جا خالی میکنند برای عربها و کردها! همین الان تمام معادن و صنایع جانمایی شده در کویرمرکزی منافعشان به جیب همان شهرهای کویری میرود و ما مجبوریم حتی با قیمت بیشتر از ارزش محصولات آنها را بخریم ولی در مورد آب متاسفانه با واژه ملّی بودن چپاول آنرا توجیه میکنند!!!


 • قومگرایی یعنی چه؟؟؟

  آن دسته از نژادپرستان بی هویتی که به ما لقب قومگرا میدهند باید بدانند قومگرایی یعنی زیرپا گذاشتن اصل 15 قانون اساسی، ماده 30 حقوق کودک، ماده 27 میثاق حقوق مدنی و ندادن حق تدریس زبان مادری و تنها رسمیت بخشیدن به فارسی و تحمیل آن از طریق رسانه به غیرِفارسها! قومگرایی یعنی تخریب چندین ساله هویتهای ترکی، گیلکی و لُری از طریق جوکهای نژادی و توهینهای مکرر در صدا وسیمای میلی! قومگرایی یعنی طی 2 سال متوالی افزایش 80 درصدی بودجه استانهای فارس نشین کویری چون سمنان و یزد! قومگرایی یعنی نفت و گاز و آب بلادلُرنشین در اصفهان و قم و کاشان به صنعت تبدیل کردن و لُرها را در فقر نگهداشتن تا به مهاجرت اجباری به کویر روی آورند! قومگرایی یعنی سرزمین سرسبز لُرها را خشک کردن و انتقال آب آنها برای سرسبز کردن کویر فارسها! قومگرایی یعنی کودکان لُر زمستانهای طولانی را تحمل کنند ولی در تابستانها تشنه بمانند و در گوششان فرو کنند آب کم است اما در تهران دریاچه مصنوعی 7 هزار هکتاری با آب شیرین راه اندازی کنند و در قم دریاچه مصنوعی 7 هکتاری جوان را با آب الیگودرز لُرستان بسازند! قومگرایی یعنی 65% کل تسهیلات بودجه کشور فقط در تهران خرج میشود! قومگرایی یعنی تاكنون يک رئيس جمهور غيرفارس نداشتيم (روحانی و احمدی نژاد سمنانی_خاتمی یزدی_رفسنجانی کرمانی). قومگرایی یعنی از 18 وزیر کابینه 16 وزیر فارس هستند! قومگرایی یعنی نفت را زیر پای مردم لُر شهرهای: مسجدسلیمان، گچساران، پلدختر، دهلُران خارج کردن و پولش را در اصفهان و تهران و یزد و...خرج کردن! قومگرایی یعنی نفت در بلادلُرنشین باشد اما پالایشگاه و پتروشیمی و صنایع شیمیایی در تهران، تبریز، اصفهان و شیراز باشد! قومگرایی یعنی کُهگیلویه روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! قومگرایی یعنی آب کوهرنگ بختیاری را به کویراصفهان منتقل کنند ولی خود مردم با تانکر آب میخرند! قومگرایی یعنی سالی 12 میلیارد مترمکعب آب از لُرستان به خوزستان میرود اما 90% زمینهای کشاورزی لُرستان دیم است! قومگرایی یعنی متراژ تمام شهرکهای صنعتی لُرستان به اندازه یک شهرک صنعتی یزد نیست! و این سیاست نژادپرستان است که سالهاست با تغییر جای متهم و شاکی برای تزریق حس گناه به مردم تحت ستم خود را اهل حق و مردم معترض را پان و قومگرا مینامند تا زمینه سرکوب آنها را فراهم آورند تا با راحتی بیشتر، ثروت آنها را چپاول کنند.


 • خون هر چهارنژاد اصلی بشر《قرمز》است!

  پرویزشاپور: خون هر چهار نژاد اصلی بشر《قرمز》است! هجم توهمات یک ملت وقتی بیکران میشود افیونی بجان جامعه می‌افتد که هیچ جوری نتوان آنرا علاج کرد! هفتم آبان را بزور مصادف با روز کوروش دارند جا میزنند! هرچند چنین روزی هیچ جا ثبت نشده! یک سوال از《پان پارسهای نژادپرست》اگر وجود، عُرضه و شهامت دارید! بجای پریدن از نرده های قبر کورشی که مُرده توش نیست بروید اول کشور را از یوغ نابرابری، بیکاری و فقر برهانید! اگر آزادیخواه هستید بروید دزدان و اختلاسگران را دستگیر کنید! بُزدِلان الکی خوش مشنگ! از کوروش هزاران جمله نقل میکنند آنهم جملاتی که انگار در خیابان جُردن تهران سال ۱۳۹۸ کوروش زندگی میکرده! میگویند کوروش به کشوری هجوم نبرد جزء برای رهانیدن مردم آن کشورها از ظلم حاکمانشان! بعد درجای دیگر میگویند کوروش بعد از فتح ممالک شاهان آنرا نمیکشت و به آنها اجازه میداد بر سر قدرت باقی بمانند! اگر کوروش برای رهانیدن مردم از ظلم شاهان بپا خواسته بود پس چرا شاهان را بعد از شکست دادن از قدرت خلع و مجازات نمیکرد و جزء افراد خود قرار میداد؟ شما خود را جای آن مردمان قرار دهید و بگویید آیا عادلانه است مثلاً آمریکا به منظور رهانیدن مردم عراق از دست صدام به عراق حمله کند و بعد از فتح عراق همان صدام را حاکم کند؟ از ایران باستان چه آثار علمی مکتوبی بجا مانده؟ هفته نامه «اشپیگل» چاپ آلمان در شماره 28 سال 2008 نوشته ای به نام «فرمانروای قلابی صلح» به قلم ماتیاس شولتس منتشر کرده است در این نوشته نویسنده میگوید: کوروش پیام آور صلح و حقوق بشر نبوده و یکی چون دیگر دیکتاتورهای زمان خویش بوده و دراین راستا منشور حقوق بشر کوروش را یک «سند تبلیغاتی» میخواند. از هخامنشیان تا حمله اعراب یعنی طی ۱۲۰۰ سال هیچگونه اثرعلمی، ادبی یا فلسفی مکتوبی دیده نمیشود دکترهمایون کاتوزیان، استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد: این ادعا که حکومتهای باستان ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی، فلسفی و ادبی از خود برجای گذاشتند اما اعراب این آثار را تمامأ سوزاندند افسانه ای بیش نیست! مقبره و آرامگاههای ایلامی در کنار تخت جمشید که همان زمان توسط اقلیت خائن و دزدان عتیقه با خاک یکسان شدند و اجساد مومیای شده توسط دانشگاه شیکاگو به امریکا بردند منبع از کتاب: تخت جمشید نوشته اشمیت در سال ۱۳۴۲ که بنگاه فرانکلین آنرا چاپ کرد.


 • شاهنامه《صورت بندی ناهمزمان》با دنیای امروزی است!

