دو شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

پاسخ به اعراب وهابی یاوه گو عربستان

در گذار حمله ی اعراب به ایران یزدگرد پادشاه ساسانی به مرو فرار کرده بود، از غم آنچه از دستش رفته بود مردم فارس را تحریک میکرد و به آنها نامه می نوشت و بعد آنان را ملاقات کرد و گفت ای مردم فارس اعراب خوزستان و قلمرو مجاور اهواز را از شما گرفتند و به این بسنده نکردند بلکه به دیار شما و درون خانه ی شما آمدند، مردم فارس تحریک شدند و به مردم اهواز نامه نوشتند و عهد کردند و اطمینان دادند که همدیکر را یاری کنند. این مطلب که از کتاب تاریخ طبری جلد پنجم آورده ام نشان میدهد که اهواز نه شهر عرب ها بوده است و نه شهر فارس ها. اهواز شهر لرها بوده و از قلمرو سردار هرمزان لرتبار بوده است. در کتاب تاریخ طبری بین مردم فارس و قوم هرمزان سردار لر جدایی ها و دوگانگی دانسته شده است به گونه ای که سیا فرمانده ی از فارسها به لرها خیانت میکند. یک شاعر عرب از جنگ ایرانی ضد ایرانی یاد میکند و خیانت فارس ها به هرمزان و قوم او کاملا مشخص است و دست آخر فارسها با پرداخت جزیه تحت حمایت اعراب در می آیند و لرها یعنی همان قوم هرمزان که در جنگ نهاوندبوده اند حاضر به پرداخت جزیه نمی شوند. و البته جدای از شجاعت مردمان شمال در برابر اعراب و شجاعت لرها در جنگ با اعراب دیگر قضاوت با خوانندگان کتابهای زیر است که خیانت کارانی که به دیگر ایرانیان و بخصوص لرها خیانت کردند را بشناسند، ایران آن هنگام سقوط کرد که لرستان سقوط کرد و لرستان آن هنگام سقوط کرد که دست خیانت فارسها به خود را ندید. منابع، تاریخ طبری - تاریخ سرزمین ایلام تالیف ناصر راد - هرمزان دلاور لر، حجت الله حیدری

پاسخ به اعراب وهابی یاوه گو عربستان

در تاریخ با شروع جنگهای اعراب علیه ایران اگر کمی دقت کنیم میبینم که بیشترین ضرر را لرها کردند، عراقی که بیشتر آن سرزمین لرها بود و میدانیم که جنگ اعراب با لرها ( نه ایرانیان) در شهر بابل گواهی میدهد که بابل عراق جزو قلمرو لرها بوده، جغرافیایی که نبردهای اعراب با ایرانیان بود در واقع جغرافیایی بود که خاستگاه مردمان باشکوه لر بود، نمیخام از روی تعصب حرف بزنم ولی حقیقت این است که ما لرها مردانه با اعراب صدر اسلام جنگیدیم  و بعدها هم میبینیم که شورشهای ایرانیان علیه اعراب در واقع بیشتر شورشهای لرها علیه اعراب بود، ما لرها بودیم که در زمان ابوسعید گناوه ای بحرین و عمان را و شهر مکه را تصرف کردیم . 

ما لرها بودیم که همین زمان قاجار با محمد تقی خان بختیاری پسر علی خان کیان ارثی شیخ کعب عرب را از فلاحیه بیرون کردیم و شکست سختی به اعراب دادیم و خیلی از سرزمینهای لر نشین را زیر حکومت خودمان درآوردیم، در زمان والیان لرستان ( ايلام یعنی پشتکوه لرستان) این ما لرها بودیم که طایفه بنی لام عرب را سرکوب کردیم و گوشمالی دادیم، بله حسینقلی خان ابوقداره بود که طایفه بنی لام عرب را گوشمالی داد .


در دوران دیرینه تر مگر ما لرها هرمزان و فیروز نهاوندی نبودیم، ما لرها جزیه به عرب پرداخت نکردیم ولی اصفهان و ری و آذربایجان به اعراب جزیه پرداخت کرد .

عمر رو هم ما لرها کشتیم، در طول تاریخ میبینیم که ما لرها مثل فارسهایی چون سیاه و شیرویه خیانتکار نبودیم، در زمان صدام هم ما لرها بودیم که نگذاشتیم عرب بعثی نگاه چپ به خاکمان داشته باشد، دهلران را دیدند و فرار کردند 
ایلام و لرستان و لرهای بختیاری و تمام لرها هیچگاه نباید فراموش کنید که چه کسانی بودید، و چه تاریخ باشکوهی دارید، ما لرها بودیم که سنی نشدیم، ما لرها بودیم که به گواه بارون دوبد روسی تا زمان قاجار در قید هیچ دینی نبودیم، آزاد مردانه زندگی کردیم و شجاعانه مردیم، اینها حقیقت های تاریخ است نه تعصبات من .

