پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

برخوردهای امنیتی و مرگهای مشکوک نخبگان بختیاری در اواخر دوره پهلوی

یکی از مهمترین پرونده های دهه چهل خورشیدی سازمان ساواک، مقابله با نفوذ تیمور بختیار بود. در ابتدای دهه چهل خورشیدی سپهبد تیمور بختیار در پی اختلافاتی با شاه از ریاست ساواک برکنار و از کشور خارج شد. وی پس از خروج از کشور تلاشهای زیادی برای سرنگونی شاه و یارگیری از داخل کشور کرد. «تیمور» به قصد ضربه زدن به شاه در عراق مقر فرماندهی احداث کرد و رادیویی در اختیار گرفت و تلاش کرد تا با استفاده از ارتباطات و نفوذ خود مخالفان شاه را گردهم آورد. تیمور بختیار سرانجام در ۱۳۴۹ در استان دیاله عراق به هنگام شکار ترور شد. اما سلسله اقدامات تیمور بختیار موجب برخورد حکومت با تعداد زیادی از جریانهای مختلف فکری و سیاسی سراسر کشور بخصوص مناطق غرب ایران شد، بسیاری از جریانهای فکری و اجتماعی و حتا مردم عادی استانهای غربی کشور به خصوص در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان بدون آنکه رابطه ی محرزی با پرونده تیمور بختیار داشته باشند سرکوب شدند. این سرکوبها پس از آن صورت گرفت که در رابطه با پرونده تیمور، حکومت پهلوی متوجه ظرفیتهای اقتصادی – اجتماعی و شغلی افرادی شده بود که پایگاه های اجتماعی و جایگاه های شغلی را داشتند که ممکن بود در آینده بستر اعتراضاتی بر علیه آنها گردد. همزمان، ساواک در بررسی پرونده تیمور برخی جریانات مخالف خود را از طیفهای مختلف چپ، مذهبی و قومی در میان مردم غرب کشور کشف کرده بود، لذا به دلیل بیم از ایجاد بسترهای فکری در ظرفیتهای اقتصادی – اداری و شغلی مردم بختیاری بخصوص در صنایع نفت و همراه نشدن آنها با مخالفتهای بعدی دست به قلع و قمع این جریانات و افراد زد.

برخوردهای امنیتی و مرگهای مشکوک نخبگان بختیاری در اواخر دوره پهلوی

در یک دوره ۶ ساله همزمان با عزل و برکناری شهروندان بختیاری از سمتهای شغلی چندین مرگ مشکوک در میان سران بختیاری اتفاق افتاد، اموال برخی ها مصادره شد و عده ای تحت نظر شدید قرار گرفتند. مجموعه این اقدامات وحشت فراوانی را ایجاد کرد و موجب جلای وطن تعداد زیادی از نخبگان شد.

در ذیل نمونه ای از پرونده سازی های ساواک بر علیه مردم بختیاری ذکر می گردد:

۱- گزارش مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۷ ساواک، از: ۳۰۴، درباره: بهرام [سپهبد بختیار] محترما با استحضار میرساند: در گزارش خبری که در تاریخ [۱۳۴۵/۰۴/۲۷] تهیه و تقدیم گردید چون مطالبی در مورد توصیه بهرام به خسرو هدایت (قائم مقام شرکت ملی نفت ایران) جهت استخدام یکی از بستگانش بنام امیر حشمت بختیاری برادر رضا قلی ایلبگی (نوه عمومی بهرام) ساکن کویت در شرکت نفت مشاهده شده بود، مقام محترم تیمسار مدیریت کل ذیل گزارش خبری مزبور چنین پی نوشت فرمودند: اگر بتوانید در مورد میزان نفوذ بهرام در شرکت نفت و اقداماتی که چه بوسیله بستگان او و چه بوسیله خودش که سفارش می نماید تهیه نمائید مفید خواهد بود.

در اجرای اوامر صادره در تاریخ [۱۳۴۵/۰۵/۰۵] صورت اسامی و شغل فعلی اشخاصی که با سوژه فامیل و یا بنحوی از انحاء دوست بوده و یا رابطه دارند و در حال حاضر در شرکت نفت ایران (جنوب) مشغول کار می باشند و از ساواک خوزستان خواسته شد. ساواک مزبور مراتب خواسته شده را بشرح زیر اعلام نموده است:

 

در تاریخ [۱۳۴۵/۰۸/۲۹] نتیجه تحقیقات ساواک مسجد سلیمان را ضمن ارسال صورت اسامی مربوطه که ذیلا از عرض میگذرد ارسال داشته:

1- فرهاد سرداریان پیمانکار شرکت ملی نفت مسجد سلیمان از خوانین و خویشاوندان بهرام.

2- رضا قلی ایلبگی پیمانکار شرکت ملی نفت مسجد سلیمان از خوانین و خویشاوندان بهرام.

3- امیر حشمت ایلبگی کارمند سابق شرکت نفت که با اخذ توصیه از بهرام برای شیخ کویت در آنجا
پیمانکاری دارد. و از خویشاوندان سوژه می باشد.

4- ستار دانشور پیمانکار شرکت نفت مسجد سلیمان.

5- حسین طهماسبی راکی پیمانکار شرکت نفت مسجد سلیمان و کدخدای راکی.

6- آقا رستم محمدی پیمانکار شرکت نفت مسجدسلیمان و کلانتر ایل زراسوند.

7- محمد پرویزی کدخدای ایل بابادی و با بهرام نسبت دارد.

8- البرز پناهی پیمانکار شرکت نفت و کارمند اداره آبادانی و عشایری.

9- حاجی اسدالله کریمی پیمانکار شرکت نفت در مسجد سلیمان.

10- ستار کریمی پیمانکار شرکت نفت در مسجد سلیمان

11- عوض شفیعیانی پیمانکار شرکت نفت در مسجد سلیمان و کدخدای باورصاد.

12- آقا ابراهیم شهبازی ساکن چهارمحال بختیاری از ریش سفیدان طایفه کورکور ایل زراسوند.

13- علی کریمی پیمانکار شرکت نفت مسجد سلیمان و ساکن بطوند مسجد سلیمان.

14- جعفر قلی رستمی کدخدای ایل بابادی.

15- محمدرضا درگاهی پیمانکار شرکت نفت و نماینده امورات ملی و ساختمانی بهرام در ایذه.

16- محمود فرشیدی مغازه‌دار در مسجد سلیمان.

17- امیر محمدی کارمند شرکت نفت قسمت بیسیم نفتک فرزند آقا رستم محمدی.

18- مرید محمدی فرزند آقا رستم کلانتری زراسوند. و شوهر عمه بهرام.

19- مرید قربانی پیمانکار شرکت نفت مسجد سلیمان در بطوند.

20- اسفندیار شمی‌پور کارمند سابق شرکت سابق نفت و کدخدای خواجه‌آباد.

21 شهابی کارمند گاراژ شرکتهای عامل در مسجد سلیمان و از خوانین عکاشه.

22- عباسقلی پاینده بختیاری (منجزی سابق) کارمند امور مسافرت شرکت ملی نفت مسجد سلیمان و مامور ویژه سابق ساواک.

23- حسین فرهادی سرکارگر شرکت نفت مسجد سلیمان قسمت ورکشاب * و از مریدان بهرام

24- احمد فروتن کارمند شرکتهای عامل نفت مسجد سلیمان و عضو سابق حزب ایران در مسجد سلیمان.