  اعتقاد به《اساطیر کودکانه فردوسی》صورت بندی ناهمزمانی با دنیای امروز دارد چون شعرهای فردوسی آلوده به افکار زُروانیه و جبرگرایانه است و پرستش خورشید/ مصاف اهورامزدا با اهریمن/ دعای دیوبَند/ تشریفات آتش پرستی/ غذا و مَشروب برای مردگان/ تقدس شستشو با ادرار گاو/ تبلیغ حکومت اشرافیت/ و تشویق به جنگ را نشان میدهد! تبعیضات نژادی و تفاخرات قومی برخلاف اصل《مساوات اسلامی》است فردوسی خودش در آغاز طرفدار《تسویه》و مخالف تبعیض بود اما در ادامه به ترک، عرب، بلوچ و مازنی بدترین توهینات را کرده و از چاله به چاه افتاد و از حدود نژادپرستی تجاوز کرد و تا مرز زنادقه پیش رفت بطوریکه اجازه دفنش در قبرستان مُسلمین را ندادند! بدیع الزمان فروزانفر درمقدمه کتاب《احادیث مثنوی》مینویسد: از اواخر قرن ۴ هجری مدارس اسلامی تاسیس شد و مقاومت زرتشتیان در همه بلاد شکست و فرهنگ ایران به صَبغه اسلامی جلوه‌گری آغاز کرد بالطبع توجه شعرا و نویسندگان به نقل الفاظ و مضامین عربی فزونی گرفت اما در شعرهای شاعران زرتشتی و شعوبیه مثل دقیقی و فردوسی نام زرتشت، اوستا، بوذرجمهر و...بیشتر دیده میشود! دقیقی《شاعر زرتشتی》که مُقتدای فردوسی در سرودن شاهنامه است یعنی اول او به سرودن شاهنامه پرداخت و فردوسی راه او را تعقیب و تکمیل کرد! فردوسی رسماً طبق سنت معمول زرتشتیان کلمه《پرستش آتش》را بکار میبرد: مُغان را ببندند و کوشش کنند_همه آذران را پرستش کنند! داستانهای شاهنامه هیچ انطباقی با تاریخ ندارند و فردوسی از چیزهایی حرف زده که چشم هیچ حلال زاده ای آنها را ندیده لذا باید به حُسن نیت و صداقت او شک کنیم! عطار نیشابوری سروده‌های فردوسی را بدعت و ضلالت میداند! عبدالجلیل رازی شاهنامه را《مدح گَبران》میدانست! فرخی سیستانی در همین راستا میگوید: گفتا که شاهنامه دروغ است سر به سر! معزی نیشابوری هم اشاره میکند که: من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ؟ از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر (افسانه!). انوری خراسانی هم به فردوسی طعنه و کنایه زده و شاهنامه را《رزم نامه》گفته است! در واقع فردوسی مؤلف نیست بلکه مجری است و میتوانیم شاهنامه را یک قصیده بلند برای《جنبش شُعوبیه》بدانیم که شاعر از آن صله خویش به تمامی دریافت نکرد و آنرا با تغییراتی به آستان سلطان محمود غزنوی نیز پیشنهاد داد! دکتر منوچهر اقبال که خود خراسانی است و زمان پهلوی دوم وزیر بهداری بوده و سال ۱۳۳۶ نخست وزیر میشود درباره شاهنامه میگوید: شاهنامه کتابی پُر از《دروغ و افسانه》و یکی از اسباب عقب ماندگیهای فکری ما ایرانیان بوده و هست! بیشتر قهرمانان و پادشاهان شاهنامه《موجوداتی افسانه ای و غیر واقعی》هستند که فقط در شاهنامه یافت میشوند! دکتر فریدون جُنیدی رییس《بنیاد نیشابور》گفته: ۳۰ هزار بیت شاهنامه《جعلی》است و در طول زمان توسط مردم به آن اضافه شده است! شاهنامه اساس نژادپرستی است و بر برتری نژادی و قومی《فارس》بنا نهاده شده و کلمه نژاد بارها در شاهنامه تکرار شده است! پرویزشاپور میگوید: خون هر چهار نژاد اصلی بشر《قرمز》است! هجم توهمات یک ملّت وقتی بیکران میشود افیونی به جان جامعه می‌افتد که هیچ جوری نتوان آنرا علاج کرد. کتاب شعر و افسانه فردوسی است که مملوء از《اساطیر کودکانه》است مثلاً: رستم در شاهنامه ۷۰۰ سال عمر میکند و ناهارش دو گوسفند با یک خیک شراب است! رستم از ۷ خان میگذرد و انواع دیوها و اژدها را میکشد! زال توسط پرنده ای ناشناخته بنام سیمرغ پرورش یافت! کیکاووس با عقابها پرواز میکرد! سیاووش به سلامت از تونل آتش گذشت و سُرب داغ هیچ اثری بر او نکرد! از دوش ضحاک مار میروید! هیچ مورخی برای دانستن تاریخ واقعی به کتاب شعر مراجعه نمیکند! آیا مورخان انگلیسی یا یونانی به شکسپیر یا هومر مراجعه میکنند؟ ابداً چون آنها در حوزه ادبیات و اساطیر است! کتاب افسانه فردوسی که مُستند به هیچ سندتاریخی نیست منبع مُغرضان و جاعلان شده! اگر کسی بیطرفانه مطالعه کند و منابع دست اول را ببیند هیچ احتیاجی به این《شعرهای نژادی》ندارد! چون شاهنامه فقط به شما چند بیت شعر میدهد نه تحلیل تاریخی! کمی بخود بیاییم هفت مرغ چاق را عطار خورد ما هنوز اندر پیِ یک جوجه ایم. با دروغ و خودفریبی و بی‌توجهی به واقعیت‌ها بجایی جز نابودی و تباهی نمی‌رسیم. نسل آینده《فردوسی》را بخاطر دروغ‌پردازی و میراث زشتی که برایش به سوغات ‌مانده، سرزنش خواهد کرد!


 • در نکوهش نژادپرستی

  انسانهای سیاهپوست درآمریکا به بردگی کشیده شدند و برای همین بردگی《قانون》وجود داشت تا از حقوق《مالکان برده‌ها》حمایت کند و به خرید، فروش، شکنجه وکشتار آنها وجهه‌ای مُتمدنانه ببخشد واگر نبود مبارزات بزرگمردان معتقد به《انسانیت》ریشه این باورها خشکانده نمی‌شد! هیتلرنازی وهمفکرانش نیز به نام《برتری_نژادی》میلیون‌ها انسان را به کام مرگ فرستادند تا امپراطوری نژادبرتر را درجهان حکمفرما نمایند! بعداز این‌ها بود که عالمان غربی برای دفاع از حقوق《اقلیت‌های نژادی_قومی_دینی》قوانینی را وضع نمودند و به آنها حق حیات همچون اکثریت دادند بلکه از آن هم فراتر! به گونه ای که اکنون در این کشورها سخنرانی، نوشتن، رسم کردن و حتی اشاره به نژاد یا زبان یا دین"《کثریت》با عنوان《دفاع》از آن نوعی《نژادپرستی》محسوب می‌شود و قائل به آنرا در پرتگاه سقوط اجتماعی قرار میدهد! اما اقلیت‌ها به عکس، حق دفاع از زبان، دین، نژاد یا قومیت خود را برای《بقا》دارند و هیچکس نیست که آنها را متهم به《قومیت‌گرایی》یا《نژادپرستی》یا تضعیف اتحاد_ملی نماید! در کشور ما اما برای اقلیت‌ها پاشنه آشیل هر تهمتی، سخن از《خویش》است. اگر اقلیتی سخن از اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر آموزش به زبان مادری نماید قومیتگراست! اگر کسی برای بقای فرهنگ درحال استحاله‌اش در فرهنگ غالب حرفی بزند نژادپرست‌ است! اگر کسی از تاریخ و تمدن خویش سخن براند متهم به زیرسوال بردن تاریخ کشور میشود و انگار او که اقلیت است جزوی از تاریخ این کشور نیست! اگر کاسه صبر کسی از تبعیض در استخدام‌ها سر برود و داد بزند؛ جواب میشنود که: اینقدر در خشخاش اختلافات مَته نزن و بگذار مردم زندگی‌شان را بکنند! و منظور از مردم《اکثریت》است! نژادپرستان یا به زبان دوست فرهیخته‌ام《میان‌مایه‌ها》نه این‌که بخواهند و نتوانند نه! بلکه واقعاً نمی‌توانند دنیا را از دید یک اقلیت ببینند که فرهنگ، پوشش، زبان، فرصت‌های شغلی، احترام، موقعیت اجتماعی، امکان رشد و پیشرفت و در یک کلام تمام زندگی خود را باخته است! نمی‌توانند! حرف میزند، متهم به "کانال دو" میشود؛ مینویسد، متهم به《تشویش اذهان》می‌شود؛ فریاد می‌زند، متهم به تعصب و نژادپرستی می‌شود؛ فساد و نژادپرستی وظلم را افشا کند، متهم به《خیانت》می‌شود و در هر قدم، از نگاه نژادپرستان مستحق 《سرب داغ》مرگ و طرد از وطن است! در مورد سیستم و دولت حرف نمیزنم. بلکه در مورد《رسوخ باورهای نژادپرستانه》سخن می‌گویم که بجای اذان در بدو تولد کودکان در گوشهایشان خوانده می‌شوند و اکثریت را با برتری برابر میدانند. شما هم یک نژادپرستید؟


 • سرزمین از خود راضی

  صادق هدایت در حاجی آقا: این سرزمین روی نقشه جغرافی لکه حیض است. هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش نجاست بار، آبش نجاست مایع و موجوداتش فاسد و ناقص الخلقه. مردمش همه وافوری، تراخمی، از خود راضی، قضا و قدری، مُرده پرست، مافنگی، مزور، متملق، جاسوس، شاخ حسینی و بواسیری هستند.