چه کسی رشادت لرهای بوشهر و چه کسی شجاعت لرهای ایلام و چه کسی تاریخ را ورق میزند و نام باشکوه لر را انکار میکند؟

همین شیخ خزعل عرب را ما لرها سرکوب کردیم .


نبرد لرها با نیروهای روسی در کنگاور

 
بیرون راندن افغانها از ایران، بیرون راندن پرتقالی ها از خلیج فارس

 
اگر اصفهانی ها در سرزمین ما زندگی میکردند مطمین باشید عثمانی ها هم مرز با پاکستان میشدند ولی عثمانی ها میدانند لرها که بودند. 
روزگاری بیشترین جمعیت و بیشترین قلمرو را داشتیم ولی الان دارند بین ما تفرقه می اندازند.

 
عرب وهابی اومده میگه بختیاری ها لر نیستند و خوزستان سرزمین اعراب است.

 
ظهیر فاریابی میسراید: 
عروس ملک کسی تنگ در بغل گیرد / که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد.
عرب وهابی بداند ما لرها بوسه بر لب شمشیر آبدار داده ایم 
ما همان نامداران تاریخیم که رد پایمان فراتر از سرزمینمان است 
اینبار دیگر حسینقلی خان ابوقداره و محمد تقی خان بختیاری جدای از هم با دشمنان نمی جنگند. 

مطمین باشید گستاخی کنید باید تاوان سنگینی پس بدهید.

 
عده ای شاید گمان کنند تفکرات ناسیونالیستی جوانان لر نسبت به پدرانشان زیاد شده است، در پاسخ باید بگویم بله جوان لر ایلام به یاسوج می اندیشد و جوان لر همدان به بوشهر و خوزستان 
دیگر گذشته دوران ابلهانه دعواهای تهران ساخته برای تفرقه انداختن بین مردم لر، دیگر گذشته دوران گستاخی های اعراب وهابی چرا که خود میدانند حساب لر از دیگران جداست. 
دیگر گذشت دوران اعتماد به خیانتکاران دیروزی و امروزی چون سیاه و شیرویه 
این بار دیگر فرزندان لر برای اعراب ضد اتحاد لرها گورسگ را در ایلام یادآور نمی شوند بلکه خاک عربستان را به توبره میکشند. 
چشم طمعی به خوزستان باشد آن چشم را خنجر خواهیم زد 
نه فارسم و نه کرد که در قید دین باشم و نه از بوسه بر لب شمشیر آبدار زدن هراسی دارم 
پایان سخن اینکه مواظب توطئه ها برای تفرقه انداختن بین مردم لر باشید و با آن دسته لرهایی که نا آگاهانه برای تفرقه انداختن بین لرها تلاش می کنند هیچگونه احترامی برایشان قایل نباشید چرا که آنها همان سیاه ها و شیرویه های خاین دوران هستید.

 

«اصغر حاتموند»

15 نظر

 • مرجان ساکی

  درود بر شما صحیح


 • امیدگودرزی منجزی بختیاری

  بنازم عزم بلندت را ، راهی که توش پاگذاشتی و ماهم همراه و هم اندیشتیم ،راهی درست حقیقتیست راستی ولی خیلی کم کاریهای گذشته ونداشتن امکانات آگاهی رسانی نداشتن سواد به اذن ملعونهایی که نمیخواستن ما از تاریخمان آگاه شویم به امید روزی که هر لر بداند لر یعنی چه زمانی که تمامی لرها کامل از گذشته و تاریخ و کارهای بزرگ پدرانشان آگاه شوند براستی که به لر بودنشان میبالند و به این عقب افتادگی معلومات تاریخی شان شرمگین به امید اتحاد لر بزرگ قدیم که تمام ابرقدرتهای قدیم و جدید با نام لر زونیاسون سست ابو


 • امیدگودرزی منجزی بختیاری

  با درود ، نام لر نامش طلاست، طلای نابش کیمیاست ، لر اگر تنها شود آواره نالان شود سرکرده و فقران شود بازم لرست ، معمن گه و پاسدار این ایلات لرست، لر اگر خانه نشین و کور و علیل بیچاره و عزلت نشین بازم لرست اسمش لرست، نامش ترس و وحشت میدهد ،زونی زه دشمن میبرد ، ترسی غریب در دل دشمن مینهد این نام لرست، لر با افتخار و نامیست، قهرمان و نام آور هستی بازم لرست، عثمانی گر به سپاه ینگیچریش میبالد مابه گرز ارزنمون میبالیم تازی گر به شمیر بی غلافش میبالد لر به آن سرکردهای نامیش که عرب را بیچاره کرد میبالد