25- حاجت مراد کریمی کارمند اداره خواربار شرکت ملی در مسجدسلیمان.

26- سیاوش سلطانپور رئیس اداره روابط شرکت ملی نفت در اهواز.

27- اسفندیاری اصلانی کارمند شرکتهای عامل نفت در اهواز و پسر محمود خان چهارلنگ.

28- هوشنگ عالی‌پور بختیاری کارمند بازنشسته شرکت نفت در اهواز و ساکن کوی زیتون اهواز.

29- قپان احمدی کارمند اداره حمل و نقل شرکت نفت در اهواز و ساکن کوی زیتون اهواز.

30- احمد کیانی کارگر شرکت نفت در آغاجاری و نماینده کارگران.

31 سردار رضائی کارمند گاراژ شرکتهای عامل نفت در آغاجاری.

32 طهماس طهماسبی کارمند شرکت ملی در بندر ماهشهر.

33 عباس سلطانی کارمند شرکت ملی نفت در بندر ماهشهر.

34- محمدی نماینده کارگران در ماهشهر.

35- افراسیاب خان بختیار رئیس امور اداری شرکت در آبادان.

36- داراب بختیار کارمند شرکت ملی نفت در تهران.

 

 

در تاریخ [۱۳۴۵/۱۱/۰۵] نتیجه تحقیقات ساواک خارک را به انظمام صورت اسامی مربوطه که بشرح زیر می باشد ارسال داشته:

1- اقبال ارشد رئیس روابط و نگهبانی شرکت ملی نفت ناحیه خارک.

2- خسرو قیصری متصدی دفتر شرکت ملی نفت ناحیه خارک.

3- عبدالمجید کریمی کارمند اداره مستغلات شرکت ملی نفت ناحیه خارک.

4- عزت‌الله مومن زاده سرنگهبان شرکت ملی نفت ناحیه خارک.

5- خانلر اعتدالی کارمند اداره مستغلات ناحیه خارک (این شخص از عوامل قهرمان بختیار بوده و گفته میشود که افراد بختیاری را با هواپیمای شرکت ملی نفت ایران به خارک وارد و در این منطقه بکار می گمارد. توضیح: افراد فوق‌الذکر زیر نظر و تحت تاثیر عملیات قهرمان بختیار (رئیس شرکت ملی نفت ناحیه خارک پسر عموی پرویز) می باشند و به علاوه نامبرده مستقیما در مورد انتقال افراد بختیاری به خارک و نامبرده مستقیما در مورد انتقال افراد بختیاری به خارک اعمال نفوذ کرده و حتی عده‌أی از این قبیل اشخاص را بوسیله عوامل مربوطه در پیمانکاری به کار گمارده است.

 

در تاریخ [۱۳۴۵/۱۱/۱۵] نتیجه تحقیقات ساواک اهواز را ضمن ارسال صورت اسامی مربوطه که بشرح زیر است ارسال داشته:

1.علی مدد ولی پور کارمند کارگزینی اکتشاف.

2. سیاوش سلطان‌پور رئیس حراست. توضیح: دو نفر فوق‌الذکر نسبت سببی با بهرام دارند و هیچگونه رابطه و دوستی با سوژه ندارند و اصولا بدنبال دسته بندیهای مضره نمیباشند.

 

در تاریخ [۱۳۴۶/۰۲/۰۴] نتیجه تحقیقات ساواک آغاجاری را ضمن ارسال صورت اسامی مربوطه که بشرح زیر است ارسال داشته. طهماسب طهماسبی پور فرزند منصور (از منسوبین بهرام) متصدی حراست شرکت نفت در بندر ماهشهر. نظریه: با عرض مراتب فوق و با توجه به نفوذی که بهرام در کلیه سازمانهای دولتی بالاخص شرکت نفت از طریق توصیه بمقامات مشروحه زیر جهت استخدام بستگان و دوستانش در شرکت نفت کسب نموده و بطوریکه از مفاد گزارش خبری شماره ۳۰۴/۶۴۷ [۱۳۴۵/۰۴/۲۷] که با علامت مشخص می باشد استنباط می شود سوژه هنوز در صدد کسب نفوذ بیشتر از این طریق میباشد:

۱- دکتر منوچهر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران. ۲- آقاخان بختیار عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت. ۴- قهرمان بختیار رئیس شرکت ملی نفت ناحیه خارک و شوهر خاله بهرام.

تهیه کننده نوید [۱۳۴۶/۰۲/۳۱] رئیس بخش مستقل ۳۰۴ برومند [۱۳۴۶/۰۲/۳۱] [۱۳۴۵/۰۴/۲۷]

 

در زمره ی مرگ های مشکوک سران بختیاری نیز که در این دوران اتفاق افتاد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: (این فهرست چندان قطعی نیست و بر اساس بررسی میدانی تهیه شده و لذا ممکن است تعداد بیشتری از این موارد اتفاق افتاده باشد که ذکر آنها در این فهرست گنجانده نشده باشد):

۱- ترور یحیاخان بختیار بختیاری فرزند غلامحسین خان سردار محتشم در نزدیکی قلعه «دستنا» چهارمحال بختیاری توسط غفار غفاری فرمانده ژاندارمری منطقه دهکرد در ۱۳۴۶

۲- مرگ مشکوک منوچهر شفیانی فرزند «علی خان» نویسنده و روشنفکر بختیاری سردبیر مجله فرهنگی خوشه در تهران ۱۳۴۶

۳- قتل جوادخان عجمی (برادر محراب خان عجمی) بر اثر اصابت گلوله فرد ناشناس در هنگام شکار در بیشه های شعیبیه شوشتر ۱۳۴۷*

۴- ترور مجیدخان بختیار بختیاریها نماینده ی مجلس و از رهبران منتفذ بختیاری در خوزستان ۱۳۴۸ از طریق دستکاری هواپیمای شخصی در دریای مازندران**

۵- دستگیری علیمراد امامی ناراضی سیاسی در ۱۳۴۸ پس از شش سال جنگ و گریز در کوه های بختیاری منطقه لالی و اعدام وی در سوسنگرد

۶- ترور داریا بختیار بختیاری ها فرزند مجیدخان بختیار در شهر واشنگتن با اصابت ده گلوله در ۱۳۵۴

۷- ترور سعیدخان بختیار بختیاری ها در اصفهان بر اثر سانحه شدید رانندگی هنگام عبور از عرض خیابان در ۱۳۵۴ توسط افراد ناشناس که منجر به صدمه شدید جسمی منتهی به مرگ ایشان در ۱۳۷۲شد***

 

همچنین ترورها و مرگهای مشکوکی نیز در سایر مناطق لرنشین مشاهده شد که نیازمند پژوهش بیشتر هستند. از ان جمله می توان به درگیری مسلحانه با دکتر هوشنگ خان امیر اعظمی بیرانوند از خاندان های بزرگان لرستان در کوه های خرم آباد در سال ۱۳۵۵ اشاره کرد.

شباهت بسیاری از این مرگ های مشکوک به یکدیگر، نزدیکی زمان وقوع آنها به یکدیگر و اینکه اهداف این مرگها همگی افراد منتفذ لر و بختیاری از جریانات فکری مختلف بودند، نشان دهنده ی یک اقدام سازمان یافته امنیتی بر علیه مردم لر بود.