 • رستم فرخزاد ارمنی

  چون سپاه رستم فرخزاد ارمنی به قادسیه رسید سپاهیان دست به فساد و یغما گشودند مال و فرزند مردم را ربودند عمت زنان را تباه کردند، باده نوشیدند و عَربده کشیدند مردم به رستم استغاثه و ضجه نمودند او میان سپاه درآمد و گفت: ای مردم پارس! بخدا سوگند اسیر عرب راست گفت بخدا چیزی که باعث تباهی ما شده کارهای زشت ماست! بخدا سوگند اعراب با اینکه با این مردم درحال جنگ هستند رفتار بهتری دارند. سیره آنها بهتر از کردار شماست (تاریخ بزرگ ِاسلام وایران، عزالدّین علی بن الاثیر، ترجمه: عباس خلیلی، جلد ۲، ص ۲۳۰).


 • فردوسی: طهمورث خط را از《دیوان》آموخت!

  در شاهنامه فردوسی می‌خوانیم که طهمورث زیناوند خط را از《دیوان》آموخت: (کی نامور دادشان زینهار_بدان تا نهانی کنند آشکار/ چو آزاد گشتند از بند او_بجستند ناچار پیوند او/ نبشتن به خسرو بیاموختند_دلش را به دانش برافروختند) اینکه طهمورث خط را از《دیوان》آموخت چقدر با اصالت تاریخی جور درمیآید؟ اساساً موجودی خیالی بنام《دیو》وجود خارجی دارد؟ خط《دیوان》چه خطی بوده است و منتسب به کدام سرزمین است؟ کسانیکه کتاب افسانه و شعر فردوسی را ملاک تاریخ فرض کردند توضیح دهند《خط اهریمنی و دیوی》چه خطی است؟ اوستا کتاب زردشت تا هزاره‌ای بعد از زردشت در عهد ساسانی به دبیره (کتابت) درآمد و روحانیان زردشتی آن را شفاهی و نه مکتوب انتقال می‌دادند حالا چگونه با یقین دَم از تاریخ میزنند درحالیکه منابع مکتوب فارسها بسیار افسانه ای و آغشته به خرافات است؟ اصلاً کتابت فقط در لایه‌های بالای جامعه رواج داشته و مردم فرودست ایران سواد نوشتاری نداشتند! لذا ادعاهای فردوسی با عقل بشری جور درنمیآید و حرفهایش افسانه‌ای است نه تاریخی!


 • فارسهای نژادپرست

  لُرها برخلاف فارسها بسیار غریب نواز هستند یعنی خیلی احترام غریبه هارو دارند و ساده اند (بی آلایش و بی حیله) کلاً ذات خرابی ندارند و این سادگی شون با بقیه مردم ایران در تضاد است! راستش لُرها بلد نیستند با پنبه مثل فارسها سر مردم رو ببرند بخاطر همین دلپاکی است که حقوق اقتصادی_اجتماعی آنها توسط سیاستمداران اصفهان و قم نادیده گرفته میشود! لُرها غریب پرست و خودآزار هستند چیزی که تو دل دارند به زبان میارند و کینه تو دلشان نمیماند. لُرها برای دوستی خیلی شیرینند چون مثل بقیه اقوام ریگی به کفش ندارند ولی فارسها روی چیزهای تجملی تعصب دارند یا از انتقاد بدشون میاد کلاً فارسهای تهران و شیراز و اصفهان یک اصول و قواعدی دارند که باید اجرا بشه و صمیمیت لُرها را باهم ندارند. اگر مهمانی فارسها بری برای هم کلاس زیاد میزارند ولی لُرها خودمانی و بی آلایش برخورد میکنند فارسها سیاست و حیله دارند ولی بشدت نسبت به زنها ضعف نفس دارند! فارسها و ترکها بیشتر قدرت دست خانمهاست برا همین فارس و ترک باهم راحتتر هستند تا فارس با لُر! از قدیم گفتن: سری که درد نمیکنه دستمال نمی بندند لذا جوانان تحصیلکرده لُرتبار نباید با دختران فارس وصلت کنند چون فرهنگ تجمل خواه و غرور بیجای فارسها موجب شکست این ازدواجها میشود.


 • چرا بی آلایش بودن در ایران عجیب است؟

  این درسته که هرکسی هرچی دوست داره راجع به قوم لُر نظر بده و ما فقط سکوت کنیم؟ تاکی باید بیتفاوت باشیم نسبت به این قضیه؟ باور کنید هرجایی رفتم و گفتم لُرم با نژادپرستی فارسهای کویرنشین روبرو شدم! اگر غیرفارسها را دوست ندارید پس چرا اجازه فدرال یا ایالتی شدن را نمیدهید؟ واقعیت آن چیزی نیست که شما در مورد لُرها شنیدید واقعیت آن چیزی هست که ما لُرها لمسش کردیم و داریم باهاش زندگی میکنیم《ما سالها با فاشیسم و نژادپرستی》علیه لُرها داریم زندگی میکنیم! میگن لُرها ساده اند و همین هم میزنند توی سرمون! معلومه در جامعه ای که دورویی، کلاهبرداری و دروغ غالب شده سادگی و بی آلایش بودن خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه وقتی وارد اکثر شهرهای فارس زبان میشی احساس غربت میکنی اما غریب نوازی لُرها خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه در دوره ای که زنها افسار مردها را در دست گرفتند غیرت و مردانگی لُرها خیلی چیز عجیبی است!!! معلومه که فارسها ازدواج سفید را فرهنگ امروزی میدانند و لُرها را به تعصب بیجا متهم میکنند!!! من قوم و فرهنگ قومم را با تمام خصلتهای خوب و بدش دوست دارم و اصلاً حرف عده ای مغرض، ممسک و تازه به دوران رسیده برایم پشیزی ارزش ندارد! من سالها در اصفهان دانشجو بودم و آشکارا دیدم که اگر دختر یا پسری به دیدار خانواده اش میرود باید خورد و خوراکش هم را با خود ببرد!!! اما اینکار درمیان لُرها ننگ است و لُرها خان منش و سفره دار هستند! من در تهران شاهد روابط مثلثی و ازدواج سفید و رابطه با خواهرزن و برادرشوهر بوده ام که چگونه از این فرهنگشان برای هم تعریف میکردند!