 • لرزاده

  درود به شرفت ما ملت لر فقط رنسانس تاریخی لازم داریم تا از این فقر تاریخی که ثمره حاکمان ملعون و منفور قاجاریه و پهلوی است بیرون برویم واین امر فقط با اتحاد و همدلی اندیشمندان وبزرگانی که دستی بر قلم دارند و تحقیق و مطالعه در مورد تاریخ و پیشینه کهن ملتی که ریشه در دل تاریخ بشریت دارد میسر خواهد شد. چگونه میشود ملتی با این سابقه تمدن و خلق اثار به جا ماند از نیاکانمان را فراموش کنیم باید دستان پنهان و پشت پرده کسانی که با اریایی اریایی کردن و هخامنش هخامنش کردن که قصد جدایی بین لرهای بختیاری و دیگر برادرانمان را دارند را قطع کنیم دره خرم اباد و غارهای مطالعه شده در این شهر نشان از انسانهای نخستین و عصر پارینه سنگی ٬و تکامل انسان غار نشین و ورود به دشت و شروع عصر کشاورزی٬رام کردن گاو ٬پرورش اسب ٬اختراع مفرق میدهد چطور با این همه غنای فرهنگی و اداب رسوم به ملت لر غبطه نخورند؟ اقوامی که خود را اریایی میدانند. با همه احترامی که برای دیگر اقوام دارم با افتخار به نژادم «««««من لرم ٬»»»»» ««لرزاده٬ از نژاد پاک و بی ریای لر»» به امید سر بلندی و اگاهی جوانان به نژاد برتر وریشه در تمدن لرررررررررررررررر

 • یاللعجب!!!

  رنسانس تاریخی یعنی چی؟؟؟ معنای رنسانس چه میشود؟ ما فقر تاریخی نداریم دوست عزیز!!! ما فقر آگاهی از گذشته تاریخی مان روبرو ایم.


 • دانیال

  با سلام.بله باید گفت که قوم هرمزان همان قوم لر هستند و کیان ایرانی که مختار ثقفی را در کشتن قاتلین حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) یاری کرد، لر و از قوم هرمزان بوده. اگر فیلم مختار نامه را دیده باشید؛در آن فیلم افراد کیان یعنی ایرانی ها همگی کلاه خسروی ساسانیان شبیه کلاه لری بر سر داشتند و لرها جمعیت عمده و قالب ایران در آن دوران به حساب می آمدند،چرا که ساسانیان نیز خود لر تبار بودند و در آن زمان ها نواحی غرب و جنوب ایران تا عراق و....موطن و خاک لرها بوده است و این نظر کاملا صحیح است،زیرا لرهای عراق و بغداد از ساکنین اولیه این شهر بوده اند و تیسفون در عراق در گذشته پایتخت و مرکز ساسانیان بوده.توضیحاتی از حمله اعراب به ایران:پس از حمله اعراب به قلمروهای ساسانیان که در آن روزگار وسعتی بسیار داشت و شامل اکثر شرق و غرب ایران از جمله سوریه و عراق میشده،اعراب بیابانگرد بعد از شکست ایرانیان و فتح اکثر مناطق حکومت ساسانیان در غرب به عراق وارد میشوند.مثنی بن حارث شیبانی که یکی از رهبران عرب‌ها بود، با ایرانیان (ساسانیان) در عراق به مبارزه می‌پردازد.وی ابتدا از ابوبکر پشتیبانی طلبید. ابوبکر به او جواب مثبت داد و به کمکش شتافت و خالد بن ولید را برای اولین حملهٔ نظامی اسلامی به خارج شبه جزیرهٔ عربستان فرستاد.[۵۳] خالد بن ولید نیز از یمامه با دوهزار مسلمان خارج شد که هشت هزار مسلمان دیگر در ربیعه، سوریه و مضربه به او اضافه شد. در محرم سال ۱۲ه‍.ق مقارن با ۶۳۳ میلادی خالد بن ولید به سوی عراق روانه شد، هنگامی که به عراق رسید جنگ بین قبیله‌های عرب با ایرانیان شدت گرفت.در این میان تعدادی از عرب‌های عراق از جمله مثنی بن حارث به ارتش مسلمانان پیوستند. چون این اخبار به «هرمز» مرزبانِ ایرانی آن ناحیه رسید، وقایع را به دربار اطلاع داده، در مقابل دشمن شتافت. در حفیر که یکی از مناطق مهم سرحدی ایران نزدیک خلیج فارس بود، جنگی واقع شد که معروف به نبرد زنجیر است. «هرمز» در مبارزه با خالد پسر ولید کشته شد و ایرانیان شکست خوردند.دقت کنید مرزبان ایرانی هرمز نام دارد.


 • کوه

  کلاه بزذگان بختیاری هم شبیع کلاه کیان بوده


 • دلیل حمله اعراب به ایران !

