چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

معنی لُر و لُهر در اساطیر

معنی لُر و لُهر در اساطیر

آرتو کریستن سن ، در کتاب مزداپرستی درایران قدیم در رابطه با ایزدی اوستایی به نام درواسپَ (ایزد سالم کننده اسبان) که نامش در سکه کانیشکا به صورت لُراسپو امده است میگوید: آئورل اشتاین در کتاب خود به نام خدای زرتشتیان در سکه های هند و سکایی، نام خدای ریش دار این سکه را که در کنار خود اسبی دارد همان لُهراسب میداند که صورت اوستایی آن «آئووروَت اسپَ» (تیز و نیرومند و رسا کننده اسبان) است. اما اشتقاق کلمه لُرواسپ/لُهراسب از «آئوروَت اسپَ» که صورت پهلوی آن «رور اسپ» یا «لور اسپ» است بعید است.

درینجا لور (لُر ، لُهر) به معنی سالم نگهدارنده (مخوذ از دروای اوستایی= سالم کننده) که خود به صورت rora  در سانسکریت به معنی مُثر و کاری و سالم کنند اعضا است، نشانگر ان است که نام ایزد لُراسپو به «اپم نپات» (ایزد ناف آبها) بلکه متعلق به «ایزد شراب مقدس هوم(هئو-آمه=نیرودهند)» است.

چه در واقع نام دارو هم برگرفته از دائورو(گیاه) بلکه مخوذ از درو ( درست کردن و سلامتی بخشیدن) است.

 

در رابطه با «لُرواسپ/لُهراسپ» گفتنی است که آن سوای نام ایزد تندرستی بخشیدن اسبان، عنوان فرمانروایی بوده است در آذرباییجان در عهد کیاخسار(کی خسرو) که در دستگیری کادیای اسکیتی(افراسیاب تورانی) در سمت بین کوه سهند و دریاچه ارومیه نقش داشته و در شاهنامه به عنوان جانشین کی خسرو امده است که در واقع به داماد و ولیعهد آستیاگ(اژدهاک) برگزیده شده بود و در اساطیر ملی درین رابطه وی بیشتر جمشید صاحب جام  می (سوورا) در سمت کوه های سبلان (هوکر) و سهند (اسنوند) معرفی شده است.  کتسیاس نام اصلی وی را سپیتمه (سپیت-مه = دارای نیروی مقدس) آورده و نام پسران وی و نوادگان دختری آستیاگ را مگابرن(درنده نترس، ببر، تیگران) و سپیتاک (مقدس) اورده است که همان ویشتاسپ کیانی ( سگ وحشی، ببر) و زریادر(نگهبان سرودهای دینی کهن) فرمانروای ارمنستان و اذرباییجان در خبرخارس میتیلنی رییس تشریفات دربار اسکندر در ایران هستند.  پس در مجموع نام لُر به معنی تندرستی بخش نام ایزد و الهه انگور مقدس کاسیان (نیاکان لران) یعنی کاشو و کاسیتو بوده است.

جالب است که نام کلهُر هم به صورت لُری «که لُهر» به معنی گرامی دارنده ایزد و الهه تندرستی بخش (ایزد شراب هوم، کاشو/کاسیتو) است.

1 نظر

  • پولادوند

    روزی سرانجام خطر خواهم کرد … از کوچه عاشقان خطر خواهم کرد / جان و سر تن ناقابل را … فدای این ملت لر من خواهم کردآخرین مقالات