 • فرهنگ غدرآمیز پارسها

  چرا فارسها میگن لُرها مهمان نوازترند؟ چرا میگن مهربانتر هستند؟ چرا میگن بی آلایش و صاف و صادق هستند؟ چون حتماً کلاهبرداری، حیله و سیاستهایی از غیر لُرها دیدند که این صفتهارو به لُرها نسبت میدهند!!! هرچند هرصفتی شامل همه نمیشه اگر میگن فلانی خوبه معنیش این نیست 100% خوبه و هیچ عیب و ایرادی نداره و همین موضوع هم درباره صداقت و سایر صفتهای خوب لُرها صدق میکنه! هر قوم، ایل و طایفه‌ای بَد و خوب داره و اگر یکنفر ایرادی داشت نباید به همه تعمیم بدیم و بَدی یکنفر به این معنی نیست که اون فرد مُعرف اکثریت لُرهاست! مثلاً همه فامیل شمارو به شوخ طبعی میشناسند فقط بر فرض مثال اگر یکی از اعضای خانواده جدی و صریح باشد آیا کسیکه با اون برخورد داشته، باید بگه خانواده فلانی همه خشک و جدی هستند؟ هر جایی خوب و بد داره هیچوقت نباید به کسی توهین کرد! همه میدانند که لُرها غیرتی هستند و روی ناموس و اسم و شرفشان تعصب دارند فرقی هم نداره زن باشند یا مرد! ولی برای یک فارس اینها ارزش نیست در منظومه فکری فارسها چنین جا افتاده که لُرها به خودی خود برای آنچه که هستند گناهکارند! پس جوانان تحصیلکرده لُرتبار نباید با غیر لُرها وصلت کنند چون اگر تا مَرفَق دستش را آغشته به عسل کند و در دهان فارسها بگذارد باز به لُرها توهین میکنند! پس هر فردی بهتره با قوم و تبار خودش ازدواج کند!


 • ویژگی منفی زنان فارس

  زن فارس پر توقع، پر از خواسته های منفعت گرایانه و مادیگرایانه است و در مورد زیبایی خودش دچار توهم است!!! خرج زاست! و توان همکاری با مرد در ساختن زندگی را ندارد و از این مسئولیت شانه خالی میکند! محبتش معامله ای است! تشکیل خانواده، عشق و دوست داشتن برای زن فارس در اولویت نیست بلکه راحت طلبی، رفاه و مسائل مادی واسش در اولویته! زن فارس مثل مرد ایرانی برای تشکیل خانواده و تحکیم آن زحمت نمیکشد و《انفعالی》و《عکس العملی》رفتار میکند! در انگلیس یک ضرب المثلی هست که میگه: دلار آمریکایی داشته باش، خودرو آلمانی بخر و زن شرقی (چینی یا ژاپنی) بگیر!!! جدا از این ضرب المثل، ازدواج مردان انگلیسی با زنان چینی بسیار رایج شده است چون《زنان چینی》در حد پرستش به مرداشون احترام میگذارند، خانه دار و کدبانو هستند و توقعاتشان خیلی کم است و در ساختن زندگی به مرد خانواده همه نوع کمکی میکنند! خلاصه جوری شده که نژاد انگلیسیها داره تغییر میکنه! دختران فارس مشکل خیلی بزرگی که دارند اینه که بین سنت و مدرنیته گیر کردند هرجا به نفعشان است از سنت دم میزنند و با مهریه و نفقه و...پدر مرد ایرانی را درمیارند و هرجا هم که به نفعشان باشه دم از مدرنیته و فمنیزم میزنند! خواهر من یا پاتو از سنت بردار یا توی قایق مدرنیته برو! مردان تحصیلکرده و موفق لُر اگر با زن لبنانی، ترک، افغانی یا ارمنی ازدواج بکنند به مراتب خوشبختتر میشوند تا با یک زن فارس وصلت کنند چون سالها لُرها تحت تحقیر و ستم نژادی بودند و هرکاری هم برای جلب رضایت فارسها انجام دهند باز متهم به تعصب و توهین میشوند!


 • پارسیان نژادپرست

  ايرانی‌ها نژاد‌پرست هستند يا نه؟ اینکه به ملت خودمان بگوییم«بزرگ»و...بنظرم همه اینها از نژادپرستی است. شکل دیگر آنهم اینست که وقتی یک پُل یا خیابان درست می‌شود گفته می‌شود این پل یا خیابان در خاورمیانه بزرگ‌ترین است یا در جهان اول است! اول اینکه ما خود را برتر از دیگران می‌بینیم، ساختاری که نظام رسمی ما پیدا می‌کند و وجهی رسمی که درمیان مردم جاری است اینرا نشان می‌دهد. همچنین تنفر از اقوام و ملیت‌های دیگر که برجسته‌ترین آن نفرتی است که از اعراب و افاغنه داریم! ویژگی دیگر جایگاه مهمی است که در تاریخ برای ایران قائل هستیم و نگاه شک‌برانگیزی که به کشورهای دیگر داریم!برای مثال نگاه شاه به ایران و جهان‌ نشان می‌داد خود را بالاتر از دیگران می‌دید و همیشه از«سیاست مستقل ملی»می‌گفت که این سیاست فقط مختص رژیم شاهنشاهی ایران است! این سیاست بعدها تکامل پیدا کرد و از اواخر دهه ٤٠ اسم آن«ایران به دنبال رسیدن به تمدن بزرگ»شد. ادبیات حکومت هم این بود که ایران دروازه ورود به شرق است! این ادبیات میان سیاست‌مدارانی، مثل هویدا و رئیس مجلس آن دوران وجود داشت و این یک نگاه نژادپرستانه بود» شاید این حرف‌ها خنده‌دار باشد، اما در سال‌های آخر حکومت پهلوی هم چه خود شاه و چه نخست‌وزیر و چه سرمقاله روزنامه‌ها این ادعا را داشتند که الگویی را که برای رشد و توسعه ایران بکار برده‌‌اند به دیگر کشورها هم بدهیم و حتی برای آنها انجام بدهیم تا آنها هم مثل ایران بزرگ و صنعتی شوند! با آنکه خطر نظامی ایران را تهدید نمی‌کرد، اما ایران به سمت نظامی‌شدن رفت! اعتقاد دارم ناخودآگاهِ شاه این بود که می‌خواست ایران را بزرگ کند و صحبت از《جهانی‌بودن ایران》می‌کرد. فقط اصرار در نظامی‌گری هم نبود وقتی نطق‌های مسئولان در آنزمان را بخوانید، می‌بینید آن‌قدر خود را توانمند می‌دانستند که مثلا به بهانه مبارزه با مارکسیست به《ظفار عمان》حمله می‌کردند که بگویند ایران را جدی بگیرید! این درحالی بود که اساساً در دهه ٥٠ مردم بدنبال این حرف‌ها نبودند.حتی در دوران پیروزی انقلاب هم دیدیم که این حرف‌ها به تمسخر گرفته شد و مردم شعار «دروازه تمدن، با قتل‌عام مردم» سر می‌دانند!!! اینکه به ملت خودمان بگوییم «بزرگ» و...بنظرم همه اینها از《نژادپرستی》است. شکل دیگر آنهم اینست که وقتی یک پُل یا خیابان درست می‌شود گفته می‌شود این پل یا خیابان در خاورمیانه بزرگ‌ترین است یا در جهان اول است! حتی خاتمی رئیس دولت اصلاحات هم در سالی که «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را اعلام کرد در نطق خود گفت: «بشریت وامدار تمدن ایران است» این را اگر شاه یا صدام و هیتلر بگوید مهم نیست، اما برای من این حرف از ایشان پذیرفتنی نیست! و آنرا آبشخور همان بزرگ‌بینی می‌دانم یا «الگوی ایرانی_اسلامی پیشرفت» که هیچ کشور دیگری چنین ادعایی ندارد یا «بومی‌سازی علم!!!» یا تعداد مقالاتمان در جهان یا مباهات به پیشرفت‌هایمان در هسته‌ای و نانوفضا که همه اینها از همان《خودبزرگ‌بینی》است یا ثبت آثار ایران در یونسکو که هفته‌ای یکی، دوبار انجام می‌شود، اما اگر همین بنا از سوی شهرداری خراب شود و بجای آن برج ساخته شود، هیچ‌کس ناراحت نمی‌شود! مشکل اصلی ما《نیاز به دیده‌شدن》است. اگر مشاور فرماندار فلان کشور از ما تعریف کند، آنرا بزرگ می‌کنیم، این بخاطر ارضای امیال بزرگ ماست. یا آن‌قدر خودبزرگ‌پندار می‌شویم که احمدی‌نژاد در سازمان ملل اعلام می‌کند جهان به بن‌بست رسیده است! و از《مدیریت جهانی》حرف می‌زند! یا مثلاً وقتی در مسابقات ورزشی برنده می‌شویم، بلند اعلام می‌کنیم جهان در برابر ما زانو زد!!!