  نورالدین هیثمی در کتاب مجمع الزواعد ، جلد ۶ ، صفحه ۲۱۵ / طبرانی در کتاب معجم الکبیر ، جلد ۲۰ ، صفحه ۳۶۹ / حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک علی الصحیحین ، جلد ۲۰ ، صفحه ۵۱۰ ، دلیل حمله اعراب به ایران را با ذکر سند صحیح چنین می آورند:مغیره بن شعبه فرمانده لشکر اعراب در جنگ قادسیه با فرمانده سپاه ایران گفت و گو میکند که فرمانده ایرانی ( رستم فرخ زاد ) به مغیره بن شعبه میگوید:ما میدانیم که شما را چه چیزی به سرزمین ما آورده است ، شما در سرزمین خود غذایی نمی یابید که خود را با آن سیر کنید پس به شما قسمتی از اموال و غذاها را میدهیم تا برگردید ! مغیره بن شعبه در جواب میگوید:اما اینکه گفتی ما غذایی نداریم که خود را با آن سیر کنیم را راست گفتی و حتی گاهی اوقات آبی برای سیراب شدن نیز به دست نمی آوریم ؛ پس به کشور شما آمدیم ، دیدیم که خیلی غذا دارید و به خدا قسم سرزمین شما را ترک نخواهیم کرد مگر آنکه یا فقط برای ما باشد و یا فقط برای شما ! در واقع دلایل اصلی اعراب به ایران بیشتر جنبه اقتصادی داشته است و آنها خواهان تسلط بر راه های تجاری و بازرگانی بوده اند. در کتاب اسرار دربار پهلوی ، احمد پیرانی ، صفحه ۱۶۲ آمده است که:محیط صحرای عربستان برای زندگی انسان نا مساعد بوده و هست. حتی شتر هم به سختی در آن محیط زندگی میکند. صحرای سوزان و بی آب و علف و شوره زارهای وسیع فاقد آب با حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد میباشد در چنین شرایطی مجسم کنید که هر روز توفان های شن هم شروع به وزیدن کند و مقادیری گرد و خاک و شن های ریز سوزان را داخل حفره های گوش ، چشم و بینی انسان کرده و لابه لای موهای او بنشاند ! در آن ایام اعراب به خاطر آنکه از وزش شنهای سوزان و روان درامان باشند ، قطعه ای پارچه ( بلند تر از روسری های امروزی ) به دور سر و گردن خود می پیچیدند که امروزه در مردان عرب تبدیل به چپیه یا چفیه شده و زنان آن را بلند تر کرده و چادر مینامند ! در حقیقت چادر تکامل یافته همان پارچه هایی است که زنان عرب برای جلوگیری از ریزش شن های داغ به روی موهای خود به کار میبرند. زنها در جزیره العرب چندین شوهر اختیار میکردند و ازدواج یک زن با چندین مرد بیگانه امری عادی بود و هنگامی بچه ای متولد میشد یک فردی بنام قیات ( قیافه شناس ) را می آوردند تا به اندام نوزاد نگاه کند و بفهمد پدرش کیست ! حتی در جزیره العرب رسم بوده که زنان سینه های خود را عریان و لخت میگذاشتند یعنی نوع پوشش سنتی آنها به این صورت بود که از زانوان تا شکم خود را با بستن پارچه ای می پوشاندند و از آن جا تا زیر گردن لخت بود و بعد روی سر و گردن خودشان پارچه ای به نام چپیه می بستند تا از آزار شنهای روان در امان باشند ! هنوز هم این نوع رسم و پوشش در میان اعراب بادیه نشین و قبایل سنتی آفریقایی مرسوم است.


 • جنایت ذات العیون !

  سال ۱۲ هجری سپاه اعراب به فرماندهی خالد ابن ولید در جنگ فتح الانبار به تیراندازان خود دستور داد که چشمان مردم بیگناه را هدف بگیرند و آنان را به عمد کور کنند و در آن جنایت هزاران نفر را کور کردند تا حدی که این جنگ به ذات العیون شهرت یافت. ابن اثیر در الکامل ، جلد ۲ ، صفحه ۲۴۱ مینویسد:وقتی که شهر انبار فتح شد خالد بن ولید مأمور سر و سامان دادن به آن شهر شد ( این شهر از آن جهت انبار نامیده میشد که محل ذخیره مواد غذایی بود ) پیشاپیش لشکریان وی ، شخصی بود بنام اقرع ابن جابس که به مجرد رسیدن به شهر اطراف آن را محاصره کرد و آتش جنگ را شعله ور ساخت ، او مردی کم صبر بود لذا تیراندازان را جلوی لشکر گذاشت و دستور داد تا چشم های مردم را هدف بگیرند و خود او اولین تیر را رها کرد و لشکریان به دنبال او چشم های مردم را هدف قرار دادند که به هزاران چشم اصابت کرد و از این رو نبرد ذات العیون نام گرفت ! ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه والنهایه ، جلد ۹ ، صفحه ۵۲۶ / تاریخ طبری ، جلد ۳ ، صفحه ۳۷۴ / شهاب الدین نویری در کتاب نهایه الأرب فی فنون الادب ، جلد ۱۹ ، صفحه ۷۰ این جنایت اعراب را علیه ایرانیان ذکر کردند.