متاسفانه این قسمت از تاریخ کشور به دلیل عدم تحقیقات مستقل ناگفته باقی مانده است و خلاء آن در جریانشناسی مبارزات فکری و انقلابی مردم منطقه بر علیه حکومت پهلوی همچنان احساس می شود.

علی رغم این خلاء مطالعاتی و تحقیقی تاثیر اجتماعی این برخوردهای حکومتی که موجب عدم توسعه انسانی، فرار مغزها و حذف نخبگان منطقه شده است، هنوز هم باقی است و اگر ما می خواهیم حق تاریخ این مرز و بوم را بخوبی اداء نماییم و روایتی دقیق از آنچه بر این مردم گذشته است را نمایش دهیم، ناگزیر از آنیم تا به واکاوی مجدد تاریخ مبادرت نماییم.

 

پی نوشت ها:

خاندان عجمی از شعبه بزرگان ایل بهداروند بختیاری از خانواده های منتفذ بختیاری حکومت پهلوی بودند، که در نیمه اول قرن بیستم در دو مقطع حساس در صحنه سیاسی جنوب غرب کشور به عنوان معارضان حکومت پهلوی نقش آفرینی کرده بودند. نخستین بار در دوره ی رضاشاه توسط «مصطفی قلی خان عجمی» در همراهی با قیام ۱۳۰۸ علیمردان خان چهارلنگ و بار دیگر در ۱۳۲۲ دوران اشغال ایران توسط متفقین و واقعه قیام عمومی بختیاری ها به رهبری ابولقاسم خان برای آزادسازی چاه های نفت از تسلط انگلیس.

در این نبردها که همزمان با جنگ جهانی دوم و نیاز مبرم ماشین جنگی انگلیس به نفت ایران بود، نیروی هوایی انگلیس و سربازهای هندی در پشتیبانی از نیروهای پیاده دولت مرکزی ایران (دولت اشغال شده) دست به سرکوب بختیاری ها زدند. مهراب خان عجمی (برادر جوادخان) فرمانده جبهه میداوود در جریان جنگ «میداوود» کشته شد.

 

در این حادثه ضارب با اسلحه کمری به سینه یحیاخان شلیک می کند، اما گلوله در میان دنده ها باقی مانده و مانع از صدمه فوری به بافتهای داخلی می گردد، لذا یحیا خان که توانسته بود ضارب خود را شناسایی کند وی را معرفی می نماید. یحیاخان برای مداوا به اروپا اعزام می شود و تحت مداوا قرار می گیرد اما ایشان بعد از یکسال بر اثر شدت جراحت فوت می کند، برادر ایشان مجیدخان بختیار بختیاریها که نماینده وقت مجلس بود در صحن مجلس به این ترور اعتراض شدیدی می کند و در نطق خود فهرستی از بزرگان بختیاری که تا آن روز در دوره پهلوی کشته شده بودند را نام می برد. چندی بعد خود مجیدخان بختیار بختیاری ها نیز قربانی دیگر این پرونده می شود و در دریای شمال با مرگ فجیعی جان می دهد. عوامل ساواک در دوران پس از انقلاب دستکاری در هواپیمای مجید بختیار را کار ساواک اعلام کردند اما تلاش نمودند تا آن را با رابطه اشرف (خواهرشاه) و پالانچیان مرتبط کنند.)

شایان ذکر است مجید بختیار از دوستان نزدیک مرحوم غلامرضا تختی قهرمان کشتی جهان بود که ایشان نیز در سال ۱۳۴۶ در یکی دیگر از مرگهای مشکوک دهه چهل از دنیا رفت و اظهارات و اقدامات مجید بختیار در مراسم سوگواری مرحوم غلامرضا تختی از جانب حکومت تحریک آمیز قلمداد شده بود. همچنین در کتاب خاطرات اسدالله علم نخست وزیر سابق و وزیر دربار پهلوی، در ذکر خاطره بازگشت از مراسم فاتحه مجید بختیار می نویسد: خوب شد که ایشان مرد. ایشان در ظاهر با اعلی حضرت اظهار دوستی می کند اما در باطن خیالات دیگر دارد.

سعیدخان، یحیاخان و مجیدخان بختیار فرزندان غلامحسین خان سردار محتشم (وزیر جنگ سابق و از رهبران مشروطه) از جناح حاج ایلخانی بختیاری بودند که از بدو کشف نفت بر سر حقوق مالکانه خود بر این منابع در مواجهه با حکومتهای قاجار و پهلوی و دولت انگلیس از خود سرسختی نشان می دادند. تیمور بختیار با این خانواده نسبت عموزادگی و دامادی داشت، از آنجا که خانواده سردار محتشم در خوزستان مالک مناطقی بود که معادن نفت در آن قرار داشت، فلذا نفوذ خانوادگی آنها در این صنایع از بدو کشف نفت وجود داشت.

این خاندان یکی از موسسان و سهامدارن عمده «شرکت نفت بختیاری» بودند که بعدها توسط رضاشاه ملغی اعلام شد و سهام آن به دولت ایران واگذار گردید. عموزاده دیگر آنها ابوالقاسم خان بختیار بود که بر سرمسئله نفت یک بار در ابتدای دهه بیست خورشیدی و اشغال ایران همزمان با نیروی دریایی انگلیس و دولت ایران جنگید و بار دیگر در انتهای این دهه با دولت مرکزی جنگید.

 

منبع اسناد: کتاب سه جلدی سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک

 

20 نظر

 • حجاریان

  مرحوم تیمور بردبر , بوکسور معروف خرم آبادی و دژبان لشکر کرمانشاه را هم ساواک کشت.


 • حبیب سبزواری

  قوم لر حتی یک تیر هم به سمت دولت مرکزی شلیک نکرده است و بر خلاف اقوام مرکز گریز دیگر همواره پاسدار، و حامی کشور بوده اما متأسفانه همیشه نگاه امنیتی به ما شده و برخلاف طبیعت بکر و منابع و معادن غنی و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده از لحاظ اقتصادی هیچ جایگاه بر جسته ای در کشور نداریم و این برآمده از بی توجهی دولتهای گوناگون به استانهای لر نشین است.