 • جنگنامه فردوسی متعلق به《جهان افسانه》است!

  نژادنامه《هفت جنگ》فردوسی که هاله‌ای از تعصّب و اوهام پیرامون افسانه‌هایی که از منبع تعصّب قومی زائیده شده را دربر دارد در طی روزگار نقصان و زیادت پذیرفته و اختلاف انشاد و روایت موجب پیچیده‌تر شدن آن شده است! افزودن ها و تلخیص های متعددی توسط مُنشیان به شاهنامه اضافه شده و کتابی پُر از جنگ را تدوین کردند! قهرمانان شاهنامه به《اوصاف خیالی》آراسته شده‌اند و روح جنگ و ستیز در سراسر شاهنامه موج میزند که در آن هیچ چیز به رنگ و دیدار این جهان نیست و همه چیز در امواج دورانگیزی که《متعلق به جهان افسانه است》غوطه میخورد! از آن همه سِتیزه، آشوب، جنگ، سَفاکی، خونریزی، بیهودگی، کینه توزی و زیان مَندی چه نتیجه میتوان گرفت؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب درکتاب《نامورنامه》صفحه ۱۸ مینویسد: ادبیات دَری شدیداً تحت تاثیر اسلام است و اشعار شاهنامه از لحاظ موضوع با یکدیگر بسی اختلاف دارند و از تعصّب قومی و نژادی مایه گرفته و در پرتو《تخیلات شاعرانه》مهابت یافته است! روایات شاهنامه منبع تاریخی موثق ندارند! و عاری از حقیقت و آمیخته به اساطیر واهی و افسانه‌اند! این افسانه‌های واهی و بی اساس در نظر هر پژوهشگر و مورخی بی ارج و خوارمایه میباشد. روایات اساطیری شاهنامه مربوط به ادوار افسانه‌ایی قبل از جدایی پارسها و هندوان است (نامورنامه، ص ۳۰). فردوسی خود زبان شاهنامه را《فارسی دری》میخواند! شاعری وسیله تامین معاش از طریق دروغ‌پردازی و نشر اکاذیب بود. سلطان محمود غزنوی خطاب به فردوسی میگوید: شاهنامه هیچ نیست جز حدیث رستم و اندر سپاه من هزار چون رستم است! روایات شاهنامه با افسانه آمیخته شده و آن اندازه قدمت ندارد که بتوان آن را از نظر تاریخی درست خواند! قافیه سنجان چون فردوسی در جستجوی نام و نان به بنده ای چاپلوس و قابل تحقیر تبدیل شدند!


 • شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است!

  سامانیان که در تاجیکستان حکومت داشتند اولین سلسله بودند که به پرورش شعراء پرداختند علتش استمرار قدرت شُعوبیه در عهد سامانی بود! به دستور نوح بن منصور سامانی،《دقیقی》ماموریت یافت تا شاهنامه ابومنصور المعمری را به نظم درآورد《دقیقی》به زندقه و اباحیگری معروف بود نمونه‌ای از اشعارش: می یاقوت رنگ و ناله چنگ_لب خون رنگ و دین زردهشتی! دقیقی استاد و الگوی فردوسی بود! مآخذ ابومنصور دقیقی یک دفتر قصه پهلوانی بود که فاقد اصالت تاریخی است! روایات شاهنامه بیشتر با نواحی شمال شرق ایران ارتباط دارد (Noeldeke, National Epos, I). دکتر زرینکوب درکتاب《نامورنامه》ص ۴۹ مینویسد: در عهد سامانیان تُرکان خراسان بیگانه تلقی میشدند و آنها در نظر مردم وابسته به دسته های مهاجم و بیگانه جلوه داده میشدند و حس شعوبی را در ایشان برمی انگیخت فردوسی آرزو داشت《ایران تازه ای》بسازد که باستان روح آن باشد! بازگشت به دوران باستان که ورود اعراب آن را در زیر آوار مدفون کرده بود! فردوسی از تجاوز دائم تُرکان بر مرزهای شرقی ایران رنج میبرد و عمال عرب خلیفه را به چشم غاصب مینگریست!او شاعر بود و《رویاهای شاعرانه》در شعرش متجلی است از اسب، شمشیر، تیر و کمان جز خونریزی و فتنه انگیزی حاصلی عاید نمیشد و کنجکاوی خود را با《قصه ها》ارضاء میکرد! دکتر زرینکوب در نامورنامه ص ۵۱ ادامه میدهد: رویای کودکی فردوسی پُر از قصه های پهلوانی بود که دیو، اژدها، طلسم و جادو در آنها نقش سازنده داشت! مردم عامی به این قصه ها و اشعار به چشم تقدیر مینگریستند و همچون《تاریخ واقعی خویش》تلقی میکردند! جاذبه همین قصه‌های پهلوانی بود که او را به شاعری کشاند هر چند دهان به دهان همه جا نقل میشد و در این نقلها دائم شاخ و برگها بر آنها افزوده میشد (نامورنامه، ص۵۳). شاهنامه یک《تقریر شاعرانه》است و بر جنبه های غیر واقع گرایانه متضمن است و در آن بیشتر افسانه و اساطیر به چشم میخورد تا تاریخ واقعی!!! هرجا اطلاعات تاریخ واقعی وجود نداشته اسطوره و افسانه جای آن را میگرفته است (نامورنامه، ص ۵۹). تئودور نولدِکه شرق شناس آلمانی میگوید: از خسرو دوم تا یزدگرد، روایات شاهنامه با روایت مولفان غربی موافق نیست و آنچه که مآخذ شاهنامه است برخلاف تاریخ واقعی است! فردوسی به《اشخاص اساطیری》نقش تاریخی داده است (نامورنامه، ص ۶۰). فون گرونه باوم (Von Grunebaum) شاهنامه را شانسون دوژست یعنی《کارنامه شاهان》میداند تا یک اثر حماسی و معتقد است که: رستم قهرمان فردوسی یک شخصیت مافوق انسانی دارد! شاهنامه《تاریخ مصائب جنگی》شاهان اساطیری است و فردوسی داستان آنها را تبدیل به شعر میکند! دکتر زرینکوب در نامورنامه صفحه ۶۶ مینویسد: اهل طوس را در تمام خراسان《گاو》میگفتند! دکتر باستانی پاریزی درکتاب حماسه کویر، ص ۵۶۲ مینویسد: ابن علقمی وزیر المستعصم بالله خلیفه عباسی به خواجه نصیرالدین طوسی میگوید: تو از خرهای خراسان هستی یا از گاوهاش؟ خواجه نصیر طوسی هم میگوید: از گاوهاش! دکترباستانی در پاورقی مینویسد: مردم طوس را به اصطلاح آن روزگار《گاو》خطاب میکردند! این قصه‌های شاهنامه دستاویزی برای نشر اندیشه‌های شعوبیه در بین عامه بود! اشعار شاهنامه در گذر زمان توسط مُنشیان و کاتبان پس و پیش، دستکاری یا الحاق شده است (نامورنامه، ص ۱۰۱).عصر اسطرلاب: فردوسی عامل تزلزل و انحطاط اوضاع ساسانی را از حکم تقدیر، در واقع از اقتضای گردش اختران میداند: ز روز بلا دست بر سر گرفت (بیت ۵۹ نامه رستم فرخزاد) یا ستاره نگردد مگر بر زیان (بیت ۷۳) سخن اکثر شاعران حماسی غالباً مُبهم، دو پهلو و متضمن ایهام است و اذهان مردم ساده را به صحت آن متقاعد میکند! روایات شاهنامه با《افسانه》آمیخته شده و آن اندازه قدمت ندارد که بتوان آن را از منظر تاریخی درست خواند! قافیه سنجان در جستجوی《نام و نان》به بنده ای چاپلوس و قابل تحقیر تبدیل میشدند! در تاریخ بیهقی آمده که: لقب《دهقان》را به سرکردگان تُرکمان میدهد نه اشراف زمیندار!


