جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

چرا لرهای فیلی در عراق بصورت الفیلی معرفی میکنند؟ درواقع چرا الف و لام که عربیست را اول کلمه فیلی ذکر میکنند؟

یکی از همتباران لر گفته بود : حیف است که لرهای فیلی عراق « الف و لام » عربی را در قبل « فیلی » مینویسند، نمیدانم منظورشان چیست ؟

چرا لرهای فیلی در عراق بصورت الفیلی معرفی میکنند؟ درواقع چرا الف و لام که عربیست را اول کلمه فیلی ذکر میکنند؟

شیعه در لغت به معنای پیرو و طرفدار است ، از این نظر پیروان عثمان را « شیعه عثمان » 
پیروان معاویه را « شیعه معاویه »
 و پیروان امام علی را « شیعه علی » میگفتند
بعدها کلمه «  الشیعه » به طور مشخص اصطلاحی برای پیروان امام علی شد
این زمان « الف و لام » در کلمه الشیعه به روشنی حکایت از پیروان اهل بیت « ع » دارد 
 
قدیمی ترین سند در این زمینه نامه ای است که شیعیان کوفه و در راس انها سلیمان بن صرد در عزای شهادت امام حسن برای برادرش امام حسین نوشتند .
متن این نامه در کتاب : تاریخ یعقوبی-  آورده شده است 
شیعیان به امام حسین نوشتند :«  ما اعظم ما اصیب به هذه الامه عامه و انت و هذه الشیعه خاصه »
در اینجا به نوعی تعبیر « عامه » برای عموم مسلمانان برابر « الشیعه خاصه » قرار گرفته است 

لرهای فیلی عراق برخلاف کردها و عربها و فارسها و ترکها همگی شیعه مذهب و با لرهای ایران اشتراک مذهبی ، تاریخی ، ایل و تبار ، فرهنگی ، و جغرافیای تاریخی دارند و بواسطه ی مذهب شیعه و جدا دانستن خود از سنی مذهبان کرد و عرب است که ، فیلی را بصورت « الفیلی » مینویسند

5 نظر

 • متینا

  ایرج افشار سیستانی در کتاب "مقدمه ای بر شناخت ایلها و چادرنشینان و طوایف عشایری ایران" صفحه۳۷۲ مینویسد:لران قدیمی ترین قبایل ایران زمین هستند که از روزگاران کهن در نواحی غرب و جنوب غرب و در امتداد دامنه های زاگرس ساکن بوده و هستند.دکتریعقوب احمدی در کتاب "جامعه شناسی ایلات و عشایر" صفحه۱۲۶مینویسد:در عراق نیز به گویشی شبیه گویش لری , پاهلی گفته میشود و متکلمان را کردهای پاهلی میخوانند (منظور از کرد شیوه معیشت و دامداری است).در همان کتاب صفحه۱۲۷ آورده شده که لرها به فیلی شهرت دارند.


 • تیسا

  در کتاب (تاریخ مغول) نوشته عباس اقبال آشتیانی صفحه ۴۵۴ آمده:لر کوچک شامل لرستان و پشتکوه است و غرض از این قسمت که در آن ایام لر کوچک خوانده میشده بیشتر ناحیه فیلی یعنی لرستان و اراضی پشتکوه بوده است


 • میرزایی

  در تاریخ حزین لاهیجی صفحه ۴۱ آمده است که:به بلده خرم آباد که مقر حکومت والی لرستان فیلی است رسیدم و آن ولایتی است بغایت معمور و در نیکویی آب و هوا و خرمی مشهور و از قدیم مسکن اقوام لر فیلی است که از صدهزار خانواده متجاوزند.


 • نوکر لرها

  مخلص شیر بچه های لر


 • حسين

  درود بر لرستان بزطرگآخرین مقالات