 • سهراب رسول وند

  لر بختیاری را حکام قاجاریه و خصوصأ پهلوی اول به واسطه ی قدرت نمایی تاریخی اش و روحیه وطن پرستی و سلحشوری , از داشته های بدیهی اش یعنی استانهای مستقل و سهم قانونی اش در بافت قدرت محروم کرد. و از این رهگذر مجاهدانش را یا خانه نشینشان کرد و یا تا فراز چوبه های اعدام بدرقه … و سهم لرهای بختیاری تا کنون , نادیده انگاشته شدن است. نام شبکه استانی بختیاری را به نام یک تپه کوچک در نزدیکی هفشجان نام می نهند و زردکوه بختیاری که قله ای شناخته شده در جهان است و بام ایران است را نمی بینند. هفتاد درصد جمعیت استان خوزستان و چهل درصد استان اصفهان و سی و پنج درصد استان لرستان و بیست درصد استان مرکزی و هشتاد درصد استان چارمحال بختیاری و سی درصد کهگیلویه متشکل از لرهای بختیاری هستند ولی به جبر زمانه از شبکه و برنامه ای مستقل و مختص به خود محروم اند. و باز هم تلخ تر اینکه درصدد حذف نام بختیاری اند و به دنبال نام مجعول و مسخره بام ایرانند!!! پس تکلیف دماوند و الوند و دنا و زردکوه چه میشود؟؟؟ این قصه مسخره یادآور اقدام نژادپرستانه اعراب در استفاده از نام خلیج عرب به جای خلیج فارس است. جانبازی و رشادتهای لر بختیاری در انقلاب مشروطه نادیده گرفته میشود و در کتابهای تاریخ مدارس , نام بختیاری حذف میشود و به جایش از نام کذایی مشروطه اصفهانی!!!! استفاده میشود که در تمام منابع دست اول تاریخی , اصلا چنین چیزی مشاهده نمی شود و، وجود ندارد. قبل از رضا خان پالانی ایالت بختیاری وجود داشت و ایلخان بختیاری چهل هزار تفنگچی داشت و شرکت نفت بختیاری چهارصد هزار سهم یک لیره ای داشت ( مساعل سیاسی و اقتصادی نفت ایران , دکتر ایرج, ذوقی ، صفحه ۷۰ ) . اما الان چی؟ خداوند بلند کردن صدا را به بد گویی دوست ندارد مگر از کسی که حقی از او ضایع شده باشد. متأسفانه دست سیاست سعی دارد بختیاری را از لر جدا شده نشان دهد و همین قصد را دارد که تاریخ پر شکوه و تأثیر گذار بختیاری را از او بگیرد ولی کور خوانده اند بختیاری لر و لر بختیاری است و عیلامیان اجداد ما هستند. فلسفه زندگی عشایری سالهاست که تمام شده , عشایری مظلوم و زحمتکش داریم که چهارصد کیلومتر پیاده روی می کنند و بعد از کلی مشقت دخلشان ۱۸ و خرجشان ۲۰ است , خدا میداند که چه استعدادهایی که در بچه های رشید و با معرفت عشایر تباه و هدر نمیشود. عشایر بختیاری به جای زندگی پر رنج و مشقت با جمعیت بالای دویست هزار نفر باید در امتداد زاینده رود کوهرنگ _ جنوب شوشتر _ دزفول _ بروجن و مخصوصأ شهرکرد و فریدن ساکن شوند و با اسکان میتوانند قدرت بختیاری را در این مناطق افزایش دهند نمونه عینی آن عشایر اسکان یافته در یزدان شهر و شهرهای اصفهان است که مطمعنأ در سالهای آینده در زمینه های علمی _ ورزشی افتخارات زیادی برای قومشان به بار می آورند . دلیل عقب ماندن ما از تغییرات عصر نوین و استفاده نکردن از منابع و مواهب خدادادی استان هایمان , همین زندگی سنتی ساده و پر مشقت و بی فایده بود. که تازه واردان رعیت پیشه , بر علیه ما زبان درآورده اند.جوانان نخبه ما به سرعت در حال مهاجرت به شهرهای کویری و حل شدن در فرهنگ و جمعیت آنان هستند. باید تغییر پذیر بود تا الان با این روال فکری به هیچ چیزی دست نیافتیم. عده ای هم هستند که لر نیستند و در بین ما لرهای بختیاری زندگی میکنند مثل توشمالها_گیوه کش ها_ غربتی ها _ دلاک ها _ کیسه کش ها _ کوت کش ها که اینها یقینأ پارسند که عمدتأ از شهرهای خشک و کم آب کویری به مناطق پر آب بختیاری مهاجرت کردند و به عنوان رعیت روی زمینهای خانهای بختیاری کار میکردند.

 • فرهاد

  درسته . کاملا درست فرمودید


 • اسد کیانرسی

  مرگ مرحوم حسین پناهی هم مشکوک بود


 • زندی

  بسیار عالی بود. دست مریزاد


 • حاجیوند

  سلام جناب تیمسار علی خان فولادوند از باب مئیوند هم در این دوره مرگ مشگوکی داشتن ایشان ریاست امور عشایر را در کارنامه خود دارند و در اکثر مناطق لرنشین چهره ای مقبول بود و در ارتش نیز به عنوان فردی وطن دوست، شناخته شده بود


 • نسل کشی مردم لر توسط رضاخان

  ویلیام او داگلاس در سفری که سال ۱۳۲۸ به لرستان دارد در کتاب سرزمین شگفت انگیز ، صفحات ۱۵۹ ، ۱۶۷ و ۱۷۰ مینویسد:لرها در قدیم هم ثروتمند بودند و هم نیرومند. اما امروزه برای آنها فقط غرورشان باقی مانده است. چون از ثروت و نیرومندی دیگر خبری نیست. به بعضی از دهات سر زدم تعدادی از لرها به علت ضعف ناشی از گرسنگی حتی ۵ دقیقه هم نمیتوانستند روی پا بایستند. در ایران وقتی میخواهند فقر زدگی را مجسم کنند میگویند:من یک لر هستم. فقر بی اندازه لرها معلول تاراج و چپاول ارتش رضاشاه بود. این تراژدی به سیاست رضاشاه در رابطه با مطیع کردن آنان مربوط میشد. برنامه ای که بالاخره به قتل عام و غارت آنها انجامید. اما تا چه حد شخص رضاشاه مسؤل تراژدی و مصیبتهای وارده بوده خود موضوعی است قابل بحث. بعید نیست که او اطلاع کافی نداشت که ارتش او با لرها چه کرده و چه میکنند. شاید هم اطلاع داشت اما چشم و گوش خود را بسته بود. به هر تقدیر یکی از ننگین ترین فصول تاریخ سلطنت رضاشاه به دست یکی از افسران او که بین ایرانیان به قصاب لرستان ( سپهبد امیر احمدی ) مشهور است نوشته شده است!


 • پرونده سازی برای بدنام کردن لرها

  ابراهیم صفایی در کتاب اسناد نو یافته ، سند شماره ۱۵ ، صفحه ۸۷ مینویسد:ناصرالدین شاه قاجار در جواب نامه ظل السلطان فرزند خود ( حاکم اصفهان ) که در آن نامه از والی لرستان و ایلخانی بختیاری به سعایت و بدگویی پرداخته و از سفر سیاحان خارجی به این منطقه اظهار بد گمانی کرده چنین پاسخ داده است:طوری باطنأ بکنید که به آنها ( سیاحان خارجی ) خوش نگذرد و یک اسباب وحشتی در سیاحت خود ملاحظه کرده دیگر میل نکنند به سیاحت و این فقره را هم از طرف الوار بدانند نه از شما !!! این نامه از آن جهت حاعز اهمیت است که همزمان دو سه نفر از سیاحان اروپایی در لرستان به طرز مشکوکی به قتل میرسند که بدنامی آنان طبق دستور ناصرالدین شاه به گردن لرها افتاد! رضاشاه نیز طبق دستور العمل بالا و سیاست داخلی قاجارها زمینه حمله به لرستان را با چنین بهانه ای چید و با تمهیداتی در لرستان سرلشکر امیر طهماسبی وزیر راه ، که دلخوشی از او نداشت به توسط عمال خود به قتل رساند و آنها را به لرها نسبت داد. سرهنگ ستاد غلامرضا منصور رحمانی در کتاب کهنه سرباز ، جلد ۱ ، صفحه ۶۵ مینویسد:اشتباه کوچک قاتلین که در لباس محلی ( لری ) با لهجه غلیظ تهرانی صحبت میکردند معلوم کرد که مرتکبین قتل غیر محلی و به طوری که به زودی معلوم شد دو نفر از گروهبانهای لشکر ارتش بودند!!! رضاشاه با این ترفند بزرگترین لشکرکشی خود به فرماندهی سپهبد امیر احمدی معروف به قصاب لرستان را علیه مردم لر فراهم کرد و از آن تحت عنوان فتح لرستان یاد کرد و فجیع ترین قوم کشی تاریخ معاصر ایران را رقم زد که متأسفانه نویسندگان ،مورخان و سیاسیون از کنار آن به راحتی گذشتند و از تاریخ معاصر آن را حذف کردند:یعنی لرها را واقعأ قلع و قمع کرد به طوری که پشتکوه ( ایلام ) برای سالها خالی از سکنه شد به همین دلیل عنوان قصاب لرستان به او دادند ( کهنه سرباز ، جلد ۱ ، صفحه ۵۵ ).