 • واکنش لُرها به جامعه نژادپرست ایران چیست؟

  در عسلویه هرکسی از مهندسین نفت را دیدیم تُرک بود! پُستهای کلیدی دست این عزیزانه ولی همیشه از تبعیض دَم میزنند! حتی تهرانیها که دوره شش ماهه مأموریتشان میآیند عسلویه، همه تُرکند! تمام پرسنل پتروشیمی خرم‌آباد ترک تبریزند! اکثر واحدهای پالایشگاهی وپتروشیمی خوزستان و کُهگیلویه در اختیار ترکهاست! آیا لُری در آذربایجان مشغول بکاراست که آنها خود را مُحق میدانند در بلادلُرنشین به فعالیت تجاری بپردازند و به لُرها توهین کنند! همش سياسته که با نژادپرستی و شعارهای مرگ برفارس و خلیج عربی دست پيش ميگيرند که پَس نروند وگرنه تبريز ازنظر صنعت و رفاه بعد از تهران قرار دارد و انحصار کفش، فَرش و شکلات دراختیار تبریز است! وقتی وارد آذربایجان ميشويد انگار وارد كشور ديگری شده‌اید! روستاها تمیز و هرچیزی که برای رفاه لازم است حتی آبیاری مدرنیزه زمینهای کشاورزی را دارند! زمینهایشان یا زیرکشت است یا شهرک صنعتی است و هيچ زمین بلااستفاده‌ای نمی‌بینند! نفت در مسجدسلیمان، پلدختر، دهلُران، اندیمشک و گچساران است اما پالایشگاه وپتروشیمی درتبریز واصفهان است! خیالشان از لُرها آسوده است که تمام بودجه را بین خودشان تقسیم میکنند و لُرها در فقر وبیکاری بسر میبرند!اصفهان و یزد علیرغم بی‌آبی انحصار تولید فولاد را در اختیار دارند و با لابی اجازه احداث صنایع در استان بختیاری را نمیدهند تا همیشه آب مجانی برای چندطبقه کردن صنایع شان داشته باشند! همکارم هرروز صبحانه‌ را از اراک تهیه و به لُرستان میآورد! وقتی پرسیدم چرا از لرستان خرید نمیکنی؟ گفت: دوست ندارم پولم تو جیب لُرها بره! اما اگر ثانیه‌ای دویست میلیون مترمکعب آب از الیگودرز به اراک و قم برود یا پالایشگاه وپتروشیمی خرم‌آباد سَر از اراک درآورد نباید اعتراض کنیم چون متهم به قومگرایی میشویم! تمام عطر و آجیل فروشی های دزفول، کُردسنندج اند! در اندیمشک فروشگاه کردستان دایر کرده‌اند که لُرها بجای تحریم از آنها استقبال هم میکنند! تورهای گردشگری یکروزه که به مناطق لُرنشین میآیند تمام وسایل حتی راننده را با خود میآورند و ریالی برای استان ما درآمدزایی نمیشود! شهرهای ما بازار مصرف کالاهای بُنجل اصفهان و تبریز است از گُلدستون اردبیل تا سفال اصفهان، ایزوگام دلیجان و لاستیک کویر یزد! پس لُرها چقدر از ایرانی بودن سهم میبرند؟ سهم ما از اقتصاد ملّی چیست؟ چرا از بودجه عمومی برای انتقال آب به شهرهای نورچشمی استفاده میشود اما برای تکمیل طرحها در لُرستان اعتبار ندارند؟


 • آریا و ترک مفهوم نژادی نیست

  کلمه «تورک» یک مفهوم فرهنگی و زبانی است و به هیچ وجه مفهوم نژادی را در بر نمیگیرد و به کسی اطلاق میشود که زبان مادری‌اش ترکی باشد و به آداب و رسوم مردم همزبان خود آشنا باشد کلمه آریایی نیز مفهوم نژادی ندارد. در سال ۱۷۸۸ زبانشناسی به نام جونز که از شباهتهای میان زبانهای سانسکریت، یونانی، لاتینی، آلمانی و سلتی یکه خورده بود فکر کرد که این زبانها ریشه مشترکی دارند. در سال ۱۸۱۳ توماس یانگ این زبان مادر را «هند و اروپایی» نامگذاری کرد. پس از این قومی را که به این زبان تکلم میکردند «آریائی» نامیدند. این نامگذاری توسط زبانشناس بزرگ آلمانی ماکس مولر در سال ۱۸۶۱ رسمیت یافت این قوم فرضی که به وسیله زبانی که خود نیز فرضی بود تعریف شده بودند موضوع مطالعه گروهی از دانشمند نمایان قرار میگیرد که میکوشند تا زادگاه این قوم را معلوم دارند. تناقض میان استنتاج های آن پوچی این گفته‌ها را نمایان می سازد. در سال ۱۸۴۰ پوت عقیده دارد که آریائیها از دره های سیحون و جیحون آمدند. در سال ۱۸۶۸ بن‌فری سرچشمه آنان را از شمال دریای سیاه میان دانوب و دریای خزر انگاشت. در سال ۱۸۹۲ وی گوردون چایلد آریاییها را از روسیه جنوبی شمرد. در ۱۹۲۲ پیتر ژیلز مسکن اصلی آنان را مجارستان شمرد و…این نژاد موهوم مدتها زبانزد اروپاییها بخصوص آلمانیهای نازی استناد به نوشته های یک نویسنده انگلیسی به نام هوستون استیوارت چمبرلین (که در سال ۱۹۱۶ در بحبوحه جنگ به تابعیت آلمان درآمد) قرار گرفت. این ستایشگر شیدای ژرمنها با استفاده از افسانه مردم آریایی به مدح آلمانها پرداخت و آریاییها را برابر با یک ملت یعنی آلمان یکی دانست. طرفداران نژاد آریایی هم اکنون جز عده‌ای متعصب نژادپرست بیش نیستند (اصول علم سیاست – موریس دوورژه).


 • توهین نژادی فارسها به اقوام ایران

  مهر پارسال در اصفهان مدرسه اتباع خارجی افتتاح شد که دانش‌آموزی با چوغای لُری بین اتباع خارجی (عراقی و افغانی) حضور داشت؟ این اقدام غیرقابل درک بود! فارسها دانش‌آموز لُربختیاری را بصورت نمادین در مدرسه اتباع بیگانه ثبت‌نام کردند! این چه پیامی داشت؟ ما شهروند درجه سه یا کمتر ایرانی هستیم؟ قدیم دستفروشی به یک روستایی وارد شد چندنفر یاغی تمام وسایلش را به غارت بردند و پس از چپاول اموالش تا جا داشت دستفروش را کتک زدند! دستفروش درحالیکه از درد، ناله میکرد گفت: بی وجدانها اموالم را غارت کردید دیگر چرا کتکم میزنید؟ دیر آمده‌ام یا کم آورده‌ام برایتان؟ حالا باید به فارسها گفت: نفت و آبمان را کیلومترها داخل لوله‌ها و تونلها انداختید و کویرتان را آباد کردید! در اصفهان چهل هزار هکتار برنجکاری کردید! استخر پرورش ماهی راه انداختید! کارخانه آب معدنی ساختید! فضای سبزتان را چندین برابر شهرهای شمال کردید! در یزد سالی دوهزار تُن ماهی پرورش میدید! قم را به قطب تولید خاویار تبدیل کردید و با آب الیگودرز دریاچه تفریحی هشت هکتاری در قم ساختید! درکتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چهل بار اسم اصفهان را آوردید و حتی یکبار اسم لُر یا لُرستان را نیاوردید! آبمان را به بهانه شرب به کویر انتقال دادید تا صنایع کویر را چندطبقه کنید و ما هیچ نگفتیم! وقاحت و جسارت حدی دارد! دم از امپراطوری هخامنشی و حقوق بشر کوروش می‌زند اما از نظرش عرب ملخ خوار و افغانی گرسنه و ترک قبرسی و لُر و شمالی و کُرد حیوان است! معلوم نیست اگر ارمنستان و قفقاز از ایران جدا نمی‌شد، با اهل آن چگونه برخورد میکردن؟ یک فارس نژادپرست می‌تواند به قدری وقیح باشد که به زبان تازی بنویسد: حب_الایران_یجمعنا و بعد یک پایش وسط مسمومیت بچه‌های این کشور باشد و پای دیگرش در التماس شناسنامه فرنگی فرزندش وسط ینگه دنیا زایمان کند! تو این زمانه خلوص نژادی اصلاً وجود نداره مگر تو کوههای لاداخ هند که میگویند یک قبیله کاملاً آریایی آنجا زندگی میکنند!