 • اسفندیاری

  در بررسی تاریخ اعراب باید تعصب را کنار گذاشت و عقل و وجدان را پایه قرار داد. اکثر نبردهای اعراب تهاجمی بوده است و غنیمت خوری شیوه مألوف و پسندیده اعراب است. در ایران ما دانشگاه جندی شاپور را داشتیم و هنگامی که تیسفون پایتخت ساسانیان فتح شد تمام کتابهای آن را به دجله ریختند و از فرط انباشت کتاب ، آب دجله سه روز بند آمد ! دشمن اصلی اعراب علم و آگاهی بود به همین دلیل کتابخانه را میسوزاندند و کتابها را به آب می انداختند ! در ایران قبل از اسلام شما واژه ای تحت عنوان غنیمت نمی یابید چون این واژه بار عربی دارد و در میان اعراب راهزنی و غارت کاروان ها یک شغل شرافت مندانه حماسی بود که تنها در دو ماه حرام از آن خودداری میشد چون چارچوبه شریعت ملاک تعیین حق بود حتی آیه لا اکراه فی الدین در اصل قانونی کردن غنیمت پروری است و هرگز به معنایی که امروزه استعمال میشود نیست و این آیه بدین خاطر بود که ملل مفتوحه به اسلام نگروند و بر دین خودشان باشند تا جزیه و مالیات بدهند ! این مطلب در تاریخ دو قرن سکوت آمده که حکام مردم تازه مسلمان شده را شماتت میکردند. من مطلقأ قصد توهین به هیچ قوم و ملت و نژاد و زبان و فرهنگی را ندارم و کاربرد واژه ها بر مبنای توصیف رفتارهای فاعلین موضوع است اما تم اصلی موضوع من این بود که شریعه یا شریعت در زبان عربی قدیم به معنی سر نیزه و سنان است. مشروعه یعنی راست کرده شده به سوی کسی ! مثل داعش که تمام وجودشان را سرنیزه میکنند تا به سمت مخالفانشان پرتاب کنند و هیچ تفاوتی با جاهل گرسنه ندارند فقط ظاهرشان متفاوت است وگرنه داعش مال مردم را غصب میکند به نام غنیمت و ناموس مردم را اسیر میکند به نام کنیز و آدم میکشد بنام جهاد! کلمات در گذر زمان عوض میشوند و آنی نیستند که در آغاز و ابتدا بودند