 • تماس ما با سیاست

  ظل السلطان حاکم اصفهان و پسر ناصرالدین شاه قاجار ، حسین قلی خان بختیاری ( ایلخان ) را برای تماشای سان و رژه قشون خود به میدان شاه اصفهان دعوت کرد و پس از پایان مراسم با هم به عمارت دولتی مراجعه میکنند و نیم ساعت بعد او را و بچه هایش را زنجیر میکنند و همان شب ایلخان را به وسیله لنگ حمام خفه میکنند ( ظل السلطان ، حسین سعادت نوری ، صفحه ۱۸۳ ). تیمسار تیمور بختیار زمانیکه کندی رییس جمهور آمریکا شد سال ۱۳۳۹ به آمریکا رفت و با رییس cia دیدار کرد و تمایل داشت آمریکایی ها کمکش کنند تا به جای شاه روی کار بیاید و خود آمریکاییها این خبر را به شاه دادند و شاه هم نقشه قتل او را کشید و ۳۱ مرداد ۴۹ تیمور بختیار توسط ساواک در شرق عراق ترور شد و پرویز ثابتی به تلویزیون آمد و توضیحاتی در این باره داد!


 • کمپین من عذر میخواهم!

  سال ۲۰۰۸ میلادی در ترکیه کمپین من عذر میخواهم راه افتاد و اساتید دانشگاه / روزنامه نگاران / روشنفکران و فعالان مدنی ترکیه با ایجاد تارنمای اینترنتی از نسل کشی ارمنیان در ترکیه عذرخواهی کردند که حکومت عثمانی بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ بیش از یک میلیون ارمنی را هدفمند از بین بردند! به امید روزی که این اتفاق هم در ایران رخ دهد و پان پارسها از لرها عذرخواهی کنند. در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۰۳ شمسی اولین عملیات نیروی هوایی ارتش رضاخان علیه شهروندان لر اتفاق افتاد و قشون رضاخان با بمباران هوایی مناطق مسکونی خرم آباد طی عملیات نسل کشی لرستان زمینه کشتار بسیاری از غیرنظامیان را فراهم کردند.


 • کاویانی

  لطفأ از لفظ هولوکاست برای نسل کشی لرستان استفاده نکنید چون از لحاظ حقوقی، تاریخی و اجرایی عمیقأ با نسل کشی لرستان متفاوت ااست. هولوکاست یعنی همه سوزی و برای پاکسازی جامعه آلمان نازی از یهودیان صورت گرفته است که با نسل کشی لرستان متفاوت است. خواهشأ برای گرامیداشت قربانیان لرستان از عبارت نسل کشی لرستان استفاده کنید.


 • قلم سرنوشت

  جعفر شهری در کتاب قلم سرنوشت ، صفحه۲۸۹ مینویسد : رضاخان پس از سرکوب ایلات و عشایر لر برای اینکه بار دیگر متفق نشده و ایجاد مزاحمت نکنند آنها را نفی بلد نموده و متفرقشان گردانید. در یکی از کشتارهای سپهبد امیراحمدی (قصاب لرستان) در جنگهای لرستان بیش از ۱۸ هزار نفر کشته شدند که حدود ۱۰ هزار نفرشان را با سوزاندن از بین بردند و بیش از ۱۴۰ هزار لر که در جابجایی ، تبعید و اسارت نابود شدند و از غارت و چپاول که سربازانش دست را بخاطر دستبند و گوش را بخاطر گوشواره بریدند!!! فجایعی که در کوچ دادن هایشان ده یکشان بر اثر صدمات راه و بی کفشی و زجر و شکنجه های مأمورین و گرسنگی و تشنگی به محل اسکان اجباری نمیرسیدند و از نوامیسشان در صور و احوالی که قلم از شرمشان سر باز میزند!!! هتک حرمت میکردند! رفتار و کرداری که گویا هر قدرت تازه به حکومت رسیده ای در این کشور جهت تمشیت و جلب قلوب مردم! در دستور کار و اولویت قرار میگیرد!


 • کشوری

  لرها در اواخر قاجار دزدی میکردند از همین رو رضاخان برای سرکوب آنها روانه بلاد لرنشین شد نمونه ای از دزدی لرها عبارتند از : دزدی منابع آب شیرین قم / دزدی محصولات کشاورزی یزد / دزدی چاههای نفت تهران / دزدی صنایع پیشرفته اصفهان / دزدی از ذخایر گاز اراک / دزدی چوب جنگلهای سرسبز کرمان! کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد نسل کشی را اینگونه معرفی میکند : کشتن هدفمند اعضای یک قوم خاص - وارد کردن صدمات جسمی و روحی شدید - تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر آنها با هدف نابودی فیزیکی - جلوگیری از زاد و ولد با تحمیل اقداماتی نظیر اعدام و تبعیدهای دسته جمعی - انتقال اجباری کودکان. طبق این تعریف لشکرکشی قشون رضاخان به بلاد لرنشین واجد هر ۵ شرط است و باید آن را یک نسل کشی تمام عیار و خشن دانست.