 • تهران عنصری ناهمگن در جغرافیای ایران

  تهران به‌دلیل مرکزیت اداری و پایتخت بودن توانسته فاصله‌اش را نسبت به دیگر نواحی بیشتر کند و به تنهایی چهل درصد از صنایع کشور را در اختیار بگیرد و شصت وپنج درصد تسهیلات بودجه مملکت فقط درتهران خرج شود و عنصری ناهمگن در پهنه جغرافیایی کشور باشد! تهران فاقد اصول شهرسازی است و فقط شاهد بالا آمدن روزافزون برجهای زمختی هستیم که با پول رانت ساخته شده‌اند! در کشورهای پیشرفته مثل: آلمان، فرانسه، انگلیس و کانادا که از نظر آب بهره‌مندند به ندرت می‌بینیم که شهری بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد! زیرا هرچه شهر بزرگتر باشد منابع آب بیشتری می‌بلعد! درحال حاضر تهران از منظر بوم شناختی بدهکارترین شهر خاورمیانه است و میزان نشست زمین در تهران تا سی وشش سانتیمتر در سال است! سطح آب زیر زمینی در تهران درحال افت تا هفده متر است! بعد از تهران شهرهای قم، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان و شیراز بدلیل نفوذ احزاب، ساختار متمرکز دولتی و اقتصاد سیاسی به قطبهای رشد و تمرکزگرایی مبدل شدند و عدالت و برابری ناحیه‌ای را زیر سؤال بردند! استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی شدند! و جوانان لُر بخاطر بیکاری و نبود سرمایه، آواره شهرهای اصفهان و تهران شدند! نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما باید تعصب مشاهیر خراسان را بکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! هیچ قومی به اندازه لُرها تعصب ایران را نکشیده ولی ماحصل این علاقمندی برای ما چه بوده؟ غیر از اینست که امروزه فهم و شعور اجتماعی ما توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شده‌ایم؟ غیر از اینست با این همه نفت، آب و معادن در شاخص فلاکت رتبه اول نصیب ما شده؟ لُرها ایرانیتر از همه اقوام بودن ولی مزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت و آوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ لُرهایی که غَم کوبانی و میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به اصفهان نشان نمیدهند؟ وقتیکه انفعال و بی‌تفاوتی مناطق لُرنشین را می‌بینند باید بفکر الحاق مناطق پرآب کوهرنگ و الیگودرز به اصفهان باشند! تا زمانیکه لُرها به بیکاری اعتراض نکنند و پیگیر مشکلاتشان نباشند هیچ اتفاقی برای حل معضلات صورت نمیگیرد! مردمان لُر بجای شاهنامه خوانی، کوروش پرستی و گذشته گرایی، پیگیر مطالبات اقتصادی باشند چون امروز هویت یعنی اقتصاد! مردم ایران همه چیز را از دریچه اقتصاد می‌بینند و به اصالت، انسانیت و آدم بی‌آلایش هیچ اهمیتی نمی‌دهند! بی‌توجهی دولت‌های گوناگون، عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، جذب نکردن اعتبارات و سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده ناکارآمد از کشاورزی مکانیزه، بالابودن هزینه زیرساختهای اقتصادی وعمرانی بلادلُرنشین را محرومتر کرده! همچنین نقش عوامل قومی، نژادی و زبانی بر میزان و شدت نابرابریها افزوده! نواحی حاشیه‌ای ایران از نظر قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی با حکومت مرکزی متفاوتند و تعمداً عقب نگهداشته شده‌اند!


 • اردشیر زاهدی

  اردشیر زاهدی شوهر شهناز دختر شاه و وزیر خارجه پهلوی در مصاحبه‌ای گفت: اگر عیب نداشتیم انقلاب نمیشد. آقای اردشیر خان زاهدی راست میگوئید اگر عیب نداشتیم انقلاب نمیشد، حق با شماست عیب از خود ما بود چون اگر سفیر کشور ایران بنام اردشیر زاهدی بجای خانم بازی، عیاشی و ولگردی مانع شکل‌گیری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا میشد انقلاب نمیشد. اگر سفیر ایران بنام اردشیر زاهدی بجای وول خوردن در لای پای هنرپیشگان هالیوود یک حلقه اطلاعاتی درست میکرد تا طراحان و مجریان توطئه های ضد ایرانی را خنثی کند انقلاب نمیشد. اگر اردشیر زاهدی در مقام سفیر ایران بجای میهمانی پرهزینه از بودجه ملی برای رجال امریکائی و هنرپیشگان هالیوود، کنفرانسها و سخنرانیهائی برای دانشجویان جوان چشم و گوش بسته که با پول بیت‌المال برای تحصیل به آمریکا فرستاده شده بودند تشکیل میداد و آنها را ارشاد میکرد تا بدام چپها و کنفدراسیونها نیافتند انقلاب نمیشد. اگر اردشیر زاهدی، دانشجویان چپ، منحرف و ماجراجو را شناسائی و حقوق آنها را قطع میکرد یا مانع بازگشت آنها به امریکا میشد کنفدراسیونی شکل نمیگرفت و انقلاب هم نمیشد. اگر اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا بجای وقت گذرانی با الیزابت تیلور بازیگر هالیوود در کازینو، ریشه توطئه کارتر را شناسائی و پادزهر ترشخ میداد و آنرا خنثی میکرد، البته انقلاب نمیشد چون کرم از خود درخت بود آقای زاهدی!


 • روشنفکر

  یک ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۲۷ میگفت: وقتیکه ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎظم ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮﺩ! ﻣﻌﻠﻤﻢ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩ! ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩ! ﻧﺎﻇﻤﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﮐﻮﭼﮏﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﺸﺘﻨﺪ! ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺪﺍﺋﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﺎ می‌گفتند ﺣﯿﻒ ﮐﻪﻣﺼﺪﻕ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺩانشجویی ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪﻡ! ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﺸﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻭ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﭼﺮﯾﮏ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭ ﻓﺪﺍﺋﯽ. ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺮﻭ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ! ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ!‌ ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ! ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻧﺪ! ﯾﮑﯽ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺳﺘﺎﻟﯿﻦ! ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ، ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺏ "ﻣﺎﺋﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ" ﻭ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﻨﺐﻭﺍﺭ ﺷﻮﺩ! ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﯾﮏﺭﻭﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻨﯽﺍﺣﻤﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎ، ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﺎ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ حافظ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯿﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮﺩ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺑﺎﺏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ، ﺟﺎﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ! ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ! ﭘﺮﺳﯿﺪ: نادرﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮔﻔﺖ: ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺁﻥ ۵۳ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﻠﻮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ، ﻧﺎﻡ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ! ﺷﺪﻩﺍﯾﺪ! ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺣﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺁﻥ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻨﯽﺍﺣﻤﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺷﺖﻣﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﯽﻧﺎﻟﯿﺪﻡ؛ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﮔﻠّﻪ ﻣﺎ را سگ چوپان خورده است.


