یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت

نشریه فرهنگی تحلیلی نگین زاگرس معرف مردمان لر

ما که هستیم و هدفمان چیست ؟

نگین زاگرس یک رسانه مستقل اینترنتی است که هیچ نوع وابستگی مالی، فکری، سیاسی، و... به ارگان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی ندارد.

 

این نشریه در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

 

سایت نگین زاگرس انجام فعالیت های فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی_باستانی، اقتصادی و...  در حوزه لرنشین را به عنوان وظیفه خود برگزیده است، در این راه از هرگونه اظهار نظر، همفکری، همراهی و همکاری افراد، ارگان ها، انجمن ها، نشریات، وب سایت ها و .... استقبال می کند.

این سایت در تاریخ ۹۵/۷/۲۴ آغاز به کار کرده است.

 

نگین زاگرس