 • چالش های پیش روی ایران در عرصه جهانی

  غرب در روابط با کشورها ، استفاده خودش را میبرد و دستور کار خودش را تحمیل میکند این روش در ساختار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد به عنوان نمونه زمان ریاست جمهوری ریگان ، آمریکا بحث جنگ ستارگانرا مطرح کرد که در آمریکا فقط یک طرح بود ، طرح بالقوه ای که توان تهاجمی آمریکا به شوروی را از روی زمین به فضا میبرد! وقتی آمریکاییها این طرح را مطرح کردند شوروی متوجه شد اصلأ توان فنی و تکنولوژیک این کار را ندارد بنابراین در مذاکرات سیاسی کوتاه آمد! آمریکا در نگاه خود به کشورها حاضر به تقسیم روابط نیست و این تنشهایی که در روابط آمریکا با چین و هند وجود دارد از این خاستگاه نشأت میگیرد ، اما اروپاییان حاضرند روابط خود را تقسیم کنند مثلأ فرانسه و آلمان میگویند شما میخواهید با ما روابط فرهنگی ، اقتصادی یا سیاسی برقرار کنید و سپس میپرسند که چه نوع رابطه ای میخواهید؟ اما آمریکا این سؤال را نمیکند. آمریکا میگوید که ارتباط ما با شما یک مجموعه است ،مجموعه ای که دارای سبد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است! دلیل اینکه رفتار آمریکا در زمان پهلوی دوم به تضادهایی منجر شد که نهایتأ به انقلاب انجامید همین است ، زیرا آمریکاییها حاضر نبودند ، ارتباطات اقتصادی _ نظامی خود را با ایران از تسلط مطلق بر نظام سیاسی ایران جدا کنند! تفاوت دیگر اروپا و آمریکا مربوط به فاصله علمی آنان است. این فاصله بین اروپا و آمریکا حدود نیم قرن است! آمریکاییها با نگاه تحریم با مسایل برخورد میکنند درحالی که شما تا به حال شنیده اید اروپاییها کشوری را تحریم کنند؟ اما آمریکاییها میگویند اگر این کار را نکنید ما فلان کار را میکنیم و شما را تحریم میکنیم !به عبارت دیگر همیشه با مسایل شرطی برخورد میکنند اما همین آمریکا با هندیها کمتر قادرند اینگونه برخورد بکنند ، زیرا هند با یک جبهه مشترک قوی و با مجلسی قوی به مسایل خود رسیدگی میکنند! هند مجلس قوی دارد و دولت این کشور باید اقدامات خود را به تصویب مجلس انجام دهد. بنابراین آمریکا تنها با یک نخست وزیر و چند وزیر طرف نیست بلکه با مجلس بزرگ هند نیز طرف است! در حوزه خلیج فارس از نظر امنیتی ، آمریکا بر این منطقه حاکم است در حالیکه اکنون اروپاییان خودشان را جزو کشورهای سلطه گر نمیدانند! اروپاییان برخلاف آمریکاییها ، بیشتر روابطشان را با دنیا از نظر اقتصادی تعریف کرده اند اما آمریکا تنها کشوری است که توان حاکمیت نظامی _ حاکمیت سیاسی _ حاکمیت فرهنگی و حاکمیت اقتصادی دارد ، تنها کشوری است که میخواهد صحنه گردان اوضاع داخلی کشورها باشد. در صحنه بین المللی هم نباید به دنبال اخلاق گشت بلکه در صحنه بین المللی مبانی رفتاری بین کشورهابر پایه سطح قدرتشان است! هر کشور بر حسب مقدورات و امکاناتش میتواند رفتار کند! در چند سال گذشته کارخانه های تولید کننده اسلحه در آمریکا با ایران هراسی چندین میلیارد دلار سلاح به کشورهای عرب خاورمیانه فروخته اند و این رقم بسیار بالاست! کارخانه هایی که اسلحه تولید میکنند اگر ۲۰۰ میلیارد دلار فروش اسلحه دارند ممکن است که ۵ میلیون دلار هم صرف تبلیغات کنند و چون در سطح جهانی هر کس به ایران هر چه بگوید کسی اعتراض نمیکند ، بنابراین تبلیغات وسیع جهانی خیلی هم مثبت تلقی میشود! یعنی کمپانی های تولید کننده اسلحه در آمریکا بیش از گروه های وابسته به اسراییل علیه ایران تبلیغ منفی و جو سازی میکنند و کار سیاسی و قانونی قوی میکنند و این به خاطر کسب درآمدهای کلانی است که دارند! کشورهای کویت _ امارات _ قطر _ بحرین و عربستان درآمدهای کلان نفتی دارند و بهترین مشتری برای خرید سلاح های از رده خارج شده آمریکایی هستند لذا کارخانه های تولید کننده اسلحه از ایران استفاده تبلیغاتی منفی میکنند تا سلاح های خود را به فروش برسانند! در ۴ سال گذشته هم تبلیغات وسیعی در خاور دور انجام گرفت و گفته شد که کره شمالی یک تهدید هسته ای برای کشورهای منطقه شرق آسیا است و این خبرسازی ها باعث شد تا آمریکاییها ۱۶۵ میلیارد دلار اسلحه به مالزی _ تایوان _ فیلیپین _ کره جنوبی و … فروختند به هر حال این هم یک مایه اقتصادی دارد! با این توصیفات دستگاه سیاست خارجی ایران باید در گفتار و رفتارشان با حداقل تشنج حرکت کنند زیرا در منطقه ای زندگی میکنیم که اشتباه کردن خیلی هزینه دارد.


 • gypsy

  اوژن اوبن فرانسوی در کتاب ایران امروز و کلنل دیمز جمجمه شناس ، جمجمه اعراب و هندی ها را شبیه به هم و از یک خانواده ژنتیکی میداند همچنین رنگ پوست ، جنس مو و نوع آرایش و خالکوبی اعراب و هندوها بسیار بهم شباهت دارد و هر دو در گذشته بت پرست بودند. هند ابن عتبه و یا هند الهنود نام زن ابوسفیان عرب بود. کلمه gypsy در انگلیسی در واقع تحریف شده egyptian به معنای عرب مصری است و یک کلمه توهین ، آمیز در اروپاست. طبق تاریخ طبری زوط ها که کولیهای مهاجر هندی بودند در بصره و جنوب خوزستان سکونت داشتند و گاومیش را با خود از هند به بصره و جنوب خوزستان آوردند و هم اکنون تمام اعراب خوزستان گاومیش پرورش میدهند. روزنامه اطلاعات در اردیبهشت سال ۱۳۶۴ مطابق می ۱۹۸۵ مردم عرب خوزستان را کولی خواند. کولی های خوزستان مثل کولی های کوت عبدالله عربی حرف میزنند. مسجد الهنود یا مسجد جعفری در محله عامری اهواز متعلق به هندی ها بوده و مسجد رنگون آبادان هم قبلأ مال هندوها بود