 • توهین خسرو معتضد به سپهبد تیمور بختیار

  خسرو معتضد در هفته نامه امیدجوان ، شماره ۱۱۱۴ ، ص ۶ نوشت : سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی ، فرمانده لشکر ۲ زرهی تهران ، فرماندار نظامی راه آهن سراسری ایران به عرض ۶ کیلومتر از دو سوی ریلهای خط آهن ، آجودان نظامی شاه ، پسر عموی ملکه ثریا بوده که تقریبا تمام مملکت زیر فرمان او بود. ثروت اندوز بوده! زن باره بوده! زن شوهردار خواننده رادیو را از خانه بیرون میکشیده با خود به لندن میبرده! صاحب چندین میلیارد ثروت منقول و غیرمنقول بوده! مسوول امور املاک خواهر شاه بوده! مردم را زیر شلاق می انداخته! ثروتشان را میگرفته! صدها هزار متر مربع ملک و مستغل و چندین هزار هکتار باغ و مزرعه و مرتع و گله گوسفند و گاو داشته! کمونیست های توده ای و شبکه های زیر زمینی آنها و انبارهای اسلحه شان را لت و پار کرده! شهرتش در جراید جهان پیچیده بود! اونیفورم نظامی با سینه پُرمدال و نشان و شمایل داشته! همه کاره مملکت بوده! اختیار مطبوعات و مدارس و نشر و کتاب در دستش بوده! شبها پشت در اتاق خواب شاه میخوابیده! نامش در مطبوعات آمریکا و اروپا می آمده (حتی مجله لایف ) شبکه نظامی حزب توده را کشف کرده! جمعیت فداییان اسلام را پس از سوء قصد آنان به حسین علاء در آبان ۱۳۳۴ کشف و قلع و قمع کرده و موقع تیربارانشان در میدان تیرباران چیتگر حضور داشته! زنباره و خوشگذران عجیبی بوده! بعدها رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور شد و یک پایش تهران بوده یک پایش لندن و واشنگتن و استانبول و بغداد و کراچی! در سوییس و فرانسه هم خانه و آپارتمان داشته است! این همه تهمت و نسبت ناروا به سپهبد تیمور بختیار فقط بخاطر این است که لُربختیاری بوده وگرنه این خسرومعتضد چرا از《سپهبد حسین آزموده》فرماندار نظامی و دادستان دادگاه های نظامی تهران که به خاطر قتلهای سریالی هولناکش به《آیشمن ایران》معروف بود چیزی نمی نویسد؟چون سپهبد حسین آزموده فارس است در مورد او چیزی نمی نویسند. سپهبد آزموده عده ای از افسران عضو یک سازمان مخفی طرفدار حزب توده که در اوایل دهه ۳۰ شمسی در بازداشتگاه لشکر ۲ زرهی تهران بسر میبردند را در داخل کیسه گونی می انداخت و بعد به درون هواپیما انتقالشان میداد و شبانه به دریاچه نمک قُم میبردند تا در عمق آبها مدفون شوند و ساکنین روستای ده شور در حاشیه دریاچه نمک شبها شاهد این جنایات بودند و حتی《نورالدین الموتی》وزیر دادگستری وقت در مصاحبه با محمد بلوری دبیر سرویس حوادث روزنامه کیهان در دهه چهل شمسی این جنایت سپهبد آزموده را افشا میکند حتی هفته نامه امیدجوان در شماره ۱۱۱۲ ، ص ۱۳ با یکی از شاهدان عینی (ننه گلنسا ساکن روستای ده شور) مصاحبه کرده است.حالا نمیدانم چرا خسرومعتضد فقط لُرها را میکوبد؟


 • دو قرن سکوت

  200 سال از مرگ آخرین سلطان لر تبار ایران، لطفعلی خان زند و صد سال از فتح تهران توسط لرها در انقلاب مشروطه میگذرد. بعد از صفویه، لرها تأثیرگذارترین قوم ایران در عرصه سیاست بودند. پیشتر با انقراض حکومت پانصد ساله اتابکان لر توسط شاه عباس صفوی، لرها به مدت یکقرن در انزوای سیاسی قرار گرفتند. اتابکان لر دومین حکومت ایرانی بعد از حمله اعراب بودند که در بخشهای وسیعی از ایران حکم راندند و با بغداد پایتخت خلافت عباسی نیز رابطه داشتند. دوران افول قوم لر از مرگ لطفعلی خان زند آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. در دویست سال گذشته لرها ۲ بار مورد هجوم سراسری و خشن حکام مرکزی قرار گرفته و تا مرز نابودی پیش رفته اند. بار نخست توسط آغامحمدخان قاجار در انتهای قرن ۱۲ شمسی و صد سال بعد توسط ارتش رضاخان در ابتدای قرن حاضر! قساوت آغامحمدخان قاجار در برابر دودمان زندیه موجب شد به مدت صد سال اثری از لرها در سیاست ایران بروز نکند. کینه تجمیع شده لرها از سلطنت قاجار به شکل قیام دموکراسی خواهانه آنها در انقلاب مشروطه نمود یافت اما دولتشان به دلیل جنگ جهانی اول دوام نیافت. پادشاهی رضاخان با احساس خطر وی از قوم لر آغاز و به جنگهای ۱۰ ساله وی با ایلات لر منجر شد. ارتش رضاخان با شعار مدرن سازی ایران ، بلادلرنشین را از نیروهای نخبه سیاسی پاکسازی کرد و بزرگترین مصادره زمین و جابجایی جمعیت انسانی تاریخ ایران را رقم زد! تبعیدهای دسته جمعی و پاکسازی قومی در سرتاسر منطقه زاگرس لر نشین از اقدامات رضاخان و ارتش به اصطلاح مدرن وی بود که با کمک افسران هندی_انگلیسی اجرا شد. ارتش رضاخان فقط مصرف داخلی داشت وگرنه در مقابل قوای بیگانه روس و انگلیس که در شهریور ۱۳۲۰ به ایران حمله کردند حتی ۲۴ ساعت مقاومت نکرد و مثل برف در برابر آفتاب ذوب شد! در نهایت آنچه از مدرن سازی نصیب مردم قوم لر شد سرزمین سوخته ی خالی از نخبگان سیاسی بود که لرها را تاکنون به حاشیه سیاست و فرهنگ ایران برده است و تلاشهای بعد از انقلاب ۵۷ نیز نتوانسته از عمق حاشیه نشینی لرها بکاهد! سلطنت پهلوی برنامه های توسعه را تعمدأ در خارج از زاگرس لرنشین طرح ریزی کرده بود. با اینکه نفت، آب و منابع معدنی و اصلی ثروت ایران در سکونتگاه های این سرزمین جمع بود اما از مدرنیزاسیون بجز دستگاه های دیوانی و بوروکراسی اعمال سلطه هیچ صنعت مادری در بلاد لرنشین اجرایی نشد! صنایع آب بر (آب دوست) مثل:فولاد و ذوب آهن در کویر اصفهان پایه ریزی شد و آب مورد نیازشان از مناطق لر نشین با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه با حفر تونلهای متعدد کوهرنگ یک و دو و سه تأمین گردید! توسعه پالایشگاه های نفت و پتروشیمی هم با همین مدل صورت گرفت و هیچ شهر لرتباری صاحب پالایشگاه و پتروشیمی نشد! مسجدسلیمان نخستین شهر نفتی ایران و خاورمیانه تا همین امروز شهری فقر زده باقی مانده است! و نفت از اعماق خاکش به صورت خام در برابر چشمان مردم گرسنه و محرومش استخراج و به پالایشگاه ها و پتروشیمی های حاشیه کویر منتقل و پمپاژ میشود. کهگیلویه و بویر احمد روزانه به اندازه کشور امارات نفت تولید میکند ولی فقیرترین استان ایران است. متأسفانه بعد از انقلاب ۵۷ همان سیاستها همچنان در بلاد لرنشین ادامه یافته است. استان لرستان با اینکه ۱۲ درصد منابع آب ایران را دارد اما هیچ سد بزرگی ندارد! هیچ صنعت مادری در لرستان پایه ریزی نشده است! پالایشگاه و پتروشیمی بزرگی ندارد! و مرکز لرستان هنوز به راه آهن سراسری وصل نیست! و این الگو در سراسر زاگرس لرنشین از ایلام و خرم آباد تا ممسنی و بوشهر کم و بیش قابل رؤیت است. در ۲ قرنی که قوم لر در حاشیه سیاست و حکومت به سر برده در متن حماسه ی نگهبانی و حراست از کیان و تمامیت ارضی ایران حاضر بوده است. دفاع اتابکان و والیان لرستان فیلی در برابر تهاجمات عثمانی و رشادت رییس علی دلواری در مقابل استعمار انگلیس و دفاع جانانه ایلات لر در برابر روسها و حضور بی دریغ لرها در جنگ ۸ ساله با عراق فقط فراز کوتاهی از داستان دلاوری این قوم میهن دوست در برابر بیگانگان است.


