جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

صدای تصاویر

دختران ایل ،فقط به دام جوانانی می افتادند که غزال را در بیابان و شاهین را در آسمان به تیر می دوختند. زنان ایل تنها به مردانی دل می بستند که دستشان با تفنگ و پایشان با رکاب آشنا بود. کار مردان ایل با تفنگ، به ویژه تفنگ پنج تیری بنام برنو به عشق و عاشقی کشیده شده بود. تفنگ خوش دست و موشکاف و دور بردی بود. ساخت یکی از شهرهای فرنگ بنام برنو بود. لُـرها این تفنگ را به نام آن شهر برنو می خواندند……. برایش شعر می سرودند. دختر زیبا را برنو می گفتند. یار بلند بالا را برنو می خواندند. معلوم نبود که زن و برنو کدام یک را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود، برنویی بر دوش و برنویی در آغوش! (برگرفته از کتاب بخاراي من ايل من)

دکتر احسان کامرانی/ افتخار پلدختر و لُرستان 👁 مخترع اولین چشم مصنوعی در جهان با قابلیت بینایی

برگی از سفرنامه گروته و تاکید بر لر بودن فیلی ها . قابل توجه اونایی که جدیدن تحت تاثیر رسانه های پانکرد قرار گرفته اند و از کرد بودن فیلی ها دم میزنند

قلعه لیت (قلعه بلوط)

نوروز شیمبار

تل باستانی حسین اباد در بازفت مربوط به تمدن عیلام

☝️نقش برجسته ایلامی در روستای شیرین آو بخش بازفت شهرستان کوهرنگ

نقش برجسته خونگ اژدر در۱۵کیلومتری ایذه میباشد که در این نقش یکی از بزرگان تمام قد ایستاده و از روبه رو حجاری شده.دو کبوتر دیده میشود که یکی از آنها حلقه قدرت را به همراه دارد و شاه الیمایی سوار اسب در سمت چپ قرار دارد.در سمت دیگر سه نفر ایستاده اند,که اولی یک روحانی است وچیزی شبیه به میوه کاج در دست دارد.دو نفر دیگر احتمالا نگهبان هستند.مرد یک دستی در این نگاره دیده میشود که احتمالا با مجسمه برنزی مرد یک دست که در موزه ایران باستان است ارتباط دارد.شاید این مرددر سنگ نگاره همان مرد یک دست موزه ایران باستان باشد.در این صورت اگر شخصی غیر از شاه مجسمه خود را در این معبد شمی ساخته باشد انتظار میرود مجسمه شاه نیز در این محل وجود داشته باشدو فرد مزبور باید یکی از مقامات بالا باشد.امروزه این نقش برجسته را به اشتباه اشکانی معرفی میکنند,اما نقش آن بخصوص لباس آنها کاملا شبیه نقوش الیمایی هست.

نمایی از کوه کینو بر فراز شط شیمبار: کینوبا۳۷۰۰متر بلندترین کوه خوزستان است که سرشاخه های کارون ودز از این کوه عظیم سرچشمه میگیرد,وباعث پدید آمدن شط شیمبار هم شده.

دژ ممدلی خون ( دژ محمد علی خان ) - چهارلنگ در سالندکوه

بختیاری فاتح قندهار

بختیاری ها در میدان نقش جهان در روز فتح اصفهان

‍ نقش برجسته پیروزی ایلام در جنگ: تصویر بالا پایه ی تندیسی را نشان می دهد که در روی آن جای خالی پاهای مجسمه ای به چشم می خورد. این اثر متعلق به 2700 تا 2800 سال پیش و دوره ی نو-ایلامی است. نقش برجسته های دور تا دور این پایه، تصاویر مربوط به یک جنگ را نشان می دهند. تصاویری مانند تصاویر اجسادی که به وسیله ی کرکس ها دریده می شوند و یا خانواده ای که از شهر رانده می شوند. این صحنه ها همگی در دژی که در دامنه ی یک ناحیه ی کوهستانی قرار دارد، اتفاق می افتد. این اثر که در شوش کشف شده اکنون در موزه ی لوور قرار دارد.

الیمایی ها اجداد لرها

تنگه زیبای هلت پلدختر - لرستان

الشتر

بخشی از خاطرات یک لر

معنای واژه ی لر: صورت اوستایی لهراسپ اَوروت-اسپَ به معنی دارندهٔ اسب تیزرو است.

روستای باستانی قلعه بردی که در منطقه اندیکا است دارای بنایی بزرگ ازسنگ خشکه چین میباشد همچنین آسیاب آبی نیز در کنار این بنا موجود میباشد این قلعه یکی از مستحکم ترین قلعه های عصر خود میباشد با دیوارهایی در حدود ده متر یا بیشتر ارتفاع که احتمالا مربوط به الیماییها میباشد. اما افراد محلی انجا را زادگاه کوروش هخامنشی میدانند. معماری آن دقیقا مانند معبد برد نشانده و سایربناهای الیمایی میباشد.

روستای باستانی قلعه بردی که در منطقه اندیکا است دارای بنایی بزرگ ازسنگ خشکه چین میباشد همچنین آسیاب آبی نیز در کنار این بنا موجود میباشد این قلعه یکی از مستحکم ترین قلعه های عصر خود میباشدبا دیوارهایی در حدود ده متر یا بیشتر ارتفاع که احتمالا مربوط به الیماییها میباشد .معماری آن دقیقا مانند معبد برد نشانده و سایربناهای الیمایی میباشد.