 • گروهک های تروریستی ایران ستیز

  گروهک تروریستی پژاک در حمله ای تروریستی در ۳۰ تیر ۹۷ در مریوان کردستان ۱۱ سرباز وظیفه بی گناه را کشته و ۸ نفر را زخمی کرد و گروهک تجزیه طلب الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ در اقدامی وحشیانه و در کمال ناجوانمردی از پشت به مردم رگبار بستند و ۲۴ نفر را شهید کردند و ۶۹نفر را هم زخمی کردند که در بینشان زن و اطفال هم دیده میشود. این سبک و سیاق این تجزیه طلبان است که یا در تاریکی شب سربازان وظیفه را در هنگام خواب قتل عام میکنند یا از پشت سر به زن و کودک شلیک مستقیم میکنند. شیوه بزن در رو که حکایت از خشک مغزی و نامردی این انسان نماها دارد. آیا این تروریست های تجزیه طلب که بنام خلق عرب و کرد حتی به زن و کودک هم رحم نمی کنند میتوانند کاری مفید برای مردم منطقه انجام دهند؟ یا فقط با رواج ترور و خشونت و نا آرامی بر زخم های مردم نمک بپاشند؟ این مزدوران و کاسه لیسان داعشی خوب بدانند ایران ، سوریه نمیشود. خطاب به گروهک های پانکرد و پانعرب باید بگم:در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت … این عو عو سگان شما نیز بگذرد


 • ترویج شکاف قومیتی

  شکاف قومیتی در جای جای کشور در حال ترویج است. پانترک های آذربایجان گرایش به ترکیه و جمهوری آذربایجان دارند و پانکردهای ناحیه اردلان ( سنندج و مهاباد ) گرایش به کردستان عراق و عربهای غرب خوزستان به عربستان گرایش نشان میدهند و بلوچها هم به ایالت بلوچستان پاکستان تمایلاتی دارند. حادثه تروریستی اهواز تا حدود زیادی معلول سرمایه گذاری عربستان، وهابی بر روی اعراب منطقه است. مردم عرب خوزستان که شیعه ۱۲ امامی هستند ؛ دارند جوانها را جذب وهابیت تکفیری میکنند. جان سوزتر از فاجعه اهواز این است که قاتلین از قرار اطلاع ، سرباز سپاه و نفوذی در داخل بسیج بودند و از پوشش بسیجی برای نفوذ استفاده کردند. چهار نفر در میدان رژه تیراندازی کردند و زمانیکه جمعیت بطرف پارک میرود ۲ نفر مسلح از داخل پارک با لباس بسیجی از جلو رگبار میگیرند به جمعیت ! هفتاد درصد اهالی ملاشیه _ شلنگ آباد _ لشکر آباد و کوت عبدالله اهواز ، وهابی شده اند یا در حال وهابی شدن هستند! گروه الاحوازیه وجود خارجی دارد و مقر آنها در کپنهاک دانمارک است. کار تشکیلاتی عربستان وهابی چنان قوتی دارد که افراد سرشاخه وارد مناطق مزبور شده و هر سر شاخه تا ۷۰ خانوار زیر شاخه دارند و بیشتر در محلات فقیر نشین نفوذ میکنند. پولهای هنگفتی صرف وهابی سازی حاشیه نشینان شهر اهواز شده است. عملیات تروریستی هم کار همین تشکیلات است! چه باید کرد؟ مردم خوزستان اعم از عربها و لرهای بختیاری منطقه ، مردمی نجیب و شیعه هستند. اگر هم برخی اعراب مستعربه وهابی گری میکنند بخاطر اعتراض سیاسی به وضع نا عادلانه اقتصادی است و نه اعتقاد به وهابیت ! اندکی توجه به حقوق انسانی / فقر زدایی / توجه به جمعیت تحصیلکرده بیکار / رسیدگی به معضلات کم آبی و آلودگی هوا / توجه به مشکلات حاشیه نشینان و احترام به کرامت انسانی لازم است! خوزستان نفت خیز نباید مشکلات اقتصادی _ اجتماعی داشته باشد. همین مناطق فقیر نشین اهواز از امکانات اولیه زندگی محرومند. خیابانهای شان جدول کشی ندارد. آب فاضلاب وسط خیابان است. گازکشی و آب لوله کشی بهداشتی ندارند. در استانی که سرشار از نفت و گاز است چرا روستاهای دور افتاده خوزستان در مناطق بختیاری نشین فاقد گاز هستند؟ چرا اکثر پرسنل شاغل در پالایشگاه ها و پتروشیمی های خوزستان تهرانی و اصفهانی و مشهدی اند درحالیکه جوانان خود خوزستان بیکارند؟ اگر پولهایی که مجمع جهانی اهل بیت در آفریقا مثل نیجریه خرج میکند در مناطق محروم خوزستان خرج میکرد الآن نتیجه بهتری میگرفتیم! در کل کار آمدی اداری و اقتدار اقتصادی و توان خدماتی دولت مرکزی ایران مهم است! مردم اسکاتلند رأی دادند که کماکان جزء بریتانیا باشند ولی مردم ایران اگر همه پرسی شود معلوم نیست چه نتایجی از صندوقها دربیاید. مسوؤلان مردم خود ایران را دریابند.