 • رضاشاه با لُرها چه کرد؟

  رضاشاه با لُرها چه کرد؟رضاشاه با ایران چه کرد؟ ابراهیم خدایی (دکترای جامعه شناسی توسعه اجتماعی) توسعه دارای ابعاد «سخت» و «نرم» است. بخشی از توسعه فیزیکی است، کارخانه، جاده، راه آهن، معدن، بانک، شهر، تکنولوژی و امثال آن بخشی از بُعد سخت و فیزیکی توسعه اند.بخش دیگر توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی است، دموکراسی، تحزّب، مطبوعات، آزادی بیان، قانون، انجمن مردمی و امثال آن بخشی از بُعد نرم؛ انسانی، اجتماعی و فرهنگی توسعه هستند.در تاریخ توسعه اروپا سخن از تکنولوژی، اختراعات و تأسیسات عظیم فیزیکی است، اما این عظمت بر بستری از اومانیسم، دموکراسی، سکولاریسم و سایر تحولات فکری و فرهنگی مجال نمودار شدن یافت، این تحولات فکری و فرهنگی بودند که چراغ شدند و تاریکیهای قرون وسطا را کنار زدند تا ادیسونها بتوانند ابتدا در فکر و رویای خود لامپ را کشف کنند و سپس در دنیای بیرون به دنبال آن بگردند. موتور محرکه ماشین توسعه و انقلاب صنعتی اروپا «روشنفکری» بود. چرخ صنعت بیش از آن که به زغال سنگ، نفت یا پول نیاز داشته باشد به «فکر» نیاز دارد. به همین خاطر است که گرچه دو بُعد نرم و سخت توسعه را چونان دو بال پرواز یک پرنده میتوان ضروری دانست، اما اگر بنا باشد از اولویتها سخن گفته شود، نمیتوان از اهمیت ابعاد نرم و انسانی به آسانی گذشت.انقلاب مشروطه ایران یک اقدام قابل توجه در بُعد نرم توسعه بود، روشنفکران مشروطه خواه بخوبی دریافته بودند اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی لازمه توسعه است، اما شرایط داخلی (بی تجربگی و اختلافات دولتمردان مشروطه) و بین المللی (جنگ جهانی اول) فرصت نداد این اصلاحات تداوم یابد و در ابعاد فیزیکی و سخت نیز سهمی از توسعه بیابد. با روی کار آمدن رضاشاه، بُعد فیزیکی توسعه غلبه یافت، ارتش مجهّز، راه آهن، کارخانه و امثال آن به راه افتاد اما حزب، مطبوعات و نهادهای اجتماعی از کار افتاد. جُرم اصلی رضاشاه این نیست که انسان کُشت تا راه آهن بسازد، جُرم اصلی او《دامن زدن به قرائت انحرافی از توسعه》است، قرائتی که هنوز که هنوز است عامل سرگشتگی و شکست بیشتر برنامه های توسعه ایران است.آری! امروزه صلابت پُلهای رضاشاه را می بینیم که پس از هشتاد سال هنوز در برابر سیل سهمناک 98 لرستان مقاوم و سربلندند، اما چشم مان برای دیدن سُستی، سرافکندگی و و سرخوردگی که هویت اجتماعی لُرها بدان دچار شده است به اندازه کافی بینا نیست. اگر تعریفی انسانی و فرهنگی از توسعه داشته باشیم در می یابیم غرور، اعتماد به نفس《هویت و همبستگی اجتماعی》برای توسعه یک جامعه به مراتب از راه آهن و کارخانه ضرورت بیشتری دارد.کانال بوم اندیشی


 • پروژه کویر سبز

  نتیجه تحقیقات کارشناسی نشان میدهد که کارهایی که در اجتماع به حالت خلاف و ناهنجاری صورت میگیرد نه اَمری غیرطبیعی و نه نالایقی مردم است بلکه دست اندرکاران، تمام کلیات این کارها را تحت کنترل و به روش دلخواه تنظیم مینمایند تا بلکه انرژی و رمق مردم گرفته شود مثلاً مسکن که امروزه مشکل طبقه کارگر و ضعیف و نوخانه ها هست با یک مدیریت خیلی ابتدایی میتوان آنرا رفع کرد اگر زمینهای کشاورزی بین این شهر تا آن شهر را در نظر بگیری اگر یک هزارم یا یک پنج هزارم زمین را اختصاص به تنها کسانی که ضعیفند و درآمد ندارند بدهند و حتی پولش را هم بگیرند و با وام اندک و کمک نیروهای جهادی کمک کنند این مشکل حل میشود ولی اینکار نمیشود تا مشکل باشد و بیشتر هم بشود مابقی کارها نیز به همین صورت آموزش عمومی، جمع آوری سرمایه های سرگردان، کم کردن شکاف طبقاتی، تنظیم ناهنجاریها، اقتصاد ملتی و عمومی و یکسری کارها ولی ما فقط گوش میکنیم اونها هم شعاری که به مرحله عمل نمیرسه را سر میدهند. وقتیکه دائماً آب را از کهگیلویه، بختیاری و لرستان به کویرمرکزی انتقال میدهند جمعیت لُرها هم بدنبالش به کویر میرود و بعد از مدتی《فارسیزه》و《فارس زده》میشود و دیگر هویت لُری و منافع بلادلُرنشین برایش اهمیتی ندارد به این صورت روز به روز بر جمعیت وقدرت فارسها در کویر افزوده میشود! بجای اینکه لُرها به انتقالات آب اعتراض کنند و بجای مهاجرت در شهرهایشان بمانند و با مطالبه گری آنها را رونق ببخشند و آباد کنند ساده ترین کار یعنی《مهاجرت به کویر》را میپذیرند و جا خالی میکنند برای عربها و کردها! همین الان تمام معادن و صنایع جانمایی شده در کویرمرکزی منافعشان به جیب همان شهرهای کویری میرود و ما مجبوریم حتی با قیمت بیشتر از ارزش محصولات آنها را بخریم ولی در مورد آب متاسفانه با واژه ملّی بودن چپاول آنرا توجیه میکنند!!!


 • احداث《نیروگاه آبی》در کویرقُم

  آب الیگورز لُرستان را به قُم انتقال دادند و در کویر قُم《بزرگترین نیروگاه آبی》را تاسیس کردند! بعد در گلپایگان با همان آب انتقالی《سد کوچری》را ساختند! در قم《دریاچه گردشگری ۸ هکتاری جوان》را ساختند و در کَهک قم دارند برنجکاری میکنند! در لُرستان اجازه احداث مجتمع پرورش ماهی نمیدهند اما در کویرقُم خاویار تولید میکنند! کُل زمینهای گلخانه ای لُرستان ۸۰ هکتاراست اما در کویر یزد ۱۵۰۰ هکتار!!! از زمان محمدعلیشاه قاجار دارند از مسجدسلیمان نفت استخراج میکنند و دلارهای نفتی خرج بُرجسازی در تهران میشود! کارخانه تُن ماهی هایلی در اصفهان تاسیس شده که نه آب دارد نه دریا! کُهگیلویه روزانه به اندازه امارات نفت تولید میکند اما فقیرترین استان ایران است! ۶۴% تسهیلات بودجه مملکت فقط در تهران خرج میشود! 45% صنایع ایران در تهران است! تمامی صنایع آبخواه ایران در کویرمرکزی مُستقر شدند! صنایع فولاد و ذوب‌آهن در تمام دُنیا در کنار سواحل استقرار دارند اما در ایران صنعت فولاد درشهرهای خشک کویرند! اگر این استعمار و استثمار نیست پس چیست؟ منابع آب و نفت بلادلُرنشین را به کویرستان منتقل میکنند و سهم مردم لُر را هم با تحقیرسیستماتیک، جوک نژادی، بیکاری، مهاجرت و فقراقتصادی میدهند! به هرکسی که به این استثمار اعتراض کند مثل علیمردان خان انگ تجزیه طلب، راهزن و عامل بیگانه میدهند! کار استعمارگر همین غارت مستعمره است! استعمارشرقی به مراتب بدتر از استعمارغربی است!