 • فارس ِماست

  رضا زنجانی، درکتاب تحریم تنباکو، تهران 1365ش، ص‏75، مینویسد: هر یك از فرنگیانی كه در تهران گرد آمده بودند برای كارهای خدماتی و امور دیگر خود، چندین نفر مرد و زن مسلمان را به خدمت گرفته بودند: «خاصه زنان مسلمان تهران را كه برای خدمت خانه و دایگی اطفال به تطمیع شهریه و مواجبهای گران و گزافی به خانه برده بودند؛ چنانچه در این تهران از هر گوشه و رهگذری می گذشتی هر زن مسلمان بودی كه یك و دو اطفال فرنگی را در بغل گرفته بودند!» شیخ حسن كربلایی، در تاریخ دخانبه، نشر الهادی، قم، 1377 ش، ص 73، مینویسد: «جمعی از زنان بازیگر و جمعی از زنان بدكار اروپایی مخصوصاً برای ترویج كسب و كار خودشان به تهران آمده و به اطراف منتشر گشته و همه روزه فوجی از مسلمانان را به دام خود كشیده، چندین مهمانخانه گشوده كه بالای سر درب به خط جلی [آشكار] نوشته بود در آنجا هر باب لهو و لعب و هر قسم مسكرات (مشروبات الكلی) فراهم داشته است! اکبر تهرانی درکتاب طهران قدیم، ص 334، می‌نویسد: محله بدنام شهرنو تهران را فردی بنام عبدالمحمود عرب به وجود آورد که دخترها و زنان را می‌ربود و آنها را مورد استثمار و بهره‌کشی قرار میداد. محله جمشید تهران پاتوق پلیس متفقین (M.P) و سربازان آمریکایی، انگلیسی و روسی در زمان جنگ جهانی دوم بود. آوارگان لهستانی هم در محله کارخانه برق (ژاله) بودند. خیابانهای سی متری، کمیل، استخر، قنات، قوام و نوروزی محل فساد در تهران بود. حدفاصل میدان قزوین تا گمرک علناً معتادان به استعمال موادمخدر میپرداختند. در خیابانهای شمال تهران بارهای شبانه دایر بودند و لاو هتل (هتل عشق) در ابتدای تجریش، نبش کوچه سعدی، متعلق به خلیل نیک نجات، محل افراد عیاش بود. خیابان تهران نو (دماوند) حدفاصل ایستگاه منصورآباد تا پل نارمک، در تصرف قوادین بود. در خیابان دکترفاطمی (آریامهر سابق) روبرو هتل اینتر کنتینانتال، محل روسپیان بود. در لاله زار یک بار مخصوص همجنس بازها بنام غار آبی بود. در تهران بیش از 50 هزار مستشار آمریکایی وجود داشت که در سلطنت آباد (پاسداران فعلی) سکونت داشتند و آلوده به انواع رذایل اخلاقی بودند و زنان آمریکایی در تهران خانه‌های تلفنی دایر کرده بودند و برای استخدام زنان در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی میدادند (اکبرتهرانی، طهران قدیم، ص 342)


 • بی توجهی به نابودی زاگرس

  چقدر جورج در ایران خوشبخت‌ است که در صدر اخبار قرار گرفت! فارسها با او همدردی کردند و در مشهد برای او شمع روشن کردند و صدای ستم‌دیدگی‌اش در جهان پیچید ولی فارسها هم سیل پارسال و هم آتش‌سوزی کهگیلویه را تمسخر کردند! جورج فلوید در کشوری زندگی میکرد که روزی پنجاه میلیون بُن غذا به نیازمندان می‌دهد و هشت سال رئیس‌جمهور سیاه‌پوست داشت، اما در ایران از هجده وزیر، شانزده وزیر فارس است و هیچ رییس‌جمهور غیرفارسی نداشته! ایران بعد از برزیل رتبه دوم نابرابری ناحیه‌ای و شکاف طبقاتی را دارد. بزرگترین زندانهای خاورمیانه در ایران است. پرداختن رسانه‌ها به جورج و بایکوت خبری آتش سوزی زاگرس، به شناخت ماهیت ستم در ایران بما کمک می‌کند. زاگرسیان طردشده از صحنه زندگی که ستم نظام‌مند بر آن‌ها روا می‌شود. بی‌اعتنا از نابودی زاگرس عبور می‌کنند، گویی زاگرس جزء ایران نیست یا بخشی از حاشیه‌است. در ایران محیط‌زیست از اولویت‌های آخر همه دستگاه‌های اجرایی است. بودجه‌اش از ده‌ها نهاد بی‌خاصیت کمتر است، بودجه تنفس جنگل یا درمان بیماری بلوط‌های زاگرس هیچ‌وقت درست پرداخت نشد و برای داشتن چند هلی‌کوپتر که به درد خاموش کردن تخصصی آتش بخورند، در اولویت نبوده است. دغدغه محیط‌زیست هیچ‌وقت دستور کار اصلی حکومت‌ نیست، جایی در قدرت رسمی ندارد فقط وقتی مهم می‌شود که آتش بگیرند وگرنه زیر فرش سیاست جارو می‌شود.🔥یک هفته است در خاموشی رسانه‌ها، زاگرس در شعله‌های آتش می‌سوزد! کانالهای تلگرامی! پایگاههای خبری! روزنامه داران! تلنویسان! روزنامه نگاران! خبرنگاران! قلم به دستان! هنرمندان! شاعران! همه خبرها را بایکوت کنید! قلم را فقط در عزای زاگرس بگریانید!!!


 • شهرنو

  سال ۵۸ سه زن (خانم رییس) در شهرنو تهران اعدام شدند. ١- پری بلنده ٢- ثریا ترکه ٣- اشرف چهار چشم! به جرم دایر کردن شهرنو و فریب زنانی که عمدتا رو به یائسگی میرفتند. شور انقلابی مردم را واداشت تا آتش بر این محله بد نام بکشند آیت الله طالقانی بانگ اعتراض برداشت که هر خانه نیاز به یک مستراح دارد و شهرنو مستراح پایتخت بود. حال چهار دهه از آن ایام گذشته است و تهران دیگر محل مشخصی بنام شهرنو ندارد! فاحشه ها شهر را سنگر به سنگر فتح کرده اند با شعار هر خیابان یک شهرنو! روسپیان نیز بسان دلبرک مغموم رمان مارکز به تازگی استخوان بلوغ ترکانده اند و سینه هایشان گل داده نه، فقط دخترکان نیستند زنان متاهل که سهل است خبر آمده برخی از مردان هم تن‌فروشی می‌کنند! دوجنسه های حوالی پارک دانشجو بماند. دیگر خبری از کارت سلامت و معاینه ماه به ماهشان نیست برخی نیز به مبادله کالا به کالا برگشته اند؛ تن مقابل غذا. چشمتان روز بد نبیند در شهرهای کوچک مردان بزرگ جثه، افسار پاره کرده اند و به خردسالان چشم طمع می‌دوزند و در شهرهای بزرگ مردان کوچک وجدان، به یک زن در یک شب سه بار تجاوز می‌کنند! بین خودمان بماند میگویند در برخی روستاها به دام و طیور هم تجاوز می‌شود! البته بعضی شهرها به درجه‌ای از آگاهی رسیده‌اند که فاحشگی را به رسمیت بشناسند با صیغه های چند ساعته! دمشان گرم. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی برای بهشت نادیده زندگی را برای مردم جهنم کردند. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی که برای کارگر حقوق یک و نیم میلیون تومانی و برای اشراف حقوقهای نجومی تصویب می‌کنند. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی که الاغ سواران دیروزی امروز ماشینهای میلیاردی و پس افتاده هاشون پورشه سوارند.آخرین مقالات