 • چرا جلگه مناسب کشاورزی نیست؟

  جلگه جای مناسبی برای کشاورزی نیست مگر آنکه از آبرفت سنگهای آذرین تشکیل شده باشند مثل جلگه خزر یا عراق که آبرفت کوههای غنی از مواد معدنی ترکیه است. اما مناطقی در شمال و شرق خوزستان بجز رس وجود ندارد و تا قبل کشف نفت در فاصله اروند رود تا دزفول چیزی وجود نداشت و عربها میگفتند:لیس ورا العبادان قریه یعنی بالاتر از آبادان روستایی نیست.تنها در منطقه رامهرمز و دزفول و شوشتر بدلیل دانه بندی بهتر خاک و وجود ذرات آهکی کشاورزی و نفوذ پذیری خاک وجود دارد! خاک رس آب را بشدت جذب میکند اما پس نمیدهد اصلأ برای همین کوزه ها را از رس میسازند و بنابراین همین که سطح خاک خوزستان خیس میشود دیگر آب را رد نمیکند و برای همین آب روی زمین باقی میماند و به این خاطراست که رودهای متعددی در خوزستان وجود دارد و وقتی باران می آید فورأ در خوزستان سیل جاری میشود اما اگر بعد از همان باران زمین را نیم متر بکنید می بینید کاملأ خشک است همین مسأله باعث شده که برای کشاورزی در خوزستان ( جنوب و غربش) هم چند برابر مناطق دیگر به آبیاری نیاز است و به کود شیمیایی هم نیاز زیاد دارد چون خاک از نظر مواد معدنی فقیراست. بهترین و غنی ترین خاکهای ایران در کمربند ارومیه از شمال غرب به طرف جنوب شرق کشور ( زاگرس ) و در آبرفت تشکیلات آتشفشانی دوران سوم زمین شناسی است که شامل زمینهایی با مواد معدنی بالا و ماسه فراوان و رس به مقدار کافی است! اگر در خوزستان ۲ بار در سال محصول میگیرند بخاطر آب وهوای گرم است.اگر پرتغال ، سیب ، خرما و پیاز خوزستان را با بم مقایسه کنید مزه متفاوت آنان را حس میکنید.طعم محصولات وابسته به جنس خاک است.خوزستان فقط آب و هوای گرم و مرطوب دارد اما نه خاک غنی دارد و نه رس اجازه زهکشی میدهد.رسوبات خوزستان مملو از رس و آهک است و فاقد مواد معدنی از سنگهای آذرین است و ارزش کشاورزی ندارد.گیاخاک تنها در مناطقی که دارای مواد آلی و فعالیتهای زیستی باشند مانند مناطقی که در گذشته جنگل و چمنزار بوده نظیر بلاد لرنشین ایجاد میشود اما در جنوب و غرب خوزستان اصلأ گیاخاک وجود ندارد و آب هم بیشتر جذب خاک رس میشود و بیشتر از نیم متر در زمین نفوذ نمیکند جنس آبرفت در آبادان و خرمشهر از جنس آبرفت دجله وفرات است لذا خاک خرمشهر از اهواز بهتراست با این وجود بازهم کیفیت خرمای خوزستان بهتر از خرمای عراق یا بم نیست. اگر دست از آبیاری غرقابی بردارید آنوقت مشکل گل آلود بودن آب آشامیدنی خوزستان حل خواهد شد. بهترین الگو برای خوزستان تبدیل کردنش به یک کارگاه صنعتی است تمام صنایعی که به اشتباه در اصفهان احداث شدند باید در خوزستان تأسیس میشدند.


 • مهاجر ، مهاجم است!

  حافظ فاضلی از اعضای حزب تضامن دموکراتیک اهواز معتقد است که لر ستیز نیست اما همزمان معتقد است تنها ۲۰ ٪ خوزستان غیر عرب است و آن ۲۰٪ هم مهاجرند نه بومی!!! ایکاش حافظ فاضلی منابع دوره صفویه را مطالعه میکرد تا از مهاجرت اعراب شیعه عراق به جنوب خوزستان مطلع گردد. کلمات لر و بختیاری را از هم جدا میکند و نام خوزستان را عمدأ نمی آورد که یعنی زرنگ هستم! و در پرده منظور را میرسانم! اکثریت فعالان قومی عرب برخلاف سایر اقوام روشنفکر یا فعال حقوق بشر نیستند بلکه کارمند تشکیلات وهابیت صادره از آن سوی خلیج فارس هستند. باری گمان نکنید BBC و سایر رسانه های بیگانه که به این تیپ افراد میدان میدهند برای رضای خدا موش میگیرند! مهاجرین از عراق آمدند ، میهمان شدند ، ماندند و همسایه شدند و سالها کنار صاحبخانه زندگی کردند و کیست که نداند دوستی و دشمنی لر صاحبخانه مردانه استتا اینکه از آن سوی خلیج برخی میهمانان عرب را به هوس فتح تاریخ صاحبخانه انداخت.آخرین مقالات