 • فرزندان مشروطه چگونه توسط دیکتاتوری پهلوی از بین رفتند؟

  پاداش مجاهدت سرداران شهید لُر زیر پرچم پهلوی چیزی جز چوبه دار نبود! شیر علیمردان خان در سن ۱۷ سالگی به همراه دیگر سرداران مشروطه خواه در فتح تهران و سقوط محمدعلیشاه شرکت کرد و درس آزادگی و حق طلبی را از مادر خود بی بی مریم بختیاری و دیگر سرداران بختیاری آموخت. علیمردان خان بختیاری و یردار فاتح فرزندان دوره مشروطیت هستند آن آزادی احزاب و نشریات را دیدند و در متن اهداف مشروطه بودند حالا نمیتوانند در دوره رضاخان شاهد از بین رفتن آن دستاوردها یاشند! رضاخان تمامی احزاب، نشریات و روزنامه ها را بست و فعالان سیاسی را یا ترور کرد یا در زندان با آمپول هوای دکتر احمدی از بین برد! رضاخان اصول مشروطیت را زیرپا نهاد و حقوق مردم را نادیده گرفت و با حرص و ولعی مثال زدنی به چپاول اموال و غصب املاک مردم روی آورد! رضاخان حکومت ترس و وحشت را بوجود آورد! انقلاب شروع به بلعیدن فرزندان خود کرد و سرداران بختیاری پس از مشروطه یکی پس از دیگری به دلایل نامشخص از صحنه حذف شده و تا جایی که دولت دست به تجزیه ایالت بختیاری زد و قصد داشت تا با این از اقدامات بعدی آنها جلوگیری کند. انگلیس با مُره خودش《رضاخان》از این موضوع نگران بود که ایلات و عشایر چنان قدرتی را داشته باشند که باز در مسائل سیاسی مثل حوادث انقلاب مشروطه دخالت کنند لذا یک با این سیاست دست به از بین بردن خوانین بختیاری زد و با تخته قاپو کردن عشایر، تصرف اموال و احشام، بردن جوانان به سربازی، خلع سلاح، ترور ایلخانان و افراد موثرو...گرفتن قدرت از آنها را در پیش گرفت! علیمردان خان که خود در انقلاب مشرطه شرکت کرد و میدید که این انقلاب به سمت دیگری سوق داده میشود به متحد کردن ایل بختیاری دست زد که به قیام سفیددشت معروف هست که دو هزار سوار مسلح بختیاری به مدت ۴۴ روز در استان بختیاری و اصفهان در مقابل نیروهای دولتی جنگیدند. بختیاریهای اصفهان نقش ارزنده ای در حمایت از شیر علیمردان داشتند تا دولت مجبور به بمباران این مناطق با هواپیما شد! ولی علیمردان با گروهی دیگر به سمت لُرستان رفت و دست به جنگهای چریکی زد و نیروهای دولتی را سه روز گرفتار کرد و تمام آذوغه آنها به پایان رسید و شروع به خوردن گوشت قاطر کردند که علیمردان بختیاری دستور داد به سربازان رضاخان آذوغه و مواد غذایی برسانند (طبق خاطرات سرهنگ صادق خان) سرانجام پس از یک توافق در شهر دزفول که با قسم و تعهد قشون رضاخان انجام شد جنگ به پایان انجامید و علیمردان خان فرزند بی بی مریم علی رغم مخالفت همراهان به همراه تعداد دیگری از خانهای بختیاری به تهران رفت ولی رضاخان نیرنگ کرد و آنها را به زندان انداخت! زندان قصر مهمان یکی از رشیدترین آزادیخواهان ایران بود و در سال ۱۳۱۲ پس از چهار سال هنگامیکه فریاد《زنده باد ایران زنده باد آزادی》را سر میداد به تیر بسته شد و به همراه دیگر خوانین بختیاری مثل سردار فاتح پدر شاهپور بختیار به شهادت رسیدند و جسد او تحویل داده نشد و به مکان نامعلومی برده شد! و پاداش میهن پرستی و مجاهدت سرداران لُر چیزی جز چوبه دار نبود. نام یاد شیر علیمردان خان بختیاری تا ابد جاودانه ماند


 • مشاهیر خُراسان

  رواج شاهنامه و کوروش پرستی بین لُرهای بختیاری زمان پهلوی دوم در جهت یکسان سازی فرهنگی صورت گرفته و با شیوع رسانه های شنیداری و دیداری به اوج خود رسید و همه نوع تلاشی برای ترویج این کتاب انجام دادند مردم لُر بجای اینکه《پیگیر مطالبات اقتصادی》و《رونق صنعت و کشاورزی و گردشگری》باشند از همه چیز خود گذشتن و شاهنامه خوان فارسها شدن! شمایی که جوانانتان در فقر و تنگدستی به سر میبرند و به غربت مهاجرت کردن چه به شاهنامه خوانی؟ مردم لُر بخاطر بیکاری و نبود کار و سرمایه آواره شهرهای اصفهان و تهران و شیراز شدند آنوقت عده ای سنگ افسانه‌های و شخصیتهای خیالی شاهنامه و کوروش را به سینه میزنند! چرا فقط در خوزستان اجازه شاهنامه خوانی داده میشود آنهم توسط لُرهای بختیاری؟ هیچ قومی به اندازه لُرها به شاهنامه علاقه‌مند نیست ولی ماحصل این علاقمندی برای لرها چه بوده؟ غیر از اینکه امروزه《فهم و شعور اجتماعی》لُرها توسط همین فارسهای نژادپرست به سخره گرفته میشود؟ غیر از اینست که سوژه جوکهای نژادی و مضحکه اوقات فراغت فارسهای تازه به دوران رسیده شدید؟ غیر از اینست با این همه نفت و آب و معادن در《شاخص فلاکت》رتبه اول نصیب لُرها شده؟ لرها ایرانیتر از همه اقوام بوده و تعصب همه را میکشند ولی مُزدشان توهین/تمسخر/فقر/بیکاری/مهاجرت وآوارگی بود! تعصب فارس را کشیدن چه سودی برای جامعه زجر کشیده لُر دارد؟ استانهای کویری که محتاج آب ما هستند همه صنعتی و ثروتمند شدند نمیدانم با این همه تضاد چطور کنار بیاییم؟ نمیدانم وقتی همه بدنبال کار و سرمایه هستند چرا ما تعصب《مشاهیر خراسان》را میکشیم که شهروندانش، لُرها را جدا از خود میدانند! لُرهایی که غَم کوبانی سوریه و مسلمانان میانمار و شیخ زکزاکی نیجریه را میخورند چرا هیچ واکنشی نسبت به غارت چندین باره آب بختیاری به کویراصفهان نشان نمیدهند؟آخرین مقالات